light bolVorige week zat ik lekker achterom te keuvelen in de tuin
met mijn vrouw en kinderen, genietend van de overdaad aan zonlicht en
vakantiegevoel en zoals altijd regelmatig naar de hemel kijkend valt mij ineens iets op tussen twee vers gelegde vliegtuigstrepen. Een helder wit flitsend heen en weer bewegend bolletje schiet tussen de wolken door. Dan weer omhoog, dan weer omlaag, snel naar rechts en net zo snel weer een andere kant op. Ik kon het niet identificeren, dus snel op zoek naar de fotocamera.

 Uiteindelijk heb ik twee foto's van de inmiddels heel klein geworden bol. Als je de foto's inzoomt zie je links naast de witte punt een donkere schaduw in de lucht. Die lijkt in verband te staan met de witte stip waarvan ik denk dat het een drone is. Het lijkt net alsof de stip geprojecteerd wordt vanuit een ander tuig.

Kijk maar of jullie dit ook zien.

Je kunt op de afbeeldingen clicken om een groter formaat te verkrijgen.

drone1klein

drone1klein

Mensen die deze website en/of mijn stukken/ervaringen volgen weten dat ik twee keer eerder metalen bollen van dichtbij heb mogen zien, metalen bollen die door de gehele geschiedenis heen gezien worden zoals in dit artikel te zien valt. De eerste keer waren mijn collega en ik te laat met de
camera dus bleef het bij een melding zonder beeld. De tweede keer kreeg ik de tijd de bollen vast te leggen. Ze waren wel al wat verder weg maar de beelden zijn er. Nu, de derde keer heb ik een foto gemaakt en wat schetst mijn verbazing, elders in Nederland is dit object ook gezien en zelfs op film vast gelegd. Ik heb jullie beloofd deze materie te blijven volgen vandaar dat ik het filmpje van die derde partij laat zien zodat jullie zien hoe die bollen zich gedragen tijdens waarnemingen en dit onderwerp steeds duidelijker zal worden naarmate wij meer beeldmateriaal in handen krijgen. In de hoop de vragen hieromtrent ooit eens echt te kunnen beantwoorden.

Op de vraag wat deze bollen zijn kan ik geen antwoord geven.
Ik kan wel gissen naar wat het was of wat ze zijn. Gezien de veelvoud van meldingen over deze bollen door de gehele geschiedenis zou je kunnen stellen dat deze bollen een soort drones zijn die metingen verrichten en/of opnames maken van land, lucht, etc. kortom, de boel in de gaten houden. De bol die ik zag leek een bijzondere interesse te hebben in de vliegtuigstrepen die net vers gelegd waren, de zogenaamde chemtrails, leek wel alsof de bol metingen deed, maar dat is een veronderstelling van mijn kant en kan ik met niets behalve mijn waarneming onderbouwen.

Een tweede hypothetisch antwoord kan zijn dat deze bollen alles behalve bollen zijn en slechts in onze dimensie overkomen als bollen. Zo snel als ze verschijnen, zo snel verdwijnen ze ook weer, zomaar in het niets. Het lijkt alsof de bollen zich aan het oog van de waarnemer kunnen onttrekken wanneer zij dit willen maar het kan ook zijn dat deze bollen feitelijk onzichtbaar zijn maar bij intrede in onze dimensie/dichtheid even de tijd nodig hebben zich aan te passen om vervolgens zo snel mogelijk weer onzichtbaar te
kunnen worden. Als je de reguliere geconditioneerde wetenschap even los kunt laten is feitelijk alles mogelijk. Een derde optie zou kunnen zijn dat ze feitelijk altijd onzichtbaar zijn, bestaan in een andere dichtheid of dimensie, misschien zelfs wel tijdlijn, maar tijdens de metingen onze dichtheid/dimensie/tijdlijn moeten aannemen om informatie te kunnen verzamelen. Als vierde optie zou het zomaar kunnen zijn dat de drones projecties zijn vanuit een ander tuig om van het oorspronkelijke tuig af te leiden.

Zoals gezegd, alles is mogelijk als je de guts hebt de gangbare wetenschap even los te laten om je blikveld te verruimen. Ik meen, wat weten wij nu precies? Wij weten nog vrijwel niets. Wij zijn net begonnen onze
zeeën op Aarde te ontdekken, wij kunnen ons met veel pijn en moeite onttrekken aan datgene wat onze wetenschap zwaartekracht noemt en zijn al dan niet net capabel onze eigen Maan te bezoeken. De ruimte is en blijft vooralsnog een groot mysterie en als iemand zich hierin wilt verdiepen, lijkt het mij verstandig de kennis die wij geleerd hebben van onze wetenschap, even aan de kant te zetten om met een open blik de zaken te kunnen bestuderen, los van vooroordelen en aangenomen wetenschappelijke grondbeginselen. Simpel om het gegeven dat hoe onze wereld vorm heeft gekregen in geen enkele mate de grondslag kan zijn voor de rest van dit universum, laat staan parallelle universa of universa in andere dimensies. Wij menen het met zijn allen allemaal zo goed te weten maar feitelijk weten wij helemaal niets! Dat incluis mijzelf!