tarotZoals beloofd in het vorige –astrologische- artikel kom ik dit keer met een artikel over de Tarotkaarten, die overigens vaak een perfecte aanvulling zijn op de planeetstanden en de astrologische duiding. Bij velen leeft het idee van het ‘werken met Tarotkaarten’ dat het een vorm van waarzeggerij is, temeer omdat we dit vaak op de kermis tegen kwamen en er onverantwoordelijke toekomstvoorspellingen werden gedaan.

ether3aIeder levend dier heeft een ziel, elk mens heeft een ziel maar ook de Aarde heeft een ziel. Grote wetenschappers zoals Sir Isaac Newton en Sir Oliver Lodge erkenden een domein dat om onze Aarde hangt, zij noemden dit domein de Ether.

kosmische golven 0Gaat het energetisch stormen? De astrologische standen laten het wel zien in de komende weken.

energieWe zitten al een tijdje middenin de energieën die ons steeds meer druk zullen laten ervaren in het dagelijks leven. Deze gaan echt nog wel wat heviger worden, want er staat een hoop te gebeuren dat verandering teweeg moet brengen naar een betere samenleving en ons meer in verbinding moet brengen met de natuur en moeder aarde.

jesus earth5

 

Wat betekent het als je iemand vanuit je ziel zegent?

genezen grootAl wat tegen zit. Alle fysieke en emotionele pijn. Alles wat niet werkt zoals we willen. Al dat heeft slechts één betekenis: Het drukt ons met de neus diep in onze innerlijke processen. Het zijn uitnodigingen om het levensplan van de ziel nu eens eindelijk uit te voeren.

bewustzijnOnze geest functioneert nu vooral in de 4de dimensie, daarzitten we gevangen in een veld van gepolariseerde archetypische denkvormen en emoties en de media weten hier handig gebruik van te maken. De 4de dimensie (of collectieve geest) is echter ook een brug naar het goddelijke en kennis, naar andere dimensies van waarnemen.

jesus earth5Neen, het gaat hier niet over politiek maar waarom we bij pijn aan de linkerzijde ook de rechterkant van het lichaam moeten behandelen. In wezen gaat het echter om de strijd tussen man en vrouw.

road-imageWaar in hemelsnaam zijn we naar toe op weg? Komt er nog eens nieuw land in zicht? Zijn we er bijna? Hoe ver moet ik nog of hoe lang? Ik voel de veranderingen, maar ik zie ze nog niet!’ Het is de energie van dit moment die tot deze gedachten en vragen leidt en ze ‘zingen’ nog steeds in het rond als een monotone mantra.

bijna dood ervaringThomas Benedict Mellen is een kunstenaar die in 1982 een bijna-dood-ervaring overleefde. Hij was meer dan anderhalf uur klinisch dood en gedurende die tijd verrees hij uit zijn lichaam en ging het Licht binnen. Omdat hij nieuwsgierig was ten aanzien van het universum, werd hij meegenomen naar de verre diepten van het bestaan en zelfs daarbuiten in de energetische Lege Ruimte achter de Big Bang.

Wat zijn bijna-dood-ervaring betreft heeft Dr. Kenneth Ring opgemerkt: “Zijn verhaal is een van de opmerkelijkste die ik in mijn uitgebreid onderzoek naar bijna-dood-ervaringen heb meegemaakt”.