nibiruAls je websites bezoekt die het onderwerp Nibiru bespreken krijg je vaak het idee dat dit een onderwerp is dat de gemoederen slechts de laatste 10 tot 20 jaren bezig houdt. Graaf je echter iets dieper kom je al snel tot de conclusie dat Nibiru al zo’n 200 jaar onderwerp van gesprek is in de wetenschappelijke wereld. Tijd dus om daar eens een stuk over te schrijven waarin de feiten rond het nu al eeuwenlange onderzoek naar deze planeet duidelijk op een rijtje gezet worden zodat eenieder een duidelijk beeld kan krijgen van hetgeen bekend en/of onbekend is.

Zoals uit de intro al blijkt is het niet Sitchen die de zoektocht naar Nibiru begonnen is. Neen, Sitchen heeft de draad slechts opgepakt waar anderen deze hebben laten liggen om diverse redenen.

lowellDe naam, planeet X, hoe Nibiru naast nog meer andere namen ook genoemd wordt, is afkomstig van de Amerikaanse astronoom Percival Lawrence Lowell, die deze naam gaf ergens tussen 1905 en 1908. De naam beschrijft een onzichtbare planeet die de baan van een bekende planeet verstoort. De onbekende en nooit eerder geobserveerde planeet die zij zochten verstoort de baan van Neptunes.

Percival, die wij later in dit verhaal nog tegen komen, leende deze kennis van astronomen ver voor zijn tijd, die leefden in Europa.

De eerste waarnemingen van Neptunus werden in december 1612 en januari 1613 verricht door Galileo Galilei, toen de planeet vlak naast Jupiter verscheen. Maar omdat hij ervan uitging dat het een ster betrof, staat de ontdekking niet op zijn naam.

Herschel40foot telescope

telescoop William Herschel

Op 13 maart 1781 ontdekt William Herschel Uranus met behulp van zijn enorme telescoop. Uranus werd daarmee de eerste planeet die met behulp van een telescoop ontdekt werd. Na deze grote ontdekking vestigden meer Europese astronomen hun aandacht op Uranus en observeerden de verstoringen in de baan van de planeet.

Alexis BouvardIn 1821 publiceerde Alexis Bouvard tabellen van de baan van Uranus, waarbij hij afwijkingen (storingen of perturbaties) opmerkte die alleen door een andere planeet veroorzaakt konden worden. In 1843 berekenden John Couch Adams en Urbain Le Verrier onafhankelijk van elkaar de baan die deze hypothetische planeet zou beschrijven, maar deze werd door George Airy als onmogelijk afgedaan. In de zomer van 1846 begon James Challis aarzelend een nieuwe zoektocht naar de onbekende planeet. Het waren echter Johann Galle en Heinrich d'Arrest die de onbekende planeet op 23 september 1846 voor het eerst waarnamen vanuit het Berlijnse observatorium, op basis van informatie die Galle gekregen had van Verrier, slechts 1° vanaf de plaats waar Adams en Le Verrier haar hadden voorspeld. Hiermee werd Neptunes de eerste planeet die gevonden werd op basis van wiskundige kansberekening. Later realiseerde Challis zich dat hij in augustus de planeet al twee keer had waargenomen, zonder haar te herkennen als de nieuwe planeet. Op 12 juli 2011 heeft Neptunus een volledige omloop rond de zon gemaakt sinds de ontdekking van de planeet in 1846.

Met de ontdekking van Neptunes was het raadsel van de eerste planeet X opgelost maar uit latere berekeningen van de banen van Uranus en Neptunes, die beiden afwijkingen vertoonden, bleek dat er nog een planeet X moest zijn die deze afwijkingen veroorzaakte. Dus de zoektocht ging onverminderd verder. Deze keer niet in Europa maar in Amerika.

Lowell observatorium

Lowell observatorium

In 1894 opende Percival Lawrence Lowell, zakenman, wiskundige en astronoom, zijn Lowell observatorium waarmee hij o.a. Mars wilde bestuderen. De meeste aandacht van Lowell ging echter naar de veroorzaker van de afwijkingen in de banen van Neptunes en Uranus, planeet X. Revisionisten verdoezelen dit gegeven maar al te graag of steken er zelfs de draak mee maar het was net die zoektocht naar planeet X die leidde tot de ontdekking van Pluto. 14 jaar na de dood van Lowell, in 1929, werd de jonge astronoom Clyde W. Tombaugh aangenomen om de zoektocht naar planeet X voort te zetten vanuit het observatorium van Lowell. Hij ontdekte op 18 februari 1930 Pluto waarvan astronomen in eerste instantie dachten dat hij planeet X gevonden had. Na deze ontdekking werd het een tijdje stil rondom de zoektocht naar planeet X maar toen de grootste maan van Pluto, Charon in 1978 ontdekt werd, stelden astronomen vast dat Pluto te klein was om invloed te hebben op Neptunes. Pluto’s formaat is maar 60% van onze eigen Maan. De zoektocht naar de echte verstoorder ging onverminderd verder!

the-velikovsky-heresies-worlds-in-collision-and-ancient-catastrophes-revisited

Op 3 april 1950 publiceerde Immanuel Velikovsky zijn boek, Worlds in Collision ofwel, Werelden in Botsing. Ondanks dat bekend was dat Velikovski regelmatig contact had met Albert Einstein werd hij ongenadig hard aangevallen door de mainstream wetenschap. Velikovski groef dieper dan anderen en gebruikte informatie verkregen uit zeer oude geschriften die hem informatie verstrekten van regelmatig terugkerende grote rampen, veroorzaakt door grote objecten die door het centrum van ons Zonnestelsel vliegen. De Darwinisten zagen dit haast als Godslastering en gingen op middeleeuwse wijze tegen hem tekeer. Ondanks de ongekende kritiek en onderdrukking door de moderne wetenschap van zijn werk, blies zijn onderzoek de zoektocht naar Nibiru nieuw leven in. Zowel de moderne wetenschap alsook de media kreeg opnieuw interesse in de mysterieuze planeet.

Op 3 maart 1972 lanceerde NASA de ruimteverkenner Pioneer 10. Als officiële reden van de lancering werd het bestuderen van de buitenste planeten van ons Zonnestelsel genoemd maar klokkenluiders van de Amerikaanse overheid vertelden dat de werkelijke reden de zoektocht naar planeet X was.

pioneer-10-plaque-carlsagan

Na de lancering van de Pioneer10 ruimteverkenner werd het stil rondom de zoektocht naar planeet X totdat in 1976 Zecharia Sitchen van zich liet horen met zijn boek de Twaalfde Planeet dat het kosmische stof weer deed opwaaien.

Volgens vertalingen van oeroude Soemerische teksten zou er een ras bestaan met de naam Anunnaki die leven op de planeet Nibiru. Dit ras was volgens de oude teksten naar de Aarde gekomen om goud te delven dat zij nodig hadden. Om dit goud niet zelf te hoeven blijven delven manipuleerde dit ras de genetica van de toen op Aarde levende wezens waardoor de mens ontstond die voor de Anunnaki het goud moesten delven als slaven. Volgens Soemerische verslagen draait deze planeet Nibiru in een baan om de Zon in een cyclus van ongeveer 3600 jaar. Telkens als Nibiru door de kern van ons Zonnestelsel vliegt veroorzaakt dit enorme verstoringen in ons Zonnestelsel met vaak catastrofale gebeurtenissen voor de nabij gelegen planeten als gevolg. Een andere historicus, Greg Jenner, stelt in zijn boek met de naam, Planeet X en de Kolbrin bijbel connectie, dat het zinken van Atlantis, de zondvloed en de 10 plagen van de exodus het gevolg waren van deze eens in de 3600 jaar voorbij vliegende planeet Nibiru.

Ondanks dat Zecharia Sitchen zwaar bevochten werd door fundamentalisten nam de Amerikaanse overheid zijn werk blijkbaar wel serieus want op 25 januari 1983 lanceerde NASA de Infrarood Astronomische Satelliet, IRAS, om de ruimte middels infrarood in kaart te brengen.

iras2

Iras

Planeet X is volgens astronomen een dwergster die je niet of nauwelijks op foto’s kunt waarnemen vandaar dat de astronomen alle hoop gevestigd hadden op de infrarood-telescoop IRAS, als er iets zou zijn dan zou IRAS dat hoe dan ook vast moeten kunnen leggen. Volgens NASA kreeg de IRAS problemen met het koelsysteem na ongeveer 10 maanden operationeel te zijn en heeft NASA de meeste informatie die deze satelliet naar de Aarde stuurde nooit prijs gegeven. De informatie werd als classified ( geheim ) bestempeld. Volgens klokkenluiders heeft NASA deze satelliet zelf gedeactiveerd nadat hij planeet X had vast gelegd.

Newyt30011933planetx

Op 30 januari 1983 verschijnt in de New York Times een artikel met de titel; Clues get warm in the search for Planet X. In het artikel vinden wij de volgende tekst;

Evidence assembled in recent years has led several groups of astronomers to renew the search for the 10 th Planet. They are devoting more time to visual observations with the 200-inch Telescope at Mount Palomar in California.

Vertaling:

Het verzamelde bewijsmateriaal van de laatste jaren heeft verschillende groepen astronomen doen besluiten de zoektocht naar de 10 de planeet nieuw leven in te blazen. Ze zullen meer tijd gaan besteden aan de visuele zoektocht met de 200- inch telescoop op Mount Palomar in Californië.

Verder wordt er geschreven dat ze twee ruimteverkenners van het type Pioneer in de gaten houden die momenteel in de buurt komen van de baan van Pluto. Fluctuaties in de baan van de verkenners kunnen wellicht aanwijzingen geven over de mysterieuze kracht die aan Uranus en Neptunes trekt. Verder hopen de astronomen dat de net gelanceerde IRAS warmtesignalen kan opvangen van de vermeende planeet of hetgeen zich daar bevindt.

Nog even belangrijk om te melden is het gegeven dat er tot een bepaald moment gesproken wordt over planeet x of de tiende planeet. Vanaf het moment dat astronomen echter vonden dat Pluto te klein was om planeet genoemd te worden ( 2006 ) is de term 10 de planeet verwarrend en wordt daarom bijna niet meer gebruikt.

The Victoria Advocate - Jun 14, 1988
Pioneer 10 Still Searching

And it is relaying strong evidence suggesting Planet X or possibly two smaller unknown planets exist.

"We have a 90 to 99 percent confidence that Uranus and Neptune are being disturbed, and by one candidate for that is a single Planet X," said Anderson. "It's conceivable there could be other gravitational effects on the two orbits."

Newyt30011933planetx

Op 14 juni 1988 verschijnt er een artikel van NASA astronoom John D Anderson waarin hij zegt dat hij met 90 tot 99 procent zeker weet dat er nog één hele grote planeet achter Neptunes en Uranus moet zijn. Dit zouden hij en zijn collegae bij NASA op basis van de telemetrie van Pioneer 10 uitgerekend hebben. Deze astronoom van NASA had een behoorlijke staat van dienst en gold als autoriteit op dit gebied.

Deze informatie heeft jarenlang op het internet gestaan totdat mensen zich begonnen te interesseren voor dit onderwerp. De meeste informatie is nu verdwenen met als kroonjuweel de krant die altijd via google gevonden kon worden, die is nu definitief verwijderd. Je kunt alle kranten bekijken uit die periode behalve die ene krant met dat bewuste artikel.

14juli1988 pioneer stillsearchingforplanetx

In oktober van het jaar 1988 schrijft Robert Harrington, hoofd van de US Naval Observatory, een artikel over de locatie van planeet X in het vakblad Astronomical Journal. 2 jaar later, in 1990 geeft Harrington een interview aan Sitchen tijdens een TV programma dat Sitchen maakte. In dit interview stelt Harrington dat Pluto een satelliet was van Neptunes en uit zijn baan gehaald is door planeet X. Tevens stelt Harrington dat hij denkt dat deze planeet X leven zou kunnen ondersteunen. Verder laat Harrington Sitchen een diagram zien waarmee hij met een speciale telescoop op zoek wil gaan naar planeet X.

diagramplanetx

Diagram Robert Harrington planeet X

Vanaf 1991 moet de zoektocht beginnen vanuit het observatorium Black Birch in Nieuw Zeeland. De zoektocht komt er en wordt precies uitgevoerd zoals Harrington dit voor ogen had, aan de hand van zijn diagram. De resultaten werden naar NASA gestuurd. Je verwacht het haast al en ja, de resultaten werden nooit gepubliceerd, verdwenen voor altijd in de archieven van NASA en de wereld bleef achter met die ene prangende vraag, vond Harrington daadwerkelijk planeet X?

zecharia sitchin

Zecharia Sitchen (11 juli 1920 - New York City, 9 oktober 2010)

In 1992 produceerde Sitchen de baanbrekende documentaire, Are we Alone in the Universe? En aan het einde van deze documentaire deed hij een opmerkelijke uitspraak op basis van een persbericht van de NASA van datzelfde jaar.

NASA Press Release 1992

"Unexplained deviations in the orbits of Uranus and Neptune point to a large outer solar system body of 4 to 8 Earth masses, on a highly tilted orbit, beyond 7 billion miles from the sun."

Vertaling;

“Onverklaarbare afwijkingen in de banen van Uranus en Neptunes wijzen op de aanwezigheid van een groot hemellichaam met 4 tot 8 keer de massa van onze Aarde, in een zwaar gekantelde baan buiten 7 miljard mijlen van de Zon.”

dr-robert-harrington

Robert Harrington

Dit persbericht, dat blijkbaar niet publiek was, suggereert dat Harrington daadwerkelijk planeet X vond tijdens zijn zoektocht in 1991. Helaas zullen wij de waarheid nooit te weten komen van Harrington zelf want hij stierf onder verdachte omstandigheden aan kanker in 1993, voordat hij al zijn bevindingen kon vastleggen in schrift. Het werd nog verdachter toen 1 van zijn collega’s van het observatorium zei dat Harrington aan het einde van zijn carrière twijfelde aan zijn eigen verhaal. Dit is verdacht omdat hetgeen de bewuste collega stelt door niemand anders bevestigd kon worden en ook nergens op schrift terug gevonden is van Harrington zelf. Niemand in zijn omgeving onderstreept wat de collega stelt. Meteen na de dood van Harrington werd het oorverdovend stil rondom de zoektocht naar planeet X.

