Sinds 1980 noemt u zich Koningin der Nederlanden. U doet dat op grond van een grondwet die in 1848 Koning Willem II is aanvaard. U wordt velen beschouwd als nazaat van die Willem II, al zijn er voldoende aanwijzingen om daaraan te twijfelen. De details hoef ik U waarschijnlijk niet uit te leggen.

U wordt algemeen beschouwd als een der rijkste mensen op aarde, met volgens een van onze bronnen een fortuin van tegen de € 50 miljard. Dat is een heleboel geld. Ik vraag mij af of de gemiddelde Nederlandse burger zich überhaupt kan voorstellen, hoe veel geld dat eigenlijk is. Dat zijn meer euro's dan er kakkerlakken zijn in een gemiddelde verpauperde volkswijk waarin steeds meer van Uw 'onderdanen' tegenwoordig moeten wonen. Dat zijn denk ik meer euro's dan er salmonellakiemen zitten in een pakje kipfilet bij de supermarkt. Dat is in elk geval zóveel geld dat je er bijna alles mee kunt doen wat je wilt.

Gelukkig heeft u van dergelijke dingen niet veel weet. Bij U in de keuken zitten vermoedelijk niet heel erg veel kakkerlakken, maar dat zult U niet eens kunnen beamen aangezien U natuurlijk nooit een voet zet in de keukens van uw paleizen en buitenlandse vakantieverblijven. Maar natuurlijk zorgt U er wel voor dat U goed eet. Bij U komt alleen onbespoten groente en fruit op tafel. En uiteraard hormoonvrij vlees. Scharrelvlees zogezegd, waarvan U sowieso een liefhebster schijnt te zijn.

Kortom, mevrouw, U leidt een fantastisch leven. Weliswaar werkt U volgens de uitspraken van Uw oudste zoon 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Maar dan nog, gesteld dat Uw zoon zich niet bij het tellen heeft vergist, wat voor werk is dat eigenlijk? Bezoekjes afleggen aan instellingen en autoriteiten in de buitengewesten, een beetje rondrijden in andere steden en zwaaien naar uw 'onderdanen?' Ik geef toe dat het werk waarschijnlijk zwaarder is dan velen menen. We hebben U allemaal wel eens tegen de slaap zien vechten bij oersaaie voorstellingen, waar u dan gezeten was tussen zo mogelijk nog saaiere 'onderdanen,' zoals die JP Balkenende. Het moet inderdaad niet makkelijk zijn om altijd maar belangstelling en medeleven te veinzen, daar wordt een mens op den duur erg moe van. Maar voor wat U dagdagelijks zoal uitvoert, wordt U vorstelijk beloond. En U betaalt niet eens belasting zoals alle Nederlanders. Daar komt nog bij dat telkens wanneer U aankopen doet, U weigert te betalen. En mirabile dictu, niemand durft aangifte tegen U te doen!

Wacht... ik weet wat U zult zeggen: het hoort allemaal bij de koninklijke 'prerogatieven'. Goed, laten we eens aannemen dat U voor het vele werk dat U verzet, wordt gehonoreerd met een bedrag waarbij de zogenaamde Balkenende-norm in het niet valt. Maar, waarde mevrouw, bij rechten horen ook plichten. Op U rust de plicht de Nederlandse grondwet te verdedigen en na te leven. Dat heeft U in 1980 plechtig beloofd toen U tot staatshoofd werd ingehuldigd. Ik weet niet hoeveel miljoenen Nederlanders daar live getuige van zijn geweest, dus ontkennen heeft geen zin.

Heeft U dat document, die grondwet, wel eens aandachtig gelezen? Bijvoorbeeld artikel 20, lid 1: 'de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid', Ja mevrouw, U bent krachtens diezelfde grondwet een deel van die overheid! Dat zou U moeten weten als geen ander. Indertijd heeft U nog onderricht in staatsrecht gehad en U bent voorzitter van de Raad van State. Me dunkt, in dertig jaar moet U toch het een en ander hebben opgestoken omtrent het staatsrecht.

Wat ik dan zo merkwaardig vind, mevrouw, is dat U blijkbaar niet de conclusie heeft getrokken dat U iets moet doen om de nood van de Nederlandse bevolking te lenigen. Er woedt namelijk op dit moment een economische crisis die zijn weerga niet kent, al doen de media er alles aan om de ware omvang voor het publiek verborgen te houden. De crisis (sommigen durven zelfs al te spreken van een depressie) is begonnen in 2007 en heeft Nederland allerminst links laten liggen. Inmiddels zijn al minstens een miljoen Nederlanders zo diep in de armoede weggezonken dat ze zijn aangewezen op voedselbanken. Dat aantal zal ongetwijfeld nog verder stijgen naarmate de crisis erger wordt. Ik wed dat U zich nauwelijks kunt voorstellen wat dit betekent. Voor al die arme mensen is er geen onbespoten fruit en groente, geen scharrelvlees van rund, koe, schaap of kip. Alleen maar wat koolhydraten en verzadigde vetzuren die zijn aangelengd met chemisch afval, geurstoffen, smaakstoffen en kleurstoffen (de zogenaamde E-nummers). Eigenlijk is het puur vergif wat die arme drommels te eten krijgen. O ja, er zijn natuurlijk nog al die zwervers die half opgegeten hamburgers uit vuilnisbakken vissen en met smaak oppeuzelen. Zulke zwervers heeft U natuurlijk nog nooit gezien. Wist U eigenlijk wel dat er zwervers zijn in Nederland?

