Na aandacht voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika en de slavenhandel vraagt Ongeordend nu aandacht voor de dramatische gevolgen van de olie-industrie.

Over deze desastreuze consequenties schreef de jonge rapper Ongeordend het nummer "Zwart Goud" waarbij inmiddels een clip bij is verschenen. Zwart Goud is het derde gratis nummer dat online komt van het project "Na Zonneschijn komt regen"  waarin de maatschappijkritische rapper de luisteraar aan de hand van maatschappelijke problemen naar het toekomstbeeld van de aarde dat volgens Ongeordend totaal niet rooskleurig is
 

In het kort komt het erop neer dat  na een rechtszitting mensen zijn opgepakt die na de zitting samen naar de kroeg wilden gaan om bij te praten over hetgeen er allemaal gebeurde die dag. Zonder grondrechtelijke reden werden een tiental mensen met arrestatiebusjes publiekelijk opgepakt en pas na enkele uren vrij gelaten.

Omdat deze zaak verweven is met enkele andere kwesties die momenteel spelen tussen burgers en het rechtssysteem zal ik een feitenverslag plaatsen, een korte inleiding en daarna de kwestie van 12 februari jongstleden.

Wat is de aanleiding van de gebeurtenissen op 12 februari 2011 in Den Haag?

Een beknopt feitenoverzicht zal de zaak  verduidelijken.

 

Bomen zijn essentieel voor de zuurstoftoevoer. De bomen zetten CO2 om in zuurstof en het bladgroen 'Chlorofyl' van bomen en planten, zuivert de lucht. Wegrottende bomen gebruiken echter zuurstof...

Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen en de gemeente Alphen aan den Rijn toont dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan elektromagnetische straling van draadloos internet (WiFi) en mobiele telefonie worden blootgesteld.

 

Hoeveel oorlogen woeden er op dit moment?

Hoeveel mensen komen dagelijks honger of dorst om het leven?

Hoeveel natuur wordt er dagelijks onherstelbaar vernietigd ten behoeve van winsten van multinationals die vrijwel allemaal in handen zijn van een kleine selecte groep mensen die ik de financiële elite noem?

 

Alle zaken die ik hierboven noem zijn het rechtstreekse gevolg van eindeloos graaien, psychopathische bedrijfsvoering, emphatisch onvermogen maar vooral van economische en sociale onderdrukking onder invloed van die bron die deze gruwelijke machine aanstuurt. Geld.

 

Laten wij die punten eens  bekijken.

Stel, u bent gepromoveerd aan een goede universiteit, u bouwt aan uw carrière en stel u wordt verliefd op een meisje. U bent in de wolken en u maakt werk van dat meisje, en zij van u! Wederzijds vliegen de vonken er van af en tot uw plezierige verbazing vraagt het meisje u ter verloving, en ja, zelfs ten huwelijk.
Haar moeder vindt het 'dolletjes' en stelt voor niet te verloven 'want dat is zo ouderwets', maar om meteen te trouwen. Nu blijkt het meisje het nichtje van het staatshoofd en kleindochter van Bernhard Pantsjoelidzef, beter bekend als 'Prins Bernhard'. Uw eigen familie staat goed bekend, ook aan het hof, en op u persoonlijk valt niets aan te merken (zie rapportages van o.a. de DKDB, KLPD, Justitieel Archief Almelo, etc.). U wordt dus hartelijk ontvangen.

 

Twee jaar geleden volgde EenVandaagwetenschapper Lidy Pelsser die destijds bezig was met het opzetten van een groot onderzoek naar de relatie tussen voeding en ADHD. Het onderzoek is nu afgerond en de resultaten zijn afgelopen weekend gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.

Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt

- Mayer Amschel Rothschild, 1743 - 1812) 

De technologie van de huidige stille wapens is de ontwikkeling van een eenvoudig idee dat ontdekt, met succes ontwikkeld en effectief toegepast werd de geciteerde heer Mayer Amschel Rothschild. De heer Rotschild ontdekte het ontbrekende passieve component van de economische theorie die bekend staat als de economische inductantie. Hij dacht bij zijn ontdekking natuurlijk niet in deze 20-eeuwse termen, en - wees ervan overtuigd - dat de mathematische analyses, de komst van de theorie van de mechanica en de elektronica, en tenslotte, de uitvinding van de elektronische computer tot de Tweede Industriële Revolutie moesten wachten, voordat het effectief toegepast kon worden in de controle van de wereldeconomie.

 

Video uit 1984 van Dr. Hamer, die in zijn ziekenhuis in Oostenrijk patiënten behandelt en geneest met een genezingskans van 90%. Deze patiënten zijn meestal de gevestigde geneeskunde afgeschreven of komen helemaal niet voor een behandeling in aanmerking. De video laat het onstaan, het verloop en de genezing van kanker zien, volgens wetenschappelijke wetmatige regels.

 

 


Waar of niet waar, zo is hoe het verhaal gaat hoe Amerika fascistisch is geworden. Om en nabij 1895 wordt er (waarschijnlijk) in Dölitzsch Duitsland een jongeman geboren die de naam George H. Scherf draagt. Dölitzsch is een klein dorpje ten zuiden van Leipzig, en niet heel ver weg van de woonplaats van Martin Bormann, die later Hitlers tweede man zou worden.

In deze documentaire over Ronald Reagan wordt overduidelijk hoe een samenleving opgebouwd arbeiders en gerund arbeiders verkwanseld werd aan een kleine selecte groep elite. Tot en met zijn vakbondsperiode lijkt Reagan een man die voor het gewone volk strijdt. Al snel blijkt de ware aard van deze man als handlanger van de financiële elite.