silhouet aapGedurende een hele poos, misschien wel al zo’n jaar of drie, misschien vier, voel ik me aardig teleurgesteld in mijn speurtocht naar “de waarheid” en dreig steeds vast te lopen in wat ik ben tegengekomen. Wakker worden leek me ooit zo’n ultiem doel, want dan zou me alles helder op het netvlies staan en dacht ik makkelijker mijn doel te kunnen bepalen en bereiken, maar niets is minder waar. Wakker worden is totaal geen pretje en al zeker niet in de huidige samenleving.

jesus earth2"Accepteer deze golf met gelatenheid. Heb geen angst, voel je niet onder druk gezet, ook al zullen velen steeds harder schreeuwen. Belangrijk is om je hart te zuiveren en in je centrum te blijven. Blijf goed met je eigen werkelijkheid verbonden, wat er ook moge gebeuren en niets kan je dan nog omverblazen".

genezenIs het verwerpen van het hele systeem een serieus vertrekpunt of aanvaarden we waar we staan en beginnen van daaruit de wereld te verbeteren? Denken we dualistisch of gaan we voor holistisch?

Jiddu KrishnamurtiJiddu Krishnamurti (1895-1986) heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor en met mensen in alle werelddelen. Hoewel hij sprak over inzicht en meditatie, bracht hij geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie. Wat hij deed was samen met zijn toehoorders nagaan wat de oorzaken zijn van de problemen waarmee de mens sinds jaar en dag te kampen heeft.

genezenEr doen heel wat gangbare ideeën de ronde die in de Nieuwe Energie, in het nieuwe denken geen steek houden. Denk je dualistisch en geloof je daarom in schaarste, neem dan het schijnbaar zekere voor het onzekere en zet niets aan de kant als er nog geen vervanging in zicht is.

JesusGlobeDe kardinale vraag is: Laten we ons leven of nemen we het heft in eigen handen?

 

JesusGlobeJezus: De meeste mensen hebben in hun dagelijkse doen en laten heel wat structuren geschapen om de dag makkelijker te komen. Laat al deze structuren nu eens los. Structuren zijn er voor mensen die vasthouden. Zonder structuren te leven wil niet zeggen dat al het bestaande vernietigd moet worden.

genezenHet lijkt me inderdaad van het grootste belang om nu in onze eigen kracht te gaan staan en te blijven. Alleszins vanaf het moment dat we de consequenties van "de eigen kracht weggeven" voldoende hebben ervaren.

JesusGlobeJezus: "Vraag je af wat je ziel verlangt. Wat zoek je in je leven? Wat zou je nog willen beleven? Stel je dat in concrete situaties voor.

 

genezenVeel mensen zijn niet bewust dat ze gewoonlijk niet bewust zijn. Dit omdat ze praktisch constant aan iets denken waarze niet werkelijk aanwezig zijn waar ze zich bevinden. Ze zijn of in het verleden of met de toekomst bezig. De gedachtestroom blokkeert zo de toegang tot de werkelijkheid waarniet wordt waargenomen wat er Hier en Nu op het bord ligt.