Een filmpje zonder woorden.

 

 

Het is niet vreemd dat er voor de kust van Florida haaien bij elkaar komen, zelfs niet als dat grote aantallen zijn, enkele honderden bijvoorbeeld, dan is er namelijk in de regel veel voedsel te vinden in de vorm van grote scholen vissen.

 

 

Graag wil ik u informeren over de gezondheid van ons kind, dit kind heeft een zeldzaam syndroom, namelijk PWS.

Korte beschrijving: Prader-Willi syndroom is een aandoening waarbij een klein stukje van chromosoom 15 is aangetast.

Hierontstaat een ziektebeeld dat wordt gekarakteriseerd spierslapte hypotonie), vertraagde geestelijke ontwikkeling (hypomentie), kleine geslachtsorganen (hypogonadisme) en vetzucht (obesitas) ten gevolge van een ontembare eetzucht.

Hoe zou het toch komen dat politici, als ze eenmaal in de Tweede Kamer zijn gekozen, alle wezenlijke kritiek op de monarchie laten varen? Weliswaar blijken in privégesprekken de meeste kamerleden tegenstanders van de monarchie, maar zodra het moment is aangebroken daar in het openbaar getuigenis van af te leggen, laten zij het afweten. Onder die omstandigheden is er van initiatieven en voorstellen om de monarchie af te schaffen al helemaal geen sprake.

Hoe zou het toch komen dat de voorzitter van de ministerraad, (meestal abusievelijk aangeduid als 'minister-president' of 'premier') gedwee elke week naar het paleis van mevr. Amsberg gaat om over staatszaken te spreken. Waarom is het niet andersom? Waarom komt mevr. Amsberg niet elke week langs bij de voorzitter van de ministerraad? Hoe komt het toch dat alle ministers, staatssecretarissen en kamerleden klaarblijkelijk in de eerste plaats loyaal zijn aan mevr. Amsberg en niet aan de kiezers aan wie zij hun positie in de eerste plaats hebben te danken?

Wie herinnert zich nog die bewuste dag in december 2009 waar een jonge man zonder paspoort met een soort bom in zijn onderbroek schijnbaar moeiteloos aan boord wist te komen van een lijnvliegtuig alwaar hij probeerde zijn bom tot ontploffing te brengen?

Vrijwel meteen gingen er geruchten over het WWW dat de jongeman geholpen was een andere persoon, blijkbaar met veel macht, toen de jongeman aangehouden werd omdat hij geen paspoort bleek te hebben. De tweede persoon had blijkbaar de macht om de jongen verder zonder moeite en zonder paspoort alsnog aan boord van het vliegtuig te krijgen.

 

 

 

 

Nieuwe geologische studie: Geen verband CO2 en Global Warming

 Ondanks het feit dat uit een nieuwe geologische studie (2) wederom blijkt dat er geen enkel verband kan worden aangetoond tussen de uitstoot van CO2 en Global Warming, blijft de politiek en de milieubeweging zich fanatiek vastklampen aan wat duidelijk één van de grootste wetenschappelijke en maatschappelijke leugens aller tijden is. Politici houden eraan vast vanwege de enorme belastinginkomsten; milieufanatici vanwege hun sterk toegenomen macht en invloed en niet te vergeten de miljoenen donaties. Er is echter nog een -buitengewoon machtige- partij die sterk gebaat is bij het nemen van uiterst kostbare, maar volkomen zinloze CO2-Global Warming maatregelen: het internationale bankwezen.
 

Op de Kyushu University in Japan doet Dr Hideto Sonoda onderzoek naar de mogelijkheid  honden in te zetten om kanker bij mensen te detecteren.

De tot nog toe opgetekende resultaten zijn verbluffend te noemen, maar liefst 98% van alle gevallen worden honden herkend.

 

altEen piloot die chemtrails over de wereld spuit is loslippig geworden en voelt zich een 'ware James Bond' in al de geheimzinnigheid rond dit gebeuren.
Er zijn 100 geheime basissen over de wereld waar al deze muisstille witte Jets vandaan komen die onze lucht vervuilen met de welbekende witte strepen waarin o.a. aluminium, barium en andere gifstoffen zitten.
Het heet 'Evergreen International Aviation' (hoe ironisch!) en er zijn 4500 werknemers die hieraan meewerken en het lijkt op een soort zwaar bewaakte 'Area 51' (Arizona desert, ET's, Ufo's e.d.).

'Slik gerust overdosis, er zit toch niks in'

woensdag 02 februari 2011

Auteur: KaatjeDeConinck

Vlak voor het Europese parlement in Brussel zullen tegenstanders van homeopathie zaterdag een collectieve poging tot zelfdoding wagen massaal homeopathische middelen te slikken. Er zit toch niets in, zeggen ze. Onder hen Wim Betz, professor emeritus en voorzitter van SKEPP, de Vlaamse vereniging voor sceptici, die homeopathie 'regelrecht boerenbedrog' noemt.

Geachte lezers,

Momenteel vinden er gigantische verschuivingen en ingrijpende veranderingen plaats die zowel op het collectief als het individu op aarde van zeer grote invloed zijn. Enkele decennia geleden was het eerder een hobby voor na het werk en in het weekend voor de "weirds", de zonderlingen, onder ons om zich uiteen te zetten met het innerlijke leven in plaatst van zich uitsluitend en alleen maar met de buitenkant van het leven bezig te houden. Vandaag is echter de druk enorm aan het toenemen om de noodzakelijk geachte verschuiving van perspectief van buiten naar binnen te maken.