South-Pole-Telescope

In 2006 werd begonnen met de bouw van de Zuid Pool Telescoop ( SPT ). Volgens officiële verklaringen moet met deze telescoop het bestaan van donkere energie aangetoond worden. Anderen menen dat de telescoop iets anders moet zoeken. Waarom een peperdure telescoop bouwen in een van de meest onherbergzame gebieden van deze wereld? Dat klinkt niet logisch en dat is het ook niet. Elders op de wereld zou men ook naar deze donkere energie kunnen zoeken voor een fractie van de prijs. Onder andere om deze reden menen sommigen dat de vermeende zoektocht naar donkere energie een dekmantel is voor de ware zoektocht waarvoor deze telescoop precies op die plek geplaatst is.

sptnibiru

Vanaf die plek is een eventuele planeet X het beste te zien. Volgens een anonieme bron, die de informatie prijs geeft om mensen wereldwijd te waarschuwen voor de komst van Nibiru, is dat precies wat er gebeurde. 1 jaar na activatie ( in 2007 ) van de Zuid Pool Telescoop werd een mini sterrensysteem vast gelegd dat voldoet aan de omschrijvingen van planeet X.

nibiru1

nibiru1 closeup

Dit is tevens de eerste keer dat duidelijk werd dat het niet alleen ging om een planeet maar om een mini sterrensysteempje waarvan de bruine ster ( Nibiru ) als oorspronkelijke tweede Zon van ons zonnestelsel geldt. Mede door het gegeven dat dit mini sterrensysteem opkomt over het Zuiden, net zoals Harrington en Sitchen berekenden, maakt dat verschillende astronomen zeker weten wij het hier te doen te hebben met de illustere Bruine Dwergster Nibiru. Op 3 maart 2008 werd het Nibiru-systeem nog eens vast gelegd en door dezelfde bron op het internet gezet ( Nibirushock 2012 ).

Vreemd genoeg werd niet veel later nog een video geplaatst door Nibirushock2012 maar met deze video bleek na analyse gerommeld te zijn. Verschillende onderzoekers hebben getracht in contact te treden met de informant die zijn informatie rechtsreeks kreeg van de Zuid Pool Telescoop, om verhaal te halen over de behoorlijke discrepanties van de eerste twee video’s met de latere video’s, waarvan de laatste duidelijk een fake was, maar kregen geen gehoor. Het feit dat de eerste twee video’s precies dat laten zien wat Harrington en Sitchen berekend hadden, behalve dan dat het om een mini Zonnestelsel ging, en later dus in diskrediet werden gebracht door dezelfde bron ( Nibirushock2012 ), doet de astronomen vermoeden dat men probeert de vrije astronomen met verkeerde informatie op te zadelen zodat dit onderwerp niet meer als interessant gezien wordt. Later beweerde Nibirushock 2012 zelfs dat ze een hoaxchannel waren.

Enkele weken ( mei 2008 ) later kregen de onderzoekers nieuwe feiten aangereikt, nu van een andere bron die wederom beweerde zijn beelden rechtsreeks van de Zuid Pool Telescoop te betrekken. Hij beweerde een persoonlijke vriend te hebben die werkt bij het Zuid Pool Telescoop project. De beelden die hij stuurde waren gemaakt op 14 mei 2008 en lieten precies hetzelfde zien als de eerste twee video’s van nibirushock2012.

nibiru 2008 2012

De video werd op het internet gezet via youtube met de accountnaam DNIr4808N. Binnen enkele uren werd dit youtubekanaal opgeheven maar nog voordat dit gebeurde konden enkele onderzoekers die er boven op zaten en nog steeds zitten, de video downloaden zodat deze ook vandaag nog bekeken kan worden. Na analyse bleek deze laatste video, net als de eerste twee van de inmiddels gecompromitteerde Nibirushock2012, authentiek te zijn. De analyse van de laatste video is hieronder te zien.

De vraag vanaf dat moment was, hoe deze 3 video’s die alle drie authentiek blijken te zijn, zich verhouden tot de studie van Robert Harrington uit oktober 1988 over de locatie van planeet X en de tekening die Harrington overhandigde aan Zecharia Sitchen in 1990. Het antwoord op deze vraag kwam enkele maanden later in 2008 met de laatste Fly By van de Ulysses ruimtesonde langs de polen van de Zon. Ondanks dat NASA beweerde dat Ulysses haperde tijdens zijn laatste fly by aan de Zuidpool van onze Zon, leverde Ulysses aanvullend bewijs voor hetgeen Harrington, Nibirushock2012 en DNIr4808N stelden. De gegevens die Ulysses leverde werden gepubliceerd op 13 oktober 2008. De data van de ruimte sonde is duidelijk, het zuidelijk halfrond van de Zon is zichtbaar actiever dan het noordelijk halfrond van de Zon, tevens interessant is waar de zonnewinden ontstaan en in welke richting ze op gaan.

solarwind

De astronomen bleven deze en de eerdere beelden uit andere bronnen bestuderen en kwamen in 2010 nogmaals tot de conclusie dat de 3 video’s uit 2008 authentiek waren.

In 2011 verscheen de komeet Elenin aan de hemel en deze komeet, want dat bleek het later te zijn geweest, niets meer en niets minder dan een ordinaire komeet, werd aangegrepen om behoorlijk wat desinfo over het internet te verspreiden. De komeet was onderwerp van gesprek en op vele websites werden absurde stellingen geplaatst over Elenin. Ook wij hebben uitvoerig aandacht geschonken aan Elenin en kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat ondanks de vele verslagen en beweringen de komeet gewoon een komeet was. De volgende keer dat wereldwijd zoveel aandacht geschonken wordt aan een bepaalde kwestie zouden er alarmbellen moeten gaan rinkelen. Meestal betekent veel aandacht dat desinfo met ons aan de haal gaat. Bij Elenin was dit zeker het geval.

Op 30 juli 2012 plaatste een youtubekanaal met de naam 00 Skyview, een groep van onafhankelijke astronomen, een video met de titel, “What begins in Aquarius ends in Aquarius”. Deze groep astronomen lieten de instrumenten zien waarmee ze hun video’s maakten, een compleet nieuwe benadering en daarna lieten ze zien waar hun aandacht op gericht was. 4 graden onder de ecliptica. Net als de eerder besproken 3 video’s liet deze groep beelden zien van een mini stelsel met een groot object in het centrum en een paar kleinere objecten daar om heen.

below ecliptic

red iron dust cloud

Echt opmerkelijk aan de beelden van deze groep is dat zij een roodijzeren stofwolk bestudeerden die binnen de astronomie geldt als belangrijkste kenmerk van een bruine dwerg ster. Op 1 november 2012 publiceerde de Skyview-groep een video met de titel, Lifting the Veil. In deze video deden zij voorspellingen over een grote oosters langgerekte Fly By komende vanuit de zuidelijke hemelen.

flyby

Binnen de astronomie beschrijft een oosters langgerekte fly by een object dat ons passeert aan onze kant van de Zon, aan onze linkerkant, binnen onze omloop. In dit geval passeert dit object ons vanuit het zuiden. De data van Ulysses kun je naast de voorspellingen leggen van de Skyview-groep en blijken naadloos aan te sluiten op elkaar. Toen presenteerde de Skyview-groep de omloop van het object dat hun interesse had gekregen en ook die omloop bleek naadloos aan te sluiten op de tekening die Harrington tijdens het Sitchen interview aan Sitchen overhandigde over de omloop van planeet X.

skyview

Vervolgens presenteerde de Skyview-groep een afbeelding die ze genomen hadden in Aquarius van een mini stelsel dat wederom gelijk is aan de eerdere 3 afbeeldingen van 2 andere bronnen uit 2008.

skyview2

Nu is natuurlijk de vraag of ze allemaal hetzelfde zien. Wij zullen moeten afwachten en dit in de gaten moeten houden want dit mini stelsel beweegt door het universum zoals tot nu toe niets anders zich door het universum beweegt. Wat wij met zekerheid kunnen zeggen is dat wanneer het zichtbaar zal worden voor ons allemaal, dit zeer plotseling zal zijn.

In januari 2013 hielden enkele astronomen een object in de gaten vanaf de vulkaan Turrialba in Costa Rica waar live camera geplaatst is. Het object wordt Blue bonnet genoemd. Het is duidelijk dat dit object geen bruine dwergster kan zijn maar de bewegingen van dit object, de locatie en de richting vanwaar bluebonnet te zien is suggereren dat het een omlopend object kan zijn rond een tweede Zon.

blue bonnet jan

In 2007 liet het Historie kanaal voor het eerst een verloren gewaand boek zien van Nostradamus, de aflevering had de titel, The Lost Book of Nostradamus. In deze video laat men 7 profetische afbeeldingen uit het boek zien die het einde van de wereld zoals wij die kennen illustreren. Volgens die bewuste aflevering van het Historie kanaal laat Nostradamus ons de constellatie zien van de slangendrager, Ophiuchus, ook wel het dertiende sterrenbeeld genoemd, 13, het getal van voltooiing? Dit sterrenbeeld zal een belangrijke rol spelen in de fly by van planeet X. Ook in december ( 2012 ) ging Bluebonnet door het 13de sterrenbeeld zoals te zien is in de afbeelding hieronder.

ophiuchus dec 2012

De beelden van de vulkaan werden met nieuwe technieken geanalyseerd en resulteerde in 2013, met verdere analyses van de Skyview-groep tot de uiteindelijke conclusie dat Bluebonnet geen object is dat om onze Zon draait maar om een ander object.

Wat zegt de eerder genoemde Kolbrin Bijbel over dit gebeuren?

Manuscript 3:4 Kolbrin bijbel.

When blood drops upon the Earth, the Destroyer will open up and belch forth fire and ashes. Trees will be destroyed and all living things engulfed. Water will be swallowed up by the land and seas will boil.

red iron dust cloud

Het bloed kan refereren naar de rood ijzeren stofwolk die te zien is op deze afbeelding die om het planeet X ministelsel hangt. Hiermee zou men kunnen bedoelen dat de rode stofwolk eerst te zien is voordat planeet X te zien is.

Op 8 juli plaatste de Skyview-groep een nieuwe video met de titel, Fire in the Sky deel 3. Hier laten zij KBO’s zien ( Kuiper Belt Objects ) met een groot object in het centrum waar een grote nucleus ( kern ) te zien is. De groep stelt hierbij de zeer indringende vraag; Is dit onze binaire Ster?

kbo

Een tweede video in diezelfde maand koppelt de Skyview-Groep hun informatie aan die van Marshall over de Blue Bonnet bevindingen. De boodschap aan Marshal was dat ze uitstekend werk geleverd hebben met hun observaties en conclusies over Blue Bonnet en dat de Skieview-groep de conclusies van de astronomen van het Marshal team ondersteunen.

Aantijgingen van andere groepen dat Blue Bonnet niets anders was dan een weerspiegeling van de Zon in de camera van de vulkaan werden weerlegt na verdere analyse van de beelden van de vulkaan waarin het object, dat Blue Bonnet werd gedoopt, achter de wolken zakte en dat is onmogelijk voor een reflectie of weerspiegeling. 

debunk reflection sun

Ook de nieuwe analyses met de nieuwe techniek CSI ( Camera Sensor Illumination ) liet het verschil in afmetingen zien van twee opnames van Blue Bonnet op twee verschillende tijdstippen. De eerste opname werd gemaakt op 15 januari 2013 en de tweede opname op 7 mei 2013. Tussen beide opnames is een duidelijk verschil te zien in formaat van Blue Bonnet waarmee men mag en kan concluderen dat Blue Bonnet langzaam dichterbij komt!

2 suns in the sky

Op 27 mei 2013 vloog Jorge Urena over de Stille Oceaan voor zaken en fotografeerde hij de Zon met aan haar zijde meerdere objecten zoals te zien is op de afbeelding. Ook deze beelden werden aan een test onderworpen met CSI. De test bleek ook hier weer positief en daarnaast bleek ook de locatie en de richting nauwkeurig overeen te komen met eerdere bevindingen uit andere kanalen, zelfs met de bevindingen uit het Ulysses project!

jorge1

jorge2

Met de informatie van Jorge en alle eerdere informatie konden de astronomen de baan van het planeet X mini stelsel berekenen. De baan van planeet X loopt via onze kant van de Zon waardoor de berekeningen van de Skyview-groep die dit reeds eerder stelden bevestigd werden. Daarnaast deed klokkenluider Bob Dean in september 2008 tijdens een interview met Project Camelot al de uitspraak dat planeet X aan onze kant van de Zon zou passeren.

Natuurlijk is de video geen wetenschappelijk bewijs maar het is wel frappant dat een zogenaamde remote viewer, een techniek die serieus genomen wordt door militaire machten wereldwijd, met deze methodiek vele jaren eerder de stelling deponeerde dat de fly by van planeet X aan onze kant van de Zon zal zijn. Geen exacte studie maar wel met hetzelfde resultaat als alle ouderwetse benaderingen door astronomen met gebruikmaking van data van satellieten en andere ruimtevoertuigen.

Voor mensen die graag de hemel in de gaten willen houden kan ik adviseren regelmatig een kijkje te nemen op www.amsmeteors.org .

Waarom zou je deze website gaan bezoeken? Nu om de volgende reden. Afgelopen jaar werd de media aandacht gericht op planetoïde 2012DA14 omdat die op 15 februari 2013 onze Aarde zou passeren, die trouwens pas in februari van 2012 ontdekt werd, wat uiteindelijk een saai gebeuren was. Maar op dezelfde dag gebeurde iets wat niet alledaags was en is. In de Oeral stortte een gigantische meteoriet neer met de kracht van 20 Hiroshima atoombommen. Het beschadigde meer dan 7000 gebouwen en 1200 mensen raakten gewond. Gelukkig stortte deze meteoriet neer in een relatief dun bevolkt gebied maar stel je eens voor dat zo’n object in onze Randstad zou neerkomen…….. Geen enkel observatorium ter wereld had de meteoriet van de Oeral zien aankomen omdat deze rechtsreeks vanuit de richting van de Zon kwam en op onze Zon staan geen telescopen gericht. Vertrouwen op de overheden heeft dus niet veel zin en je zou je ook de vraag kunnen stellen of de overheden het aan ons zouden vertellen als een gevaarlijke meteoriet of iets anders het leven op deze planeet bedreigt. Daarom is het verstandig zelf verantwoordelijkheid te nemen en de genoemde website regelmatig te bezoeken.

Terug komend op de Hopi voorspellingen, de Blue Star Kachina ( Blue Bonnet?), en de Red Star Kachina ( een metgezel van planeet X in de Roodijzeren stofwolk ), zouden de Hopi wel eens gelijk kunnen krijgen met hun voorspellingen en doen de officiële wetenschappelijke kanalen, waarop wij als mensheid moeten vertrouwen, zich alle moeite alle veronderstellingen over planeet X, ondanks al deze informatie, te corrumperen met valse meldingen over de vermeende planeet X zoals de enorme hoax rondom komeet Ison.

Noot van de redactie;

Deze informatie is bedoeld om mensen te informeren, niet om mensen bang te maken. Wat zal gebeuren zal gebeuren, of wij dat nu willen of niet. Wanneer het planeet X mini stelsel zal opdoemen is nog niet helemaal duidelijk maar deze groepen astronomen en de meeste genoemde onderzoekers in dit stuk zijn allen van mening dat dit ergens tussen april 2014 en december 2015 moet gaan gebeuren. Zoals altijd stellen wij van Bovendien niet dat dit een absoluut gegeven is maar willen onze lezers  wel zo correct mogelijk informeren.

Als je van plan bent om jezelf voor te bereiden op de komst van planeet X, plan dan niet vanuit angst maar vanuit liefde want overleven gaat niet over het vasthouden aan bezittingen maar over het vasthouden aan elkaar!

Als extraatje voor alle mensen die zich graag willen verdiepen in deze materie hebben wij van Bovendien een leuke verrassing. Jullie kunnen via deze link, de Nederlandse vertaling van het boek, de Twaalfde Planeet van Zecharia Sitchen dowloaden.

