en aan de mediawereld

Zaterdag 8 januari 2011

  

 
Geachte dames en heren journalisten,
 
In het eerste Knack-nummer van het nieuwe jaar is op p. 20-23 mijn recht van antwoord gepubliceerd ingevolge het vonnis van rechter Bloch dd. 21 december 2010. Ik kan mij voorstellen dat dit met gemengde gevoelens gebeurd is en dat hierover allerlei commentaar is geformuleerd.

Alzheimer is op komst: het is rammelen met iedereens voeten en iedereen houdt ervan.

 

Zoals al een hele tijd bekend is, ontstaat Alzheimer ook en vooral chronisch de bloedvaten in de hersenen te laten dichtklappen.

Daartoe gebruikt men psychotica, die dosis per dosis neuronen verwoesten en waarop het zenuwstelsel reageert met een gevarenreflex.

Die reflex doet ondermeer de bloedvaten dichtklappen.

 

Hieke Kamminga is eigenares van een natuurvoedingswinkel in Joure. Zij verteld over haar moeder die terminaal was. Door haar te behandelen met mms is ze volledig genezen. Een inspirerend verhaal van een moedige vrouw.

 

Afgelopen November werd Venezuela geteisterd zware regens en overstromingen. Dit resulteerde in 35 doden en 130.000 mensen dakloos. Hoe pakte Chavez dit aan en hoe ging de VS om met een soortgelijke ramp?

In de VS is ook een soortgelijke ramp geweest die breed uitgemeten op TV te zien was. Destijds was Bush president van de VS. Weken hebben mensen op hulp kunnen wachten. Uiteindelijk kwam er hulp in de vorm van militairen die met doorgeladen wapens mensen uit de huizen dirigeerden naar een Superdome ( een soort stadion ) waar ze vervolgens weer weken mochten wachten, vrijwel geen voeding of drinken kregen, geen dekens etc. zelfs babyvoeding was niet voorhanden.

 

 

Nu de gregoriaanse rondgangenteller op 2011 staat naderen we met rasse schreden de climax zoals inzichtelijk gemaakt via de Tzol’tun. Het bijzondere van deze Maya-kalender is dat het een aftelkalender is. We kunnen de tijd zoals gemeten via deze aftelkalender voorstellen als water dat steeds sneller richting het afvoerputje wervelt. Des te dichter het water dit putje nadert, des te sneller het rondgaat.

De enige natuurlijke beweging is de werveling. Alle fenomenen die tweedimensionale golven lijken, zijn in feite driedimensionale wervelingen. Wil je hier meer over weten, lees dan even het e-boekjeInleiding in de Wetenschap’ (via www.Pateo.nl).

** Aantekening redactie: Sommige transcripties bevatten woorden of zinsneden, die onhoorbaar of moeilijk te horen zijn. Deze worden weergegeven tussen vierkante haken.**

Interview Project Avalon met Jim Humble, de uitvinder van MMS
 

 

 

 

 

De Epifyse zit tegen het dak van de tussenhersenen, om precies te zijn aan de bovenkant van het derde ventrikel. Deze klier is zo groot als een gedroogde erwt en weegt nauwelijks 200 milligram. Het is een typische jeugdklier die na het tiende levensjaar begint af te nemen. Het afscheidingsproduct van de epifyse heeft tot de pubertijd een remmende werking op de hormonale activiteit van de geslachtsklieren. Dan op een zekere tijdstip, bepaald de mysterieuze klok des levens, wordt de epifyse buiten werking gesteld, en geven de adenohypofyse(hypofysevoorkwab) de geslachtsklieren het sein dat de productie van geslachtshormonen kan beginnen. De huidige westerse wetenschap is nog niet zover en heeft nog niet zoveel feiten over de functie van deze hormoonklier verzameld, hoewel ze de hormonen serotonine, melatonine en Dimethyltryptamine (DMT) hebben ontdekt. Waargenomen effecten van melatonine op het immuunsysteem zijn onder meer de toegenomen productie van natural killer cellen, stimulering van de fagocytose en bevordering van de groei van beenmergcellen en over antikanker eigenschappen beschikt.

 

Dierbare landgenoten,

Ik val bij u met de deur in huis: de kerstrede van het staatshoofd op de nationale televisie werd ingeleid met de woorden 'Hare Majesteit'.

Wanneer deze introductie had plaats gevonden de opperstalmeester of de hofkok, in elk geval een lid van het paleispersoneel, dat een order uitvoert, had ik daar nog vrede mee gehad. Wanneer echter een de gemeenschap gefinancieerd bedrijf als de NOS zich identificeert met een belachelijke en dus terecht omstreden aanspreektitel is een republikeins protest op zijn plaats.

 Dossier Mexicaanse griep, Het grootste medische schandaal sinds WO2

 Belangenverstrengeling, miljardenwinsten, angstcampagnes, experimentele vaccins en geheime contracten: dat is het verhaal van de Mexicaanse griep. Eerste deel van een tweeluik

Dit verhaal is opgetekend onderzoeksjournalist Daan de Wit in zijn boek Dossier Mexicaanse griep. In zijn artikel voor FTM haalt hij enkele belangrijke elementen uit het boek naar voren.

 

 

De Britse regering vernietigt binnen twee maanden de centrale vingerafdrukkendatabase, die is gekoppeld aan de identiteitskaart. Die wordt ongeldig. “We willen onze burgers hun vrijheid teruggeven.”