Onderstaande video triggert bij veel mensen emoties, en terecht! In een korte krachtige omschrijving maakt de verteller duidelijk waarom wij met respect om zouden moeten gaan met de natuur en al wat er in leeft. De gemiddelde mens hoeft zich niet aangesproken te voelen, het zijn de multinationals die onze mooie Aarde kapot maken enkel om de winsten van de aandeelhouders. Wij zijn de aandeelhouders van de natuur en moeder Aarde, laten wij dit zomaar toe? Geniet van de prachtige beelden en dito muziek.

 

Wat is de MIR-Methode®?

De naam ‘MIR’ staat voor Mentale en Intuïtieve Reset. De MIR-Methode is een Zelfhelingsmethode en is bedoeld voor mensen met emotionele en lichamelijke klachten die daar graag zelf wat aan willen doen. Wanneer je merkt dat het smeren van cremes of het slikken van medicijnen niet langer meer werkt, is het noodzaak om de oorzaak van je klachten aan te pakken.

In de MIR-Methode wordt daar aan gewerkt, zowel lichamelijk als emotioneel. De methode zorgt er namelijk voor dat het zelfhelende vermogen van je lichaam weer wordt geactiveerd. Wat je daarvoor moet doen, kan je zelf en in je eigen omgeving. Het is heel erg eenvoudig uit te voeren en zeer effectief.

De laatste dagen worden we steeds meer geconfronteerd met beelden waarbij vogels zomaar uit de lucht vallen. Dit is GEEN natuurlijk fenomeen maar het gevolg van gevaarlijke chemicaliën (phosgene gas) die via vliegtuigen worden gesprayd. Dit gebeurt momenteel in de USA en in Europa.

Aangezien vogels en vissen een sneller metabolisme hebben zijn ze meteen dood bij inademing/inslikken van dit chemische goedje. Bij mensen kan het 5-48 uur duren voordat we dood zijn (mocht je meteen uit een dergelijke chemische wolk kunnen ontsnappen). Het ruikt naar pas gemaaid gras en het werd in de eerste wereldoorlog ook gebruikt.
 

Aangezien er nu wéér angst gezaait wordt sommige Media, Osterhaus e.d voor de 'mexicaanse'griep en er zelfs geroepen wordt om vaccinaties... Graag zoveel mogelijk onderstaande feiten verspreiden:
 

Ieder jaar sterven er in Nederland tussen de 500 en 2000 mensen aan de gevolgen van griep. In bijna 2 jaar tijd zijn er echter maar 66 mensen gestorven in Nederland aan de gevolgen van de 'mexicaanse'-griep...
In Belgie stierven er in het eerst 'mexicaanse'griep-seizoen zelfs maar 21 mensen aan de gevolgen van die griep!

en aan de mediawereld

Zaterdag 8 januari 2011

  

 
Geachte dames en heren journalisten,
 
In het eerste Knack-nummer van het nieuwe jaar is op p. 20-23 mijn recht van antwoord gepubliceerd ingevolge het vonnis van rechter Bloch dd. 21 december 2010. Ik kan mij voorstellen dat dit met gemengde gevoelens gebeurd is en dat hierover allerlei commentaar is geformuleerd.

Alzheimer is op komst: het is rammelen met iedereens voeten en iedereen houdt ervan.

 

Zoals al een hele tijd bekend is, ontstaat Alzheimer ook en vooral chronisch de bloedvaten in de hersenen te laten dichtklappen.

Daartoe gebruikt men psychotica, die dosis per dosis neuronen verwoesten en waarop het zenuwstelsel reageert met een gevarenreflex.

Die reflex doet ondermeer de bloedvaten dichtklappen.

 

Hieke Kamminga is eigenares van een natuurvoedingswinkel in Joure. Zij verteld over haar moeder die terminaal was. Door haar te behandelen met mms is ze volledig genezen. Een inspirerend verhaal van een moedige vrouw.

 

Afgelopen November werd Venezuela geteisterd zware regens en overstromingen. Dit resulteerde in 35 doden en 130.000 mensen dakloos. Hoe pakte Chavez dit aan en hoe ging de VS om met een soortgelijke ramp?

In de VS is ook een soortgelijke ramp geweest die breed uitgemeten op TV te zien was. Destijds was Bush president van de VS. Weken hebben mensen op hulp kunnen wachten. Uiteindelijk kwam er hulp in de vorm van militairen die met doorgeladen wapens mensen uit de huizen dirigeerden naar een Superdome ( een soort stadion ) waar ze vervolgens weer weken mochten wachten, vrijwel geen voeding of drinken kregen, geen dekens etc. zelfs babyvoeding was niet voorhanden.

 

 

Nu de gregoriaanse rondgangenteller op 2011 staat naderen we met rasse schreden de climax zoals inzichtelijk gemaakt via de Tzol’tun. Het bijzondere van deze Maya-kalender is dat het een aftelkalender is. We kunnen de tijd zoals gemeten via deze aftelkalender voorstellen als water dat steeds sneller richting het afvoerputje wervelt. Des te dichter het water dit putje nadert, des te sneller het rondgaat.

De enige natuurlijke beweging is de werveling. Alle fenomenen die tweedimensionale golven lijken, zijn in feite driedimensionale wervelingen. Wil je hier meer over weten, lees dan even het e-boekjeInleiding in de Wetenschap’ (via www.Pateo.nl).

** Aantekening redactie: Sommige transcripties bevatten woorden of zinsneden, die onhoorbaar of moeilijk te horen zijn. Deze worden weergegeven tussen vierkante haken.**

Interview Project Avalon met Jim Humble, de uitvinder van MMS