Elke gedachte, elk idee, elke uitvinding bevindt zich in de ether. De ether is een grote kosmische massa van eeuwige krachten en vibraties. Het is gemaakt van zowel destructieve krachten als ook opbouwende krachten.

soulandearthmatrix

De ruimte tussen de planeten is geen vacuüm, het tiert er van het leven, de hoogste vorm van vibratie die bekend is, de vibratie van de gedachte. De ether is overal om ons heen, is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Iedereen heeft toegang tot de ether enkel door te denken. Sommigen mensen treden de ether binnen op een hoger niveau. Toen Alexander Graham Bell de telefoon had uitgevonden zei hij dat dit al eerder uitgevonden was, “de oude technieken worden opnieuw uitgevonden”. Hoe waar was het wat hij stelde, zonder dit zelf te beseffen.

De mooie Aarde in haar majestueuze staat toen ze gevormd werd, is niet te vergelijken met de Aarde van nu. Wij kunnen haar slechts in 3 dimensies waarnemen maar moeder Aarde heeft vele dimensies. Enfin,  wij hebben nu geconstateerd dat er geen missing link is, simpelweg omdat er niet zoiets bestaat als een missende link. Alle beschavingen ontstonden 6000 jaar geleden in één keer en wel zoals wij ze kennen, ze evolueerden niet naar hun top, ze zaten al aan hun top vanaf het begin.

Onze voorouders hadden toegang tot de ether en wisten de antwoorden op alle vragen. Elk idee ooit bedacht, alles wat ooit gedacht is, wordt opgeslagen in de ether. Sommige groepen noemen deze   “databank “ de Akasha Kronieken.

Geen enkele gedachte is van jouw, elke uitvinder in de geschiedenis ging met zijn lichtlichaam, verbonden aan het zilveren koord naar de ether en kreeg toegang tot alle gedachten. Wiskundige en wetenschappelijke blauwdrukken kun je bijvoorbeeld ook in je slaap verwerven, heel soms bedoeld maar meestal onbedoeld.

Alles wat dus uitgevonden is, was of zal worden is niets minder dan een herontdekking.

Het menselijk brein is als een soort super computer met een chip en harde schijf die overal en altijd toegang heeft tot elk mogelijk softwareprogramma en oneindig doorgaat. Zo zou je de ether kunnen omschrijven m.b.t. onze hersenen en kennis. Buitenaardsen, channelings, geesten etc. zijn allemaal communicaties uit de ether. Channelaars channelen gedachten uit de ether, elk menselijk brein communiceert met oneindige intelligentie maar slechts enkelen weten dit te gebruiken.

Bestaat er iets dat sneller is dan het licht?

Ja, de snelheid van de gedachte!

Licht is snel, zo snel dat je het niet kunt zien reizen. Maak je een lamp aan in huis dan is het licht er meteen. Zelfs de reflectie van het zonlicht op de Maan kun je meteen zien maar maak je de afstand groter dan kom je op een punt dat ook licht een vertraging laat zien, net als geluid. Met gedachten is dit heel anders. Stel ik ben telepathisch en bevind mij op een afstand waar het licht van de Zon 10 jaar voor nodig heeft om de Aarde te bereiken en ik denk daar een gedachte, zal mijn telepathische wederhelft op Aarde deze gedachte meteen kunnen lezen, zonder enkele vorm van vertraging. Kijk, da’s pas snel!

De ether is niets anders dan de ruimte tussen deeltjes.

Feit 1.

Een massief blok ijzer, net als al het andere, is gemaakt van atomen. Een atoom heeft een kern van protonen en neutronen waar de elektronen omheen draaien. De verhouding van de kern met de elektronen is gelijk aan de verhouding van de Zon met haar omringende planeten. Er is veel ruimte tussen de kern en de elektronen en die ruimte is de ether.

Feit 2.

Al wat leeft, dus ook de mens, heeft een etherisch lichaam of lichtlichaam dat identiek is aan het fysieke lichaam. Dit etherisch lichaam resoneert op een hogere frequentie, dezelfde frequentie als van de ether. Zou dat de bakermat zijn van de naam ervan? Wetenschappers weten dat wij elektrisch van aard zijn, dat elektrische impulsen onze hersenen aansturen en al het andere in ons lichaam. Als wij denken wordt activiteit in onze hersenen gemeten, maar de gedachten kunnen ze niet lezen, die opereren op een veel hogere frequentie. Gedachten worden in de ether geregistreerd. Door de mensheid ware spiritualiteit eeuwenlang te ontzien is dit zesde zintuig bij veel mensen onderontwikkeld.

