New Bill Gives Obama ‘Kill Switch’ To Shut Down The Internet

Government would have “absolute power” to seize control of the world wide web under Lieberman legislation

The federal government would have “absolute power” to shut down the Internet under the terms of a new US Senate bill being pushed by Joe Lieberman, legislation which would hand President Obama a figurative “kill switch” to seize control of the world wide web in response to a Homeland Security directive.

Astrologisch zomerartikel 2010

 Deel I

Dit tweedelige kosmische astrologie artikel beschrijft de processen die de komende zomer in ons en in de wereld actief zullen worden. Vooral in juli en augustus 2010 zijn er veel belangrijke astrologische katalysatoren die maximaal actief zijn. In dit artikel wordt een deel van de maansverduistering van 26 juni behandeld. In het tweede deel komen ook de zonsverduistering van 11 juli en andere belangrijke activatiemomenten voor deze zomer aan bod.

 Kosmische astrologie is de astrologie van de kernkwaliteit, het goddelijke ZIJN in de mens en beschrijft de weg van dualiteit naar eenheid.

Giorgio A. Tsoukalos has often been described as the real-life Indiana Jones. As a trailblazer he is changing the way the world thinks about the Ancient Astronaut Theory.

As the world's leading Ancient Astronaut expert, Giorgio has appeared on The History Channel, the Travel Channel, the National Geographic Channel, the Sci-Fi Channel, Coast to Coast AM and many other international television and radio programs talking about the latest discoveries in the Ancient Astronaut field.
 

 

volg je eigen weg, doe je eigen ding, laat je niet onder druk zetten om alles te zijn behalve wie of wat je bent. Een medicijnman hoeft niet persé een genezer te zijn, het zijn mensen die hun eigen dingen doen, met een passie.
1, het maakt jou, het beoefenen van je oefeningen, je eigen medicijn, en
2, je voelt je beter - medicijnmannen maken van die twee dingen één en hetzelfde ding. Een Warrior is een levend voorbeeld van passie. Wat is passie, het is een innerlijk gevoel, een liefdesaktiviteit. Het is datgene wat tijd laat vliegen, dat waarvoor je hemel en aarde beweegt en datgene waarvoor je altijd tijd vindt.

Uw hersenen hebben een verstoord beeld van uw eigen handen. Dat blijkt uit onderzoek. Het brein ‘denkt’ dat de vingers korter zijn en dat de handen in hun geheel een stuk dikker zijn dan in werkelijkheid het geval is. De reden van dit rare beeld is onduidelijk.

De onderzoekers vroegen proefpersonen om hun hand onder een boord te plaatsen zodat ze deze niet konden zien. Vervolgens moesten de proefpersonen boven het boord aangeven waar ze dachten dat hun vingers zich bevonden. Hieruit bleek dat proefpersonen hun handen gemiddeld tweederde breder en eenderde korter achten dan in werkelijkheid het geval was.

Deze dagen staan in het teken van de G20 top in Toronto. Een verzameling van wereldleiders, politici en andere hoogwaardigheidsbekleders bespreken hier de toekomst van de wereld.

Wat mij het eerste opvalt is dat er slechts 20 landen vertegenwoordigd zijn tijdens deze top terwijl de resultaten van de eventuele ingrepen die uit de besprekingen komen effect hebben op zowat de hele wereld.

 

 

 

Wat is er nu mis met de vrijheid van meningsuiting? Nou, alles! Dit artikel is bedoeld om ons te helpen inzien hoe het uiten van meningen ervoor zorgt dat we elkaar juist minder goed kunnen bereiken.

Velen menen dat het recht op vrijheid van meningsuiting zoals is vastgelegd in Artikel 7 van de Grondwet een groot goed is. Opvallend is dat in dit wetsartikel alleen wordt gesproken over het openbaren van gedachten of gevoelens. Om uit te leggen waarom dit wetsartikel communicatie juist belemmert maken we even de uitstap naar het schaakspel.

Herinner je je nog als kind, die mooie wolken in de lucht. Strakblauwe hemel en een stralende zon?

Vandaag de dag is het een zeldzaamheid dit nog te zien. Vliegtuigstrepen vernielen dit alles, vliegtuigstrepen die bommetje vol zitten met chemicalien die slecht zijn voor de natuur en slecht zijn voor al wat er op de Aarde leeft. Enkele weken geleden plaatsten wij een rapport waar je kunt nalezen dat dit geen onzin is of complottheorie. Het is de harde werkelijkheid en wel degelijk een complot. Wat de ware gedachte is achter deze chemische vervuiling blijft nog steeds gissen maar dat de vlietuigstrepen, die zo lang blijven hangen veel meer bevatten dan enkel waterdamp staat als een paal boven water. Dit inspireerde mij om een gedicht te schrijven in plaats van een kritisch stuk. Dat is al zo vaak gedaan. Ik ben geen dichter en heb ook geen pretenties dit te willen zijn. Het is puur emotie die ik op papier zette die hopenlijk ook jullie wordt gevoeld. Mochten jullie zelf eens iets willen plaatsen, het gevoel hebben op welke wijze dan ook iets bij te dragen. Laat het ons weten.

 

21 december 2012 versus 28 oktober 2011

Het verschil tussen beide data waarop het Einde der Tijden volgens de zogenaamde Long Count-kalender van de Maya’s zou plaats gaan vinden is precies 420 etmalen (wat 21 maal het voor de Maya’s heilige getal 20 is, en 21 is weer 3 maal het voor velen heilige getal 7, en 3 is weer het heilige getal voor de volledigheid, denk maar aan de drie-eenheid).Kunnen we bewijzen welke van de twee genoemde data juist is? Ja, dat kunnen we! En dat bewijs staat hieronder.