Bronnen:
Marshal Masters
Skyviewteam
Nibirushock 2012
DNIr4808N
wikipedia
NASA
Jorge Urena
KolbrinBible
DemorgenBE
youtube

 

Reacties   

# Sky Contacts Number 17-05-2017 13:31
We offer finest out there top rated sky contact number to you in order that
it helps saving your time and effort in finding the numbers on-line on the web, you
do not need to crawl varied bogus web sites, a lot of that are simply ineffective or they enlist pretend numbers.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# google apps login 26-02-2016 00:49
Hi there! I could have sworn I've visited this blog before but after browsing
through many of the posts I realized it's new to me.
Anyhow, I'm certainly pleased I stumbled upon it and I'll be
bookmarking it and checking back often!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ianmaat 22-01-2016 21:41
@nexus
was er al bekent mee, daarna kwam ik Lloyd Pye tegen op youtube zijn lezingen over de creatie van maakte veel duidelijk.of t de werkelijke waarheid is in de film die we leven , we zullen zien.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# janmaat 21-01-2016 22:53
mensen bekend met Lloyd Pye? of weet misschien iemand waarom de elite zich voor bereid en bunkers bouwt????
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 22-01-2016 17:45
Janmaat,

De elite wedt nooit op 1 mogelijkheid. Dat die bunkers er zijn is een feit. Of ze ooit gebruikt worden is ook voor hen een vraag. De vorige keer dat ze het CERN experiment uitvoerden, zo. 'n 6000 gelden ging het mis. Zie onze artikelen de echte geschiedenis van de Aarde.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 20-01-2016 18:33
Wij hebben dit artikel naar boven gehaald omdat vandaag in de Telegraaf twee wetenschappers zaken beweren die betrekking zouden kunnen hebben op deze materie die tot nu toe door de mainstream wetenschap niet serieus genomen is.

Neen, wij beweren niet dat wij de wijsheid in pacht hebben en wij steunen ook niet Sitchen in alles wat hij stelt. Maar feit is dat er wel degelijk iets groots schuil gaat achter de reeds bekende planeten en de timing nu is ook behoorlijk opvallend. Ik meen, een wereld die in verval is zowel economisch als humaan opzicht en dan dit soort nieuws......

Ik hoop dat lezers nu steeds vaker gaan in zien dat websites zoals de onze degelijk onderzoek kunnen doen en zelfs van tijd tot tijd voorlopen op de reguliere wetenschap!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# els en nick 13-02-2016 14:20
Hey,
Ik heb ongeveer 2 weken geleden enkele interessante foto's genomen zou ze wel willen doorsturen maar daarvoor heb ik hier niet de mogelijkheid. Ben er bijna zeker van dat ik een planeet naast de zon op foto heb.

Groetjes els en nick
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Antisoof 21-01-2016 21:46
Niet te geloven, Nexus. Zeer interessant.
Weet je, ik heb Sitchen een aantal jaar negatief bekeken wegens zgn. kritiek aan zijn adres. Zo gaat dat hè? (Je wordt tóch beïnvloed.)
Maar, als het waar is dat de 9 planeet (zoals die nu genoemd wordt) bestaat en er (dus) aankomt, nou... dan moeten we als die 'hier' is maar hoog in de bergen gaan zitten of zo? Want het leed is misschien niet te overzien wegens zijn grote aantrekkingskracht.

Zou onze maan (dus) een overblijfsel (een maan) zijn van 'Niburu', de IX-de planeet?
Dat zou een hoop verklaren.
En hoe ziet de onderkant van onze aarde (Tiamat?) eruit? Is die nog steeds een beetje vlak en bezaaid met rotsblokken? Of zou de aarde gewoon rond zijn? Als de aanvaring pas +/- 445000 jaar geleden gebeurd is, dan zal er nog veel van de gevolgen waar te nemen zijn.
Ik kan me vergissen qua jaartallen, want er is geen duidelijk lijstje met jaartallen, dat ik weet.
Het creëren van de mens uit andere species zou een mogelijkheid zijn, juist omdat er bepaalde 'foutjes' zijn in ons lichaam. (We kunnen bepaalde essentiële aminozuren niet goed maken bv.) Wat mij ook erg intrigeert is wat wij eigenlijk moeten eten. Misschien hangt dat er ook mee samen. En het rare ego-gedrag van de mens is soms vreselijk en erg onlogisch. Ook onze taal klopt niet.
Misschien weten anderen meer over deze dingen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 17-05-2017 17:50
Antisoof,

de botsing vond niet plaats rond 445.000 jaren geleden,maar 4,1 miljard jaren geleden... en onze Maan (MA AN = 'maat-hemel', ofwel 'hemelmaatje') werd uit Tiamat geboren. Desondanks noemden de oude Sumeriers hem KIN.GU. (kind van de stier). De verwekker van het kind was GUD, de stierster - algemeen bekend als Niburu (en dat is fout omdat dat een positie is in ons zonnestelsel en niet de naam van de ster). Dus de Maan noemde men KIN.GU(D). = kind van Gud/God. Onze taal, althans het Diets (de oudste/d 'outs/diets = Duyts, Dutch, Deutsch,Duits...), klopt nog redelijk al is de taal dan aangetast door invloeden van buitenaf. Mijn vermoeden is dat ons moderne Nedelands/Diets de taal is van de Anunnaki, de astronauten en kolonisten die als 'goden' de geschiedenis in gingen. Een Engelse huisvrouw hoorde tijdens de zoveelste abductie door aliens, twee aliens met elkaar praten en zij schreef me; 'voor zover ik het als eenvoudige huisvrouw kon beoordelen, kwam de taal mij voor als 'old-German or old-Dutch'...

Groet Evert Jan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 25-02-2016 11:29
Beste Antisoof,

als je Zecharia sitchin's eerste boek; 'De Twaalfde Planeet' leest en begrijpt ontdek je dat de Maan met nog elf 'monsters' voortkomen uit het lichaam van de planeet Tiamat (waarvan onze planeet een overblijfsel is). Uiteraard is onze planeet rond, evenals alle 'zwevende' objecten in de ruimte. Alles wat vloeibaar is neemt vanzelf die vorm aan! in het luchtledige... De aanvaring vond zo'n vier miljard jaren plaats. De ouderdom van onze planeet wordt geschat op 4,7 miljard jaren (wetenschappers zijn het daar niet allemaal over eens!) en onderzoek toonde aan (naar buiten gebracht door Amerikaanse onderzoekers in de jaren '90 - dat onze planeet de eerste 600 miljoen jaren geen leven kende. En dan opeens ontwikkeld zich leven en vangt de evolutie op onze planeet aan, Dus 4,7 miljard jaren min 600 miljoen jaren = 4,1 miljard jaren. Dat is het moment van de botsing tussen de 'engelen' van de Heere God en planeet Tiamat. Die wordt eerst dodelijk verwond door twee satellieten van de rode dwergster, dan door de ster gehalveerd en vervolgend door een derde satelliet (engel) weggeketst naar een nieuwe baan om de Zon; namelijk tussen de planeten Venus en Mars. Die baan heet 'aarde' en de andere baan heet 'hemel'. In de bijbel lezen we dat God 'Hemel en Aarde' schiep. Dat klopt; hij doodde planeet Tiamat en verwijderde deze uit de Hemel (astroidengordel) om zelf die plaats in te nemen. Het restant van Tiamat werd Gaia/Terra (niet de 'aarde' dus omdat dat de naam is van onze baan om de Zon).

Groet Evert Jan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Chris 21-01-2016 16:07
Over planeet X het volgende www.scientias.nl/.../ dus het kan zijn maar bovenstaande foto's zijn al gedebunked door kenners en deze vind je hier www.youtube.com/user/dazzathecameraman/videos Staan veel video's maar je kan ze perfect eruit pikken die deze foto's zeer professioneel aanpakken en het gaat dan ook meestal om lens flares.

Volgende site is ook zeer interessant: www.youtube.com/user/messierhunter/videos maar een van de belangrijkste alternatieve ruimtesites is toch wel ThunderboltsProject. Zeer interessant en kan NASA nog vele van leren maar voor goed te begrijpen waar zij het precies over hebben zijn de eerste 4 langere docu's aan te raden op www.youtube.com/user/ThunderboltsProject/featured end an kan je ze perfect volgen via www.youtube.com/user/ThunderboltsProject/videos
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 21-01-2016 20:21
Kenners Chris? De mensen in het artikel hebben 100 eerder verteld wat ze gisteren wereldkundig hebben gemaakt. Alle punten die je aanhaalt worden in het artikel besproken!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 03-02-2014 17:08
Wat gaat het snel, dit artikel staat alweer op de 2e pagina. Maar het blijft een boeiend onderwerp en is zeker niet uit de lucht gegrepen. Het zal plaats vinden wanneer je alle lectuur erop na leest maar vooral je eigen verstand er op los laat en een beetje open "minded" tracht te denken. Een beeld van een rode planeet die de aarde raakt komt al sinds mijn prilste jeugd in mijn (misschien wat kromme) gedachten voor. Een planeet zou veel impact hebben en onherstelbare schade aanrichten maar een mini-stelsel op afstand die zich kenmerkt door een rode (stof?) kleur kan ook een planeet verbeelden vanaf de Aarde. Tijdens het passeren kan de Aarde dermate aangetrokken worden dat deze de andere kant op gaat draaien en dat heeft volgens mij al vaker plaatsgevonden. Alle lectuur aangaande dit onderwerp (zelfs de bijbel) spreekt over dit fenomeen het zij in andere of beperkte termen maar alles volgt dezelfde lijn. het doemt plotseling op, The Sun (de zoon) will come like a thief in the night" the second coming? Eerder de zoveelste keer want er is niets nieuws onder de Zon en dit mini-stelsel heeft zijn eigen Zon. Toeval? Denk het niet,
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 25-02-2016 11:44
Willem,

inderdaad zijn we met deze planeet gedraaid en dat was 10.800 jaren geleden. De zondvloed was het gevolg van die omkering. Toen de marmeren dekplaten nog op de Grote Piramide zaten, was er een tekst leebaar. Er stond geschreven; 'Vallende Gier in Kreeft'. De betekenis is dat de Vallende Gier de Zon is. Een vallende Gier is een roofvogel in duikvlucht. Met die Gier wordt de Zon bedoeld. Dus de Zon nam een duik (deed die niet...) maar onze planeet kwam plotseling tot stilstand en ging de andere kant op draaien. We kwamen uit het tijdvak Leeuw en gingen naar Kreeft en toen gebeurde het: de omkering zodat we heel even in Kreeft verbleven en meteen weer in Leeuw belanden om retrograde te gaan draaien. We zijn dus tweemaal door tijdvak Leeuw gegaan. Daarom zie je die gebeurtenis dan ook in steen gehouwen terug in de vorm van twee zittende, staande of liggende Leeuwen! Dat is de herinnering aan de omkering en de zondvloed die het tot gevolg had. Het rode stof komt uit de astroidengordel. Dat is het overblijfsel van de botsing van 4,1 miljard jaren terug tussen de tweede ster Gud of Anu of Ra en de planeet Tiamat. Zecharia Sitchin's benaming (eerst Marduk en later Nibiru) klopt niet helemaal; het zijn benamingen voor momenten in de baan van de tweede ster... zoals ook Gud, Anu en Ra (of Toyota, Suzuki, Mazda, Tatanka, Waka Tanka, Manitou, Maitreya, Messias, Heer en Heere... en Jezus) benamingen zijn voor deze zeer dominante ster. Onze planeet zal drie dagen stil komen te hangen (de drie dagen dat Jezus in zijn graf ligt). Dan staat Jezus op uit de dood en opent het graf (we gaan weer draaien...). Dat moment is het enige moment in tijd en ruimte - dat de beide sterren met hun planeten tesamen zijn. Dat is het 'laatste avondmaal'. Het enige moment dat de Vader (Jezus) in het midden zit, geflankeerd door alle andere planeten (inclusief de Zon).

Groet Evert Jan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 20-01-2016 22:39
Willem allereerst doet me plezier dat je nog zo lekker actief bent met boeiende onderwerpen.

Persoonlijk vind ik dit buiten mijn denk wereld liggen, te gecompliseerd, en met vele aannames.

Ik volg het op afstand, ben natuurlijk wel heel geintereseerd.

't is jammer van die dwaallichten, om in dit jargon te blijven wild geworden meteorietjes, op de site.

Vr. Groeten Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 21-01-2016 01:29
lekker actief?

Willem heeft al jaren?geen reactie meer geplaatst,begrijpelijk.
reactie Willem 03-02-2014 !!

arendsoog.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 22-01-2016 13:14
:lol:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 17-01-2014 15:54
Absoluut Keza, het is de frase, "De Geest is gewillig maar het vlees blijft zwak" nietwaar.
Een mens zal ook tot kannibalisme overgaan in hongersnood, dan speelt het geweten wel mee maar het "over"leven weegt dan zwaarder in sommige gevallen, niet alle dat ben ik met je eens. Het blijkt toch nog een prettige discussie te worden, je onderbouwt je stelling erg goed moet ik zeggen. bedankt voor je reactie, zo leren we elke keer weer iets bij nietwaar. Aangaande die hormonen, tja, ben nu 56 en alles lijkt wat rustiger te zijn maar het is net als onze beschaving, het is slechts een heel dun laagje vind je ook niet?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 17-01-2014 15:24
Interessante theorie Keza, maar worden wij in dit fysiek niet geleid door onze hormonen en bepalen die niet voor een groot deel onze gedragingen? Waardoor er niemand (door zichzelf) iets valt te verwijten? Ook ik heb hier veel ervaring mee, nee ik sla mezelf absoluut niet op de borst want het leidt uiteindelijk tot niets.
Dieren zijn onbelast met empathie, ja is een dooddoener maar apen doden soms voor hun plezier (het lijken wel mensen) maar mensen doden (of laten dat doen) om te eten, ook weer net als dieren. Het is de aard van het "beestje" als het ware nietwaar.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 17-01-2014 14:36
Keza schrijft,

"En ivm. die namen probeerde ik het gewoon ene beetje op te fleuren of anders waren er nog geen tien reacties op deze gekomen en met iedere naam belichte ik de zaak van een ietwat andere hoek want er zijn meer hoeken dan één in een ruimte."

