Verboden Geschriften

De Allegorie van de Grot is waarschijnlijk de meest bekende en becommentarieerde parabel van Plato. Zoals elk sprookje, parabel of gelijkenis, probeert Plato in dit verhaal iets duidelijk te maken en eigenlijk is de boodschap heel eenvoudig. Socrates stelt de vraag of mensen wel helder kijken, zien wat ze zien, en komt tot de conclusie dat dat niet het geval is. Hij schetst het beeld van de grot, waarin de mensen van kinds af aan verblijven en zegt ten slotte dat dat “de wereld van het zien (waar hij zichzelf dus ook onder schaart) de gevangenis is,” waarmee hij wil zeggen het zien van de mens begrensd is, dat hij een kokerblik heeft, een gekleurde bril op, bevooroordeeld kijkt, en niet ziet wat hij ziet, maar ziet wat hij denkt dat hij ziet.

Verboden Geschriften

Enkele jaren geleden kreeg ik via het internet een sectie geschriften aangereikt die als verboden te boek staan. Niet dat de geschriften zo'n informatie bevatten die niet wereldkundig gemaakt mag worden. Neen, dat was de insteek niet. De geschriften werden en worden wellicht nog geweerd omdat mensen het lezen van deze geschriften anders zouden kunnen gaan denken. Dat anders denken ondersteunen wij van Bovendien zoals jullie weten en daarom zullen wij dit jaar met enige regelmaat stukken en misschien wel complete boeken publiceren die niet zomaar toegankelijk meer zijn. Veel plezier hiermee.

© 2019 Bovendien.com. All Rights Reserved. Designed By MYPC Webdesign