massage-header1Vandaag draaien we de rollen om. Laten we ziekte eens positief bekijken, want wat is ziekte eigenlijk? Goed beschouwd is het een herstelproces van een fysieke en/of mentale onbalans, dus een weg naar gezondheid. De oorzaak van het uit balans geraken is divers en heeft vrij weinig te maken met invloeden van buitenaf. Met andere woorden: Wij zijn niet het slachtoffer van een ziekte, maar de oorzaak ervan.

Om te begrijpen wat “gezond en ziek zijn” precies is, hebben we meer inzicht nodig in hoe wij als mens tot stand zijn gekomen. Niet zozeer het fysieke lichaam, maar de basis: hoe we energetisch in elkaar steken. Het lichaam is slechts een verschijningsvorm. Geest en lichaam zijn nauwer met elkaar verbonden dan we ons tegenwoordig nog realiseren. Om weer in balans te komen is het nodig om naar de oorsprong te kijken. Als ons dat lukt, vinden we genezing binnen onszelf en dat is de eigenlijke basis van de natuurgeneeskunde. Alle natuurlijke middelen die Moeder Natuur aanreikt, hebben enkel de functie ons door het genezingsproces heen te ondersteunen en het leed te verzachten.

Voor wie zich weleens in deze materie heeft verdiept, zal zeker ‘De zin van ziek zijn’ kennen, het boek van Thorwald Dethlefsenen Rudiger Dahlke. 'Dit is een ongemakkelijk boek, want het ontneemt de mens de mogelijkheid zijn ziekte te gebruiken als een alibi voor zijn onopgeloste problemen', zeggen de auteurs in hun voorwoord. Het is wat mij betreft een snoeiharde uitspraak en zet daarmee meteen de toon voor de inhoud van het boek. Ze willen echter duidelijk maken dat ziekten verschijningsvormen zijn van één grote ziekte, die onlosmakelijk verbonden is met het ongelukkig zijn van de mens. Symptomen zijn volgens de schrijvers lichamelijke verschijnselen waarin psychische conflicten tot uitdrukking komen. Persoonlijk houd ik niet van de harde toonzetting, maar in een wereld die wakker geschud moet worden, lijkt deze vorm van confronteren het meeste effect te sorteren.

Zachte heelmeesterszin van ziek zijn

Ga naar de eerste de beste huisarts en deze “medicijnman” zal op basis van symptomen (pijn, misselijk, duizelingen) en uiterlijke verschijnselen (bijvoorbeeld zwelling of roodheid van de huid) een voorzichtige vermoedelijke diagnose stellen of verder onderzoek aanbevelen. Tenzij de symptomen wijzen op een levensbedreigende situatie, is het meest voor de hand liggende advies eerst nog een paar dagen af te wachten met rust en een pijnstiller. “Is het dan nog niet over, kom dan nog eens terug…” Een concreet voorbeeld: je hebt een zere schouder wat hoogstwaarschijnlijk op een slijmbeursontsteking wijst. Behandeling (symptoombestrijding) is pijnstillers, ontstekingsremmers (cortisonen) en rust, eventueel daarna fysio. Er wordt weinig tot geen aandacht besteed aan het ontstaan van dit euvel en het middel (met alle nare bijwerkingen) is soms erger dan de kwaal. In een enkel geval wil een wakkere arts nog weleens vragen of je veel computerwerk doet, want RSI (Repetitive Stress Injury) zou een oorzaak kunnen zijn.

Er is door de eeuwen heen veel kennis, over het behoud van gezondheid en de oorzaak van ziekte, in de vergetelheid geraakt. Zeker de laatste decennia is de gezondheidszorg toegespitst op de onderzoekshype: alle fysiek meetbare gegevens. Het merendeel van onze huisartsen loopt hiermee in de pas en zijn verworden tot medicijnmannen inplaats van geneesheren. Met andere woorden: symptoombestrijders en het toepassen van de onderzoeksmethode van uitsluiting (als we alles onderzocht hebben wat het niet is, dan blijft over wat het wel is). Tenslotte blijft er een theorie over die mogelijk niet past bij wat de wetenschap nu weet over het ziektebeeld, dus niet te diagnostiseren. Met andere woorden: u heeft iets wat we niet kunnen verklaren, dus bestaat het niet. Leer er maar mee leven.