Is inderdaad wat voor te zeggen Keza, het zorgt in ieder geval voor wat "opschudding" en dat is altijd iets wat de gemoederen bezighoudt waardoor het een en ander meer aandacht krijgt en meer bespreekbaar wordt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 17-01-2014 14:29
Keza schrijft,

"Kan nog meer vertellen over die duistere identiteiten want dat zijn niet meer of minder dan overgegane zielen"

Is niet wat het lijkt Keza, maar het zijn zeker geen overgegane zielen. Wat je zegt over het geen aandacht geven en dan gaat het weg is gedeeltelijk waar, je kent het begrip "bezoeking"?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 17-01-2014 13:00
@Keza,

best een eerlijke jongen?? :-x
dat zeiden bush en hitler ook
shush maak je weg addergebroed
met je 6 66 persoonlijken.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 17-01-2014 12:53
@Martien en Nexus,

waarom kan die KeZa zich op deze site zich blijven manifesteren?
dit maakt de geloofwaardigheid van goede redacteuren kapot.

wat vladi betreft mogen jullie die clown van de laagste richel blokkeren en bannen.

fff if possible
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 17-01-2014 01:26
Hier is er nog eentje: diegene die denken uit de dualiteit te zijn die zitten er nog midden in en diegene die reactief reageren tegenover tegenover iemand die nog dualistisch van aard is, die is het zelf ook nog :-*

Immer alles wat ik denk te zeggen over een ander, geloof ik zelf ook nog en wil ik dan ook nog in meer of mindere mate zelf zijn ;-)

En ivm. die namen probeerde ik het gewoon ene beetje op te fleuren of anders waren er nog geen tien reacties op deze gekomen en met iedere naam belichte ik de zaak van een ietwat andere hoek want er zijn meer hoeken dan één in een ruimte. Ook is het duidelijk dat als iemand het niet zo eens is met naampje één, die ander zo geconditioneerd kan worden met die ene naam en alles wat die ene naam nu zegt direct maar de prullenmand wordt in gekieperd. Daarmee een paar hoekjes met bijhorende naampjes. Ook zag ik dat niemand degelijk onderzoek deed naar wat ik probeerde aan te reiken op de eerste plaats want dan was het duidelijk geworden waarom een planeet nergens in heel de kosmos zo’n baan kan beschrijven of anders hadden ze wel al zo’n planeet met zo’n baan opgemerkt.

In ieder geval is er nog een interessant iets waar weliswaar NASA en de mainstream media op hun egoïsche voetstukje blijven staan

www.youtube.com/.../

Zeer interessant en hier kan ik me dus wel weer in vinden maar dat wil niet zeggen dat we alles maar in twijfel moeten gaan trekken wat die wetenschap tot nog toe heeft ontdenkt. De banen van planeten liggen vast en door die wetenschappelijke berekeningen worden dan ook iedere keer de banen van nieuwe planeten steeds weer bevestigd. De natuurwetten werkenn iet hier zo en 2000 lichtjaar verder werkt het weer anders. Alles is met elkaar verbonden en zo ook ‘zo boven, zo beneden’ oftewel ‘de macrokosmos heeft de microkosmos geschapen’ en dat allemaal met dezelfde natuurwetten of anders was het echt chaos geweest.

En over eerlijkheid kan ik zeggen dat ik best wel eerlijk ben in persoon maar ik wordt gewoon geïrriteerd en gefrustreerd als men nu eens niet even op het gemak bepaalde vastgelegde bewijzen, die iedere keer weer worden bewezen, nu eens even onderzoekt en hoe dat die tot stand zijn gekomen. En ivm. dat advies over die hatman zou ik gewoon blijven bij ‘het geen aandacht eraan geven’ en dan gaan die vanzelf wel weer weg. Immer overal waar wij ons bewustzijn op richten bevestigen wij en kan alleen maar uitdijen. Ik denk dat je daar zelf toch ook wel de logica van inziet. Kan nog meer vertellen over die duistere identiteiten want dat zijn niet meer of minder dan overgegane zielen die hier hebben geleefd en nu voor een tijdje vastzitten in de aardse sfeer (dimensie) omdat ze nog niet het bewustzijn hebben hoe eruit te komen en ze laten zich dan ook (nog) niet helpen door de bewustere zielen die in de hogere gebieden leven. In feite zijn het onze ‘onbewuste’ broeders en zusters want dat zijn we tenslotte allemaal. Meer is er in feite niet buiten het feit dat het iedere keer mooier wordt, fijnstofffelijker wordt, naarmate we op de hogere treden van de komische ladder komen totdat we zijn aangekomen waar Christus met de zijne leven maar daar zijn geen woorden voor net zoals dat het topje van de piramide ontbreekt want dat hangt ook weer met elkaar samen.

:-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R. 16-01-2014 14:07
Leonardo zei:
#78 Lilian R.

Stupid ones are full of confidence....betekenkt: dat je zonder na te denken reageert vanuit je conditioneringen.

Intelligent people are full of doubt...betekent: je conditioneringen proberen los te laten en openstaan voor andere werkelijkheden.Dank voor je toelichting, dat had ik er nooit achter gezocht. Dom he :)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Henkie 13-01-2014 21:05
Woow goed artikel !! :) thnx
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 13-01-2014 19:35
en een groot verschil

het is makkelijker om te liegen,dan
toegven dat je bent voorgelogen :oops:

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 13-01-2014 15:15
...Stupid
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 13-01-2014 15:14
Intelligent en Stuid is een ruim begrip!!!! :lol:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 13-01-2014 15:05
#78 Lilian R.

Stupid ones are full of confidence....betekenkt: dat je zonder na te denken reageert vanuit je conditioneringen.

Intelligent people are full of doubt...betekent: je conditioneringen proberen los te laten en openstaan voor andere werkelijkheden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 13-01-2014 12:28
Beste Kevin,

Leg nu eens uit waarom je met 6 nicks probeert mensen jouw mening op te dringen. Ik meen, dat mag toch wat uitleg krijgen.

Dan de Hatman.....daar komen wij wel uit.
Ik vind het fijn dat je ons advies wilt geven maar hoe kan ik nou van iemand een eerlijk advies aannemen als net pas is gebleken dat die iemand niet eerlijk was en zich als 6 verschillende mensen voor deed die toevallig allemaal dezelfde mening aanhangen.

Je kunt mij ook mailen Kevin. Hoeft niet via dit register.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R. 13-01-2014 11:51
Leonardo zei:
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubt while the stupid ones are full of confidence - Charles Bukowski


Met trollen zoals KeZa duurt het niet lang om achterdochtig te worden, of moet ik zeggen intelligenter? Is het stom om te vertrouwen? Of is het stom om mensen die vertrouwen hebben te misbruiken? Deze one-liner van Charles Bukowski getuigt van een ego dat nog in dualiteit leeft.

ps: Henry Charles Bukowski was een Amerikaans schrijver en dichter. Het stedelijk landschap en de sfeer van zijn woonplaats Los Angeles hadden een grote invloed op zijn werk. Wikipedia
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 13-01-2014 11:30
Beste bezoeker. Bovendien is een website die het nieuws niet zomaar voor waar aanneemt omdat keer op keer blijkt dat de werkelijkheid en datgene dat wij als nieuws aangeleverd krijgen via de gangbare vertrouwde kanalen, niet klopt. Als wij een onderwerp vinden waarvan wij menen dat de verslaggeving erover niet klopt, gaan wij zelf op zoek en laten weten wat wij gevonden hebben. Hiermee pretenderen wij niet de waarheid in pacht te hebben maar proberen wij mensen aan het denken te zetten. Helaas leven wij in een samenleving waar dit broodnodig is, nieuws is propaganda geworden en de propaganda is zo goed verstopt dat het voor de leek vaak onmogelijk is echt nieuws en propaganda van elkaar te scheiden.

Wij van Bovendien hopen dat wij met deze website een tool aanreiken waarmee mensen de vaak verborgen andere kant van de medaille kunnen zien.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 13-01-2014 10:09
#59 Martien 11-01-2014 13:49
Beste bezoekers van Bovendien

Ik heb de commentaren eens goed doorgelezen en ben daarna in de backend van de website eens even wat dingen gaan controleren en wat zag ik tot mijn verbazing dat Keza, Andre, Sophie, Paul v., Karen en Dianthus allemaal hetzelfde ip adres hebben.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 13-01-2014 09:49
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubt while the stupid ones are full of confidence - Charles Bukowski
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 13-01-2014 00:12
@Redactie,

sorry vladi zal zich beheersen,even een kopje graviolathee :P

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 13-01-2014 00:08
@KeZa,

nieuwe verantwoordelijkheden toegekregen?

vladi hoopt dat die verantwoordelijkheden die je hebt toegekregen binnenshuis gedragen worden.
want ik vrees voor de de mens dat jij met iets waar een scherpe rand of punt aan zit naar buitenloopt.

nieuwe verantwoordelijkheden toegekregen?

zoals jezelf aangeeft hier te vertrekken vanwege je nieuwe toegekregen verantwoordelijkheden,waren jouw oude verantwoordelijkheden,hier je niet onderbouwde debunk story's te verkondigen onder 6 namen.

beste lezer,

vladi hersteld zijn gedachte,
deze randdebiel kan nooit voor de regering werken.

maar nog steeds ligt de belangrijkste vraag van Nexus en Martien en vladi denkt alle lezers, die maar onbeantwoord blijft,
WAAROM spreek/schrijf je hier onder 6(7?) NAMEN?
????????????????????????????????????

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 12-01-2014 23:32
@KeZa,

vkadi leest jouw reactie nu pas.
wat een troep komt er van jouw gevorkte tong af gerold.
vladi zal op een satanische uitspraak van de demon die je ziel bezit,een reactie geven.

overbevolking??

7 miljard mensen kunnen met huis en tuin naast elkaar wonen op een oppervlakt van frankrijk belgie neder(NAZI)land duitsland en spanje en geheel afrika (dmv desertgreening) zou groot genoeg zijn om deze 7 miljard mensen te voeden.

dus wat kom je hier je gif sproeien.
ga heen naar uwen diepste krochten :D

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 12-01-2014 23:17
@Keza,

wat geeft jou recht van spreken.
je misleid je medemens met zes verschillende tongen.
ga heen satanisch gebroed. :-*

ps. Leo(KeZa??grapje....toch?)
hier een mooie om het onmogelijke te begrijpen,google:
"Dr.Judy Wood-Breaking Energy Movement Conference In Holland"

tijdsduur 111:57 mindblowing shit.

ps.KeZa,
wie geloofd nog dat jij Kevin heet.
Kevin van de familie zestong.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 12-01-2014 22:44
Och ja er wil toch tenminste één iemand zijn die jullie hier probeert met beide voetjes op de grond te houden 8)

Men zit hier nog met teveel minderwaardigheidscomplexen waardoor het heel gemakkelijk wil zijn om zich te verliezen in onrealistische feiten, vooral gebaseerd op aannames van anderen zonder enige echt degelijk onderbouwd bewijs die dan ook totaal van geen enkele betekenis zijn en dan ook nooit een enige bestaansvorm zullen krijgen.

Ook de laatste uitzending van findingvoices. Jongens,jongens aan toe. Bijna twee uur vol….!

Hert enige wat daar de werkelijkheid even raakte was over de dochter van Nexus en met die hatman. Doe eens wat degelijk onderzoek daarna want je krijgt het als het ware gepresenteerd op een gouden schaal hoewel die identiteit natuurlijk niet echt het goede presenteert. Wie is dat? Wat is dat? Wat zijn wij? Weten maar heel weinige blijkbaar wanneer ik de verhalen op dat gebied hoor.

Ik kan je hier raad geven maar of je er iets mee kan wil je maar voor jezelf uitmaken. De kunst voor jullie is om daar niet in gesprek mee te gaan omdat jullie totaal niet weten met wat voor een identiteit jullie daar mee te maken hebben. Dus dat is al geen optie en dan blijft er nog maar één over. Geen Aandacht aan geven…zeg het nog eens…TOTAAL GEEN AANDACHT AAN GEVEN. Doen jullie dit wel dan blijft er een deurtje op ene kiertje staan waardoor die identiteit wordt aangetrokken want die genieten nu immer van aandacht. Zij hebben het als het ware koud daar in die duisternis en zoeken de aardse warmte op bij mensen. Dat doen ze door zich anders voor te doen of voor te doen als een gestorven geliefde, een alien, ... ook overmatig - sex, drugs, eten, drinken,.. genieten ze van want immer hartstocht trekt hartstocht aan (gelijke trekt het gelijk aan). Tja ze zijn daar immer niet vrij van dat onbewustzijn dus zoeken zij de mensen op die daar voor op staan en je op hun kwaad maken is het laatste wat je wil want dat trekt hun immer aan. Ik hoop dat je dochter ook de gave heeft om het licht om haar heen te zien want die zijn er ook. Dus als jullie het daar eens moeilijk hebben en ipv. je kwaad te maken vraag eens op hulp van Gene Zijde. Klop en er zal open gedaan worden maar ga zelf aub. daar niet op een negatieve manier mee om want dan wordt het alleen maar erger want één van jullie trekt die identiteit aan. Kan zelfs vele levens terug liggen. Tja, de wet van oorzaak en gevolg en zoals het overal is wordt alles geregeerd door de natuurwetten. De kunst is om nu in harmonie te zijn met die natuurwetten zodat we er als het ware op kunnen surfen zonder van het surfbord af te vallen en dan is heel veel mogelijk maar geen UFO’s, geen rondzwevende planeten die hier even de boel op stelten komen zetten, …. want zo zit het leven niet in elkaar. Er is nog nooit één grote ramp geweest die hier al het leven of veel leven heeft vernietigd want dat zijn allemaal fabelen. Het leven vernietigd niet het leven op grote schaal want dat is tegen het leven en wat de mens ervan maakt met bijhorende vrij wil hebben de natuurwetten niets mee te maken. Ook heeft Moeder Aarde haar eigen evolutie want Ze is nog verre van klaar met Haar uitdijing maar ze kan nooit het leven hier verwoesten op zo een grote schaal. Dat heeft trouwens geen enkele Moederplaneet. Onderzoek alles en behoudt het goede wil dan ook zeggen dat overal waar er angst aan kleeft, al is het maar een beetje, dan zit men met een vertroebelt beeld van de werkelijkheid en heeft men de fouten erin te zoeken zodat het ‘goed’ aanvoelt en dat is pas intuïtie. Daar leer je pas van!

De mensheid heeft ook schuld aan haar eigen overbevolking en was ze zo niet overbevolkt dan waren er nog altijd dezelfde rampen maar dan op die plaatsen waar er zo goed als geen slachtoffers konden vallen. Het bewustzijn van de mensheid was dan zo intuïtief op haar ingesteld en dan ging men niet langs een vulkaan of ergens langs een breuklijn aan de kust wonen.

In ieder geval ivm. die hatman kan het kijken naar de ervaringen van Ghost Hunters en Ghost Adventures (te bezien via youtube of te downloaden via torrents) ook inzichten opleveren want zij komen met regelmaat veel ergere beïnvloedingen tegen. Zij openen zich er dan ook expres voor om die bewijzen vast te leggen. Heeft zelfs al één iemand zijn huwelijk gekost.

Maar ja ieder heeft zijn/haar pad te volgen en mijn pad eindigt hier. Ik heb nieuwe verantwoordelijkheden toegekregen en het was een leuke samenwerking met jullie. Het gaat jullie goed en tot...