Overheden wereldwijd hebben speciale militaire afdelingen waar zogenaamde remote viewers hun werk doen. Zij loggen door meditatie en speciale mentale oefeningen in op de ether en proberen zo waardevolle informatie van hun opponenten te verzamelen. De ether, wetenschappers zoals Sir Isaac Newton en Sir Oliver Lodge schreven er boeken over, het militaire apparaat heeft het ook ontdekt en experimenteert ermee, Einstein, Tesla en vele anderen zweren erbij maar vandaag de dag wordt de ether gezien als een fabeltje. Nu vraag ik je wie geloof jij?

Wat is de Ether en hoe werkt het?

Een artikel van Sir Oliver Lodge beschrijft dat de ether een miljoen x miljoen dichter is dan water en dat een kubieke centimeter meer dan een miljoen ton zou wegen als het een materiaal in atoomvorm zou zijn waar wij mee bekend zijn. Dat brengt ons tot een conclusie waar ik op inga na de volgende stukjes informatie.

Een artikel in Psychic News geschreven door een vooraanstaande arts vertelt ons dat elke cel in ons lichaam de mogelijkheid bezit om enzymen en/of hormonen aan te maken die nodig zijn voor het welbevinden van zijn gastheer. Ieder lichaam draagt het kanker potentieel in zich maar het proces is aan het wachten om aan of uit gezet te worden. Het mechanisme dat deze functies controleert is het DNA

Het DNA. Handelend naar instructies van een intelligente bron, geeft het DNA de cel het commando te activeren of te produceren. Het is niet bekend of de cel de blauwdruk heeft of dat de cel gewoon het recept volgt gekregen van het DNA. Het belangrijkste is dat de cel toegang heeft tot een hogere intelligentie en de mogelijkheid bezit op atoomniveau, protonen en elektronen enz. te rangschikken in de juiste volgorde om het benodigde effect te bereiken. In het kort creatie vindt plaats dankzij de intelligentie waartoe het toegang heeft. Silver Birch zei eens “een cel doet twee triljoen dingen in een seconde, haast onmogelijk om te begrijpen.”

Elke molecuul van ether ontvangt de informatie van de individuele lichamelijke intelligentie wat het molecuul zal zijn op elk gegeven moment. Cellen, zoals we weten, kunnen naar believen substantie creëren en veranderen, en het is deze intelligentie die door de ether reist en de illusie van beweging geeft. Psychische massa beweegt niet, alleen de informatie van de wervelende massa van atomen die maken het wat het is.

Zoals het metaal in de elektriciteitskabels wacht op de elektriciteit om er doorheen te passeren, ook zo wacht dus de ether op energie en intelligentie om er doorheen te passeren. Alles wat bestaat heeft leven en een niveau van intelligentie van geest die zijn identiteit en integriteit bepaalt op atomair niveau, of het nu een steen is, een boek, een menselijk lichaam, een stoel zelfs al is deze levenloos, het is nog steeds een wervelende massa van atomaire geest. Alles wat vorm heeft kent de intelligentie die het leven zelf is.

In een artikel beschrijft Sir Oliver Lodge dat wanneer het licht niet gereflecteerd wordt, je het niet met het blote oog kunt zien. Alles wat wij kunnen waarnemen met het blote oog is een reactie van het licht. Bij materie registreren wij alleen de reactie van intelligentie van het individu met onze 5 zintuigen.

Gedachten en het leven zelf in het spirituele rijk overstijgen deze beperkingen en dan worden we deel van de ether, een deel van deze hoge intelligentie die alwetend is.

Het is Tesla die ontdekte dat in deze ether enorm potentieel steekt. Wij leerden al dat in een kubieke centimeter ether gigantisch veel energie opgeslagen zit, Tesla wist deze energie te oogsten. Als deze energie vandaag de dag geoogst zou worden net als Tesla dit deed, zou de wereld totaal veranderen. Energie is één van de factoren waarmee de elite ons aan het lijntje houden. Alles kost energie en energie kost geld. Stel dat er vrije energie zou bestaan, dan zou alles wat geproduceerd wordt stukken goedkoper zijn, simpelweg omdat de energiekosten voor de productie vrijwel nihil zouden zijn. Ook op het gebied van gezondheid zou het een enorm verschil maken. Ziektes zouden op basis van de theorie van Tesla geïsoleerd kunnen worden op frequentie niveau. Het volgende filmpje laat enkele voorbeelden hiervan zien.

Enkele filmpjes met extra informatie over de discussie die Einstein en Tesla voerden. Tesla weerlegde de relativiteitstheorie van Einstein met zijn aantoonbare stelling dat gedachten door de ether bewegen zonder weerstand en dus vele malen sneller zijn dan de snelheid van het licht. Einstein stelde dat er geen hogere snelheid kan bestaan dan die van het licht. Einstein gaf later toe dat Tesla gelijk had.