Enkele maanden geleden in mijn oude functie als acquisiteur voor het Zondagnieuws en andere locale kranten leerde ik een persoon kennen die kortgeleden met kanker gediagnosticeerd was. De man is wars van de reguliere gezondheidszorg en behandelingen tegen kanker omdat hij net als zo velen van ons menig familielid, kennis en vriend verloren is aan deze akelige ziekte. De verhalen klinken allemaal hetzelfde, precies zoals ik ook zelf meegemaakt heb met verschillende dierbaren van mij. De diagnose staat en meteen volgt een plan van aanpak. Zit het op een plek waar gesneden kan worden en er zijn nog geen uitzaaiingen, dan volgt een operatie, meestal gevolgd bestralingen en/of een chemokuur. Is de plek niet met het mes benaderbaar en/of zijn er al uitzaaiingen dan blijkt chemo en bestraling de enige oplossing, aldus de gevestigde kankerindustrie.

 

Toen de nationale ombudsman  premier Balkenende vroeg of er onderzoek was gedaan naar Edwin de Roy van Zuydewijn beantwoordde Balkenende dit met neen. Nu blijkt dat Balkenende glashard loog tegen de Nationale Ombudsman en daarmee ook tegen het Nederlandse volk. Er is wel degelijk onderzoek gedaan. Men probeert er nu een draai aan te geven dat het onderzoek niet over de Roy ging maar over de zogenaamde klimopzaak. Een politiek antwoord maar niettemin een leugen nu blijkt.

 

Een dappere moeder die weigert haar vingerafdrukken af te staan gaat nu zonder geldig identiteitsbewijs het leven. Er is een rechtszaak begonnen waar de bezwaren van de vrouw uitvoerig besproken zijn. Vingerafdrukken of andere biometrische gegevens horen niet in een databank die nooit 100% te beveiligen is, dus kwetsbaar voor crimineel gebruik. Niemand kan de veiligheid van de databanken garanderen en bovendien is toekomstig gebruik de Staat van deze gegevens niet uitgesloten.

Op 13 februari produceerde zonnevlek 1158 ook al een krachtige zonnevlam, deze noteerde een M6,6-klasse eruptie.

De uitbarsting produceerde tevens een grote hoeveelheid radiogolven die radio-astronomen op Aarde zijn opgevangen.

Zonnevlek 1158 heeft de meest krachtige zonnevlam in meer dan vier jaar voortgebracht.

Na aandacht voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika en de slavenhandel vraagt Ongeordend nu aandacht voor de dramatische gevolgen van de olie-industrie.

Over deze desastreuze consequenties schreef de jonge rapper Ongeordend het nummer "Zwart Goud" waarbij inmiddels een clip bij is verschenen. Zwart Goud is het derde gratis nummer dat online komt van het project "Na Zonneschijn komt regen"  waarin de maatschappijkritische rapper de luisteraar aan de hand van maatschappelijke problemen naar het toekomstbeeld van de aarde dat volgens Ongeordend totaal niet rooskleurig is
 

In het kort komt het erop neer dat  na een rechtszitting mensen zijn opgepakt die na de zitting samen naar de kroeg wilden gaan om bij te praten over hetgeen er allemaal gebeurde die dag. Zonder grondrechtelijke reden werden een tiental mensen met arrestatiebusjes publiekelijk opgepakt en pas na enkele uren vrij gelaten.

Omdat deze zaak verweven is met enkele andere kwesties die momenteel spelen tussen burgers en het rechtssysteem zal ik een feitenverslag plaatsen, een korte inleiding en daarna de kwestie van 12 februari jongstleden.

Wat is de aanleiding van de gebeurtenissen op 12 februari 2011 in Den Haag?

Een beknopt feitenoverzicht zal de zaak  verduidelijken.

 

Bomen zijn essentieel voor de zuurstoftoevoer. De bomen zetten CO2 om in zuurstof en het bladgroen 'Chlorofyl' van bomen en planten, zuivert de lucht. Wegrottende bomen gebruiken echter zuurstof...

Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen en de gemeente Alphen aan den Rijn toont dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan elektromagnetische straling van draadloos internet (WiFi) en mobiele telefonie worden blootgesteld.

 

Hoeveel oorlogen woeden er op dit moment?

Hoeveel mensen komen dagelijks honger of dorst om het leven?

Hoeveel natuur wordt er dagelijks onherstelbaar vernietigd ten behoeve van winsten van multinationals die vrijwel allemaal in handen zijn van een kleine selecte groep mensen die ik de financiële elite noem?

 

Alle zaken die ik hierboven noem zijn het rechtstreekse gevolg van eindeloos graaien, psychopathische bedrijfsvoering, emphatisch onvermogen maar vooral van economische en sociale onderdrukking onder invloed van die bron die deze gruwelijke machine aanstuurt. Geld.

 

Laten wij die punten eens  bekijken.

Stel, u bent gepromoveerd aan een goede universiteit, u bouwt aan uw carrière en stel u wordt verliefd op een meisje. U bent in de wolken en u maakt werk van dat meisje, en zij van u! Wederzijds vliegen de vonken er van af en tot uw plezierige verbazing vraagt het meisje u ter verloving, en ja, zelfs ten huwelijk.
Haar moeder vindt het 'dolletjes' en stelt voor niet te verloven 'want dat is zo ouderwets', maar om meteen te trouwen. Nu blijkt het meisje het nichtje van het staatshoofd en kleindochter van Bernhard Pantsjoelidzef, beter bekend als 'Prins Bernhard'. Uw eigen familie staat goed bekend, ook aan het hof, en op u persoonlijk valt niets aan te merken (zie rapportages van o.a. de DKDB, KLPD, Justitieel Archief Almelo, etc.). U wordt dus hartelijk ontvangen.

 

Twee jaar geleden volgde EenVandaagwetenschapper Lidy Pelsser die destijds bezig was met het opzetten van een groot onderzoek naar de relatie tussen voeding en ADHD. Het onderzoek is nu afgerond en de resultaten zijn afgelopen weekend gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.