demons-free-nightWaarom worden kerken en paleizen vaak ‘versierd’ met demonische figuren was een vraag van mij aan een stadsgids die mij een rondleiding gaf de oude binnenstad van Aken? Nou, die demonische figuren op de hoeken van kerken en kathedralen werden gebruikt om overtollig water af te vloeien, kreeg ik als antwoord op mijn vraag.

genezenTijdens de oorlog vertelden mijn broer en zus mij soms over wat er vóór de inval van de Duitsers tot het leven van elke dag behoorde. Zo hadden zij het over sinaasappels en chocolade en hoe lekker die wel waren. Ik vroeg dan om te omschrijven hoe dat smaakte want daar ik in het begin van de wereldbrand geboren werd,  was mij dat plezier helaas ontgaan.

genezenIk geloof ook niet in Jezus, want "geloven" ligt naar mijn gevoel en observatie aan de basis van alle ellende in de wereld. Zo hebben heel wat mensen in bijvoorbeeld  Hitler, Stalin, Ayatolla Khomeini, Mao Tse Tung, aan de pausen en hun dogma's of aan Obama geloofd. Wat dat geloof gebracht heeft en brengt, hoef ik hier niet verder uiteen te zetten.

JesusGlobeJezus: “Tijdens je laatste reis naar het Heilige Land heb je diep inzicht gekregen in de bestaande toestanden ginder en daarbegrijp je nu iets meer van de pijn in de wereld. Je hebt ingezien dat het daarom gaat om dit lijden aan te nemen en niet om er tegen te vechten.

ernie searsMr Sears woont in Southampton Engeland en heeft zijn hele leven al paranormale ervaringen zoals het zien van engelen, bijna dood ervaringen enz. Hij deelt er een aantal in onderstaande video.

higher frequentiesSinds ik in januari via mijn gave van radiësthesie het gelijk van de Mayakalender heb mogen aantonen en dit in een artikel via een aantal websites naar buiten heb mogen brengen, is er een stroom van reacties op gang gekomen, waarmijn aantonen van dit gelijk alleen maar sterker aan het worden is. Mijn metingen van de afgelopen weken laten bepaalde patronen zien die zich steeds weer herhalen. Deze informatie wil ik met jullie delen, omdat de vreugde als resultaat van mijn ondervindingen ik graag aan een ieder kenbaar wil maken die deze website leest. Het staat onmiskenbaar vast dat we leven in een tijd van zeer grote veranderingen die binnenkort tot een onvoorstelbare grote climax zullen komen.

genezenVanaf het ogenblik dat we begrijpen dat het aardse leven op de eerste plaats dient als school voor zelfherkenning, kunnen we al hetgeen om ons heen gebeurt zien als een projectie van ons eigen innerlijk en zijn zo in staat de gebeurtenissen beter in te schatten en te relativeren.

achristus1Jezus: "Je bent op zoek naar een relatie. Je bent op zoek naar Liefde. Je bent op zoek naar een ontmoeting met diepgang. En ook al hebben jullie al veel losgelaten, vaak is er toch nog veel droefheid in jullie harten. Ik zeg dat het nu tijd is om in een veranderingsproces te gaan. Hiermee bedoel ik het proces om het ‘alleen zijn‘ te leren accepteren.  'Ik aanvaard dat er voor mij geen relatie is weggelegd'. En juist dat is het punt waarop een Liefdesrelatie mogelijk wordt, waar Liefde tot uitdrukking kan komen. En zou dit in jou hoop oproepen, dan kijk eens goed naar wat uit die hoop te voorschijn komt.

De E StoelURIM

De E-Stoel, model URIM, is een energetische stoel. Deze stoel kan je helpen om je gezondheid en welzijn te herstellen energetische blokkades op te heffen. Je lichaam wordt schoner, je hele systeem wordt gevitaliseerd en je hartkwaliteit, liefde en mededogen worden opnieuw ge-activeerd. In de rugleuning bevinden zich twee getalsymbolieken, onzichtbaar weggewerkt achter de gouden rechthoek en in de armleuningen, onder je handen, liggen kristallen.

achristus1Jezus: "Elke ziel volgt haar eigen weg. Weet, dat ieder zijn eigen bewustzijnsweg moet zoeken. Het is belangrijk om bij het toepassen van genezingsmethoden het resultaat steeds in Gods hand te leggen waarje in deemoed gaat. Het is belangrijk dat elke ziel haar eigen processen aanvaardt en vaak heeft een ziel haar heel eigen processen van pijn en lijden nodig totdat deemoed en vergeving genezing tot stand kan brengen. Dat is een essentieel punt en een prachtig moment.