Kruidenvrouwtjes

Wanneer je na de zoek-het-zelf-maar-uit-diagnose de moed niet op hebt gegeven, komen velen terecht bij de alternatieve geneeskunde. Je moet toch wat, toch? En daar gaat de zieke als laatste redmiddel zijn/haar heil zoeken bij de homeopathie, energetisch therapeuten, acupuncturisten en kruidenvrouwtjes. Kruidenvrouwtjes? Juist nu we afknappen op de reguliere geneeskunde, vallen we massaal terug op de natuurgeneeskunde. De heilzame werking van planten en mineralen (kadootjes van Moeder Natuur) zijn we bijna vergeten en sinds de invoering van de Codex Allimentarius mag niet eens meer op de verpakking staan wat zelfs een simpele kruidenthee voor je kan betekenen. Maar veel kennis is nog aanwezig en begint weer langzaam maar zeker een wijdverbreide herwaardering te verwerven.

Gelukkig vinden ook veel mensen hun weg naar de alternatieve geneeskunde, parallel lopend aan de reguliere therapie. Persoonlijk heb ik dankzij de polariteitsmassage voorgoed afscheid kunnen nemen van de uiterst pijnlijke slijmbeursontstekingen in polsen, ellebogen en schouders. Dit alternatief ervaar ik als een verrijking van de mogelijkheden om klachtenvrij te blijven, totdat ik heb uitgevogeld waar de diepere oorzaak ligt. Echter door gebrek aan erkenning van alternatieve behandelwijzen en het in veel gevallen niet vergoeden van alternatieve middelen en/of behandelingen, is de patient overgeleverd aan willekeur. Het stigmatiseren van het alternatieve circuit (de Millecam-affaire) heeft ertoe bijgedragen dat zowel de patient als de behandelaar uiterst voorzichtig is geworden. Om die reden zullen alternatieve behandelaars altijd verwijzen naar het raadplegen van de reguliere artsen en specialisten. Niemand heeft baat bij onoordeelkundige behandelingen, of dat nou regulier of alternatief is. Dat tegenwoordig ook falende zorg in de reguliere hoek vervolgd kan worden, is een stap in de goede richting. Dat ontheft ons echter niet van het geven van eerlijke informatie, in beide behandelmethoden.

Mental balans

Oorsprong

Nog voordat je overgaat tot behandelwijzen, is het goed eerst verder te kijken dan enkel de sytomen. Waarom krijg je hoofdpijn, buikpijn, kiespijn, oorpijn, diabetes, reuma, zelfs kanker? Of waarom verzwik jij juist je enkel, of loop uitgerekend jij een verkoudheid op, terwijl de hele groep door weer en wind door het bos heeft lopen klunen. Weerstand? Het speelt een rol, maar niet de belangrijkste. Het meest eenvoudige voorbeeld is de spanning en de stress van werk die een zware druk van onder andere verantwoordelijkheid op je legt. Na geruime tijd van stress kan het resultaat zich uiten in de vorm van hoofdpijn en verkrampte nek- en schouderspieren, vaak ook de spieren langs de ruggengraat. Je kan er voor kiezen om een pijnstiller te nemen en een goede massage. Maar lost dat de oorzaak op? Je weet het antwoord al: zolang de spanning door het werk aanhoudt, zal de bron van de klachten niet oplossen en herhaaldelijke verkramping van de spieren aanhouden.

