Een boodschap van de Grote Raad van Grootmoeders

Aan hen die dienstbaar wensen te zijn in deze tijden.

 – Een web van licht omvat nu de Aarde –

Wij roepen je op om nu dienstbaar te zijn. Door het hele Universum, je bloedsomloop en in elk levensdeeltje op Aarde, is een groot netwerk verweven, een maas van licht. Wij hebben eerder gesproken over het ‘Net van Licht’ en daarbij vertelt dat het de Aarde zou omvatten en het in balans zou houden tijdens deze tijden van veranderingen, waar jullie middenin zitten.
 

De grote brandnetel heeft een vierkante, borstelige stengel, die 2 meter hoog kan worden.
De plant is algemeen voorkomend en is te vinden naast wegen, bosranden en verwaarloosde tuinen. Het belangrijkste kenmerk van de brandnetel is dat hij bedekt is met brandharen. Dit zijn fijne holle haartjes, die een brandend gevoel geven wanneer de breekbare punt afbreekt. De haren bevatten mierenzuur en andere stoffen die blaren, branderige plekken en jeuk op de huid veroorzaken.

Is het wereldwijde hongerprobleem op te lossen zonder genetische manipulatie? Dit boek licht de sluier op over een ontdekking CIBA ( Novartis) een farmacie gigant. In laboratoria hebben wetenschappers van Novartis zaden en visseneieren blootgesteld aan een elektrostatisch veld dus een hoogspanningsveld waargeen stroom ging, resultaat, explosieve groei van zowel de zaden alsook de visseneieren. Tegelijkertijd groeiden zo planten in hun oervorm, die vorm die al eeuwen en soms millennia uitgestorven zijn.

 

Het is de hoogste tijd dat we elkaar informeren over wat er allemaal gaande is in deze tijd van veranderingen en snelle acties van de overheid om onze vrijheden te beperken.
"De Hoogste Tijd" is een maandelijkse nieuwsbrief met onderwerpen die worden aangedragen burgers en burgerinitiatieven over kwesties die u in de reguliere media meestal niet zult lezen en horen.

Laten we opstaan en duidelijk maken dat we in vrijheid willen leven en zelf over ons lichaam en onze gezondheid willen beschikken.
Dit is een fundamenteel recht dat niet anderen mag worden geschonden!

De wonderprik die de mensheid zou redden, lijkt een tijdbom te zijn die langzaam wegtikt. Afgezien van de schadelijke bijwerkingen en de onvoorspelbaarheid van vaccins zijn er steeds meer aanwijzingen dat degeneratieve ziekten als kanker, MS, Alzheimer, osteoporose, ME en Aids in direct verband staan met onze kinderinentingen. De schaduwzijde van een succesverhaal.

"Bloemen voor je Graf", dat kreeg Robert Verlinden  toegelfuisterd de veiligheidsdiensten tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 op het Stadshuis van Rotterdam. Robert Verlinden maakt zich sterk voor een zaak die ons allemaal aangaat. Herstel van het rechtssysteem, herstel van de democratie zoals die in 1848 is afgedwongen de burgerbevolking van meerdere Europese landen. Dat wordt de overheid en de kroon echter niet in dank afgenomen. Om de onvrede van de kroon en overheid duidelijk te maken werd Robert openbaar bedreigd met de dood. Robert heeft echter gezworen dat het zijn laatste doel is, de grondrechten van 1848 weer operationeel te krijgen.

 

Een interview met ArjunA voor Spiritueel Cafe TV. Weliswaar opgenomen in 2009 maar nog steeds actueel. Over de angst voor verandering en het vasthouden van oude patronen. Maar ook over de oorzaak van ziekten, het zelfgenezend vermogen en het vermogen om het DNA te transformeren. De dubieuze rol van de Wereld Gezondheidorganisatie in verband met AIDS. Vaccinaties, chippen, het onvruchtbaar maken van de jeugd, het reduceren van de bevolking. En: Obama als een deelaspect van Saint Germain, de macht van het Witte Huis, Wilders, donker en licht en nog veel meer.

Documentairemakers praten uitgebreid met oprichter Julian Assange

Op 3 maart zendt Discovery Channel een onthullende documentaire uit over de website die het afgelopen jaar voor veel opschudding zorgde in de media en de politiek: WikiLeaks. De film ‘WikiLeaks: War, Lies and Videotape’ vertelt over de werkzaamheden van de website en spreekt uitgebreid met oprichter Julian Assange over zijn beweegredenen en de impact die zijn onthullingen hebben gehad.

HOAX of niet? Als de nieuw ontwikkelde brandstof echt blijkt dan zal de gevestigde orde er hoe dan ook een zware strijd tegen voeren.

Het verhaal blijkt waar te zijn!

Potentieel zeer goed nieuws voor alle autorijders: wetenschappers aan diverse internationale universiteiten zouden een nieuwe soort benzine hebben ontwikkeld die en heel goedkoop te produceren en zeer milieuvriendelijk is. Zo kost een liter nog geen 30 cent, worden er geen veronderstelde broeikasgassen uitgestoten en kunnen bestaande auto's er gewoon op rijden. Fantastisch toch?

 

In tegenstelling tot wat wij in onze geconditioneerde journaaluitzendingen zien blijkt Cuba al jaren wereldwijd de meeste medische steun te geven aan landen waar zich een ramp voltrokken heeft. Omdat de Cubanen niet lekker liggen bij de Amerikanen en net vanuit de VS het internationale nieuws aangestuurd wordt dat bovendien klakkeloos andere media wordt overgenomen, krijgen wij deze informatie niet te horen of te zien. Cuba mag op geen enkele manier in een positief daglicht komen te staan. Ik wil hier graag wat verandering in brengen.