Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt

- Mayer Amschel Rothschild, 1743 - 1812) 

De technologie van de huidige stille wapens is de ontwikkeling van een eenvoudig idee dat ontdekt, met succes ontwikkeld en effectief toegepast werd de geciteerde heer Mayer Amschel Rothschild. De heer Rotschild ontdekte het ontbrekende passieve component van de economische theorie die bekend staat als de economische inductantie. Hij dacht bij zijn ontdekking natuurlijk niet in deze 20-eeuwse termen, en - wees ervan overtuigd - dat de mathematische analyses, de komst van de theorie van de mechanica en de elektronica, en tenslotte, de uitvinding van de elektronische computer tot de Tweede Industriële Revolutie moesten wachten, voordat het effectief toegepast kon worden in de controle van de wereldeconomie.

 

Video uit 1984 van Dr. Hamer, die in zijn ziekenhuis in Oostenrijk patiënten behandelt en geneest met een genezingskans van 90%. Deze patiënten zijn meestal de gevestigde geneeskunde afgeschreven of komen helemaal niet voor een behandeling in aanmerking. De video laat het onstaan, het verloop en de genezing van kanker zien, volgens wetenschappelijke wetmatige regels.

 

 


Waar of niet waar, zo is hoe het verhaal gaat hoe Amerika fascistisch is geworden. Om en nabij 1895 wordt er (waarschijnlijk) in Dölitzsch Duitsland een jongeman geboren die de naam George H. Scherf draagt. Dölitzsch is een klein dorpje ten zuiden van Leipzig, en niet heel ver weg van de woonplaats van Martin Bormann, die later Hitlers tweede man zou worden.

In deze documentaire over Ronald Reagan wordt overduidelijk hoe een samenleving opgebouwd arbeiders en gerund arbeiders verkwanseld werd aan een kleine selecte groep elite. Tot en met zijn vakbondsperiode lijkt Reagan een man die voor het gewone volk strijdt. Al snel blijkt de ware aard van deze man als handlanger van de financiële elite.

 Een filmpje zonder woorden.

 

 

Het is niet vreemd dat er voor de kust van Florida haaien bij elkaar komen, zelfs niet als dat grote aantallen zijn, enkele honderden bijvoorbeeld, dan is er namelijk in de regel veel voedsel te vinden in de vorm van grote scholen vissen.

 

 

Graag wil ik u informeren over de gezondheid van ons kind, dit kind heeft een zeldzaam syndroom, namelijk PWS.

Korte beschrijving: Prader-Willi syndroom is een aandoening waarbij een klein stukje van chromosoom 15 is aangetast.

Hierontstaat een ziektebeeld dat wordt gekarakteriseerd spierslapte hypotonie), vertraagde geestelijke ontwikkeling (hypomentie), kleine geslachtsorganen (hypogonadisme) en vetzucht (obesitas) ten gevolge van een ontembare eetzucht.

Hoe zou het toch komen dat politici, als ze eenmaal in de Tweede Kamer zijn gekozen, alle wezenlijke kritiek op de monarchie laten varen? Weliswaar blijken in privégesprekken de meeste kamerleden tegenstanders van de monarchie, maar zodra het moment is aangebroken daar in het openbaar getuigenis van af te leggen, laten zij het afweten. Onder die omstandigheden is er van initiatieven en voorstellen om de monarchie af te schaffen al helemaal geen sprake.

Hoe zou het toch komen dat de voorzitter van de ministerraad, (meestal abusievelijk aangeduid als 'minister-president' of 'premier') gedwee elke week naar het paleis van mevr. Amsberg gaat om over staatszaken te spreken. Waarom is het niet andersom? Waarom komt mevr. Amsberg niet elke week langs bij de voorzitter van de ministerraad? Hoe komt het toch dat alle ministers, staatssecretarissen en kamerleden klaarblijkelijk in de eerste plaats loyaal zijn aan mevr. Amsberg en niet aan de kiezers aan wie zij hun positie in de eerste plaats hebben te danken?

Wie herinnert zich nog die bewuste dag in december 2009 waar een jonge man zonder paspoort met een soort bom in zijn onderbroek schijnbaar moeiteloos aan boord wist te komen van een lijnvliegtuig alwaar hij probeerde zijn bom tot ontploffing te brengen?

Vrijwel meteen gingen er geruchten over het WWW dat de jongeman geholpen was een andere persoon, blijkbaar met veel macht, toen de jongeman aangehouden werd omdat hij geen paspoort bleek te hebben. De tweede persoon had blijkbaar de macht om de jongen verder zonder moeite en zonder paspoort alsnog aan boord van het vliegtuig te krijgen.

 

 

 

 

Nieuwe geologische studie: Geen verband CO2 en Global Warming

 Ondanks het feit dat uit een nieuwe geologische studie (2) wederom blijkt dat er geen enkel verband kan worden aangetoond tussen de uitstoot van CO2 en Global Warming, blijft de politiek en de milieubeweging zich fanatiek vastklampen aan wat duidelijk één van de grootste wetenschappelijke en maatschappelijke leugens aller tijden is. Politici houden eraan vast vanwege de enorme belastinginkomsten; milieufanatici vanwege hun sterk toegenomen macht en invloed en niet te vergeten de miljoenen donaties. Er is echter nog een -buitengewoon machtige- partij die sterk gebaat is bij het nemen van uiterst kostbare, maar volkomen zinloze CO2-Global Warming maatregelen: het internationale bankwezen.