Er wordt gesteld: Er staat niets ( meer ) op schrift over de bouw van piramides.
Wat tot nu toe beschreven staat over de bouw van piramides is gebaseerd op aannames en kan op geen enkele wijze bewezen worden.

Van alles en nog wat wordt erbij gehaald als het gaat over de bouw van de piramides, liftsystemen, contragewichten, hellingen en zelfs buitenaardsen. Het klopt dat er geen documenten bewaard zijn gebleven over de bouw van de piramides. Wellicht vernietigd of simpelweg nooit vastgelegd op papier of hiërogliefen.

Maar er zijn meer manieren. Op de muren van de tombe van Rekhmire. Deze tombe is vooral bekend omdat er veel ambachten op zijn afgebeeld. Op deze muren staat ook hoe de piramides gebouwd werden, of beter gezegd, wie de piramides gebouwd hebben.

hoewerdendepiramidesgebouwd

De rechterkant is wat men ons wil doen geloven en is een illustratie gemaakt door wetenschappers op basis van aannames. De linkerkant is een afbeelding gevonden op de tombe van Rekhmire. Te zien zijn blijkbaar hele grote mensen, reuzen, die de blokken waarmee de piramides gebouwd zijn met zelfs twee per keer vervoeren. Dat verklaart meteen waarom en geen sleepsporen te vinden zijn bij welke grote piramide of tempel dan ook. Er werden geen hellingen gebouwd, geen kraanconstructies of grote dieren gebruikt, het waren reuzen die het werk deden.

reuzenpiramides

Dit is de geschiedenis van Egypte en velen zullen dit niet leuk vinden!

Wil je deze informatie kunnen verwerken is het raadzaam de hedendaagse academische benaderingen en denkwijzen aan de kant te schuiven. Probeer out of the box te denken want onze geschiedenis is op vele punten opzettelijk vervalst met maar één reden, dat wij er niet achter komen hoe een kleine club mensen zich meester heeft gemaakt van alle kennis beschikbaar en deze niet wilt delen maar inzet voor eigen gewin. Niet alleen in deze tijd maar door de eeuwen heen zijn het steeds dezelfde families geweest die de macht bezaten. ( 13 bloedlijnen van Robin de Ruiter )

De grote stenen werden dus verplaatst door onze voorvaderen samen met een hybride ras, de reuzen, titanen zo je wilt, dit zijn de voorouders van de Nephilim, de eerste generatie van wachters- nakomelingen. Daarnaast maken de afbeeldingen van de voorplaat ook duidelijk dat de blokken niet ergens uitgekapt werden zoals steeds gesteld wordt maar dat de blokken net als vandaag de dag uit een soort betonmix gemaakt werden. Frappant gegeven hierbij is dat deze mix vele malen sterker is dan de mix die wij vandaag de dag kennen.

Voor diegenen die de muurschilderingen niet voldoende bewijs vinden is er nog veel meer informatie die systematisch achter gehouden wordt.

fingerprintgiant

In het vorige stukje tekst lieten wij je zien dat reuzen de piramides bouwden en zelfs tot twee grote bouwblokken tegelijkertijd meesjouwden. Afgebeeld op de tombe van Rekhmire. Als dat zo is gegaan dan moeten er tekenen van te vinden zijn op deze bouwstenen, bijvoorbeeld vingerafdrukken. De blokken werden immers ter plekke gemaakt uit een soort beton zoals de afbeelding laat zien. De vraag is dus nu, zijn er vingerafdrukken gevonden van reuzen? Het antwoord is ja!

vingerfdrukkeninblok

Op verschillende locaties over de wereld werden afdrukken gevonden van vingers, voeten en complete handen zoals onderstaande afbeelding laat zien.

Glozel-Giant-hand-prints

Glozel-handprints

Op de obelisk van Aswan kunnen wij twee voetafdrukken vinden. Let vooral even op de mensen die op de achtergrond staan om een vergelijking te krijgen van de afmetingen van deze voetafdrukken.

indentations

Als je nog steeds niet overtuigd bent van het bestaan van reuzen in ons verleden dan kan deze afbeelding je wellicht over de streep trekken. Wat is er nog beter dan een vingerafdruk van een reus? Precies, een complete vinger inclusief afdruk! In 1988 liet de Bild deze foto’s zien. De foto’s zijn afkomstig van fanatiek fotograaf en Egyptoloog Gregori Spörri die in 1988 op vakantie was in Egypte en via via in contact kwam met een man uit een familie van grafrovers. Hij beweerde een belangrijk artefact in bezit te hebben en wilde deze tegen betaling laten zien. De vinger kon niet gekocht worden, daarvoor achtte de familie de vinger te belangrijk. Spörri mocht de vinger zelfs vasthouden. De eerste foto’s van deze vinger werden gemaakt in de zestiger jaren, zo ook de afbeelding van de röntgenfoto.