Groetjes,
Kevin

;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 12-01-2014 22:42
@ Leo,

volgens mij hebben wij het stuk redelijk neutraal geschreven. Trekken geen conclusies. De enige andere optie is het dan maar niet schrijven?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 12-01-2014 22:27
@Leo,

tuurlijk,het is ieders recht om te blijven slapen.
misschien kun je wat archeologische research doen naar pyramides en hun functies en ligging.

of de sumeriaanse kleitabletten.

vladi heeft meer dan 10.000 uur research erop zitten.
er word iig een hele hoop voor ons verborgen beste medemens,laat ik het daar bij houden.

de beste overtuiging/aanname vorm je door zelf te researchen en goed na te denken voordat je een vraag stelt die je beantwoord wil zien.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leo 12-01-2014 21:45
Of hier nu iemand lijdt aan PMS of niet. In ieder geval moet ik toch toegeven dat men nog veel te graag in fairy tales wil geloven en zo ook de mensen, onbedoeld weliswaar, angst en illusies voorschotelt. Dat wil toch ook een vorm van psychose zijn of zie ik dit verkeerd?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rob. S. 12-01-2014 19:38
Het kan ook zo zijn dat KeZa een student is die in een studentenhuis woont, en dat daar meer Bovendien fans wonen…..neeee. ik denk dat het een gevalletje MPS is (meervoudige persoonlijkheids stoornis ) :o

Mooi artikel Nexus, maar ik ben niet anders gewent
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 11-01-2014 22:40
It crossed my mind Vladi.

Ben benieuwd of Keza the guts heeft uitleg te geven, dan pas ben je echt een vent.
Maar wel typisch dat dit op dit stuk komt, maar ij hadden al iets verwacht zoals ik in de eerste reactie van mij schrijf.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 11-01-2014 16:30
@Nexus,

aan de ene kant kan vladi er hartelijk om lachen,maar aan de andere kant,
er zijn zes verschillende mensen die hun individuele speurtocht samen voortzetten op een pad en daar loopt zes keer dezelfde individu te roepen dat het niet het goede pad is,
waardoor de 90% van de reagluurders een 50/50 verhouding van mening ziet.
maar de echte verhouding waar ze naar kijken is 6/1
(84/16)
dit 50/50 beeld creëren is een typisch verdeel en heers spel van de scumbag's (elite's) top.
vladi denkt dan ook dat M.P.S. KeZa voor de regering werkt om de kracht en waarheid van alter.media te manipuleren en te controleren.

gezien het feit dat KeZa zich hier manifesteert met zes namen,maakt het heel aannemelijk dat deze persoon of voor de regering werkt of een zwaar psychisch probleem heeft. :-?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 11-01-2014 15:08
Zeker al die ander Keza's uit andere dimensies?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Martien 11-01-2014 15:06
@vladi
Graag gedaan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 11-01-2014 14:48
dus lieve naar waarheid zoekende,
Martien en vladi vertrouwde up hun innerlijke kompas.

vladi vond al dat er counterbloggers trekjes vertoonden 8) werden en Sherlock Martien vond de bewijzen :lol:

@Martien,

goed dat je de site schoon houd van scumbag's ;-)

f ight f or f reedom
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 11-01-2014 14:39
COUNTERBLOGGER je komt ze op iedere site tegen.
ze controleren iedere ams en schrijven met een assertieve toon.
dit mag alleen vladi.(grapje)
hoe ziek ben je als je eigen schrijven complimenteerd onder een andere naam.

KeZa van de planeet andromeda kon dus ook niet uitleggen hoe de pyramides gebouwd zijn of de sumeriaanse kleitabletten DEBUNKEN,want daar is geen debunkvideo van te vinden. :D

de ongepaste manier van schrijven verraad ze.

bedankt dat je dit heb uit gezocht Martien 8)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Martien 11-01-2014 12:49
Beste bezoekers van Bovendien

Ik heb de commentaren eens goed doorgelezen en ben daarna in de backend van de website eens even wat dingen gaan controleren en wat zag ik tot mijn verbazing dat Keza, Andre, Sophie, Paul v., Karen en Dianthus allemaal hetzelfde ip adres hebben.

Waarom doe je dit Keza???
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 11-01-2014 12:28
www.youtube.com/watch?v=LiLI1mp2DxA

Hoe reageert NASA op een vraag over Nibiru? Ze geven een omzeilend antwoord, ontkennen het niet en leiden aandacht naar andere planeten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 11-01-2014 11:43
Jij? Wij stellen iets dat buiten jouw gebaande paden gaat, jij reageert vanuit de grot!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dianthus 10-01-2014 23:20
Tja, wie is het hier die beweert

Citaat:
Door het simpelweg NIET te onderzoeken leer je ook niets!
Ja gaat me toch niet wijsmaken dat je een degelijk open onderzoek hebt ingesteld in de zaken die hier zijn aangehaald? Over windeieren gesproken!

Citaat:
Socrates stelt de vraag of mensen wel helder kijken, zien wat ze zien, en komt tot de conclusie dat dat niet het geval is. Hij schetst het beeld van de grot, waarin de mensen van kinds af aan verblijven en zegt ten slotte dat dat “de wereld van het zien (waar hij zichzelf dus ook onder schaart) de gevangenis is,” waarmee hij wil zeggen het zien van de mens begrensd is, dat hij een kokerblik heeft, een gekleurde bril op, bevooroordeeld kijkt, en niet ziet wat hij ziet, maar ziet wat hij denkt dat hij ziet.
En wie zit hier nu in een grot? Blijkbaar worden hier zomaar zaken te pas en te onpas aangehaald om zich te verdedigen en zichzelf goed te praten. De wetenschap is er juist om buiten die grot te leren kijken en om zo tot nieuwe inzichten te komen. Wetenschap verruimd net onze kijk en diegene die dit niet zien hebben zelf een bril op waardoor ze de zaken niet helder kunnen zien en maar steeds naar buiten wijzen met een beschuldigende wijzende vinger. Tja, zolang men maar niet aan het eigen ego hoeft te komen waardoor men zo in een illusionaire toestand van gemaakt welbehagen blijft zitten… en maar wijzen naar buiten. Durf toch eens het eigen onbewustzijn toe te geven zonder daar enige angst aan toe te kennen en kom uit die grot der illusies. Ik geniet ervan als ik iets fout heb en men mij daar op een degelijke onderbouwde manier van overtuigd. Dat is pas vooruitgang en leerrijk maar niet blijven dwalen in oude achterhaalde dogma’s. Daar heb ik niets aan en niemand. Zonder wetenschap zaten we nog in het prehistorisch tijdperk elkaar met knuppels te bekogelen. Oke, er zijn ook minpunten aan maar dat is weer mens gerelateerd want technologie heeft nog nooit iemand vermoord maar wel het handelend denkend wezen achter die technologie is de moordenaar. Begin toch eens wetenschap te omhelzen, zoek de fouten en waar geen twijfels meer over bestaan plaats dat in je bewustzijn en ga van daar verder en kom eens tot nieuwe inzichten geschoteld op werkelijkheid. De tijd van sprookjes is bijna gedaan en die van reine klaarte staat voor ons.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 10-01-2014 21:36
Degelijke astronomie......wetenschappelijk onderbouwde feiten? .....I rest my case! Passen de antwoorden niet in je belevingsbeeld, is de astronomie dus niet goed. Kijk, daarom plaatsten wij dus de Grot van Plato.

Wie bepaalt wat voor wie degelijk is?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Karen 10-01-2014 21:27
Dank voor de links. Ga ze zeker eens bekijken!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# andre 10-01-2014 21:15
Mooi gesproken Sophie :-)

Om alles zomaar in het vakje van wetenschappelijk bedrog en we weten nog niets te plaatsen, is in mijn ogen ook te kort door de bocht in deze tijd van steeds sneller evoluerende technologieën met bijhorende inzichten.

Hier is ook nog een interessante aanrader:

www.visionair.nl/.../video-universe-nutshell

en als dat niets is awel merci
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sophie 10-01-2014 20:56
Dan raad ik toch eens aan om je eens in degelijke astronomie te gaan verdiepen want ze zien al heel wat met die telescopen en ze worden steeds beter. Ze kunnen al zover kijken dat ze wolken kunnen analyseren van planeten die zoveel verder liggen dan ons eigen zonnestelsel. Ieder gas heeft zijn eigen kleur en door die kleur en/of mix van verschillende kleuren kan men al heel veel vanaf leiden. Dit ligt met de oceaan een beetje anders en er zijn ook nog maar weinig plekken die nog niet ontdekt zijn hier op de aarde. Zeker niet met al die satellieten die om de aarde heen draaien en alles in kaart brengen. Prachtig om eens te zien hoe ze dat allemaal doen. Hier zijn een paar toppers van mij persoonlijk en dan kan men eens zelf zien hoe ze te werk gaan in deze tijden van technologie:

www.youtube.com/watch?v=MGGHwTQ-c9U

www.youtube.com/watch?v=8Ddt8xnnGGA

Heb van deze twee waarlijk genoten en is wetenschap ten top en dan krijgt men toch ene heel ander beeldje hoor.
Ook ivm. de kern van bv. onze planeet is het misschien even aan te raden om de geschiedenis ervan even in het kort te volgen…

www.ster.kuleuven.be/.../kernvandeaarde.pdf

Dit zijn geen leugens hoor maar degelijke wetenschappelijke onderbouwde feiten. Er is niets mis mee dat ieder op haar eigen pad zit maar er mag ook respect voor zijn dat er mensen zijn die zich inzetten voor degelijke onderbouwde kennis dat duidelijk bewezen is te verdedigen en anderen daarop te wijzen ipv. leugens die geen fundamentele logica in zich dragen of totaal achterhaald zijn.

We leven in een wonderbaarlijke tijd van ontdekkingen en dat gaat steeds sneller en dan kan men onmogelijk meer spreken dat we nog niets weten. Dan was een feit honderd jaar en verder terug maar nu toch niet meer. Het is goed om bij zichzelf te blijven maar men mag zich ook eens wat meer openen voor degelijke wetenschap zonder dat steeds in twijfel te moeten trekken. Ik was ook zo vroeger maar dat was omdat ik het gewoon niet begreep maar na een degelijke verdieping begrijp ik die wetenschappers veel beter in hun bevindingen en die mogen we zo maar niet verwijzen naar het rijk der fabelen want dan staat men in mijn ogen ook stil en gaat men nog een moeilijke tijd tegemoet. Zo een instelling zal de mens steeds verder gaan isoleren want of het willen of niet, mysteries zijn er om ze op te lossen en voor alles is er een reden en zo ook een logisch antwoord.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 10-01-2014 20:26
@Sophie, ze hebben heel wat in kaart gebracht? Ze weten nog geeneens wat in de oceanen en de oerwouden van d eigen planeet allemaal leeft, laat staan het universum. Ik denk dat je een wat te hoge pet op hebt richting de wetenschap en dat is nu net ook het probleem. Alles wordt overgelaten aan deskundigen en mensen mogen/kunnen niet meer voor zichzelf denken. Wij weten feitelijk nog helemaal niets! NIETS!

Mensen die anders beweren zoals hier ook in de reacties houden zich vast aan bevindingen van anderen en schermen daarmee, maar zelf denken, ho maar! Het universum is nog steeds en zal nog vele eeuwen één groot mysterie blijven maar de wetenschap doet op basis van aannames allerlei veronderstellingen die niemand hard kan maken en verkoopt dit als absolute waarheid.

Zo lang ze het weer hier niet kunnen voorspellen, NIET weten wat er leeft op deze planeet en hoe de systemen precies werken, ook in de binnenkant van de Aarde, die volgens de wetenschap een vaste kern MOET hebben, terwijl NIETS een vaste kern heeft, zo lang zal ik blijven zoeken naar mijn eigen waarheid. Die is minstens zoveel waard als de wetenschappelijk vastgestelde normen over wat de waarheid moet zijn.

Daarom plaatsten wij de Grot van Plato maar die link had nog niemand gemaakt. Zo goed wordt er dus nagedacht.

Een beetje respect zou ook niet misstaan naar die mensen toe die wel een eigen pad kiezen en niet uit gaan van de gebaande paden. Dat zou gefêteerd moeten worden in plaats van afgekat!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# andre 10-01-2014 19:39
'Hand of God' spotted by NASA space telescope

foxnews.com/.../...

:lol:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sophie 10-01-2014 19:30
Zelf hou ik me al een hele tijd bezig met astronomie en heb ook nog nooit zo een baan gezien zoals die planeet x moet hebben. Zou deze bestaan dan moeten er nog ergens in het universum zo een soortgelijke planeten zijn met zo een baan. Kan men wel beweren dat men nog niet alles in kaart heeft gebracht en dat klopt ook maar ze hebben toch al heel wat in kaart en tot nu toe nergens zo een baan te bekennen. En dan nog is er een probleem met de zwaartekracht want zo een baan valt buiten de aantrekkingskracht van de zon en die planeten die daar buiten vallen die heten dolende of zwervende planeten.

volkskrant.nl/.../...

refdag.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# andre 10-01-2014 19:03
Rond 2012 is er evenveel gebeurt als rond 2000. Alleen de gebeurtenissen waren anders en de MK heeft gewoon die 2012 datum versterkt in ons denken. Niet meer en niet minder. De echte Maya’s hebben ook helemaal niets met een datum. Zij weten dat wij in de periode van grote veranderingen leven en zij kennen geen specifieke datums. De grootste verandering zal er pas kunnen zijn wanneer dit wereldsysteem is gevallen want die corruptie houdt ons allen een duurzamere wereld tegen en zonder die val heeft het weinig van belang wat er gebeurt volgens mij. En verder maak ik me nier druk om dat Nibje. Vraag maar eens aan een astronoom waarom dat niet kan want als je die site goed had begrepen en onderzocht moet het toch wel duidelijk wezen waarom er geen Nibje kan bestaan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Paul v. 10-01-2014 18:51
In dit topic worden zo'n belangrijke gekende zaken genegeerd. Een schande is het! :-x
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jeroen Ghuijs 10-01-2014 18:11
Andre,
Deze site kende ik reeds, ik denk dat je me niet goed begrepen hebt, ik stel niet dat Nibiru bestaat maar ook niet dat hij niet bestaat, ik heb daar jaren geleden al eens een paar programma's aan gewijd, en heb overigens van het begin af aan ontkent dat er op 21-12-12 iets werkelijks zichtbaars te ervaren zou zijn, toch weet ik dat er rond die periode wel degelijks iets gebeurt is, voor vele mensen zijn de ogen open gegaan wat betreft bewustwording, dat waar we op hebben zitten wachten niet zou gebeuren vooraleer we zélf de handen ineen zouden slaan, los van het feit of er buitenaardsen bestaan en of Niburu wel of niet bestaat, het leeft in ieder geval onder een inmiddels erg grote groep mensen die zelfs op deze manier Nibiru op een energetische manier creëren en de inslag laten gelden als de spreekwoordelijke bom die in slaat.
Toch blijft deze discussie me erg boeien ook uit het oogpunt van mijn interesse in al dan niet buitenaardse invloeden.
Ik denk dat we onze wereld zelf creëren ondanks alles en de wereld krijgen die we verdienen.
Deze wereld begint overigens gevaarlijk naar de negatieve kant over te hellen, de oplossing zullen we moeten zoeken in het voor elkaar zorgen en een leefbare wereld voor iedereen te creeren.
En Nibiru? als hij komt zijn we te laat, als hij niet komt of bestaat hebben we met alle bemoeienissen waar we uiteindelijk niets aan hebben de boel mooi naar de kloten geholpen. 8)


andre zei:
Beste Jeroen, onderzoek eens www.cosmophobia.org/nibiru Daar staan je antwoorden op waarom Nibiru onmogelijk kan bestaan. Ik heb het onderzocht en is degelijke astronomie wat daar goed is samengevat ivm. Nibiru. Ook meermalen hier aangereikt maar tot op heden geen enkel weerlegbaar bewijs van fouten erin. Deze zijn er ook volgens mij niet want het klopt dat men heel precies banen kan berekenen en hoe ze dat doen staat daar allemaal op die site in een notendopke uitgelegd.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# andre 10-01-2014 17:19
Beste Jeroen, onderzoek eens www.cosmophobia.org/nibiru Daar staan je antwoorden op waarom Nibiru onmogelijk kan bestaan. Ik heb het onderzocht en is degelijke astronomie wat daar goed is samengevat ivm. Nibiru. Ook meermalen hier aangereikt maar tot op heden geen enkel weerlegbaar bewijs van fouten erin. Deze zijn er ook volgens mij niet want het klopt dat men heel precies banen kan berekenen en hoe ze dat doen staat daar allemaal op die site in een notendopke uitgelegd.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# andre 10-01-2014 17:13
Net hetzelfde als met komeet ISON wordt dit verhaal :D

