Propolis is een soort balsem die de bijen wordt verzameld van knoppen en bladeren van verschillende bomen en planten.
De bijen mengen de verzamelde balsem met bestanddelen van stuifmeel en voegen er verschillende soorten buitengewoon werkzame enzymen en fermenten aan toe.
Er is aangetoond dat er behalve drie soorten was (andere dan de was van raten) nog 18 stoffen in voorkomen, welke grotendeels uit vluchtige oliën bestaan.

 

 

The Hidden Knowledge:

When you accept that you are no-body, you start to be aware that you are everybody.

When you understand that you are no-thing, you start to realize that you are everything....

Everybody is a hero....

So first learn to be a zero.

-Hunab Ku-

De consument is gaan geloven dat de smaakversterker (MSG) een onmisbaar onderdeel van onze voedingsmiddelen is geworden. Al in 1969 meldde een wetenschapper dat de smaakversterker MSG hersenbeschadiging bij muizen veroorzaakte. Tot op dit moment maakt niemand zich druk over de enorme hoeveelheden MSG en andere smaakversterkers die aan onze voeding worden toegevoegd zonder dat er van een toelaatbare dagelijkse hoeveelheid (ADI) sprake is.

 

 

Door David Icke

De aantallen zijn gigantisch. Ongeveer 8 miljoen mensen sterven elk jaar wereldwijd kanker, en in de VS alleen al meer dan een half miljoen. Het wereldwijde aantal zal volgens voorspellingen stijgen tot 12 miljoen in 2030.

Kanker is de grootste doodsoorzaak voor mensen onder de 85 en in de VS sterven 1 op de 4 mensen kanker – 1 op de 4

Part I -- THE HISTORY BEHIND 2012 -- How time changes consciousness, rare 26,000 yr occurrences, how the RCC ties into 2012, 11:11, solar maximum, 2011 vs 2012, acceleration of creation, the numbers behind 2012, time speeding up, transformation of consciousness, corruption of Gregorian calendar, other 2012 end dates, the New Earth, world chakras, time travelers and 2012, Schumann resonance, alchemy and our solar system, climate change, the photon belt, the I Ching, Mayan astrology, Galactic Alignment, Mayan obsession over time, the cycles of time, the end of a world age,timewave zero

Dankzij de alertheid en zoektocht van velen die het nieuws achter het nieuws bloot leggen is er een stroom van informatie rond de BP Golframp die de mainstream media niet behandelt of ronduit negeert.

 

Op 3 augustus werden 500 vaten cement in het boorgat gepompt.

Sindsdien werd BP geen informatie meer verstrekt.

Druk wordt uitgeoefend omdat er opnieuw olie in zee lijkt te stromen.

Op een morgen krijgt Jill Bolte Taylor een herseninfarct. Maar Jill is niet zomaar iemand, ze is een hersendeskundige aan een gerenommeerde universiteit in Amerika. Het verschaft haar een unieke gelegenheid haar eigen falende hersenen van binnenuit te bestuderen. Nadat haar linker hersenhelft volledig is uitgevallen maakt ze kennis met een wereld van stilte en schoonheid die haar leven voor altijd zal veranderen.

Deze video moet u gezien hebben, een positieve boodschap van formaat.

 

 

 

 

 

Dr.Luc Montagnier, de mede-ontdekker van HIV vertelt in dit interview dat medicatie voor HIV overbodig is en men beter kan zorgen voor een goed werkend immuunsysteem via natuurlijke weg.

Goede voeding is het antwoord. Geen wonder dat aids in de arme landen het meeste voorkomt.

Dit korte interview is een uitsnede uit een langere documentaire met de naam “ House of Numbers “.

 

 

Heb je je nooit afgevraagd waar de medische wetenschap eigenlijk op gebaseerd is? Middels deze video ( lees verder ) krijg je op deze vraag een glashelder antwoord.

Er is een tijd geweest dat zowel de medicijnenstudie als de holoistische genezers naast elkaar gepraktiseerd werden. De klant kon zelf deze keuze maken. Vandaag de dag zie je dat holistische benaderingen de medische vakbladen in een kwaad daglicht gesteld worden en dat komt doordat deze alternatieve benadering, waar je lichaam en geest als 1 geheel gezien wordt, vaak geen medicatie voorschrijven die afkomstig zijn uit de reguliere praktijk. Er moet immers ook geld verdiend worden nietwaar?!   Dit is wat wiki schrijft over alternatieve geneeswijzen;

De moderne geneeskunde ontwikkelde zich in de 19e eeuw. Het vertrouwen in de moderne geneeskunde als gevolg van de steeds verbeterende resultaten, leidde ertoe dat de tot dan toe gangbare behandelingen drastisch aan populariteit inboetten. In 1865 voerde Thorbecke in Nederland de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst (WUG) in, waarna het alleen aan universitair opgeleide medici toegestaan was de geneeskunst te beoefenen.

Men noemt de medicijnenstudie gewoon geneeskunde terwijl niks binnen het reguliere apparaat de genezing bevordert. Er wordt immers enkel aan symptoombestrijding gedaan. Klik op lees verder voor de video.

 

Een televiesie crew van de 'Minneapolis-St. Paul nieuws crew' heeft op 9 augustus een aantal vreemde lichten vastgelegd op camera. In de video, die de redactie heeft vrijgegeven, zijn er duidelijk vreemde lichtformaties te zien die vreemde manoeuvres uitvoeren. Het materiaal is rond maandag middennacht opgenomen.

In het grootste gedeelte van de video ziet men zo'n 5 lichten in de lucht die in een rechte lijn lijken te zweven. Uiteindelijk nemen de objecten een andere formatie aan waarhet lijkt dat we hier niet te maken met enig bekend object. Het lijkt in ieder geval niet op een regulier vliegtuig of ook maar iets wat in die richting komt.