SyrieMorgenavond, bij het vallen van de nacht, moeten de vijandigheden in Syrië tussen het Syrische leger, Rusland en Hezbollah en anderzijds de huurlingen van Al Nusra en verwante groeperingen, samen met de door de VS verzonnen gematigde rebellen, gestaakt worden volgens een nieuw akkoord dat Kerry met Lavrov overeen gekomen zijn afgelopen zaterdag na urenlang overleg.

Zo’n staakt het vuren is eerder ook al eens tot stand gekomen (april 2016), de redenatie van Kerry was om burgers zo voedsel te kunnen brengen ( wie heeft de VS of de VN überhaupt voedsel zien brengen naar deze gebieden ) en de rebellen de gelegenheid te geven zich eventueel over te geven aan het Syrische leger en zich af te splitsen van Al Nusra. Dat vertelde hij na het tot stand komen van deze eerste deal enkele maanden geleden. Nadat het staakt het vuren was ingegaan bleek dat de ware reden voor deze korte gevechtspauze simpelweg gebruikt werd door de VS en gelieerden om nieuwe wapens te leveren aan de huurlingen van en Al Nusra en de zogenaamde gematigde rebellen, waarmee ze vervolgens Russische helikopters, die hulpgoederen brachten aan de belegerde gebieden, uit de lucht schoten.

Voor de zoveelste keer werd het vertrouwen dat Rusland en Assad schonken aan Kerry misbruikt. RT en andere kanalen lieten beelden zien van gematigde rebellen die samen met de Witte Helmen mensen executeerden en gifgasbommen afschoten met grote mortieren. Er zijn geen gematigde rebellen, er zijn alleen maar huurlingen die precies dat doen wat ze opgedragen krijgen van hen die een regeringswissel in Syrië willen zien. Die regeringswissel is belangrijk voor de Westerse elite omdat ze Assad niet zo ver krijgen mee te werken aan transport van gas en andere energiebronnen door het Syrische land. Het gaat zoals gebruikelijk weer over geld en macht.

Waarom de minister van buitenlandse zaken van Rusland, Lavrov, hiermee akkoord is gegaan is voor mij nog een raadsel. De enige reden die ik momenteel kan bedenken is dat Rusland sowieso in een kwaad daglicht gesteld is door de westerse media en wil laten zien dat ze voor rede vatbaar zijn en/of dat Lavrov denkt dat Kerry weer zijn belofte, de gematigde rebellen te scheiden van Al Nusra en verwante groepjes, niet zal nakomen waarna Rusland en het Syrische leger legitiem het hele gebied inclusief alle huurlingen kan zuiveren.

Ik noemde net al even de westerse media die afgelopen weken, parallel aan de teloorgang van de huurlingen, betaald door de westerse elite, keer op keer berichten naar buiten doen komen van vermeende oorlogsmisdaden van of het Syrische leger of Rusland. De aantijgingen variëren van massamoord door het leger van Assad tot het droppen van gifgasvaten op dichtbevolkte dorpjes en steden. Ook Rusland’s acties worden keer op keer veroordeeld. Ze bombarderen ziekenhuizen, markten etc. Zoals gebruikelijk is er geen enkel bewijs te leveren voor al die aantijgingen maar het staat met dikke letters in de krant, dan doet het zijn werk wel!

Sterker nog, onze kranten schrijven zelfs in stukken dat de VN eerdere gifgasaanvallen bestudeerd heeft en toeschrijven aan Assad en Putin want de huurlingen hebben geen helikopters. Punt 1, de huurlingen hebben wel degelijk helikopters want die hebben ze gekregen via Turkije. Punt 2. De gifgasaanvallen in 2013 zijn na onderzoek niet toegewezen aan Rusland of het Syrische leger maar aan de huurlingen. Er wordt dus gewoon weer keihard gelogen door de media! Diezelfde media die ons de oorlog tegen Irak ingelogen hebben, die de oorlog tegen Libië op basis van leugens verkocht hebben als bevrijding van Libië. Waarom blijven mensen die leugens, die zo voor de hand liggen en telkens weer gebruikt worden toch geloven? What the fuck is er met de mensen aan de hand? Is het veelvuldig gebruik van fluoride datgene wat de mensen zo loom maakt dat ze werkelijk alles geloven wat de spreekpoppen van onze journaals vertellen of is het pure desinteresse en het gegeven dat het een ver van ons bed show is.

Welke tactiek Rusland voor ogen staat met betrekking tot dit akkoord zal de komende dagen snel duidelijk worden.

Dat de witte helmen geen vredesduifjes zijn zoals ze door onze media worden neer gezet is overduidelijk gebleken. Dat het Syrisch Observatorium voor mensenrechten, waar onze nieuwskanalen nog steeds hun informatie vandaan halen, een NGO is, gerund door slechts één enkel persoon die anti Assad is en opereert vanuit een flatje in Engeland, is bekend. Alleen al die twee feiten zouden onze nieuwskanalen moeten aanzetten tot beter onderzoek maar het tegendeel zien wij gebeuren. Ze weigeren de waarheid te vertellen, ze blijven bij het herhalen van veelvuldig bewezen leugens.

Tegelijkertijd roept Hilary Clinton, die in de VS door ontelbare groepen wordt aangevallen over haar leugens, beschermd door de media en zelfs vooruit geschoven, dat no fly zones de enige oplossing zijn voor het Syrische conflict. De Syrische oorlog is geen oorlog in Syrië door Syriërs maar een oorlog in Syrië tegen Syriërs! Met andere woorden, geen burgeroorlog maar een oorlog van buitenaf tegen heel Syrië. Er is een simpel feit dat duidelijk onderschrijft wat wij hier stellen, het gegeven dat er nu al twee keer verkiezingen zijn geweest en dat de steun van het volk aan Assad alleen maar groeit. Ruim 80% kiest voor Assad. Leg dat maar eens uit Kerry!

Wij komen hier nog op terug.