Op de alternatieve hoorde je niets anders dat ze ons iets zouden verzwijgen en dat ISON wel eens een gevaar kan zijn voor de aarde terwijl men er al zeker van was dat ISON helemaal geen gevaar kon zijn voor ons hier. Doch de wetenschap volgde ISON met zoveel meetapparatuur waardoor die baan berekend was want het is niet zo dat een object in de ruimte even iets onnatuurlijks kan doen. Heeft allemaal te maken met de zwaartekracht en de bijhorende aantrekking + afstoting. En dan maar schreeuwen van nee dat klopt niet, ze houden ons iets achter enz. Ik kan hier nog honderd andere zaken aanhalen die nooit zijn uitgekomen en horen we daar nog iets van? Nee, is niet gebeurt en hop naar de volgende komeet, planeet, 2012 is in feite 2016,... met bijhorende theoretische rampscenario’s. Diegene die zich wakker denken, die slapen nog even erg als de slapende massa want men leert gewoon niets. Men raakt zoveel zaken aan terwijl men geen/ tot zeer weinig feitenkennis erover heeft en dat plakt men bij elkaar en dan denkt men iets te hebben. Sorry hoor maar ik vind het ook zeer droevig. Ben het ook niet altijd eens met hoe anderen schrijven maar ik probeer daar achter te kijken wat met schrijft en soms zitten daar heldere zaken in waar men toch iets van kan leren en daar draait het mij om…
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jeroen Ghuijs 10-01-2014 17:07
Fijn , beste Keza dat jij zo heerlijk overtuigd bent van je eigen waarheid, Dat kan en dat mag, voor jou is er dus helemaal niets aan de hand in de kosmos, er zijn anders mensen zat die het tegendeel beweren, maar ook voor hén is dat hun waarheid.
Toch zijn er zaken die je niet hoeft te onderbouwen met theorieën, omdat ze werkelijk waarneembaar zijn.
Er zijn nu eenmaal mensen die meer zien dan anderen en waardoor het voor een hoop mensen moeilijk wordt om te geloven wat er speelt én bestaat.
Ook angst voor het onbekende is een hoofdrolspeler in het ongeloof, maar kom alsjeblieft niet met een bewijs van als ik het niet kan zien bestaat het niet..
Als je er dan overigens van overtuigd bent dat hier alleen maar mensen zitten die het niet bij het rechte eind hebben , kun je je afvragen waar je jezelf steeds mee kwelt in deze omgeving.
Als laatste je hebt mijn antwoord misschien gelezen, daar ga ik in ieder geval wel van uit, maar je kunt niet ontkennen dat er wel iets aan de hand moet zijn, waar dat ook vandaan komt.
We proberen hier in ieder geval een verklaring te vinden voor een hoop fenomenen in dat stadium is er voorlopig niemand.
die dan ook maar de waarheid kán zien.
Dus ik nodig je uit om mét ons een verklaring te vinden voor alle geruchten die zich de ronde doen betreft Nibiru en niet glashard te ontkennen dát punt zijn we gepasseerd.
Warme groet, Jeroen

KeZa zei:
Aha het leuke is dat er helemaal niets aan de hand is hierboven. De kosmos klikt als een klokje en iedereen die dat klokje kan meten (meten is weten) heeft inderdaad de wijsheid daarover in pacht.
De droedels!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 10-01-2014 16:44
Aha het leuke is dat er helemaal niets aan de hand is hierboven. De kosmos klikt als een klokje en iedereen die dat klokje kan meten (meten is weten) heeft inderdaad de wijsheid daarover in pacht. Het is niet zo dat astronomen even met de natte vinger wat liggen te zwammen. Onderzoek eens eerst HOE zij tot dat resultaat komen en dan begrijpt men wat ik probeer aan te reiken maar nee dat wordt volledig langs de zaak gelegd terwijl dat de Kern is waardoor heel die Nibiru als sneeuw voor de zon verdwijnt. Ik ben er zo zeker van dat ik met een gerust hart erop kan wedden dat hier volgend jaar en dat jaar daarna en heel de jaren daarna geen enkele planeet in ons zonnestelsel kan komen. Waarom kan dat niet? Heel eenvoudig maar ik ga daar geen moeite meer in steken als jullie graag op jullie geconditioneerde voetstuk blijven staan zonder open en onpartijdige waarneming.

En dat de wetenschap afgaat van aannames is amateuristisch bij deze. Ik weet ook dat ze nog veel niet weten maar in dit geval weten ze wel dat een Nibiru onmogelijk kan bestaan want nergens in heel de kosmos hebben ze ooit één bewijs kunne leveren van één planeet met zo’n baan. En geloof me dat ze al heel wat planeten hebben onderzocht en er komen er dagelijks bij. Kijk eens eerst waar die wetten van Kepler vanaf komen en hoe die weten iedere keer weer juist zijn. Dat is de sleutel.

En als de wetenschap niet nauwkeurig berekeningen konden maken dan waren alle missies naar eender welke planeet door satellieten al onmogelijk geweest maar nee hoor…dat wordt precies uitgemeten. Dus zo iets beweren is net wat het grote publiek van zo’n sites als deze afhouden. Men ziet over complotten in en gelooft de gekske sprookskes en dat is heel jammer. Volg de NASA en zie hoe zij hun satellieten besturen met zo een nauwkeurigheid dan je er je vingers aan kunt aflekken.

En Greg David is al geen mainstream astronoom maar een onafhankelijke en een verdomd goede ook maar nee hoor…. Blablabla meer hoor je hier niet en degelijke bewijzen? Ja, met de natte duim erover en dan zeggen we oh wat prachtig onderbouwd. Wat een larie en apekool zeg!

Citaat:
Door het simpelweg NIET te onderzoeken leer je ook niets!
Precies en hier zijn links aangereikt die niet worden aangeraakt en zo ook onderzocht wat dat precies wil zeggen. Nog geen één aanraking over de wetten van Kepler en dan moet ik aanvaarden dat hier ook totaal niets te leren valt van zo een bende naïevelingen die denken degelijk onderzoek te doen. Tis om te lachen en mij niet meer gezien. Veel succes met jullie sprookskes maar ik doe er mijn moeite niet meer voor en aan de reacties te zien zijn het hier ook steeds dezelfde en dat zegt ook weer genoeg. Leren doe je daar met beide voetjes de zaken te analyseren en te kijken waar er fouten in kunnen zitten en zit er al één fout dan is de zekerheid al vliegen en ik merk in dit artikel tientallen fouten en zoek nu maar eens de fouten in de wetten van Kepler die de banen van planeten precies kan meten. Doe dit en dan leer je pas iets maar niet door zomaar wat sprookskes bij elkaar te snuffelen en daar met logica in gaan beredeneren want de uiteindelijke conclusie is nog altijd gebaseerd op het sprookske.

Ik zeg altijd dat ik ‘iets’ weet maar in het geheel nog ‘niets’ en hiermee schei ik ermee uit. Het bewustzijn is hier gepeild en is gebouwd op drijfzand.

De droedels!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 10-01-2014 12:48
Door de hele geschiedenis zien wij dat de mensheid zich verder ontwikkelt. Die ontwikkeling komt in de meeste gevallen tot stand door mensen die ANDERS durven en KUNNEN denken dan de grote massa, die de voorgekauwde materie door experts op allerlei gebied zonder meer voor waar aannemen en niet buiten de gebaande paden kunnen of willen denken.

Vooruitgang is te danken aan anders denkenden en niet aan de conservatieven. In de wetenschap werkt dit niet anders. De wetenschap gaat vaak uit van aannames, zeker op het gebied van het universum.

De wetenschap kan zelfs het weer op deze Aardkloot niet nauwkeurig voorspellen maar menen wel met zekerheid te weten wat er zich afspeelt in de kosmos.

Hier zien wij dit ook weer. Iets zou niet kunnen omdat de wetenschap dat stelt. De astronomen die de kennis bij elkaar gezocht hebben voor dit stuk zijn onafhankelijk en conformeren zich niet zomaar aan hun vakbroeders van de mainstream tak. Daarom komen deze mensen met totaal andere bevindingen ( is ook nog maar de vraag want NASA en consorten weten veel meer dan ze ons vertellen ) en dan zie je de conservatieven, zij die alleen kunnen denken in de gebaande paden, als een gek stuiteren om de beweringen in diskrediet te brengen. Zoals ik al eerder schreef vindt je dit dus ook meermalen terug in dit stuk. Bevindingen worden of niet gepubliceerd of simpelweg verwijderd voor allen die er eventueel interesse in zouden kunnen hebben. Waarmee het anders denken de kop krijgt ingedrukt.

Hoe dan ook. De heren die de oude wetenschap blijven aanhangen, die wetenschap die gestuurd wordt door de elite, net zoals alles om ons heen dat gestuurd wordt door de elite, is niet zuiver, heeft dubbele agenda's en zien informatieonthouding als een soort kunst. Naast onthouding van informatie kunnen deze mensen nog een kunstje en dat is desinformeren, mensen bewust op het verkeerde been zetten. Waarom zouden ze dit willen doen? Het gebeurt, dat weet iedereen. Mijn vraag is waarom? Dat is om de aandacht om te leiden van de zaken waarmee die anders denkenden bezig zijn. En waarom zouden ze dat willen?

Dus denk wat je denken wilt en vindt wat je vindt, wat er staat staat er en als beweringen later niet kloppen komen wij daar met zijn allen vanzelf achter en hebben wij weer iets geleerd.

Door het simpelweg NIET te onderzoeken leer je ook niets!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 10-01-2014 11:16
Pioniers van de tijd;

Jules Verne is vooral bekend als de schrijver die "de toekomst voorspelde". Hij beschreef in zijn boeken veel zaken die destijds als fantasie werden beschouwd, maar later in een indrukwekkend aantal gevallen werkelijkheid werden. Hij voorzag een reis naar de maan die iets meer dan 100 jaar later voor het eerst gerealiseerd werd tijdens het Apollo-programma. Maar er zijn ook essentiële verschillen tussen dit boek en de ruimtevaart aan te wijzen. Zo worden de maanreizigers van Jules Verne afgeschoten met behulp van een reusachtig kanon en niet gelanceerd met een raket. De maanreizigers landden ook niet op de maan, maar vlogen er omheen om vervolgens terug te keren, iets wat later ook in het Apollo-programma zou gebeuren met Apollo 8 (1968, gepland) en Apollo 13 (1970, ongepland, na een ontploffing aan boord). Noemenswaardig is dat de plaats van lancering ook op Cape Canaveral was en de plaats waar Apollo 11 neerkwam op aarde maar enkele kilometers verschilde met de kogel uit het boek van Verne.

Verder voorzag hij onder andere de langeafstandsreizen in luchtballonnen en de tochten van onderzeeboten onder het poolijs.
"Voor mijn ogen spartelde een vreselijk monster." (20.000 mijlen onder zee).

Zijn gave om deze voorspellingen te doen berustte echter niet alleen op fantasie. Hij was zeer intelligent, was zeer goed op de hoogte van de technische ontwikkelingen van zijn tijd, deed degelijk onderzoek en paste wetenschappelijke logica toe.

Omdat het 19e eeuwse boeken zijn, is de informatie soms achterhaald.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 10-01-2014 11:08
Immanuel Velikovsky;

Ook beweerde hij ( Immanuel Velikovsky ) dat de oppervlaktetemp eratuur van Venus zeer hoog zou liggen, in de honderden graden Celsius boven nul. Dit stond haaks op de algemeen geaccepteerde inzichten over Venus. In 1962 passeerde de ruimtesonde Mariner 2 de planeet Venus en stelde vast dat de oppervlaktetemp eratuur ongeveer 400 graden Celsius is. Tevens nam de sonde waar dat Venus een retrograde, tegengestelde, draairichting heeft ten opzichte van de andere planeten, behalve Uranus, in ons zonnestelsel.

Verder deed hij beweringen over eigenschappen van Venus en Jupiter. Zo was hij van mening dat de planeet Jupiter radiosignalen uit zou moeten zenden. Dit werd 1954 toevallig bevestigd door Bernard Burke en Kenneth Franklin van het Carnegie Instituut in Washington D.C., afdeling radio astronomie en aards magnetisme. Op 6 april 1955, tijdens een bijeenkomst van de American Astronomical Society, meldden ze hun bevindingen.

Volgens academische normen waren zijn opvattingen
pseudowetenschappelijk. De wetenschap heeft met haar eigen waarnemingen, jaren later, een aantal van Velikovsky’s beweringen bevestigd, zoals de omvang van het magnetisch veld van de aarde, waarvan altijd gedacht werd dat het veel kleiner was dan nu is vastgesteld, en ook de eigenschap van Jupiter dat de planeet radiosignalen uitzendt, is inmiddels een vaststaand feit, evenals de oppervlaktetemp eratuur van Venus die veel hoger bleek te liggen dan de wetenschappers aanvankelijk dachten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 10-01-2014 10:56
Ik ben blij om te zien dat u Keza, alle wijsheid in pacht heeft, ik begrijp dan ook werkelijk niet wat u achter de pc doet s'morgens vroeg, u zou immers aan een universiteit moeten doceren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 10-01-2014 10:52
@ Somewhere, something incredible is waiting to be known - Carl Sagan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 10-01-2014 10:48
Geachte lezer, laat u niet van de wijs brengen door deze discussies. Zoals ik al zei: als u weinig of niets weet over dit onderwerp dan is dit artikel zeker de moeite waard om te lezen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jeroen Ghuijs 10-01-2014 10:13
Zeer goed gedocumenteerd , er zijn natuurlijk allerlei zinspelingen gaande betreft dit onderwerp, vooral ook ontkenningen en debunks, in deze tijd barst het ook van de conspiricy's, maar 200 jaar geleden deden ze daar niet aan in mijn opinie, laat staan dat het gewone volk dit soort zaken al onder ogen kreeg.
Los van het feit of het nu waar is of niet waar rook is is vuur en we mogen best aannemen dat gezien andere berichten je niet kunt blijven ontkennen dat er iets aan de hand is.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R. 10-01-2014 07:57
Schitterend naslagwerk, Nexus en Martien :)
En erg bedankt voor de Nederlandse vertaling van The Twelfth Planet.