Polariteit

Je kan zelfs nog verder kijken: waarom wreekt stress (bijvoorbeeld op het werk) zich in verkrampte nek- en schouderspieren? In de polariteitsmassage wordt er gekeken naar de plussen en minnen van de energiestromen in ons lichaam. Om dit goed te begrijpen is het nodig dat je tenminste aanneemt dat alles met energie samenhangt. Daar waar de energiebelasting in je lichaam te groot wordt, kunnen zich verstoppingen (blokkades) gaan vormen. Als die energetische blokkades lang aanhouden, kan het lichaam er op reageren door verkrampingen. Kijk eens naar je houding als je je beperkt voelt: de schouders worden opgetrokken. Mentaal gesproken wil je de schouders er onder zetten, maar tot het moment dat je het hebt opgelost, blijf je onbewust en ongemerkt in die houding verkrampt zitten. Probeer maar eens of je je schouder kan laten zakken, gewoon nu, terwijl je dit leest, en voel hoe bevrijdend dit werkt. Met de massage kun je de blokkades oplossen, maar ook daar geldt: wat je in jaren aan blokkades hebt opgebouwd, kun je niet in 1 massage verwijderen. Dat is zelfs onwenselijk omdat blokkades een functie hebben. Met het geleidelijk wegwerken van blokkades, kun je vrijkomende energie geleidelijk weer integreren. Houd er rekening mee dat er emoties mee loskomen bij het oplossen van blokkades. Immers zijn emoties de energetische aanleiding van de vorming van de blokkade. Daarom is polariteitsmassage als behandeling nooit een puur mechanisch gebeuren, maar altijd in combinatie met begrip, verwerking en zelfonderzoek.

Lichaamsklok 1

Uitingsvormen

Terugkomend op welke stressfactor zich uit in welk lichaamsdeel, wil ik wat meer informatie geven over de energetische opbouw van het lichaam. De meeste lezers hebben inmiddels wat meer kennis over het energetische lichaam, of toch er minstens van gehoord. Ik zal me in het artikel beperken tot het vernoemen van de chakra’s en de aura en de fysieke uiting van verstoringen daarop. Uiteraard kan ieder zelf verder op zoek met behulp van de linkjes in de bronvermelding.

Op de website Namascara.nl vond ik een mooie chronologische weergave van de relatie tussen oorzaak en symptomen, gebaseerd op het boek van Dahlke en Dethlefsen.

‘Its your mind,  that created this world’ – Boedha

Het symptoom geeft aan dat wij als mens, als geestelijk wezen ziek zijn. Genezing ontstaat uiteindelijk uit een getransmuteerde ziekte en nooit uit een overwonnen symptoom. De vragen: Waarin word ik door het symptoom belemmerd? En waartoe word ik door het symptoom gedwongen?, leiden vaak naar het centrale thema van de ziekte.

Trappen van escalatie:
1 uitdrukking van de psyche (gedachten, wensen, fantasieën)
2 functionele storingen: Na de functionele storingen, waarmee men na aanvankelijk verzet al gauw leert leven, treden symptomen van acute ontstekingen op
3 acute lichamelijke ontstekingen (ontstekingen, verwondingen, kleine ongevallen). Goed te herkennen aan de uitgang ‘itis’. Iedere infectieziekte is een actuele aansporing een onbewust conflict zichtbaar te doen worden
4 chronische storingen (-0se). Hebben de neiging om langzaam onherroepelijke lichamelijke veranderingen in te leiden. Dit worden de ongeneeslijke ziekten
5 ongeneeslijke processen, verandering van organen, kanker
6 dood (door ziekte of ongeval)
7 aangeboren misvormingen en storingen (karma) Wat men tot aan zijn dood niet begrepen heeft, neemt het bewustzijn als probleem mee in de volgende incarnatie. De mens komt ter wereld met een nieuw lichaam, maar met een oud bewustzijn.

Voorbeelden:

Infecties: Wie gevoelig is voor ontstekingen, probeert conflicten te vermijden

Allergie: Is een stoffelijk  geworden agressie

Astma: Op welke gebieden wil ik nemen, zonder te geven. Welke lichaamsgebieden keur en weer ik af?

Verkoudheid en griep: Treden op in ‘crisissituaties’, waarin men er genoeg van heeft. Alledaagse situaties die wij ervaren als overbelasting.