Van inferieur voedsel worden mensen ongezond en ziek. Ze worden in elk geval bijna allemaal te dik. U als 'landsmoeder' zou er eigenlijk iets aan moeten doen. U bent als geen ander verantwoordelijk voor het wel en wee van Uw 'onderdanen.' U heeft dertig jaar de kans gehad om concreet iets voor Uw 'onderdanen' te doen. Die kansen heeft U laten liggen en ik ben eigenlijk bang dat er in deze laatste jaren ook niet veel van zal terechtkomen. Mijn verontschuldigingen overigens voor dit gebrek aan vertrouwen. U kunt immers bezwaarlijk aanvoeren dat het laatste schilderij van Mondriaan, dat indertijd op Uw aandringen met gemeenschapsgeld is aangeworven, een concrete bijdrage is aan het welzijn er bevolking!

Op grond van uw kersttoespraken meen ik te mogen concluderen dat U christelijk bent. Daar heeft Thomas à Kempis in de vijftiende eeuw een mooi boek over geschreven: de imitatione Christi, maar als u dat niet weet is het niet erg want dat was in een tijd dat de familie waar u toe beweert te behoren, nog niets met Nederland had te maken. Enfin, dat boek was dus hier in Nederland destijds een bestseller. De boodschap is simpel: om een goed mens te zijn dient men het leven van Christus zo getrouw mogelijk na te volgen.

Ongetwijfeld heeft U de Bijbel wel eens gelezen. Daar zult U zeker hebben gelezen (Mattheüs 19:24, Marcus 10:25 en Lukas 18:25), 'Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga.' Een kameel (kemel) gaat eerder door het oog van de naald (een nauw straatje in Jeruzalem destijds) dan dat een rijkaard in de hemel komt. Dat betekent dat het voor een rijkaard zoals U bijna onmogelijk is, opgenomen te worden in de hemel.

Ons is ter ore gekomen dat U niet als een harteloze, harde vrouw de geschiedenis wilt ingaan. Dat kan ik heel goed begrijpen, want ieder mens gaat in zijn levensavond nadenken over wat voor zin zijn leven heeft gehad. U als intelligente vrouw heeft natuurlijk ook dergelijke overpeinzingen.

Welnu: hier is uw kans om het hiernamaals daadwerkelijk binnen te gaan! Door Uw intense bemoeienis met de formatie moet U natuurlijk ook hebben gehoord van de geweldige bezuinigingen die het nieuwe kabinet moet doorvoeren. Dertig miljard euro. Dertig miljard! Dat zijn bedragen waar de gemiddelde Nederlander zich nauwelijks iets bij kan voorstellen. Maar U heeft dat geld gewoon! U bezit bijna twee keer het bedrag dat straks moet gaan worden bezuinigd. Er zal worden gesneden in sociale voorzieningen, pensioenen, lonen, uitkeringen en allerlei subsidies. De belastingen en accijnzen gaan omhoog. Met andere woorden, het leven zal grimmig worden voor veel van Uw 'onderdanen'. U zult er overigens persoonlijk weinig van merken.

Als U die dertig miljard nu eens zou schenken aan het Nederlandse volk, dan zouden al die nare bezuinigingen niet nodig zijn. En U zou niet eens arm worden, maar nog steeds ongelooflijk rijk zijn. Mogelijk bent U dan nog altijd de rijkste vrouw ter wereld. En zo niet, ach, wat maakt een miljard meer of minder nu helemaal uit? Bovendien, zou U waarschijnlijk in de hemel komen. Daar zult U ongetwijfeld Uw moeder weerzien. Uw vader niet, ik denk dat die op dit moment heel ergens anders vertoeft.

Tot slot: U kent ongetwijfeld het uit het Frans vertaalde gezegde: adel verplicht. Dat betekent in Uw geval (U bent tenslotte van adel) dat U de morele plicht hebt de mensen die aan Uw zorgen zijn toevertrouwd, met raad en daad terzijde te staan. Van die raad hebben we de afgelopen dertig jaar het een en ander mogen meemaken, maar van die daad is tot dusver bitter weinig terecht gekomen.

Dit is Uw kans! Als U deze kans laat schieten zou het voor toekomstige generaties wel eens heel erg moeilijk kunnen worden om aan te geven wat nu precies het verschil is tussen U en iemand als Thea Moear. Vraagt U maar aan Uw lieve schoondochter Mabel wie dat is. Maar zelfs in de kringen van mevrouw Moear worden de regels en normen strikt nageleefd. Naleving van de grondwettelijke regels is het minste wat van U als staatsrechtelijk onderricht lid van de regering mag worden verwacht.

Mevrouw, ik wens U veel sterkte en veel wijsheid.

Kalmthout, Dr. H.Ph. Vogel

 

Bron: Prorepublica

Surf eens naar de website prorepublica. Je vindt er waardevolle informatie over wat door moet gaan als ons koningshuis en zult er achter komen hoe krom dit systeem is. De mainstreammedia doet onze koningin en haar aanhang steeds overkomen als  warme en hartelijke mensen, begaan met het leed van de bevolking. De informatie van prorepublica laat je zien dat het omgekeerde waar is en dat ze niks om mensen geven, zeker niet de gewone man en vrouw in de straat die het kapitaal bij elkaar brengen.