Vermakelijk om te zien hoe de discussie van welles/nietes weer opbloeit. Alsof een bewering altijd verdedigd of ontkracht zou moeten worden. Waarom niet eens gewoon meediscussieren waarin alle mogelijkheden open blijven, inplaats van met de hakken in het zand gaan staan schreeuwen?

We beseffen nog niet half in wat voor wereld we leven. Op dit moment beginnen we er mondjesmaat achter te komen wat er eeuwenlang aan informatie is achter gehouden voor het plebs en wat de functie van die geheimhouding was. De beerput is zo groot, dat het wel in hapklare brokken gevoerd moet worden, anders word je gillend gek van ongeloof.

Het menselijke bewustzijn is daarbij dusdanig beperkt, dat we onze eigen beperkingen niet eens onderkennen. Met die beperkingen is het vrijwel onmogelijk te bevatten wat er buiten die bewustzijnsgrenzen nog meer plaatsvindt. En vanuit die beperkingen gaan we bepalen wat er mogelijk of onmogelijk is?

Tot nu toe kwamen slechts een enkele "gelukkigen" ter wereld met een ruimer bewustzijn of visionaire vermogens. Maar die werden uiteraard door de goegemeente niet geloofd :). Zullen we die tijd nu eens achter ons laten en stoppen met vasthouden aan alle oude normen en waarden? Gewoon met een open blik kijken naar wat er op ons pad komt en ons verwonderen. Niet blijven hangen in oude dogma's, maar open staan voor andere zienswijzen. Natuurlijk is een mening een mening, maar spui die mening dan met respect voor die van een ander en wijs die niet bij voorbaat van de hand. Kijk er gewoon naar.

En of het nou Nibiru is die langskomt, of andere hemellichamen met of zonder bewoners (want ik ben er van overtuigd dat deze aardkloot niet de enige "rock around the sun" is waar levensvormen aanwezig zijn), we gaan met z'n allen, als we gaan :).

Verandering is de enige constante :)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 10-01-2014 01:47
@Keza,

niet nee of ja vladi,
u heeft uw zegje toch kunnen doen.

ik sta zeven dagen per week met de voetjes op de grond.
laat mij daar een paar uur van rondrennen zonder voetjes aan de grond en hopen dat er meer is wat nog niet te verklaren of bewezen is.

vladi heeft uw debunk video's gezien.
hmmm

links rechts boven onder halfvol halfleeg

als u de pyramides even verklaard en de sumeriaanse kleitabletten debunked??

vladi wacht geduldig op uw reactie :zzz

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 10-01-2014 01:43
Citaat:
k las in sommige reacties dat een baan zoals beschreven niet zou kunnen, maar de heren wetenschappers weten wel meer niet en daar zijn voorbeelden genoeg van nietwaar
Dan mijnheer de proffesor gelieve dan eens degelijk te onderbouwen waarom die baan wel kan?

Citaat:
Veel is niet zichtbaar vanaf de Aarde dat is wel gebleken in de loop der tijd. Veel wordt verzwegen en/of anders voorgesteld dan het is of zou kunnen zijn om welke reden dan ook.
En toch nemen ze veel waar via de vele telescopen. Ze zien al zo ver dat ze de invloeden van een zwart gat in ons sterrenstelsel kunnen waarnemen. Hoe? Door de banen te bestuderen die de sterren daar in de buurt maken en deze draaien allemaal daar om ‘iets’ heen dat niet zichtbaar is en dan kan alleen een zwart gat zijn. En wat haalt de wetenschap er nu bij om banen van planeten te verzwijgen en hoe dat nu precies werkt? Heeft totaal niets te maken met geld en macht maar puur gebaseerd op wetenschappelijke feiten ondersteund door vele waar totaal niets te halen valt door die bewijzen te manipuleren.
Citaat:

Het artikel aangaande Niburu geeft inderdaad een inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden en Nexus z'n slotwoord zegt genoeg.
Zegt verre van genoeg want iedereen die zich en dit artikel een beetje serieus wil nemen en dat eens van de andere kant wil gaan zien zal het heel snel gaan laten varen.

De onmogelijkheden worden heel helder uitgelegd in geur en kleur op www.cosmophobia.org/nibiru De uitleg onder ‘Nibiru's impossible orbit’ mogen toch wel duidelijk wezen!

Citaat:
Waarom zou er angst moeten zijn voor iets dat (waarschijnlijk ) al vele malen heeft plaatsgevonden, dood gaan we uiteindelijk toch wel nietwaar.
Angst voor iets dat niet kan en niet kan bestaan… dat is ook weer een goede. Geloof mij niet maar lees eens iets over de astronomie en hoe ze bewijzen wat ze bewijzen dan hele epistels te schrijven die totaal niet onderbouwd zijn met bewijzen. Einstein was ook een man van wetenschap en bij hem moest men niet met deze gebakken lucht afkomen hoor want dan lag men zo buiten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 10-01-2014 01:28
Jongens allemachtig aan toe wordt toch eens wakker. Jullie geloven nog liever in sprookskes.
Zoals ik al zei: als u weinig of niets weet over dit onderwerp dan is dit artikel zeker de moeite waard om te lezen.
Natuurlijk zonder enige echte wetenschappelijke voorkennis zomaar iets aannemen… nou de rest na de puntjes laat ik aan de nuchtere mens over.

Citaat:
De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellin gen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel - Albert Einstein
En Einstein te onpas aanhalen helpt hier dan ook geen sikkepit in. Het gaat om de natuurwetten en deze werken niet hier zo en op een andere plaats weer anders. Dit wordt ook uitvoering getest en hoe test de wetenschap dit? Door te kijken of er niet een fout in zit door te kijken of de theorie overal en altijd geldig is en de wetten van Kepler zijn uitvoering getest op zoveel hemellichamen en iedere keer weer heeft het geklopt maar niet voor planeet Nibiru. Dat is weer een buitenbeentje. Zouden jullie wel willen maar dat bestaat niet. Iedereen die www.cosmophobia.org/nibiru erbij neemt en eens even bestudeert ziet dit ook.
Citaat:

Voyagers / 1 De Slapende Geabduceerden vind ik persoonlijk de moeite waard om te bestuderen.
Een kermisboek voor kinderen die graag in sprookskes geloven. Daarin is dat boek prachtig maar ivm. de realiteit totaal ongeloofwaardig en laat staan iets van bewezen.

Citaat:
ook niet de NASA of de bekroonde wetenschap heeft het antwoord.
De natuurwetten werken overal hetzelfde en deze over de banen van planeten zijn gekend en bij het bestuderen van duizenden banen van planeten heeft deze wetenschap er nog nooit langs gezeten.
Citaat:

Dus, bestaat er de ruimte om er vrij over te filosoferen. Je doet jezelf en dit artikel te kort om te zeggen dat het allemaal uit de duim gezogen is.
U doet zichzelf te kort om nu eens niet eens iets aan te nemen en op eigen onderzoek uit te gaan. Tot nu toe nog geen enkel degelijk bewijs gezien voor deze hersenspinsels alleen maar blablabla. Leer toch eens wat astronomie is in de eerste plaats en hoe ze daar te werk gaan.

Citaat:
Immanuel Velikovsky en Zecharia Sitchin waren vrijdenkers die de wereld vanuit een ander oogpunt wilde bekijken.
Natuurlijk ze willen weer het buitenbeentje spelen en het beter denken te weten dan een natuurwet die er nog nooit heeft langs gezeten. Ga u gang maar maar door hun aan te nemen ga je van de wal naar de sloot.
Citaat:

Wetenschap probeert een ''schap'' op het weten te leggen. Weten wordt echter van moment tot moment geschapen. Ons bewustzijn verruimen heeft geen einde. De wetenschap bewijs al eeuwen dat ze de eigen theorieën moeten herzien.
Ons bewustzijn, ons bewustzijn,… daar hebben we het hier nu niet over. We hebben het hier over wiskunde, wetenschap en wetten die iedere keer blijken te kloppen. Natuurlijk weten we nog veel niet maar waarover we het hier hebben is zo duidelijk bewezen en dit iedere keer weer.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 10-01-2014 01:28
Citaat:
Ook beweerde hij ( Immanuel Velikovsky ) dat de oppervlaktetemp eratuur van Venus zeer hoog zou…
Gewoon wiki aanhalen zonder de andere kant te belichten namelijk dat hij er ook vaak langs zat op de manier hoe hij tot deze conclusies kwam.

Citaat:
Some readers have been influenced by Velikovsky's defenders who claim he was accurate in some of his more important claims. For example, Velikovsky was right that Venus is hot. However, he was wrong in the way he came to that conclusion. He thought Venus was recently ejected from Jupiter and had traveled close to the Sun. Neither claim is true. Venus is old and is hot because of the greenhouse effect, something Velikovsky never mentioned.

Velikovsky thought that the atmosphere of Venus was hydrogen rich with hydrocarbon clouds. NASA put out an erroneous report in 1963 that said Mariner 2 had found evidence of hydrocarbon clouds. In 1973 it was determined that the clouds are made mainly of sulfuric acid particles.

Velikovsky was also right about Jupiter issuing radio emissions, but wrong as to why. He thought it was because of the electrically charged atmosphere brought on by the turbulence created by the expulsion of Venus. The radio emissions, however, are not related to the atmosphere but to "Jupiter's strong magnetic field and the ions trapped within it

Velikovsky focuses narrowly on encounters between the Earth and planets -- Mars and Venus. While he refers to Venus being accompanied by debris, the dominant agents of his catastrophes are tidal, chemical, and electrical interactions between planets, not meteoritic impacts. Remarkably, Velikovsky did not even accept (let alone predict) that the lunar craters are the result of impacts -- rather, he ascribed them to lava "bubbles" and to electric discharges. I see nothing in his vision that relates to our current understanding of interplanetary debris and the role of impacts in geological and biological evolution. I conclude that Velikovsky was fundamentally wrong in both his vision of planetary collisions (or near collisions) and in his failure to recognize the role of smaller impacts and collisions in solar system history.
En dit zijn nog maar een paar van zijn vergissingen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!! 10-01-2014 00:29
Zeer goed artikel Nexus, goed onderbouwd en zeer helder. Het laat niet veel aan de "verbeelding" over en dat is goed. Ik las in sommige reacties dat een baan zoals beschreven niet zou kunnen, maar de heren wetenschappers weten wel meer niet en daar zijn voorbeelden genoeg van nietwaar. Veel is niet zichtbaar vanaf de Aarde dat is wel gebleken in de loop der tijd. Veel wordt verzwegen en/of anders voorgesteld dan het is of zou kunnen zijn om welke reden dan ook. Die redenen zijn over het algemeen altijd hetzelfde, macht, geld, aanzien enz maar ook onwetendheid dewelke men voor zichzelf goed kan verdoezelen door de feiten naar eigen hand te zetten en te verkondigen als dé waarheid. Het artikel aangaande Niburu geeft inderdaad een inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden en Nexus z'n slotwoord zegt genoeg. Waarom zou er angst moeten zijn voor iets dat (waarschijnlijk) al vele malen heeft plaatsgevonden, dood gaan we uiteindelijk toch wel nietwaar.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 10-01-2014 00:16
It is far better to grasp the universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring - Carl Sagan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 10-01-2014 00:15
Somewhere, something incredible is waiting to be known - Carl Sagan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 10-01-2014 00:07
Volgens academische normen waren zijn opvattingen
Immanuel Velikovsky;

pseudowetenschappelijk. De wetenschap heeft met haar eigen waarnemingen, jaren later, een aantal van Velikovsky’s beweringen bevestigd, zoals de omvang van het magnetisch veld van de aarde, waarvan altijd gedacht werd dat het veel kleiner was dan nu is vastgesteld, en ook de eigenschap van Jupiter dat de planeet radiosignalen uitzendt, is inmiddels een vaststaand feit, evenals de oppervlaktetemperatuur van Venus die veel hoger bleek te liggen dan de wetenschappers aanvankelijk dachten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 10-01-2014 00:03
Immanuel Velikovsky;

Ook beweerde hij ( Immanuel Velikovsky ) dat de oppervlaktetemperatuur van Venus zeer hoog zou liggen, in de honderden graden Celsius boven nul. Dit stond haaks op de algemeen geaccepteerde inzichten over Venus. In 1962 passeerde de ruimtesonde Mariner 2 de planeet Venus en stelde vast dat de oppervlaktetemperatuur ongeveer 400 graden Celsius is. Tevens nam de sonde waar dat Venus een retrograde, tegengestelde, draairichting heeft ten opzichte van de andere planeten, behalve Uranus, in ons zonnestelsel.

Verder deed hij beweringen over eigenschappen van Venus en Jupiter. Zo was hij van mening dat de planeet Jupiter radiosignalen uit zou moeten zenden. Dit werd 1954 toevallig bevestigd door Bernard Burke en Kenneth Franklin van het Carnegie Instituut in Washington D.C., afdeling radio astronomie en aards magnetisme. Op 6 april 1955, tijdens een bijeenkomst van de American Astronomical Society, meldden ze hun bevindingen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 09-01-2014 23:57
Beste Keza, niemand...ook niet de NASA of de bekroonde wetenschap heeft het antwoord. Dus, bestaat er de ruimte om er vrij over te filosoferen. Je doet jezelf en dit artikel te kort om te zeggen dat het allemaal uit de duim gezogen is.

Immanuel Velikovsky en Zecharia Sitchin waren vrijdenkers die de wereld vanuit een ander oogpunt wilde bekijken.

Wetenschap probeert een ''schap'' op het weten te leggen. Weten wordt echter van moment tot moment geschapen. Ons bewustzijn verruimen heeft geen einde. De wetenschap bewijs al eeuwen dat ze de eigen theorieën moeten herzien.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 09-01-2014 23:25
Geachte lezer, laat u niet van de wijs brengen door deze discussies. Zoals ik al zei: als u weinig of niets weet over dit onderwerp dan is dit artikel zeker de moeite waard om te lezen.

De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel - Albert Einstein

Voyagers / 1 De Slapende Geabduceerden vind ik persoonlijk de moeite waard om te bestuderen. www.bol.com/.../1001004002415425

Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid. -
Albert Einstein
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 09-01-2014 23:01
Leonardo, onderzoek eens aub. alles vooraleer zoiets te vertellen. U heeft verre van alle feiten voor u en hoe kan u dan zoiets beweren? Immanuel Velikovsky en Zecharia Sitchin zijn dwalers en daarvan zijn bewijzen genoeg en deze zijn hier aangereikt. Op de volgende pagina staat duidelijk waarom het niet kan www.cosmophobia.org/nibiru en dat is puur wetenschappelijke astronomie dat is onderzocht door duizenden en duizenden astronomen, wiskundigen, natuurkundigen... en dan komen er een paar die het toch weer anders denken te denken terwijl ze de wetten van Kepler volledig langs zich neerleggen. Wauw zeer geloofwaardig :-?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 09-01-2014 22:55
Nee vladi, dit heet met beide voetjes op de grond zelf op onderzoek uitgaan en de logica volgen en niet op zoek gaan naar luchtkastelen drijvend op drijfzand en dat maar aanreiken. Is niet moeilijk hé want duimzuigen kan iedereen. Kijk maar eens naar het boeken Voyagers. Men begint erin te lezen en opeens lijkt het te kloppen volgens de ‘intuïtie’ zegt men dan terwijl dat in werkelijkheid verre van is. Waar je je bewustzijn op richt dijt uit en hoe langer men dit op iets toepast, hoe meer geconditioneerd men erdoor raakt en het waandenken is begonnen en zo is dat met alle nieuws.