Slikproblemen: Wat is er op dit moment in mijn leven wat ik niet kan of wil slikken

Maagzweer: zit ik mezelf op te vreten

Galstenen: energie wil stromen. Galstenen zijn versteende agressies

Hoge bloeddruk: De lijder aan hoge bloeddruk vertoeft voortdurend in de nabijheid van een conflict, zonder een oplossingte bewerkstelligen

Stijve nek: Geeft de hardnekkigheid van de bezitter aan

Nagelbijten:  De nagelbijter is bang voor zijn eigen agressie en maakt symbolisch zijn wapens bot

Beenbreuken: De breuk onderbreekt de tot dan toe gevolgde weg, die veelal door te hoge activiteit en bewegingwerd gekenmerkt

Ongevallen: Wij zoeken onze eigen ongevallen uit, net zoals wij onze eigen ‘ziekten’ uitzoeken. Iedereen is slachtoffer endader in een persoon. De meeste ongevallen zijn onbewust gemotiveerd. Wanneer de ongevallen toenemen,wordt duidelijk dat deze persoon zijn problemen nog steeds niet bewust heeft opgelost.

Verslavingsziekten:  Het centrale thema is vluchten

 

Persoonlijke noot:

Het laatste punt 7 bij de trappen van escalatie wordt verwezen naar karma en hoe we ongeleerde lessen in ons fysieke lichaam zelfs meenemen naar een volgende incarnatie. Om dit te begrijpen, is het nodig de wet van karma functioneel te beschouwen. Ik heb me ook vaak afgevraagd waarom kinderen de meest vreselijke ziekten en beperkingen moeten ondergaan. Het komt immers zo onrechtvaardig over in onze huidige opvattingen. Zodra je hier functioneel naar kijkt, zonder in de emotie te schieten, valt er heel wat te zeggen voor bijvoorbeeld de reden waarom je in een bepaalde familie bent geboren. Is die ziekte erfelijk? Of worden we juist in die familie geboren omdat dit een zielengroep is die een bepaalde levensles leert? Dat kan in de vorm van ziekte zijn, maar ook gedrag wat potentieel kan leiden tot ziekte. Neem als voorbeeld het jezelf volledig wegcijferen en altijd dienstbaar te zijn ten koste van je eigen behoeften en gezondheid. Vaak komt dit door de hele familie heen nadrukkelijk naar voren en lijkt aangeleerd te zijn. Het is echter een gedrag wat innerlijke spanningen en als gevolg daarvan fysieke onbalans (ziekte) kan voorbrengen. Wanneer je als familie in dit patroon zit, bestaat de mogelijkheid dit patroon te herkennen en eruit te breken, of juist niet en het samen in stand te houden. Uit de obstakels die de familie opgeworpen krijgt, blijkt dat er constant aanreikingen gedaan worden om inzicht te krijgen in de grens die je dient te stellen aan dienstbaarheid. In ieder geval mogen we ons gesteund voelen dat we er nooit echt alleen voor staan en dat velen met ons dezelfde leerprocessen doormaken.

Ik kan me goed voorstellen dat dit artikel wat fundamenten aan gruzelementen kan slaan. Mijn kennismaking met dit onderwerp was voor mij in ieder geval wereldschokkend en op termijn pas verhelderend en probleem oplossend. Oordeel daarom niet meteen, maar kijk op het gemak naar het ‘mechanisme’ wat ten grondslag ligt aan de balans tussen gezondheid en ziekte zoals wij die kennen.

Mocht er behoefte zijn aan vragen buitenom de publieke reageermogelijkheid, neem dan contact op met de beheerders van Bovendien.com: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We kunnen dan buitenom het publieke gedeelte persoonlijk reageren op eventuele vragen.

Geraadpleegde bronnen:

http://denieuwedokters.nl/theshiftisnow/verkenning.html

http://www.massagekeuze.nl/massages/polariteitsmassage

http://www.massages4all.nl/massagetechnieken/polariteitsmassage.html

http://www.reneemerkestijn.com/polariteitsmassage.php

http://flowmotion-massage.blogspot.nl/2012/10/de-12-meridianen.html

http://www.debalans.net/show/nl/nieuws/item,177,actief_met_meridianen.php

http://www.codexalimentarius.org/

http://www.cosmicflower.nl/transformatieproceschakra.htm

http://www.praktijk-raphael.nl/?Holos_visie:Over_het_boek_%22De_zin_van_ziekzijn%22

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m4&s=M24&ss=P1214&l=NL

http://broekhuijsen.blogspot.nl/2009/01/de-zin-van-ziek-zijn.html

http://home.hccnet.nl/burg/Balans%20en%20harmonie.htm