giantfinger1

Röntgenfoto’s bevestigen de echtheid van deze vinger die afgehakt lijkt met en bijl of iets dergelijks.

giantröntgenfinger       giantfingera

Later verwerkte Spörri de foto’s in een door hem geschreven roman. “I’m not a scientist,” the author says honestly. “I have installed the relic in the novel to make it deliberately to deprive of science. The reader should look at the thing itself, and now form their own opinion. ”

Hij is nog terug geweest naar de plek waar hij de vinger te zien kreeg maar heeft nooit meer iets vernomen van de familie die de vinger in bewaring had. Het zal je dan ook niet verbazen dat ook deze vinger, waarvan de echtheid dus nooit definitief is bevestigd, door de wetenschap afgedaan wordt als onzin. Het past simpelweg niet in het plaatje dat ze ons willen schetsen.

Een andere vondst van en reuzenbot is bekender en zal ik niet verder beschrijven, de afbeelding en tekst spreken voor zich.

scheenbeengiant

Hoe kan het dat informatie die zo belangrijk is weg gemoffeld kan worden door wetenschappers en andere belanghebbenden?

Momenteel ben ik bezig aan een boek over de Dode Zee Rollen. Uit dat boek blijkt dat wetenschappers bewust informatie achterhouden omdat met het vrijkomen van die informatie bepaalde controlesystemen in het gedrang komen en niet meer zullen werken. Niet alleen op dit gebied werkt dit zo. Op vele gebieden die wij behandelen blijkt de wetenschap net als andere instituten, zoals geloofssystemen, onderwijs, geneeskunde, energie en vele andere sectoren, bewust informatie achter te houden om de hegemonie te kunnen waarborgen voor hen die werkelijk aan de touwtjes trekken achter de schermen van de internationale politiek, industrie, bankwezen, etc.

Wij hoeven dit geeneens meer te bewijzen want er wordt vandaag de dag zoveel gelogen en verdraaid dat steeds meer mensen dit zien en ertegen in het verweer komen.

Langzaam maar zeker beginnen de leugens zich tegen hen te keren die ze vertellen en verteld hebben. Er komt zoveel materiaal vrij via het internet, dat ze wanhopig onder controle proberen te krijgen. Het is slechts en kwestie van tijd dat mensen helemaal niets meer geloven van de zaken die ze verteld krijgen door overheden en de genoemde instituten. Dat punt is bijna bereikt!

De mens, elk levend wezen, is uniek en tegelijkertijd onderdeel van iets dat zo grootst is dat wij dit nauwelijks kunnen beseffen. Wij hoeven niet te bidden naar vermeende goden die ons straffen als wij niet precies doen wat ze ons opdragen. Niemand kan ons straffen want wij zijn zelf Goden, stuk voor stuk.

Via de ether kunnen wij gebruik maken van alle kennis die er is en ooit zal zijn. Dat is het voornaamste punt. Om dat te verhinderen worden wij systematisch vergiftigd op net die plekken die wij nodig hebben om in te kunnen loggen in de ether.

Denk je eigen wereld, denk niet aan de wereld die wij opgedrongen krijgen via mediakanalen. Dat waar onze gedachten naar uit gaan zal zich manifesteren, waar wij NIET mee bezig zijn gebeurt niets mee. Ben bezig met een wereld zonder geweld, zonder geld, zonder controle en machtssystemen. De belofte van een hemel na onze dood is idioot, wij kunnen de hemel op Aarde hebben als wij dat maar voldoende willen.

Wij willen die andere wereld graag zien, jullie ook?

Lees ook:

De echte geschiedenis van de Aarde.

De echte geschiedenis van de Aarde deel 1

De echte geschiedenis van de Aarde deel 2

De echte geschiedenis van de Aarde. De Black Knight.

De echte geschiedenis van de Aarde. De Ether.

Stop met wachten het is nu tijd voor handelen. Deel 1.

Stop met wachten het is nu tijd voor handelen. Deel 2.

Stop met wachten het is nu tijd voor handelen. Deel 3 t/m 7

Bent U al bang genoeg? Deel 8 t/m 14.