Nieuwe geologische studie: Geen verband CO2 en Global Warming

 Ondanks het feit dat uit een nieuwe geologische studie (2) wederom blijkt dat er geen enkel verband kan worden aangetoond tussen de uitstoot van CO2 en Global Warming, blijft de politiek en de milieubeweging zich fanatiek vastklampen aan wat duidelijk één van de grootste wetenschappelijke en maatschappelijke leugens aller tijden is. Politici houden eraan vast vanwege de enorme belastinginkomsten; milieufanatici vanwege hun sterk toegenomen macht en invloed en niet te vergeten de miljoenen donaties. Er is echter nog een -buitengewoon machtige- partij die sterk gebaat is bij het nemen van uiterst kostbare, maar volkomen zinloze CO2-Global Warming maatregelen: het internationale bankwezen.
 

Op de Kyushu University in Japan doet Dr Hideto Sonoda onderzoek naar de mogelijkheid  honden in te zetten om kanker bij mensen te detecteren.

De tot nog toe opgetekende resultaten zijn verbluffend te noemen, maar liefst 98% van alle gevallen worden honden herkend.

 

altEen piloot die chemtrails over de wereld spuit is loslippig geworden en voelt zich een 'ware James Bond' in al de geheimzinnigheid rond dit gebeuren.
Er zijn 100 geheime basissen over de wereld waar al deze muisstille witte Jets vandaan komen die onze lucht vervuilen met de welbekende witte strepen waarin o.a. aluminium, barium en andere gifstoffen zitten.
Het heet 'Evergreen International Aviation' (hoe ironisch!) en er zijn 4500 werknemers die hieraan meewerken en het lijkt op een soort zwaar bewaakte 'Area 51' (Arizona desert, ET's, Ufo's e.d.).

'Slik gerust overdosis, er zit toch niks in'

woensdag 02 februari 2011

Auteur: KaatjeDeConinck

Vlak voor het Europese parlement in Brussel zullen tegenstanders van homeopathie zaterdag een collectieve poging tot zelfdoding wagen massaal homeopathische middelen te slikken. Er zit toch niets in, zeggen ze. Onder hen Wim Betz, professor emeritus en voorzitter van SKEPP, de Vlaamse vereniging voor sceptici, die homeopathie 'regelrecht boerenbedrog' noemt.

Geachte lezers,

Momenteel vinden er gigantische verschuivingen en ingrijpende veranderingen plaats die zowel op het collectief als het individu op aarde van zeer grote invloed zijn. Enkele decennia geleden was het eerder een hobby voor na het werk en in het weekend voor de "weirds", de zonderlingen, onder ons om zich uiteen te zetten met het innerlijke leven in plaatst van zich uitsluitend en alleen maar met de buitenkant van het leven bezig te houden. Vandaag is echter de druk enorm aan het toenemen om de noodzakelijk geachte verschuiving van perspectief van buiten naar binnen te maken.

We kregen zopas van Ellen Vader, ' onze correspondent ' in Frankrijk volgend belangwekkend bericht binnen.

" Vandaag heeft het AFSSAPS (= Agence Francaise de Securite Sanitaire des Produits de Sante) een lijst met 77 medicijnen vrijgegeven, die vanaf nu onder STRIKTE CONTROLE staan en die dit jaar nog geëvalueerd zullen worden (met als consequentie het eventueel van de markt halen van bepaalde produkten).
 

Zeitgeist 3 , Moving Forward, is een trage maar belangrijke film. Niet alleen worden de problemen geanalyseerd maar er worden ook oplossingen aangedragen. Binnen 10 jaar kunnen wij in een wereld leven waar niet de multinationals en banken het voor het zeggen hebben en de bevolking op gewiekste wijze onderdrukken, maar een wereld waar de bevolking het heft in handen heeft. Hoe? Kijk maar snel.

 

Ondanks de wetenschap dat de meerderheid van het Nederlandse volk tegen een nieuwe missie in Afghanistan is besluit onze volksvertegenwoordiging toch voor een nieuwe missie.

 

In hoeverre wij nog in een democratie leven lijkt met elk voortschrijdend jaar een steeds legitimere vraag te worden, zeker nu dit kabinet een minderheidskabinet is.

 

 

Tuesday, 18 January 2011 10:26

Op 12 februari aanstaande komt George W. Bush op uitnodiging van een joodse organisatie naar Genève.

Op dat moment zal Simonetta Sommaruga van de Zwitserse Bondsraad, directrice van het EJPD (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement), in actie moeten komen om hem te laten arresteren.

Wetswijziging

De lijst van misdaden waar de voormalig Amerikaanse president zich schuldig aan heeft gemaakt is lang. Misdaden tegen de mensheid, foltering, aanvallen op burgers, massale schending van het Verdrag van Genève, het gebruik van verboden wapens en tal van oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan.

VolgensBlack Hair Styles/Care HomeBlack Hair Styles/Care Home de Chinese staatstelevisie bereidt de Amerikaanse president Barack Obama zich voor om binnenkort uitsluitsel te geven over een onderwerp dat al jaren vele mensen op Aarde bezig houdt, buitenaards leven.