Alle Hollywood-films tonen de vroege mens als zielige 'aap mensen' die wild grommend grote brokken rottend vlees van kadavers verslonden en hun vrouwen rond sleepten aan de haren.Het Paleolithicum (de oude steentijd) en het Neolithicum (de nieuwe steentijd) hebben nooit bestaan, behalve in de verbeelding van de pre historicus.” Het is 100 procent speculatie.

De meesten van ons hebben uitgebreide grafieken gezien in boeken die geologische leeftijden tonen, van de eerste eenvoudige levensvorm tot het ontstaan van de mens. Miljoenen jaren zijn gepostuleerd (zonder bewijs aangenomen). Je moet toegeven ze zien er erg overtuigend uit zelfs overweldigend.

Met alle respect kunnen deze grafieken, zo zorgvuldig voorbereid, niet verder van de waarheid afliggen. Ze zijn grotendeels hypothetisch, ziet U; zij veronderstellen dat de theorie van de evolutie juist is — en daar bouwen zij verder op. Zij veronderstellen dat er op het aardoppervlak lagen werden afgezet in een uniforme gestaagde modus over een enorme lange periode van tijd. Zij veronderstellen dat deze uniforme actie door de natuur nooit door een catastrofe onderbroken is. Aannames dus waarop je duidelijk niet de hele historie kunt bouwen, simpelweg omdat niemand weet of alles constant gebleven is al die tijd.

Deze aanname noemt men “Uniformitarianisme.”

Op school wordt de ordelijke evolutionaire volgorde verspreid over miljoenen jaren aangegeven door de gesteentelagen met haar "in oplopende volgorde" fossielen. Bijvoorbeeld, steenkool bedden worden vastgesteld op 340 miljoen jaar geleden, dinosaurussen regeerde van 130 tot 65 miljoen jaar voor Christus en de mens verscheen net een miljoen jaar geleden.

Ik zal je iets vertellen, in de meeste delen van de wereld komt deze theoretische reeks nooit voor. Overblijfselen van marine en land dieren zijn vermengd in elke mogelijke volgorde. Zelfs binnen de kolen bedden zijn menselijke overblijfselen gevonden. Alsof dat nog niet lastig genoeg is, vind men deze overblijfselen van menselijke oorsprong soms met of zelfs onder de botten van dinosauriërs.

Kunt u zien wat er mis is?

Het bewijsmateriaal toont dat ze op hetzelfde moment werden neergelegd, niet miljoenen jaren uit elkaar.

De mens en de dinosaurus stierven samen, ziet U,  voordat de kolen gevormd werden!

Andere onderwerpen die behandeld worden in deze documentaire.

De wetten van thermodynamica

Het verkeerd lezen van tijd: Carbon 14

Onder normale omstandigheden is koolstofdatering C14 nauwkeurig tot ongeveer 4.000 jaar terug. Daarna slaat de ongelijkheid op hol. Deze datering-methode valt of staat met de aanname dat de atmosferische straling constant is gebleven.

Evolutie

Evolutie is een absolute ontkenning van de tweede wet van de thermodynamica. Simpel gezegd, evolutie en de tweede wet kunnen samen niet waar zijn. Wat betreft de tweede wet van de thermodynamica, heeft men deze bevestigd door talrijke en uiteenlopende wetenschappelijke tests, terwijl evolutie een theoretisch model is en altijd geweest is.

De mensheid vandaag is niet intelligenter dan hij zo'n duizend jaar geleden was, maar we hebben meer technologie verzameld. Wij hebben de kennis die vergaard is uit het verleden kunnen extraheren en verbeteringen aangebracht. Terwijl fossiele bestanden betere exemplaren laten zien dan die nu leven en in samenhang hiermee grotere. Snap je waar ik naar toe wil? Dit is een behoorlijke deuk in het evolutieverhaal want stelde Çope’s wet; Evolutie zal een toename in ontwikkeling en formaat laten zien terwijl de tijd vordert. Het tegendeel blijkt dus waar. De fossielen die wij vinden zijn in de regel van grotere dieren en vaak ook van een grotere mens, al wordt die informatie van die grotere mens angstvallig weg gehouden bij het grote publiek en doet men er al moeite voor foto’s op het internet te verspreiden die opzettelijk bewerkt en dus vals zijn waarmee iemand in de hoek gezet kan worden als fantast als hij deze gebruikt als bewijs.

Piltdown man

piltdown man

50 jaar lang hebben ze ons laten geloven dat deze man de voorvader was van de moderne mens. Het was een leugen! De botfragmenten bleken van een orang-oetang te zijn en de schedel van een klein kind.

Nebraska man

Nebraska man

Overijverige evolutionisten bouwden een hele prehistorische samenleving rondom één tand die men gevonden had, toen men later ook de schedel vond bleek alles bij een wild zwijn te horen.

Lucy Australopithecus

Lucy Australopithecus

Lucy is de laatste verworvenheid van de evolutionisten en is inmiddels universeel geaccepteerd als voorloper van de moderne mens. Lucy is een Australopithecus afarensiswat feitelijk meer een aap is dan een mens. Toen de botten bestudeerd werden met een spectograaf ontdekten ze dat de botten meer op een chimpansee leken dan op die van en mens. Lucy is een mozaïek van botten van verschillende locaties.

Het meest menselijke aan Lucy blijkt dus vooral de naam te zijn.

Dr Austin Clark, een vooraanstaand U.S Government      Biologist of the Smithsonian Institute in Washington stelde duidelijk ……” THERE IS NO SUCH  THINGS AS MISSING LINKS”….

Man was once a higher, superior being—certainly not a species of the monkey family.

We are only a shade of the original man.”

In het Nederlands;

Er bestaat niet zoiets als een missende link……

De mens was ooit een hoger superieur wezen, zeker geen afstammeling van de apenfamilie.

Wij zijn slechts een schim van de oorspronkelijke mens.

Grote skeletten

Large Skeletons 

Op alle continenten hebben wij niet alleen artefacten, maar ook voetafdrukken, schedels en skeletten gevonden van mensen. Deze zijn goed gedocumenteerd. Een verse kijk op de fossielen doet Weidenreich, van het American museum of Natural History, denken dat gigantisme en massiviteit wel eens het belangrijkste kenmerk is van de eerste mensen.

Ongetwijfeld één van de meest authentieke afbeeldingen van een “Reus” in circulatie vandaag. Ontdekt tijdens een opgraving in een mijn in Ierland in 1895.De afbeelding werd oorspronkelijk gepubliceerd in een Brits magazine “Strand “ en kreeg een herdruk in een boek met de naam Traces of the Elders Faiths of Ireland, geschreven door W.G. Wood- Martin. Het boek is verkrijgbaar in de betere tweedehands boekenwinkel maar zal je een arm en een been kosten als je het weet te vinden. Spaar die arm en dat been maar en click even op de link!

Giant

 giant weapons

Gigantische bijlen, gevonden in Soemerië, het huidige Irak. Deze bijlen waren te bezichtigen in het Bagdad Museum. Dit is misschien de belangrijkste reden geweest om Irak binnen te vallen destijds, samen met andere artefacten die de oorsprong van de mens zouden kunnen verduidelijken.

Opzettelijke hoaxes 

Large Skeletons2 

Voorbeeld van en bewust opzettelijke hoax van afbeeldingen van reuzen tijdens opgravingen. Reden. Alle afbeeldingen van reuzen weg te kunnen zetten als nep!

Wordt vervolgd......