Deze dagen staan in het teken van de G20 top in Toronto. Een verzameling van wereldleiders, politici en andere hoogwaardigheidsbekleders bespreken hier de toekomst van de wereld.

Wat mij het eerste opvalt is dat er slechts 20 landen vertegenwoordigd zijn tijdens deze top terwijl de resultaten van de eventuele ingrepen die uit de besprekingen komen effect hebben op zowat de hele wereld.

 

 

 

Wat is er nu mis met de vrijheid van meningsuiting? Nou, alles! Dit artikel is bedoeld om ons te helpen inzien hoe het uiten van meningen ervoor zorgt dat we elkaar juist minder goed kunnen bereiken.

Velen menen dat het recht op vrijheid van meningsuiting zoals is vastgelegd in Artikel 7 van de Grondwet een groot goed is. Opvallend is dat in dit wetsartikel alleen wordt gesproken over het openbaren van gedachten of gevoelens. Om uit te leggen waarom dit wetsartikel communicatie juist belemmert maken we even de uitstap naar het schaakspel.

Herinner je je nog als kind, die mooie wolken in de lucht. Strakblauwe hemel en een stralende zon?

Vandaag de dag is het een zeldzaamheid dit nog te zien. Vliegtuigstrepen vernielen dit alles, vliegtuigstrepen die bommetje vol zitten met chemicalien die slecht zijn voor de natuur en slecht zijn voor al wat er op de Aarde leeft. Enkele weken geleden plaatsten wij een rapport waar je kunt nalezen dat dit geen onzin is of complottheorie. Het is de harde werkelijkheid en wel degelijk een complot. Wat de ware gedachte is achter deze chemische vervuiling blijft nog steeds gissen maar dat de vlietuigstrepen, die zo lang blijven hangen veel meer bevatten dan enkel waterdamp staat als een paal boven water. Dit inspireerde mij om een gedicht te schrijven in plaats van een kritisch stuk. Dat is al zo vaak gedaan. Ik ben geen dichter en heb ook geen pretenties dit te willen zijn. Het is puur emotie die ik op papier zette die hopenlijk ook jullie wordt gevoeld. Mochten jullie zelf eens iets willen plaatsen, het gevoel hebben op welke wijze dan ook iets bij te dragen. Laat het ons weten.

 

21 december 2012 versus 28 oktober 2011

Het verschil tussen beide data waarop het Einde der Tijden volgens de zogenaamde Long Count-kalender van de Maya’s zou plaats gaan vinden is precies 420 etmalen (wat 21 maal het voor de Maya’s heilige getal 20 is, en 21 is weer 3 maal het voor velen heilige getal 7, en 3 is weer het heilige getal voor de volledigheid, denk maar aan de drie-eenheid).Kunnen we bewijzen welke van de twee genoemde data juist is? Ja, dat kunnen we! En dat bewijs staat hieronder.

altDe Amerikaanse regering blijft vasthouden aan een verbod op diepzeeboringen in de Golf van Mexico. Enkele uren nadat het Amerikaanse gerecht het verbod op diepzeeboringen nietig had verklaard, kondigde het ministerie van Binnenlandse Zaken in Washington een nieuw moratorium aan.

 

 

ijsbergAfgelopen week was het in de kranten te lezen en in de verschillende journaals te zien. Afghanistan zit op een schat van mineralen. Het nieuws werd gebracht onder aanvoering van de New York Times die dit verhaal kopte als het grootste nieuws van de afgelopen jaren. De geoefende lezer, cq. kijker voelde echter al aan dat dit verhaal een doel dient zoals vrijwel alles dat wij via de media de huiskamer binnen geslingerd krijgen een doel dient. Dit nieuws is geen nieuws maar al bekend sinds minstens 2004 toen de stroman Karzai in Washington een gesprek had over dit onderwerp. De steun voor de oorlogen in Irak, die op valse voorwendselen begonnen is zoals wij allemaal weten, de massavernietigingswapens waarvan men wist dat ze er niet zouden zijn, en de oorlog in Afghanistan omdat de 19 Saoedische kapers opgeleid zouden zijn de Taliban in Afghanistan, allemaal voorwendselen om een oorlog te beginnen tegen internationaal terrorisme dat in die hoedanigheid niet bestaat.

 

Naar aanleiding van Deel 2 van de videopresentatie ‘Het Hele Verhaal’ heb ik veel vragen gekregen hoe te ontsnappen aan de belastingplicht en de ziektekostenverzekeringsplicht.

Graag geef ik in dit artikel bruikbare tips hoe dit te realiseren. Deze tips zijn alleen bedoeld voor mensen die weten dat het huidige geldsysteem (snel) gaat verdwijnen, dat verzekeringen inclusief pensioenopbouw weggegooid geld is en dat de overheid er niet is voor de burger.

 Allereerst wil ik graag naar voren brengen dat ik als organisatieadviseur een heel goed beeld heb gekregen over hoe de overheid in dit land werkelijk functioneert. Ik heb onder andere een grondig kijkje mogen nemen in de keuken van de Belastingdienst, het CBS en het RIVM. Zo weet ik dat de Dienst Grote Ondernemingen (DGO) van de Belastingdienst onderhandelt over de hoeveelheid af te dragen belasting. Hierbetalen deze grote bedrijven vaak een schijntje in vergelijking met wat de overige belastingplichtigen betalen.

 

alt

Vandaag zijn er maar liefst 2 nieuwe pocketedities van De Kabbalist verschenen; de Duitse pocket "Der Kabbalist", en een nieuwe pocketdruk in het Nederland; de 21 ste druk inmiddels.

Een jongeman moet kiezen
Tussen ultieme wijsheid
En ultieme liefde…
“Een mystieke roman in de traditie van De Da Vinci Code” – Humo.
“Een magistrale debuutroman” – Biblion.

 

 

 

altKanker is misschien wel de grootste moordenaar van alle aandoeningen die er zijn. De klinieken barsten uit hun voegen en de statistieken blijven maar oplopen. Is de strijd tegen kanker een verloren strijd of is wellicht de hedendaagse aanpak niet de juiste? Toen mijn moeder in 2005 stierf aan longkanker nadat ze eerst een gruwelijke lijdensweg bewandelde waarbij de begeleiding van de artsen in mijn ogen veel te wensen over liet, ben ik mij gaan verdiepen in deze ziekte. Tot mijn grote verbazing kwam ik vele toetsbare verhalen tegen van mensen die eerst de reguliere route bewandelden, zoals mijn moeder dat ook heeft gedaan, maar daarna het lef hadden en de helderheid om ook andere methoden te proberen. Vaak, zo ook bij mijn moeder, weten mensen niet beter dan het reguliere pad en vestigen hierop al hun hoop. Minstens zo vaak blijkt dit ijdele hoop te zijn.