Onderzoek alles open en onpartijdig maar ga hierbij ook niet te ver van huis vliegen want iedereen die dit doet bouwt voor zichzelf luchtkastelen. Ik kan ook channelen als het moet en dat het logisch lijkt te kloppen. Heb ik eens een tijdje gedaan onder een andere naam jaaaaren geleden ergens en je moest eens zien hoeveel mensen erin trapten. Was wel een beetje werk aan maar het was voor een goed doel en om eens iets duidelijk te maken en toen de waarheid uit de doos kwam… nou je moest eens zien wat een reacties. Maar eigen schuld, dikke bult. Men moest dan maar eens op degelijk onderzoek zijn gegaan en dan had men mij al lang door gehad want ik stak er zo nu en dan heel duidelijke zaken in die totaal niet konden. Maar nee hoor, alles werd maar voor zoete koek aan genomen en na een tijdje kreeg ik toch ook positieve reacties want het had voor sommigen de ogen geopend en je moet hun eens zien. Onderzoeken dat ze kunnen. Leerde er zelf veel van en toen had men mij ook want waar degelijk open onpartijdig onderzoek is en men leert elkaar daarbij dan ook open en onpartijdig waarnemen en aanvullen zodat de zaken waarlijk helder konden uitgespit worden… nou daar snoep ik van. Sommigen denken dat ik een kreng ben en dat ben ik ook wel een beetje maar achter mijn maskers bedoel ik het goed. Is toch logisch als iemand A zegt en ik zeg B en ik onderzoek A en er zitten waarlijk zaken in die ik ook zo kan aannemen dan ben zou ik dom zijn als ik halsstarrig maar op mijn Bke blijf staan. Nee, ik onderzoek ook A en raakt het in mijn ogen een kern van werkelijkheid, dan krijgt mijn mening een AB en dat sluit dan ook weer beter aan op A waardoor die A ook meer kans heeft om achter BA te komen (indien open en onpartijdig waargenomen met een bijhorende onderzoekende wil) dat in feite op dezelfde lijn ligt als AB en voila… de één vult de ander aan en visa versa :-)

;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 09-01-2014 22:52
Het is in mijn ogen een informatief gegeven over Nibiru. Het is belangrijk dat pioniers zoals Immanuel Velikovsky en Zecharia Sitchin niet vergeten worden.

Het is makkelijk commentaar te hebben als je zelf niets hoeft te doen.

Als u weinig of niets weet over dit onderwerp dan is dit artikel zeker de moeite waard om te lezen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 09-01-2014 22:32
i aaaa i aaaaa

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 09-01-2014 22:30
wat een kont reacties.
counterblogwerk?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 09-01-2014 20:31
Ja leer eens eerst de mensen achter de schermen van NASA kennen vooralleer zo ene uitspraken te doen...

De NASA hangouts: www.youtube.com/.../

youtube.com/.../...

youtube.com/.../...

Allemaal leugenaars die niet weten waarover ze het hebben? :zzz dan nog heerlijk verder 8)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# andre 09-01-2014 20:02
Nexus, het kan voor u wel ‘lijken’ dat er respectloos wordt omgegaan met hetgeen sommigen denken te beweren maar kijk eens daarachter… waarom? De mens weet dat hij/zij besodemieterd wordt en is dat gewoon beu en gaat dan op eigen onderzoek uit maar met beide voetjes op de grond. Maw. de buik is vol. Ook de alternatieve media kan zijn handen niet in onschuld wassen hierbij want er wordt veel te veel geschreven en beweerd wat in feite nog verre van klare taal is en het zo is zoals men denkt dat het is. Het probleem hierbij is dat vele niet op eigen onderzoek uitgaan en dat allemaal maar voor zoete koek aannemen terwijl het van geen betekenis is voor het dagdagelijkse leven in deze tijden van ‘crisissen’. Planeet X, UFO’s,…en weet ik veel wat nog allemaal maken het er duidelijker op maar zijn meer verdwaalsporen en dat is net wat we nu wel kunnen missen... nog meer dwaalsporen in dit ene grote dwaalspoor want de meeste weten het gewoon niet meer.

Citaat:
Verder wordt met die ene verklaring ook niet uitgelegd waarom het werk van Harrington
Dat wordt natuurlijk niet aangehaald want reik dat eens aan degelijke astronomen die hun werk serieus nemen. Die lachen die stelling natuurlijk uit want nergens zijn er enige bewijzen van dat er een planeet kan zijn die zo een extreme elliptische baan omschrijft zoals dit voorkomt in het werk van Harrington. In ieder geval ben ik dit nog nergens tegengekomen en misschien eens interessant om daar eens eerst even op onderzoek uit te gaan?
Daarmee dat ik ook meer vanuit ga van zaken die wel bewezen zijn zoals de wetten van Kepler ons voorschrijven. Zie voor meer info op www.cosmophobia.org/nibiru waarom zo een baan niet kan bestaan of zoals te lezen valt onder "Unstable Orbit"

Dit is geen duimzuigerij maar onderbouwd door wetenschappelijke onderbouwde astronomie. Ik zou u eens aanraden om die pagina van cosmophobia eens te onderzoeken en proberen daar fouten in te vinden.

->
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# andre 09-01-2014 20:00
En over arrogantie gesproken vind ik het volgende van u er ook niet geheel vrij van:

Citaat:
Niet voor niets zegt men over de NASA afkorting dat die staat voor NEVER A STRAIGHT ANSWER
Volgt u wel de mensen die hun hart en ziel daar bij NASA bloot leggen? Het overgrote deel zijn daar ook ‘maar’ gewone mensen zoals u en ik met het enige grote verschil dat zij van jongs af aan zo gefascineerd zijn door de ruimte en de aarde met al het leven erop en op zoek gaan naar onderbouwde antwoorden op hun (levens)vragen.

En u breekt dat met één zo’n zinnetje zo maar in een keer af zonder degelijke onderbouwde feiten? Wie geeft u het recht als amateur op die gebieden of bent u de alwetende professor die hun visies gestoeld door degelijke onderbouwde feiten maar steeds moet afschilderen als pure quatsch?

Maar och, laat de anderen toch maar in hun mening is dan het excuus, dus ook de anderen in de onwetendheid der zaken laten? En vele meningen van mij op dit gebied zijn gebaseerd op nog veel andere meningen. Meningen die gestoeld zijn op degelijke ervaring en wetenschappelijke feiten en niet zomaar uit de lucht gegrepen of uit de eigen zuigende duim.

Wat is nu niet de moeite waard en ronduit respectloos?

:-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 09-01-2014 19:16
@ Andre,

Die reactie was slechts gedeeltelijk aan jou gericht, de andere helft is wel duidelijk voor wie die is!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 09-01-2014 18:20
@ Andre,

Ik vind die uitleg ook minder en in de video zie je al dat het niet klopt wat ze stellen. Verder wordt met die ene verklaring ook niet uitgelegd waarom het werk van Harrington en zijn voorgangers teniet gedaan. Pik er 1 zaakje uit waar je een beetje twijfel mee kunt zaaien en klaar is Kees.

Ik houd alle opties open. Ben er ook niet van overtuigd dat het zo is zoals ze stellen maar vond wel dat deze informatie op een heldere wijze te lezen moest zijn voor iedereen, ook voor mensen die de Engelse taal niet of nauwelijks machtig zijn.

Alle is mogelijk en ik sluit NIETS uit. Dat wij besodemieterd worden door de officiële kanalen is voor de meesten wel duidelijk. Niet voor niets zegt men over de NASA afkorting dat die staat voor NEVER A STRAIGHT ANSWER

Maar, laat de anderen ook hun mening, iedereen heeft het recht op een mening. Ik vind alleen de arrogante wijze van reageren stuitend, vooral de eerste reactie. Jouw mening is NIET die van de rest van de wereld. Geef anderen een kans om een mening te vormen en als blijkt dat wij fout zaten ( dat kan niet want wij nemen geen stelligheid aan ) dan geven wij dit zoals altijd ruiterlijk toe.
Hoe zou jij het vinden als bij elk willekeurig stuk van jouw hand iemand meteen klaar staat om er onder te schrijven....NIET de MOEITE WAARD!


Ik vind het ronduit respectloos.

Maar wel bedankt voor de video's, daar had ik op gehoopt!
:-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 09-01-2014 18:14
Zonder ''weten'' kan er geen begripsvorming intreden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 09-01-2014 18:09
NIBIRU (AKA Planet X or Elenin) 2012 & Will The Anunnaki Return? (Full Lecture by Zecharia Sitchin)

www.youtube.com/watch?v=3wHw-xuToIc
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 09-01-2014 18:07
..en Martien :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leonardo 09-01-2014 17:06
Waarom zo vastklampen aan ons lichaam tijdens een alles verwoestende ramp. Ik denk dat de grootste rijkdom in ons onsterfelijke energetisch lichaam huist.

Danjeon Breathing, voor lichaam en geest. feelbetteronyourown.com/

Nexus, bedankt voor deze boeiende en bewustzijnverruimende info.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# andre 09-01-2014 16:45
Ik heb zojuist eens gekeken naar die astronoom David Greg en moet zeggen dat het duidelijk genoeg is dat...

Citaat:
David Greg concludes, "From my analysis of Jorge Urena's photos in Marshall Master's video, I can conclude without any doubt that the "orbs" of light in the photo at 1829 hours can not possibly be Venus and Jupiter, as they are too close to the Sun and the position of Mercury is wrong. I am satisfied that Jorge Urena did in fact photograph the planetary conjunction at 2000 hours, but Marshall Masters' 'Planet X' object" is not a real object, it is just a type of lens flare."
Wordt zeer professioneel gedaan en ik zie dan ook geen enkele reden om alle tegenbewijzen die tegen zijn professionele uitleg aan te nemen want die worden wel degelijk verkeerd geïnterpreteerd en iedereen zal het hier mee eens zijn na het kijken van David Greg zijn analyses.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 09-01-2014 16:42
top research.

vladi wacht op beelden,binnenkort ziet iedereen 'm,hoop ik.
ze proberen 'm volgens mij(zonder research of bewijs) d.m.v.
aerosol-spraying(multi-functioneel) te verbergen.

we zullen zien.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 09-01-2014 16:35
het is een gegeven dat voor info/ waarheid altijd wel counterinfo bestaat.
dit maakt de speurtocht voor de mens.

maar vladi krijgt wel de schijt van dat counterbloggen.
een mening schrijven/vinden is heel wat anders dan sites/artikels bezoeken waar je niets mee hebt en dan gaat lopen jengelen dat jij er volgens counterinfo niets mee hebt :zzz

getuigt van karakter

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dianthus 09-01-2014 15:44
Citaat:
Ik heb de debunkvideo's gezien en vind dat ze nergens een echt hard punt maken. Veel blablablablabla maar nergens echt steekhoudende argumenten die te verifiëren zijn.
Blijkbaar heb je ze nog niet allemaal gezien, beste!
Niet ik, niet jij, weten waar we het over hebben bij deze of zijn wij astronomen met vele jaren ervaring in en op dat gebied? Maar die astronoom die wel vele jaren ervaring heeft in astronomie weet waar hij het over heeft en dat merkt men ook hoe hij dit professioneel analyseert zonder enige blablabla. Gelieve dat eens open te onderzoeken en dan hoor ik graag de fouten die hij maakt.


;-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 09-01-2014 15:34
Kom op Nexus. Dit is gene blablabla www.youtube.com/.../

Hier wordt zeer duidelijk en op professionele wijze hetgeen M. Masters beweert geanalyseerd en weerlegt. Gelieve dit eens op het gemak te bekijken dan zomaar onderzoek van anderen langs te kant te smijten en het jouwe maar aan te zien als de waarheid.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 09-01-2014 15:27
Kom op mensen...dit is al lang achterhaald. Zelf heb ik ook die links gezien die Dianthus hier aanhaald en dan mag het toch wel duidelijk wezen in wat voor een broodje aap jullie nog geloven. Hier komen geen planeten door ons zonnestelsel gevlogen want zo'n banen bestaan er nergens in heel de astronomie.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 09-01-2014 15:21
@Dianthus,

Natuurlijk zal men dit zo snel mogelijk PROBEREN te debunken. Dat blijkt ook al uit de vele voorbeelden van vroeger rondom Harrington en het verdwijnen van mensen die zich hiermee bezig houden.

Het stuk is dan ook niet met stelligheid geschreven zoals ook vermeld dus kan iedereen die het leest ZELF bepalen wat ze ervan maken.

Ik heb de debunkvideo's gezien en vind dat ze nergens een echt hard punt maken. Veel blablablablabla maar nergens echt steekhoudende argumenten die te verifiëren zijn.

Maar Dianthus, zeker wel bedankt voor jouw bijdrage. Wij hadden er eigenlijk op gehoopt dat 1 van jullie hiermee zou komen zodat zowel de verklaringen van de voor en tegenstanders te bestuderen zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dianthus 09-01-2014 15:10
Deze informatie loopt achter want deze is al volledig gedebunked...

Voor diegene waarlijk onderzoek willen doen heeft men niet meer nodig dan het volgende:

The object known as "Nibiru" does not exist.
www.cosmophobia.org/nibiru

Sitchin and Marshall Masters Debunked (Planet X, Nibiru, Two Suns, Binary System)
www.youtube.com/watch?v=BxCp36JUxsk


Marshall Masters Planet X Images Debunked
www.youtube.com/watch?v=B7e622b0xdI


Does Comet ISON have an Orbital Period of 581,000 years?
www.youtube.com/watch?v=Py9f3u19tMA

Hoe het in de de 'echte' astronomie eraan toegaat... wat dus niet wil dus niet zeggen dat ISON over 581,000 jaar terug komt omdat door vele invloeden dit heel snel kan veranderen maar zo zien
we weer hoe amateurs die tijden allemaal letterlijk onmiddelijk aannemen en dit is net zoals bij planeet X indien deze zou bestaan (wat dus aangetoond is dat deze niet kan bestaan)
of denken we werkelijk dat er in een baan van +-3000 jaar zo'n planeet geen invloeden zal ondervinden van planeten en/of sterren die vele malen groter zijn dan planeet X, Nibiru,... en die baan grondig zullen verstoren?

Ook eens ergens aantonen waar er ergens in de astronomie ene baan bekend is van een paar duizend jaren en die steeds terug komt????

Dus zoals we zien... debunked! en de moeite niet waard om er nog verder een woord verder over te reppen...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen