Het is verdomd moeilijk om tussen de miljoenen websites over deze komeet de juiste informatie te filteren om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Een team van wetenschappers zag ook dat er veel desinformatie over Elenin verspreid wordt, vaak zelfs opzettelijk grote organisaties, om zodoende de burger in het ongewisse te laten opdat deze zich niet kan voorbereiden.

Het Planet X Town Hall, Comet Elenin Research Team heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar Elenin, deze informatie vergeleken met informatie over andere bestaande kometen en levert hiermee een eerste conclusie. Deze conclusie wil ik graag met jullie delen.

 

Let wel. Het heeft niets te maken met angst zaaien maar alles te maken met voorzichtigheid en voorbereiding. Mensen die gewaarschuwd zijn hebben in de regel bij grote calamiteiten betere kansen. Ik vind dat iedereen dezelfde informatie verdient en zich daarmee op eenzelfde manier kan voor bereiden. Zoals jullie allemaal weten bouwen overheden al decennia ondergrondse schuilplaatsen alwaar ze jaren kunnen verblijven. Deze schuilplaatsen bieden onvoldoende ruimte om alle mensen te herbergen en daarom dus dit bericht. Met de informatie van het researchteam en eigen informatie samen hoop ik jullie een beetje meer inzicht te geven in deze materie. De belangrijkste passages uit de video heb ik vertaald en zitten in dit stuk.

Nog 1 ding, wees nooit bang, angst is een slechte raadgever. Ben daarentegen wel voorzichtig en voorbereid, dat kan nooit kwaad.

 

Op veel websites kun je het vermoeden lezen dat komeet Elenin een bruine dwergster is of Nibiru, de planeet van de Sumerische kleitabletten, die een ellipsvormige cyclus van 3600 jaar rond onze Zon maakt in tegenovergestelde richting van alle andere planeten uit ons Zonnestelsel. Uit vergelijken met soortgelijke kometen, het pad dat Elenin gegaan is en de invloed die Elenin op andere kometen gehad heeft blijkt dat Elenin niet groot genoeg is  waaruit geconcludeerd mag worden dat deze komeet uitgesloten kan worden als Nibiru of Dwergster.

 

NASA schreef over Elenin dat het een onbeduidend komeetje is. Die mening werd aanvankelijk gedeeld door ons maar Elenin blijkt te veranderen.

Om meerdere opties als uitgangspunt te gebruiken maken wij een lijstje van drie mogelijke situaties;

 

  1. Elenin is interessant om lang te zien scheren maar geheel onbeduidend en ongevaarlijk. Laten wij hopen dat dit het geval zal zijn.
  2. Het passeren van Elenin wordt gezien als een angstig moment, net als in 1910 toen de wereld in de greep was van komeet Halley. De nabijheid van de komeet zou aardbevingen en vulkaanuitbarstingen kunnen triggeren.
  3. Elenin is de Bleu Star Kachina van de Hopi voorspellingen. Dit wordt gezien als worst case scenario. Met andere woorden, dit wordt gezien als het grootste gevaar want in de slipstream van de Blauwe Ster Kachina bevindt zich volgens de Hopi voorspellingen de Rode Ster Kachina ofwel Nibiru, planeet X.

 

Nu zullen velen zich afvragen waarom die voorspellingen van de Hopi zo belangrijk zijn. Moeten wij deze voorspellingen wel serieus nemen? Wie zijn deze Hopi indianen eigenlijk?

De Tekens:


“Dit is het eerste Teken: Er werd verteld over de komst van de blanke mensen, zoals Pahana, maar niet levend zoals Pahana. Mannen die het land afnamen dat niet van hen was. En over mannen die hun vijanden versloegen met donder.


“Dit is het tweede Teken: Ons land zal de komst zien van draaiende wielen met geluiden. In zijn jeugd zag mijn vader deze profetie uitkomen met zijn eigen ogen. – de blanke mensen die hun families in huifkarren over de prairies vervoerden.”


“Dit is het derde Teken: Een vreemd beest dat lijkt op een buffalo met grote lange hoorns, zal het land in grote aantallen veroveren. Dit zag White Feather met zijn eigen ogen -- de komst van de veestapels van de blanken.


“Dit is het Vierde Teken: IJzeren Slangen zullen het land doorkruisen.”


“Dit is het Vijfde Teken: Het land zal eruit zien als een gigantisch spinneweb dat kriskras verspreid is.


“Dit is het Zesde Teken: In het land zullen stenen rivieren te zien zijn, die kriskras door elkaar lopen en die beelden geven in de zon.


“Dit is het Zevende Teken: je zult horen over de zee die zwart wordt, en vele levende wezens zullen hierdoor doodgaan.


“Dit is het Achtste Teken: Je zult vele jongeren zien komen die hun haar lang dragen zoals mijn volk, en die zich zullen voegen bij onze volkeren om hun manieren en wijsheid te leren.


“En dit is het Negende Teken en Laatste Teken: Je zult horen over een huis in de hemelen, boven de aarde, die met een grote klap zal vallen. Het ziet eruit als een blauwe ster. Direct daarna zullen de ceremonieën van mijn volk er niet meer zijn.“Dit zijn de Tekens die wijzen op een naderende grote verwoesting. De wereld zal op en neer geschud worden. De blanke man zal vechten tegen andere mensen in andere landen – tegen hen die het eerste licht van wijsheid bezaten. Er zullen vele wolken met kolommen van rook en vuur verschijnen zoals White Feather die heeft gezien in de woestijn niet ver hier vandaan. Die wolken veroorzaken ziektes en een hoge sterfte. Velen van mijn volk die de profetieën begrijpen, zullen veilig zijn. Diegenen die hier verblijven en wonen waar ook mijn volk woont, zullen ook veilig zijn. Daarna zal er veel moeten worden opgebouwd. En spoedig – heel spoedig daarna – zal Pahana terugkeren. Met hem komt de dageraad van de Vijfde Wereld. Hij zal de zaden van zijn wijsheid planten in hun harten. Op dit moment al worden er zaden geplant. Ze zullen de weg vrijmaken naar de Herrijzenis naar de Vijfde Wereld.

 

 

De Hopi gaan terug tot 500 jaar voor Christus en leven nog steeds in Arizona waar ze al die tijd leven van landbouw. Het is een vredelievend volkje die de Aarde serieus nemen. In de voorspellingen van de Hopi werden ze al ver vooruit gewaarschuwd voor de komst van de blanke man. De Hopi kozen het pad van liefde en geweldloosheid want dit is wat de voorspelling hun opdroeg. Duizenden jaren lang wachten zij op de komst van Blue Star Kachina want deze kondigt de komst aan van Red Star Kachina. Red Star Kachina of Nibiru, ook de Vernietiger of planeet X genoemd zal de aarde nieuw inrichten door grote natuurevenementen. De hopi hebben deze informatie en hun voorspellingen niet voor zichzelf gehouden. Met enige regelmaat hebben ze wereldleiders gewaarschuwd voor het uitbreken van een derde Wereldoorlog die zijn oorsprong zou kunnen vinden in India, China, de Islamitische landen of Afrika. Als gevolg van deze oorlog zal Amerika vernietigd worden door nucleaire wapens.

Een soortgelijke voorspelling horen wij ook van de Egyptenaren in de jaren na de Hebreeuwse exodus. De teksten zeggen iets in deze strekking;

 “ One worship will pass into the four quarters of the Earth, talking peace and bringing war.”

Vrij vertaald staat er;

 “1 religie zal in alle vier de delen van de Aarde vertegenwoordigd zijn, pratend over vrede maar oorlog brengend.”

 

Pratend over vrede, als wij de verschillende religiën naast elkaar zetten dan kennen wij de drie grootste;

Christendom, een religie van liefde.

Judaisme, een religie die het leven viert.

Islam, een religie van vrede.

 

Deze drie  religiën praten over vrede en verdraagzaamheid maar dragen ze dit ook uit?

Hebben ze het over meerdere verschillende religiën of hebben ze het over 1 religie die over alle grote continenten verspreid is? Het schijnt niet uit te maken want elk van deze geloven heeft zijn zwarte pagina in de geschiedenis en in het heden.

 

Parallel aan de Hopi voorspellingen maken wetenschappers zich druk over de aanstaande poolverschuivingen die rond deze tijd zullen plaatsvinden. Het zou met alle tekenen aan de wand arrogant en dom zijn de voorspellingen van de Hopi af te doen als onzin.

 

Verder met Blue Star Kachina. Volgens de voorspellingen zal Blue Star vergezeld worden door, wat de Hopi, neefjes, noemen. Nasa beelden laten duidelijk zien dat Elenin begeleid wordt door twee andere kometen, de neefjes?

 

De voorspelling zegt verder dat wanneer de Blauwe Ster zal verschijnen en zijn masker afzet, de tijd voor de grote rechtspraak begonnen is.

 Is dat niet waar onze bijbel het de dag des oordeels noemt?

 

Van eminent belang in deze zin is het gedeelte over het masker. Wanneer Blue Star het masker zal afzetten….Dit belooft een verrassing door Blue Star Kachina te worden, wat bedoelen ze hiermee? Laten wij nog even gaan kijken naar 3 andere kometen die de aarde passeerden.

 

Toen komeet Hally in 1910 voorbij de aarde vloog was er grote zorg dat deze komeet de planeet zou vergiftigen. Waar kwam deze zorg vandaan?

In het tweede gedeelte van de 19 de eeuw wisten wetenschappers de samenstelling van kometen te achterhalen. De komeet Halley wazemde  blauwzuur uit vanuit zijn kern en staart. Dicht genoeg voorbij scherend langs de aarde zou deze zeer toxische stof veel leven op aarde kunnen vernietigen. Tot 1999 werd blauwzuur gebruikt bij de executie van ter dood veroordeelden in de VS.

 

Je kunt je voorstellen dat wetenschappers schrokken toen ze in de gaten kregen via metingen en onderzoek dat ook Elenin een grote concentratie blauwzuur bevat. Net als komeet Halley in 1910 lijkt het erop dat de aarde door de staart van Elenin zal gaan waarmee het gevaar bestaat voor vergiftiging van de planeet.

Buiten het gevaar van het giftige gas levert Elenin nog een extra gevaar. Blauwzuur is een natuurlijke geleider. Door dit blauwzuur of hydrogene cyanide krijgt de komeet de mogelijkheid om enorme hoeveelheden energie op te slaan, deze energie kan in 1 moment vrijgelaten worden door de komeet door een veelvoud van situaties. Je kunt je voorstellen welke lading Elenin in zijn zwerftocht van ruim 10.000 jaar heeft kunnen opdoen. Het is net een enorme condensator die op elk willekeurig moment zijn energie kan vrijgeven. Dat maakt Elenin tot een vliegende tijdbom.

 

In het jaar 2000 verscheen er een komeet met de naam S4 linear. Deze komeet had soortgelijke kenmerken als Elenin en stond op het punt het pad van de Zon te doorkruisen toen hij uit elkaar spatte. Het was net alsof de komeet een muur van elektriciteit geraakt had.

Wetenschappers maken vandaag de dag nog steeds ruzie wat deze komeet uit elkaar heeft doen spatten. Is de komeet ergens tegenaan gevlogen of had het te maken met de benadering van het pad van onze Zon? Hoe dan ook, S4 linear en Elenin vertonen grote gelijkenissen.

 

Op 11 september van dit jaar zal Elenin het dichts bij de Zon staan en tegelijkertijd de baan van de Zon doorkruisen. Kan dit de trigger zijn om zijn energie vrij te laten en hoe ziet dat er dan uit?

Om dat duidelijk te maken maken wij weer een uitstapje naar het recente verleden, dit keer naar het jaar 2007 toen komeet Holmes de aarde met een bezoekje vereerde.

Tussen 25 oktober 2007 en 5 november groeide de gasbol om de komeet Holmes tot ongekende grootte. Op het hoogtepunt was Holmes zelfs groter dan onze eigen Zon.

Nu, komeet Elenin groeit ook en is inmiddels groter dan onze planeet Jupiter. Elenin blijft groeien.

Dit jaar, om precies te zijn op 26 september, zal Elenin niet alleen het dichts bij de Zon staan maar zal ook tussen de Aarde en de Zon staan, dichter zelfs dan Venus bij de Aarde staat. Tegen die tijd zal zijn gasnevel groter zijn dan de diameter van onze Zon. Wat betekent dit voor ons hier op Aarde?

 

Voorspelling komeet Elenin van 1 september 2011 tot 16 januari 2012

 

Allereerst, wij hopen het beste maar bereiden ons voor op het ergste.

 

Op 1 september zal de dreiging van Elenin minimaal zijn. Van 2 september 2011 tot 9 september zal Elenin voor het eerst in de buurt van de Zon komen. Hierdoor ontstaat het gevaar van elektromagnetische ontlading maar de kans is nog klein dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Van 9 tot 11 september komt Elenin het dichts bij de Zon ( 73 miljoen kilometer ). De dreiging is dan het hoogst m.b.t. een elektromagnetisch evenement met de Zon.

Op 26 september staat Elenin precies tussen de Zon en de Aarde, op dat moment is het gevaar het grootst omdat er drie hemellichamen  bij betrokken zijn en kosmische bliksemschichten over en weer kunnen springen. Wanneer Elenin doet wat deze wetenschappers verwachten zal rond deze tijd Elenin duidelijk te zien zijn, net zo helder als onze Zon.

Vanaf dit moment tot 17 oktober zal het gevaar afnemen om vervolgens van 3 november tot en met 7 november weer toe te nemen omdat de Aarde dan door de staart van Elenin draait.

Tot 20 november zal de dreiging weer afnemen om nogmaals echt gevaarlijk te worden omdat Elenin dan weer in 1 lijn staat met de Aarde en de Zon, deze keer met de Aarde in het midden. Dit duurt tot 25 november 2011.

Na deze datum zal er dreiging blijven bestaan van Elenin maar zal langzaam maar zeker afnemen tot nihil. Op 16 januari 2012 is elke dreiging ver te zoeken en vervolgt Elenin hopelijk gewoon zijn pad door het universum.

 

Eerder bespraken wij dat Elenin gezien wordt door de Hopi als de Blue Star Kachina. Deze Blue Star Kachina is de voorloper van Red Star Kachina, planeet X ofwel Nibiru.

In oude testamenten wordt de red Star Kachina vaak genoemd, steeds weer onder een andere naam maar met dezelfde kenmerken, de vernietiger. Planeet X wordt in het nieuwe testament Wormwood genoemd en laat er ook een onderzoek bestaan dat gedaan wordt in Australie met de naam project Wormwood.

 

Wanneer komeet Elenin, al dan niet Blue Star Kachina, zo’n commotie kan veroorzaken met zijn afmetingen, wat in vredesnaam kan Nibiru/Wormwood/PlanetX/RedStarKachina veroorzaken?

 

Ik ben van mening dat de elite van deze wereld niet voor niets op vele locaties van deze planeet ondergrondse schuilkelders bouwen, zelfs het DNA en de zaden van de hele wereld opslaan in gigantische bunkers in Spitsbergen. De elite weet iets dat ze voor ons verborgen houden en lijken de laatste jaren behoorlijk in paniek.

Ik rap tempo kleden ze de planeet uit en ontdoen haar van grondstoffen. Daarnaast is de elite bezig met een enorme rooftocht door allerlei landen waar iets te halen valt, steeds weer met redenen die op zijn minst twijfelachtig zijn zoals nu met Libië en eerder met Irak en Afghanistan. Zijn ze bezig hun voorraden goud, voedsel, brandstof en andere zaken veilig te stellen?

 

Ik heb daarop helaas geen sluitend antwoord maar mijn intuïtie zegt mij dat er iets gaande is van ongekende proporties. Iets dat wij nog nooit eerder meegemaakt hebben.

 

Wij leven in bijzondere tijden, dat zal eenieder met mij eens zijn. Stukken zoals dit hebben niet de intentie mensen bang te maken maar voor te bereiden op mogelijke evenementen. Een beetje voorraad ingeblikte groenten, fruit en andere zaken kan nooit kwaad en kost in de regel weinig. Maar net dat beetje voorraad en alertheid kan het verschil maken tussen leven en dood.

 

Laten wij met zijn allen hopen dat de Hopivoorspellingen nog een tijdje op zich laten wachten en dat Elenin met een sisser zal aflopen, net als komeet Halley in 1910.

Als laatste de film waaruit ik deze informatie gehaald heb.

Nexus

Lees ook: Graancirkelseizoen 2011 in teken van einde Maya-kalenders  ( Zeer veel goede informatie )

UPDATE!

Ongetwijfeld dat de lezers van dit artikel tijdens de gebeurtenissen afgelopen dagen en weken gedacht hebben aan de informatie in dit stuk. Een aardbeving in Nederland, stroomuitval in de VS en Mexico en zelfs een kerncentrale die stil gelegd werd uit voorzorg, in Canada een aardbeving van 6.7 op de richterschaal en overstromingen in de VS. Zijn dit toevalligheden of hebben deze uitzonderlijke situaties iets te maken met de nabijheid van Elenin?

 

Een beetje speurwerk levert meteen extra informatie op m.b.t. Elenin en natuurfenomenen van de afgelopen maanden.

 

Op 15 maart van dit jaar bevond Elenin zich op 1 lijn met de Zon en de Aarde op een afstand van 2,101 AU ( Astronomische eenheden ), 1 AU is gelijk aan de afstand tussen de Aarde en de Zon wat ongeveer zo’n 150 miljoen kilometer is. Enkele dagen voor deze alignment werd Japan opgeschrikt door een aardbeving van 9.0 op de Richterschaal. Toeval?

 

Gaan wij nog verder terug, naar 4 september 2010 dan zien wij weer een samenkomst van de Zon, de Aarde en Elenin, nu met de Zon in het midden. Die dag werd Nieuw Zeeland, Christchurch getroffen door een aardbeving van 7.2 op de Richterschaal.

Dat Nieuw Zeeland op een plaatgrens ligt en daarom aardbevingsgevoelig is, dat is geen nieuws. De beving op het Zuidereiland vlak bij Christchurch kwam toch als een verrassing, met deze kracht.”  Aldus geologen die deze aardbeving bestudeerden.

 

Nog verder terug, op 27 februari 2010, ook toen stonden Elenin, de Aarde en de Zon in 1 lijn, de afstand van Elenin tot de Aarde bedroeg toen 6 AU ( 6 keer de afstand tussen de Zon en de Aarde ) en werd Chili getroffen door een aardbeving met een kracht van 8.8 op de schaal van Richter.

 

Voor de komende weken voorspelt dit niet veel goeds, ervan uitgaande dat de aarbevingen hierboven vermeld ook daadwerkelijk in rechtstreeks verband staan met Elenin.

 

26- 27 september aanstaande zal Elenin zich weer op 1 lijn bevinden met de Aarde en de Zon maar ook met Mercurius. Deze keer is er echter nog meer aan de hand, Elenin zal zich binnen de baan van de Aarde om de Zon bevinden en ook binnen de baan van Venus om de Zon. De afstand tussen de Elenin en de Aarde bedraagt dan slechts 0,381 AU. In volgorde zien wij dan Mercurius, de Zon, Elenin en de Aarde op 1 lijn. Als eerdere aardbevingen zoals hierboven beschreven en gedocumenteerd daadwerkelijk het gevolg waren van de eerdere uitlijningen van Elenin met de Aarde en de Zon en nog wel op veel grotere afstand, welk gevolg zal deze uitlijning zo dichtbij dan niet kunnen hebben?

 

Zoals eerder al aangegeven zal op 17 oktober het dichts bij de Aarde staan op een afstand van nog maar 0,232 AU.

5 november en 23 november zijn de overige data waar enige zorg over bestaat. Op 5 november kruist de Aarde het pad van Elenin op een afstand van 0,348 AU en kan voor behoorlijk wat ruimtepuin zorgen. Meestal verbrandt dit ruimtepuin in onze atmosfeer.

Op 23 november staan de Zon, de Aarde en Elenin weer in 1 lijn, precies zoals tijdens de aardbeving in Chili maar dan is de afstand van Elenin tot de Aarde 1 tiende in vergelijk met de eerdere uitlijning, om precies te zijn bedraagt de afstand dan 0,596 AU.

 

Bovenstaande informatie wordt niet bevestigd door de NSA noch door andere instituten waar wij normaal gesproken deze informatie van zouden moeten krijgen. Ik kan en zal dan ook geen stelligheid in deze kwestie hanteren ondanks de informatie die hierboven beschreven staat die afkomstig is van een

.

 

Mike gaat ervan uit dat Elenin niet een komeet is maar een bruine dwergster, deze conclusie trekt hij aan de hand van zijn bevindingen m.b.t. de stand van Elenin en de eerder genoemde aardbevingen. Zijn bevindingen samen met de vreemde fenomenen van de afgelopen weken zoals genoemd in het begin van deze update zouden kunnen doen vermoeden dat Elenin veel meer invloed heeft op de Aarde dan de reguliere instituten willen vertellen.

 

Is het wellicht daarom dat NASA haar personeel onlangs opriep voedsel en watervoorraden op te slaan? Ik weet het niet maar vind wel dat iedereen recht heeft op meerdere verschillende bronnen van informatie, zelfs wanneer deze straks misschien niet blijken te kloppen.

 

Geraadpleegde bronnen;

 

Enlightening Media

UPDATE2

 

Op de website van Earthwatcher vond ik de volgende melding.

Allereerst kregen wij onderstaand mailtje binnen met links de foto.

 

Hallo, ik volg de berichtgevingen van Elenin al een tijdje en zie tot nu toe alleen maar vage telescoop foto's op internet terwijl hij allang zichtbaar is.
11 september stond hij het dichts bij de zon en daar kun je hem dus ook vinden.
Maar..niet met het blote oog, wel in infrarood frequentie.
Neem een camera met een slechte IR block, een mobieltje voldoet prima, plaats hiervoor een Infraroodfilter en neem een foto van de zon, zie daar....Elenin.
Op de volgende link even een zelfgenomen shot van Elenin, het is beslist géén lensflare, bij video opname blijft hij mooi strak links van de zon staan waar hij op dit moment hoort.
De foto mag gebruikt worden

Toch maar even op youtube controleren, en wat blijkt President Obama zit 27 en 28 sept in het vliegveld van Denver wat ook wel bekend staat onder het illuminati vliegveld.

Hier onder een video die wij vonden, oordeel wederom Zelf...

 

Er schijnt ook een grote militaire oefening gepland te staan van 26 september tot en met 7 oktober.

Google Earth laat het volgende zien als mensen op zoek gaan naar Elenin

SOHO laat het volgende plaatje zien op zoek naar Elenin.

Of dit nu echt bewijs is weet ik niet, dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken.

Bron: Earthwatcher

Elenin nog steeds aanwezig volgens laatste beelden.

 

Met betrekking tot Elenin wil ik graag de volgende discussie op een forum met jullie delen. Op het forum meldde zich iemand die beweert dat hij een astronaut is maar geen gewone. Hij beweert dat hij een ruimteastronaut is voor de VS die naast de NASA, die volgens de man als afleiding dienen, een veel meer geavanceerde ruimtevloot hebben waarmee ze makkelijk tienmtallen lichtjaren kunnen overbruggen. De man beweert verder dat hij Elenin van dichtbij gezien heeft en garandeert de lezers dat Elenin niet is wat de meesten denken. Zendamateurs die de frequenties afspeuren zouden paraat moeten staan om 'bijzondere' berichten op te vangen en verder verwijst hij naar e type asteroiden en het Rosetta project, daar zouden wij antwoorden kunnen vinden. Ikzelf ga natuurlijk op zoek maar vraag aan mijn lezers dit ook te doen en eventuele interessante informatie te delen via een reactie hierzo.

Nu, dan komt hier het interview;

In hetGROEN: ‘CaptainS’ (de ‘OP’ in dit draadje) en in het ZWART: verschillende mensen die vragen stellen;

CaptainS: Door de hele hype op het internet, heeft de marine besloten om een ‘recon’ missie naar ‘Elenin’ te sturen. Laat ik hierbij zeggen dat het alle ophef niet waard is. Maar er zouden weleens een paar verrassingen boven water kunnen komen, waar niemand rekening mee heeft gehouden.. Ik zal hier zo’n 20 minuten zijn om diverse antwoorden te beantwoorden, dan ben ik verdwenen. Ik wil vriendelijk zijn, omdat ik weet dat er een boel ‘gezoem’ omheen plaatsvindt.

Hoe lang duurt het voordat je dáár aankomt?
Vanaf het moment dat de bemanning in het ‘voertuig’ stapt, de voorbereidingen, de vrijgave van vertrek, alles bij elkaar zo’n 60 minuten. De feitelijke reistijd duurt 20 minuten. Ga eens gedetailleerd in op een paar van deze ‘verrassingen’ omtrent ‘Elenin’.. Er is geen verwoesting te verwachten van ‘Elenin’; het is geen komeet, totaal niet aan de orde.


Wat voor soort voertuig gebruiken jullie? (TR-B/TR-3B)?
Nee


Ok, maar wat is het dán wel..?
Neem eens een kijkje bij de eigenschappen van ‘E-type asteroïden’. Heel erg vergelijkbaar. Maar als je erin slaagt om de puntjes te verbinden, dan zul je snappen dat ‘E types’ een codewoord zijn voor iets veel interessanter.

Welk effect zal ‘Elenin’ hebben op onze Aarde? Welke risico’s zullen er opduiken?
Geen enkele.. Maar het zal uitermate interessant zijn om radio-operators te‘hammen’.

X-37, NOTE, Tin Can (M.b.t. de ‘anti-zwaartekracht-voertuigen’ die worden gebruikt)?
Sorry daar kan ik verder niet op ingaan.


Is ‘Elenin’ kunstmatig? Of om het anders te zeggen: is iemand het aan het controleren?

 

Nou, als je niet zo cryptisch zou zijn, dan zou iemand je misschien wél serieus nemen. Vertel eens verder!
Onthoud goed dat ik niet mijn bevoegdheden wil verliezen vriend. Kijk naar mijn response hier direct boven. Maar ik ben al door mijn 20 minuten heen; ik moet gaan. Ik ben terug over ongeveer 45 minuten om meer vragen te beantwoorden tijdens een vervolgsessie. Prettig weekend allemaal.

* * *
Nieuwe sessie:

* * *

Wat is je mening ‘OP’ over al die NASA-medewerkers die maar uit de school klappen over alles wat ze weten, omdat ze continue de mond wordt gesnoerd? NASA is gewoon maar ‘decor’ voor het publiek. Hun budget is maar een schijntje. Zij hebben maar weinig geld, net genoeg om af en toe eens een satelliet de ruimte in ons zonnestelsel te schieten. Het WERKELIJKE ruimteprogramma valt onder het militaire gezag, voornamelijk de Marine en de Luchtmacht.
Maar het is voor ons ook heel grappig om te kijken naar de raketten op ‘chemische’ aanstuwing. Maar voor zover NASA-medewerkers in staat zijn om uit de school te klappen, er zijn maar erg weinig mensen van NASA die feitelijk ingelicht zijn.. Ze wéten gewoon te weinig om uit de school te klappen..

Laten we nou een veronderstellen dat ‘Elenin’ wordt ‘bestuurd’. Dienen we dan onszelf zorgen te maken over dood-en-verwoesting’? Of is ‘Elenin’ meer iets in het kader van een ‘openbaring’? Ikzelf heb geen enkele mening over ‘Elenin’, ik stel gewoon vragen..
Geen enkele reden om je ongerust te maken; ik zei het al eerder: geen enkele doemscenario te verwachten.

Er zullen wel een boel voertuigen al zijn? Zo’n 7000?
Wat bedoel je nou met een ‘boel voertuigen’? Dat is volledig geclassificeerd en ik kan daar niet zomaar gegevens over vrijgeven, temeer omdat ik ook niet precies op de hoogte ben van de exacte aantallen, buiten het gebied waar ik werkzaam ben.

Kan het zijn de het ‘Onderwerp(en)’ in kwestie in staat zijn voertuigen te transporteren? Zo’n 7000..?
Ok, nu begrijp ik wat je precies bedoelt. Maar ik weet het niet, sorry. Ik weet alleen dat er nog 2 missies gepland staan, zodat ik aanneem dat iemand het antwoord zal weten, na de volgende missie misschien. Maar ik maak van die missies waarschijnlijk geen deel uit.

Was het VS-ruimtecommando verantwoordelijk voor het laten instorten van de WTC-torens tijdens 9/11? Door middel van het gebruik van een of ander krachtig wapen?
Ik weer daar helemaal niets van.


Dus.. Wat is nou precies hetgeen je hier komt vertellen? Hoe kunnen we hieruit ons voordeel trekken? Vertel ons nou gewoon wat je ons klaarblijkelijk wilt vertellen, maar waar je eigenlijk te bang voor bent om het ook te doen.
Gaan nou maar op zoek naar ‘E-klasse asteroïden’. En vergeet niet om ook de gegevens op te zoeken van de ESA ‘Rosetta missie naar ‘Steins’’. Dáár waar de hoge resolutie-camera’s toevallig haperden.. Dan zul je je antwoord vinden..
Sorry dat ik dus niet director kan zijn. Maar dit onderwerp is meer onderwerp van huidige operaties en onderwerp van gesprek. Iemand met kennis en inzicht zal in staat zijn om het binnenkort te ‘horen’.. Er zal geen ontkennen mogelijk zijn omtrent het verleden, dat niet is zoals het ons voorgespiegeld is.. Maar het is veel interessanter. Geen vernietiging en doem. Er komt gewoon iets heel leuks aan. En nu heb ik genoeg gezegd.

Als ik tot het commando van de ruimte-afdeling van de Marine zou horen, en ik zou publiekelijk iets bekend willen maken, dan zou ik gewoon een forum als dit (GLP) gebruiken.. Waarom? Omdat niemand het dan zou geloven.. (LOL – hardop lachend)
Gebruiken jullie ruimteschepen met aandrijvingskracht gebaseerd op zwaartekrachtgolven? En is het waar dat de Marine nederzettingen heeft op Mars, en dat er een samenwerking is met de Greys (ET’s gj)

 

Ik ben helemaal over mijn zeik dat we astronauten in gevaar brengen, door hen de ruimte in te schieten met chemische raketten, terwijl we al die tijd, binnen hetzelfde land een verborgen, veel geavanceerder, veiliger ruimteprogramma ter beschikking hebben.. Al die tijd!

Ik heb me intern beklaagd over precies dit verhaal. Allemaal gebeurt het echter onder de noemer van ‘Nationale Veiligheid’.. Wat maakt het uit? Nu snap je waarschijnlijk ook waarom er geen vervanger komt van de Space Shuttle. Maar tijden veranderen. Wat wij allemaal doen, zou zomaar eens uit de doofpot gelicht kunnen worden, op korte termijn. We zijn namelijk bankroet…

Kun je je voorstellen wat het openstellen van sommige kennis die wij hebben voor de commerciële sector zou kunnen betekenen voor onze economie? Hierover wordt gesproken, terwijl ik dit hier typ. Het zou betekenen dat een coast-to-coast vlucht van de Westkust van de VS naar de Oostkust geen 5,5 uur zou duren, maar een kwestie van minuten zou worden..! Interessante tijden toch? Het is moeilijk om nu even op mijn tong te bijten. Maar blijf je geloof houden, binnenkort, heel binnenkort..

E-klasse Asteroïden: Een vrij zeldzame, reflecterende asteroïde, die lichtrood van kleur is, waarschijnlijk als gevolg van organisch materiaal dat aan de oppervlakte ligt. ‘E-klasse’-asteroïden domineren de Hongaarse familie van de belangrijkste asteroïdengordel. Hoewel sommige, waaronder de twee grootste, (44) ‘Nysa’ (kijk naar de Nysa-Polana-familie) en (64) ‘Angelina’, gevonden zijn, ver buiten deze gordel.

Hun vlakke reflecterende spectrum in de 0.3 tot 1.0 micron-schaal en hoge ‘Albedos’ (normaal boven de 0.3) suggereren een verbinding met de Aubrite (ook wel bekend als ‘Enstatite achondrite’, vandaar de ‘E’ uit de astroíde-classificatie) meteorietencategorie. Hoewel de link hiernaartoe is licht problematisch, omdat Aubrites duidelijk van oorsprong ‘Igneous’ zijn, terwijl het merendeel van de ‘E-klasse asteroïden’ (waaronder ‘Nysa’) een absorptie-eigenschap vertonen op de 3 micron-schaal, die duidt op water-en/of-hydroxyl-dragende mineralen en een niet-vulkanische afkomst.

Dat komt fundamenteel neer op een hoog-reflecterend metaal..

Vlieg je met de voertuigen relatief laag ’s nachts en kun je van richting veranderen in nano-snelheid?
Ik niet! Mijn CO (koolstof) bestaat uit een stevige reet. Maar ik heb wel verhalen gehoord; waarvan sommige er grappig. Als ik deze zou vertellen zou ik snel voor het militaire gerecht staan..
 

Dr. Ben Rich, oud-topman van Skunkworks, een 'top-secret'-afdeling van luchtvaartreus Lockheed Martin. 'Skunkworks' ontwikkelde o.a. de Stealth-techniek voor de modernste generatie militaire vliegtuigen. (klik voor lead)

‘Op’, wat kun je ons vertellen over het hele programma, behalve dat je naar ‘Elenin’ bent geweest..?
Dat het erover gaat dat ze iedereen alles snel moeten gaan vertellen, omdat het gat tussen wat we hier hebben en dat wat we toegeven, zodanig aan het vergroten is, dat het niet meer geheim te houden is. Wanneer je denkt aan een reisje van 50 lichtjaren in 2 dagen, dan is dat voor ons een peulenschil. Luister maar eens naar wat Ben Rich heeft gezegd. (HIER op WantToKnow)
(Ben Rich was de directeur van ‘Lockheed Skunk Works’. Een van zijn uitspraken: “Er zijn 2 soorten UFOs: degene die wij hebben gebouwd en degene die ‘zij’ hebben gebouwd).

Het komt allemaal aan de oppervlakte binnenkort, anders zou ik dit hier niet op dit blog zetten. We leven in één van de meest interessante tijden OOIT en de komende 5 jaar zullen de meest verbijsterende zijn, waarbij dit jaar het startpunt zal zijn. De oude garde die de baas is, en de scepter zwaait, realiseert zich dit, háát verandering, maar weet dat het onvermijdelijk is. Dank dat jullie hieraan hebben meegewerkt mannen! Ik kom later vanavond nog een keer terug.

Ik zou zeggen dat je nogal kierewiet zou moeten zijn om in een van die dingen te gaan zitten. Kunnen ze zien dat ik naar ze kijk? Zijn hun ‘ogen’ in staat om de vlieg te zien die ik op de korrel heb?
Feitelijk is het simpeler dan een vliegtuig besturen; het meeste gaat automatisch. Maar nog steeds worden elite geselecteerd voor deze business. En inderdaad kunnen ze de vlieg zien, die jij op de korrel hebt.. Én je gezichtsuitdrukking, en wie je feitelijk bent, via gezichtsherkenning.

 

Stuurt het ‘US Navy ruimtecommando’ vaak verkenningsmissies naar kometen en ‘neo’s’? Of was dit toch wel een bijzondere missie? Baart iets hen tóch zorgen rondom deze ‘Elenin’ of is dit meer iets van SOP (Standard Operating Procedure GJ)?
Als er iets buitengewoons gebeurd, dan wordt daar naar gekeken met een hele batterij van ‘voelsprieten’. En als er dan nog vragen zijn, ja, inderdaad, dan gaan ze er naartoe om poolshoogte te nemen.

Er is één ding dat ik moet duidelijk maken, iets dat je nauwelijks duidelijk wordt, wanneer je naar TV kijkt: het is werkelijk fabelachtig ‘daarbuiten’. De aarde en de planeten zijn simpelweg magnifiek en verbijsterend inspirerend. Ik heb weleens gesuggereerd om wereldleiders mee te nemen naar ‘boven’ en hen de pracht en praal van de ruimte te laten zien. Wanneer je ziet hoe schitterend het er is, vraag je je af waarvoor al die oorlogen dienen. En waarom we niet in staat zijn om onszelf te concentreren op het focussen van onze inspanningen om de mensheid verder te brengen.

Vooral Saturnus van dichtbij, werkelijk zinsbegoochelend…! En ook een aantal andere planeten in ander sterrenstelsel zouden je werkelijk omver blazen. Het is werkelijk heel jammer dat ze niet in staat zijn een IMAX-film (360 graden-projectie GJ) te maken, waarin wat van deze verbazingwekkende materie wordt getoond. Het is feitelijk heel triest dat het Universum voor iedereen verborgen wordt gehouden en de meeste mensen vastzitten op een rots en niet in staat zijn het Universum te zien in al zijn glorie en bloei. En de waanzinnige hoeveelheid sterren die je kunt zien, zonder de versluiering van de Aardatmosfeer, WAUW!!! Het is absoluut paradijselijk, ons Universum!

‘OP’, ben jij of je college-officieren weleens naar ‘Nibiru/Planet X’ geweest? Wanneer je er iets over kunt zeggen, wil je dan vertellen of deze planeet, binnen een paar jaar, dichtbij de Aarde zal komen?

Ik heb totaal niets gehoord van of over ‘Nibiru’.

Laat ons nou niet in de steek, zoals zovelen doen.
Nee hoor, ik ben weer terug Ik kan hier niet eeuwig blijven hangen, maar het voelt waanzinnig goed om met nieuwsgierige mensen een stukje kennis te delen. Het is alsof er een gewicht van mijn borst wordt getild. Ik moet toegeven dat ik niet alles weet over deze materie, ik kom niet eens in de buurt. Maar ik ben blij dat ik kan delen wat ik wél weet.

Al het belastinggeld van de inwoners van de VS dat naar deze business gaat, terwijl niemand feitelijk weet dat het überhaupt bestaat.. Maar nogmaals: verandering ligt net om de hoek.. Ik heb zelden zoveel activiteiten en opwinding onder het volk en burgers zien ontstaan, als de laatste 6 maanden. Sommigen willen feitelijk ook niet veranderen, houden alles voor zichzelf. Maar ze komen er achter, dat ze langzaam maar zeker in de minderheid komen, vanuit dat perspectief. Ik geloof dat we in de goede richting gaan, voor wat het de geheimhouding betreft. Deze mensen zijn echter paranoïde van nature en er helemaal van doortrokken. Maar ze zijn wijs genoeg om te beseffen, dat dit een té groot geheim is om te bewaken. De mensheid verdient dit te weten.

Ik heb ergens gelezen dat de ruimte werkelijk helemaal blauw is, en niet zwart, zoals NASA ons wil doen geloven. Is dat waar?
Het is aardedonker..

‘OP’, kun je ons vertellen wat de grootste afstand is, vanaf de Aarde, die jij hebt gereisd. Andere sterrenstelsels..?
Ongeveer 250 ly (lichtjaar), maar anderen zijn veel en veel verder weg geweest.. En records worden nog steeds gebroken…

‘OP’, hebben andere landen op Aarde ook een ‘Ruimtecommando’, of is de VS hierin alleen met haar kunsten?
Ok, ik ben natuurlijk niet bevoegd om dit hier te vertellen, maar ik omdat ik kennelijk in dit veld werkzaam ben, zal ik vertellen wat ik heb gezien.

Ja en ja! Anderen zijn ook boven bezig. De gewone verdachten.. Maar zover wij kunnen zien, zijn ze alleen maar aan het sporten op een conventionele manier, of iets geavanceerder dan NASA aan het werk is. Ze blijven normaal gesproken in L.E.O. (lower earth orbiter = lagere baan om de Aarde) en zijn feitelijk niet van invloed op onze operationele vluchten. Ze zijn op dit moment slechts een overlast.

Omdat ik bezorgd ben als ouder over het lot van mijn kinderen, hoe kunnen wij ons voorbereiden? Hoe bereid je je fysiek en mentaal-emotioneel voor?
Lees nou eens de eerste regels van deze draad’. Dan zul je zien dat er NIETS is om je zorgen over te maken. Jij en je kinderen zal helemaal niets gebeuren..

Dus, waar praat je over, zoiets als ‘first contact’ of iets dergelijks?
Voor zover het ‘Elenin’ betreft, hoop ik alleen maar dat er genoeg ‘HAM’-radio-techneuten zijn die zullen gaan luisteren. We dienen te gaan leren van onszelf en ons erfgoed. En ‘Elenin’ kán ons daarbij helpen.

OP, dankjewel voor je antwoord!!! Je visie rondom de diepte en schoonheid van het heelal is werkelijk bekrachtigend voor ons, aardlingen.. Nog een laatste vraag over ‘Elenin’. Zal deze zo fel zijn, dat onze nachthemel erdoor verlicht zal worden, zoals een soort dubbele maan of iets dergelijks?
Dat moet je aan een astronoom vragen; ik schat dat het té klein is om werkelijk een visueel spektakel te veroorzaken. Tenzij het in dit verband ook actief gaat worden.. Dat zou fascinerend zijn, ALLES IS MOGELIJK..
En inderdaad, mijn eerste trip in de ruimte was een Gods-besef, recht in mijn gezicht, ongelooflijk wat een schoonheid en diepe indrukken. Het was een nederige ervaring, die elk van ons ten goede zou komen. Ik hoop werkelijk dat er een dag komt dat iedereen dit mag meemaken.

Hey ‘OP’, kun je ons vertellen, welke techniek specifiek zou kunnen helpen met het versterken van de mensheid op Aarde, wanneer deze überhaupt vrijgegeven zou worden? Hebben we werkelijk de techniek om een einde te maken aan alle ellende op Aarde?
Er is een hele berg verbazingwekkend materiaal; inderdaad hebben we ook materiaal dat een einde kan maken aan het lijden op deze planeet. Het zou deze Aarde in één klap veranderen in een paradijs! En niets doet mijn bloed heftiger koken dan deze wetenschap. Maar er is hoop!
Er zijn een paar mensen met visie, in de positie ook nog eens om een verandering teweeg te brengen. En misschien ga je van hen iets horen; ik denk werkelijk dat we die kant op gaan!
Maar ik geloof dat ik geen antwoord op je vraag geef.. Ik geloof dat om deze reden deze materie geheim is gehouden. De term ‘nationale veiligheid’ wordt te pas en te onpas gebruikt, maar feitelijk gaat het om het beschermen van de oliewinsten..! Maar hoe dan ook, Fukushima heeft zaken stevig aan het rollen gebracht voor hen.
Ik ben niets anders dan een pion in dit grote schaakspel, zeker wanneer het aankomt op dit soort politiek, maar er is wel degelijk een strijd gaande. Een strijd tussen een kamp dat openheid wil geven, en het andere kamp dat betaald wordt om deze zaken geheim te houden. En hier kan ik nu maar beter er weer het zwijgen toe doen. Maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel?!

Onze Aarde vanuit de ruimte. 7 miljard mensen op een bol..

Heb je weleens ander bewoonde planeten geobserveerd?
Jazeker, lichten vanuit de ruimte, eigenlijk heel vergelijkbaar met een blik vanuit de ruimte naar steden op onze Aarde…

Dankjewel. Je hebt ons nog geen been toegeworpen met een specifieke, tot nog toe onbekende techniek, maar het is prima. We willen niet dat je in de moeilijkheden raakt.. Dus geef ons nou eens een naam.. Wie betaald ervoor om de mensheid te zien lijden en sterven. Wees een patriot en geef ons gewoon een naam.. Dankjewel
Dit is een ERG vaag gebied.. Als ik je namen zou geven, zou ik ongetwijfeld snel een bezoekje thuis krijgen, waarin me wordt aangeraden dit niet meer te doen. Maar werkelijk, ik kan hier alleen maar over speculeren.. Maar sommigen zijn van mening dat deze materie voorlopig maar beter kan worden overgelaten aan de militairen. Of ze worden betaald om deze mening te hebben, ik zou het niet weten. Maar ik ben ervan overtuigd dat er velen zijn die precies van de hoed en de rand weten op dit gebied, vooral in kringen van inlichtingendiensten. Deze gasten kunnen werkelijk erg kortzichtig zijn, waarom willen ze niet verantwoordelijk zijn voor het brengen van de hemel op Aarde? Triest toch, maar ik vertel je nogmaals dat de ‘goede kerels’ terrein aan het winnen zijn, geloof me!

En inderdaad is Zero Point Energy waarheid. Het is echt. Je kunt je voorstellen dat het Universum meer uit energie bestaat dan uit stof. De truc daarbij is natuurlijk hoe je deze energie kunt aftappen, omdat er niet zoiets is als een helling waarlangs deze naar je toe stroomt; maar dit verhaal is al lang geleden uitgevonden. Er is geen enkele reden waarom je nog je energierekening of een volle tank voor je auto zou moeten betalen..

Deze energie zou ook het zoute zeewater tot zoet drinkwater kunnen omzetten, bijna gratis, waarmee de woestijnen van de Aarde zouden kunnen worden geïrrigeerd; de mogelijkheden met deze energie zijn onbegrensd. Het is alleen de hebzucht, die achter het achterhouden van deze technieken zit, en dit duurt al veel té lang.

‘OP’ weet je wat dit is: [link to img253.imageshack.us]
En heeft jouw aandrijvingssysteem van je ruimtevoertuig, waarmee je dus lichtjaren kunt reizen, iets te maken met een apparaat van ‘RA’ dat rondom de zon cirkelt. [link to img167.imageshack.us]
Ik heb Ra hier nog nergens zien rondhangen, lol. Ik zal je zeggen dat wanneer je écht mooi plaatjes wilt zien, koop dan een paar moderne nachtkijkers, 3e generatie, en besteedt gewoon eens wat tijd oor naar de hemel te kijken ’s nachts.

 

‘OP’, deze graancirkel stelt de onderschepping van ‘Elenin’ voor, door middel van een anti-materiewapen, dat een baan rond de zon beschrijft. Het is in staat om het elektromagnetisch veld van ‘Elenin’ te depolariseren. Dit wordt voorgesteld door een kleine bolbliksem, aan de punt van Apophis’ hoofd, en voorkomt dat de asteroïde in aanraking komt met het elektromagnetisch veld van de Aarde. Ik twijfel eraan of het Ruimtecommando een dergelijk krachtig apparaat heeft om deze klus zo te klaren.. [waarschijnlijke link naar www.cropcircleconnector.com]
Als ‘Elenin’ verwoest gaat worden, is dat travestie.. En er zijn sommigen die in staat zouden zijn om dit te doen. Ik hoop alleen maar, dat zij die deze graancirkel gemaakt hebben, het bij het foute end hebben. ‘Elenin’ heeft teveel doem en negatieve berichten gekregen in de pers.

Maar het is precies het tegenovergestelde.. Het is een ‘baken van hoop en een glimp in het verleden’.. Een kijkje in onze échte herkomst, van alle puzzelstukjes die in dit opzicht zijn bijeen geschraapt. Onze mensen worden wild als kleine kinderen over hun kerstcadeautjes, wanneer het op ‘Elenin’ aankomt. Ik zou zo meteen weer een reis er naartoe willen maken.

David Wilcock heeft gemeld dat hij een anonieme tip gekregen heeft dat het Ruimtecommando van de Luchtmacht het element 115 ergens in het ‘Hercules’-stelsel aan het winnen was. Weet jij of dit kan kloppen..?
Mijnbouw voor ‘Element 115’..? Het klinkt voor mij als science fiction. Is David Wilcock een science fiction-schrijver?

Nee hoor, maar hij krijgt natuurlijk ook weleens slechte informatie. Ik neem aan dat er heel wat misinformanten rondlopen, maar jij klinkt legitiem!
10-4… dankjewel. Ik zal hier eens een kijkje nemen, vanuit pure nieuwsgierigheid. Je weet maar nooit. Inderdaad wordt er een boel desinformatie uitgebracht, puur moedwillig. Allemaal om de werkelijke feiten te verstoppen en te voorkomen dat die teveel aandacht krijgt.

OK… ‘OP’… Stel het op prijs dat je de feitelijke ontwerpzaken kunt bespreken over je ruimtevoertuig. Kun je ons een idee geven over de technologie waarop dit voertuig is gebaseerd? Dankjewel..
Er zijn verschillende manieren van aandrijving. 5 Jaar geleden werd er nota bene door Discovery Channel een programma uitgezonden, dat over sommige van deze technieken heeft laten zien en besproken. Ik moet je zeggen, het waren wel beelden van het begin van de ontwikkeling van deze technieken, maar ik moest bijna mijn koffie uitproesten toen ik het zag..!
Ik zou willen dat ik die show had opgenomen op DVD, omdat ik de hele titel niet meer weet; heb er wel naar gezocht maar niet gevonden. Ik kon mijn ogen dus niet geloven, toen ik zag waarover ze spraken, bijna 100% juist! Daarbij ook nog met mooie grafieken en visualisaties. Het kan niet anders of iemand heeft voor dit programma uit de school geklapt.

Ik ben er zeker van dat dit programma inmiddels weer is ‘achterover gedrukt’, maar dit programma zou je werkelijk in extase hebben gebracht. Maar misschien is het niet weggemoffeld, en kan ik het gewoon niet vinden, ik stel voor dat, wanneer je er toch iets van wilt weten, je op zoek gaat naar dit Discovery-programma.
Maar hoe graag ik het ook zou willen, ik kan het écht niet doen, het spijt me bijzonder..!

Maar goed, laat ik een klein tipje van de sluier oplichten; er zijn voertuigen die hun eigen golf creëren en deze berijden, zoals een surfer dat doet.. Denk daarbij ook aan Einstein, wanneer er vertelt wordt over een bal die neerkomt op een plat vel, om aan te tonen hoe tijd-ruimte wordt ge’warpd’ door materie. Voor de grap wordt er gezegd dat we voorwielaandrijving hebben. We worden geduwd en niet getrokken, en het voelt wel degelijk zo, ook al zeggen ze dat de traagheid is uitgeschakeld, ik zweer je dat het voelt alsof je wordt getrokken. En dat is alles wat ik erover kwijt wil, sorry dat ik me in deze vaagheden moet uitdrukken..

Heb je enige informatie over de ‘Nemesis dwergster’? Dr Bill Deagle en zijn metgezellen roepen dat deze zichtbaar zal zijn vanaf het Zuidelijk halfrond, met een sterke telescoop binnen een maand of zo. En dat het doem en verderf zal zaaien op Aarde tussen 5 en 9 maanden.
Nooit van gehoord…

Nou dan hoop ik dat Dr. Deagle het bij het verkeerde end heeft, maar deze kerel is één van de meest intelligente mensen waar ik ooit naar geluisterd heb. Ook al lijkt hij trots te zijn op zijn eigen luchtspiegelingen.. Als deze ‘Nemesis dwergster’ zo dichtbij komt als mensen aangeven, dan twijfel ik er niet aan, dat deze is bezocht door de geavanceerd Ruimtecommando-voertuigen.
Dr. Deagle bevestigde ook dat wij een superlicht ruimtevaartuig hebben, dus ik geloof dat hij wel op de hoogte is van de ‘black projects’. Probeer ajb iets te weten te komen voor de volgende keer dat je hier bent, over dit verhaal met ‘Nemesis’. Ook al weet ik dat in je ruimtecommando de zaken ongetwijfeld uiterst strak in compartimenten gedeeld zijn, waardoor het moeilijk uit te vinden zal zijn!!!

Ik geloof beslist als er iets zou zijn dat zulke epische vormen aanneemt, dat ik er wel iets van opgevangen zou hebben. Ik zal het echter eens vragen en dank voor het vertrouwen. Ik geloof dat ik die Dr. Deagle weleens op het internet in een talkshow heb gehoord. Hij klonk inderdaad intelligent, voor zover ik me het nog kan herinneren. Maar dat hij het over de ‘Nemesis’ heeft gehad, kan ik me niet meer herinneren. Ik waag te veronderstellen dat deze niet bestaat, nogmaals anders had ik er wel iets van vernomen. Maar inderdaad, deze business waar ik in zit, gaat volledig over het verdelen en heersen, maar ik heb natuurlijk wel basiskennis nodig, je weet het maar niet. Ik ga het eens vragen.

De 'Van Allen'-gordels die zich direct om de Aarde bevinden.

‘OP’: voor zover jij weet, in welk jaar heeft de mensheid (onze huidige maatschappij) succesvol de Van Allen Belt-gordel doorbroken?
Ik geloof dat ik dat zou moeten weten; de Apollo-missies?

‘Op’ –heb je op je reizen weleens engelen gezien? En heb je weleens het zogenaamde ‘lint’ gezien, of de wolk van energie, waarover Sickscent zoveel onderzoek naar heeft gedaan. Datgene waarover Boeing- en NASA-insiders spreken als ware het een bedreiging voor onze planeet?
Je kunt inderdaad het lint zien, grappig dat je dit ter sprake brengt. Dit lint heeft mega-aandacht gekregen van wetenschappers. Ze hebben een groot verhaal naar buiten gebracht, dat het de zonnewind was die naar ons terugkaatste, maar dat is kletskoek. Het is moeilijk te zeggen. Een andere reactie kwam zojuist van iemand die iets wilde weten over de ‘Van Allen-gordel’, waar we bijna nooit aan denken, omdat we erdoor beschermt worden.

Ik zou niet meteen zeggen dat het om een krachtveld gaat, maar niet álle EM- en radio-actieve deeltjes kunnen onze voertuigen penetreren. Het systeem is zo goed, dat er zelfs minder straling in het voertuig komt, dan op het oppervlak van de Aarde wordt gemeten, inclusief het doorkruisen van het lint. Maar er zijn experimenten gaan met het lint, om te zien wat voor effecten het zal hebben, wanneer dit het binnenste gedeelte van ons zonnestelsel bereikt. Goede vraag! Tot dusver weten ze het dus niet. Het lint heeft een aantal bijzonder vreemde eigenschappen..

Zijn jullie de mannen van die enorme zwarte ‘isosceles-driehoekige moederschepen’, toch?
Nee, maar de zwarte driehoekige voertuigen zijn wél van ons. Ze zijn van de luchtmacht en worden vooral gebruikt op hoogtes tot 46 km. Ze zijn echter niet ontworpen voor interstellaire reizen.

* * *

OP’s kwam weer terug op dit blog in September:

Ik ben de ‘OP’ van dit draadje. Ik verontschuldig me voor het feit dat ik hier niet eerder ben teruggekomen, omdat ik had gemeld dat ik in Augustus weer terug zou komen, 11 Augustus om precies te zijn. Ik had echter pas gisteren weer toegang tot internet, omdat ik gisteren ook pas teruggekeerd ben van een noodzakelijke R&R. Deze laatste missie nam veel meer tijd in beslag dan gedacht; ik ben echter dus nooit van deze site gebannen..!

Ik ben op dit moment even een paar dagen aan het ontspannen in Key West, Florida. Ik zal bewijzen dat ik de ‘OP’ ben, wanneer ik van vakantie terug ben. Dan zal ik vanaf het oorspronkelijke GLP-adres weer mailen, zodat dit verifieerbaar is. Ik zal woensdagavond weer paraat zijn. Op dit moment maak ik gebruik van een smartphone, waarop ik slechts vreselijk moeilijk kan typen. Ik wil wel al duidelijk maken dat ik tot op heden NIETS heb gepost op enige andere site. Dat betekent dat ‘Bluecoat’, of ieder ander die claimt dat hij mij is, een bedrieger is. ‘Elenin’ is niet kapot gemaakt, gebroken of iets dergelijks, en zend nog steeds uit.

Er zijn een paar interessante ontwikkelingen geweest, sinds mijn laatste posts; ik zal dat uitleggen wanneer ik wanneer ik weer terug ben op mijn originele account, aanstaande donderdag.
En wees niet ongerust; er is geen enkele kans dat een bepaalde missie mijn terugkeer naar huis zal vertragen deze keer. Ik ben écht toe aan deze belangrijke rustpauze. Dank overigens voor alle aandacht! Ik vind het fijn dat mijn boodschap luid en duidelijk is overgekomen, dank zij jullie allemaal.

Chappy, kop op. 7(235).2$$$337
————–

Dit is de ware ‘OP’, ik check in vanuit Key West. Ik wil je verzoeken om geen posts van ‘Bluecoats’ boodschappen naar me te sturen. Hoewel het er misschien interessant uitziet, is het allemaal fictie! Ik probeer een serieuze poging te doen om échte informatie door te geven, maar het lijkt erop dat deze informatie wordt vermengd en verward met wat deze knaap ‘Bluecoat’ allemaal verteld op andere fora. Door datgene wat binnenkomt via de sci-fi-verhaaltjes van deze vent, komen we in troebel water. Woensdag of op zijn laatst donderdag ben ik weer terug vanaf mijn originele ‘OP’-account; nog even geduld dus.

Hi ‘CaptainS’ (de nick van ‘OP’), kun je ons iets vertellen, wat alleen jij weet, zodat we zeker weten dat jij het bent, en zo meer, dank daarvoor!
Ik heb slechts een paar dagen op deze site gepost en dat was een maand ofzo geleden. Sindsdien dus niets meer gepost, tot een paar dagen geleden. Ik ben off-planet geweest vorige maand en had geen internettoegang, tót deze week. Ik post alléén hier en op geen andere sites. De verwarring ontstaat, doordat anderen de verhaaltjes van ‘Bluecoat’ hier plaatsen, waardoor de verwarring ontstaat.
Gotta go for now.

Bron vertaalde discussie: Wanttoknow

Update 4

Posted on September 16, 2011

This is the BEST publicly available data and scientific analysis, which shows that Comet Elenin has a mass 10 to 20 times larger than Earth.

The following report is offered as a public service, and contains ONLY information that is publicly available. I have no access to classified information, and am not sworn to any secrecy oaths. I have spent (wasted?) years worrying my ass off over this subject, and as a service to my fellow human beings, I’m giving you my best, and most credible, research results. My calculations show that the “comet” is very massive, but will not come CLOSE enough to Earth to cause global devastation (well, not by water, anyway!) This report includes enough data for you to calculate the “comet” mass yourself, so you don’t need to trust me, or anybody else! I’m not being paid by anybody to do this, so I’m donating months of my time and research for the common good.

Millions of people are VERY worried about this “comet”, and that is permitting the filthy bankers all the time they need to set us up for WWIII. Hopefully, with this new information on “comet” Elenin, we can finally set aside our main fears, and get on with the task of removing the corrupt parasites who are killing us, and our planet.

Gravitational Microlensing shown on Nasa videos

“Comet” Elenin has enough mass to cause “gravitational microlensing”, as shown in the Nasa Stereo Behind videos from August 1, and August 20, 2011.

Gravitational microlensing, is the temporary brightening of a background star, as the “comet” passes directly in front of the star. That brightening is CLEARLY shown in both the Nasa Stereo Behind videos, and was witnessed by two amateur astronomers. If you watch the August 20th video, you will see the background star “glom” onto Elenin, get much brighter, and smear out into a 90 degree arc (also, the brightest frame was deleted before public release.) The overall brightness of the two, superimposed, is MUCH brighter than each of them separately. It is better to download the large jpegs directly from Nasa here [link to stereo-ssc.nascom.nasa.gov] To download the jpegs, select telescope=>HI1, resolution=1024×1024, start date=20110820, end date=leave blank, click “search”. Then, click “download all Behind HI1″. You will have to step through each jpeg, or assemble them into a video, to see the brightening of the background star.

Or, if you don’t want to download the high res jpegs, you can watch this youtube in full screen mode. The brightening happens on August 20, which is the only time it passes over a distinct star. [link to www.youtube.com]

Nasa has a short animation explaining “gravitational microlensing”, and it shows how they use it to discover large, dark planets. Please watch this short video, to understand the importance of the Nasa and YouTube videos. Note that this technique works better when the dark object is far away, but it still works even with super-close “comet” Elenin, which indicates a large mass.

video title: NASA – Lone Planet Under a Cosmic Magnifying Glass [link to www.nasa.gov]

The brightening effect is also clearly shown in the Nasa August 1 video here [link to spaceobs.org] Right click the GIF, save it, and re-open it in your browser, or a graphics program, then play it with 8X magnification. You can easily see the background star “glom” onto Elenin, form an arc, and get much brighter. It gets so much brighter, that the detector saturates, and goes to solid white. This increase is absolute proof of the high mass of the front lensing object.

The fact that the background star was not dimmed by the coma of the “comet”, but instead, was made brighter as Elenin passed in front of it, is PROOF that Elenin is NOT A COMET! It is also proof of the large mass of Elenin. No more discussion or speculation is needed on those topics, unless the Nasa videos can be proven to be faulty.

It is amazing to me, that no one has mentioned this lensing effect. “Real” astronomers spotted it immediately, but are keeping mum about it. Probably many of them have already done the calculations, as shown, below.

The gravitational microlensing effect happens quickly and disappears quickly if the massive object is moving in front of a distant star. Spirals and bright “C” shapes are commonly seen in gravitational microlensing. The arcs of light are known as “Einstein Rings”. Comet Elenin is now moving rapidly over the background stars, so the Einstein rings would appear for only a minute, just as witnessed, below. Without a large aperture telescope, and a fast exposure, the rings cannot be imaged. Instead, with a small telescope, and long exposure, the rings will show up, as described in the video (below), looking like the spindle spacer of a 45 rpm record.

Nasa has made 2200 observations of Comet Elenin, and has published NONE of the still images! Probably, many of their images show gravitational microlensing, so they CANNOT show their own images, without disclosing the large mass of the object.

Amateur astronomers have also witnessed the gravitational lensing effect, such as youtuber “ThePerfectMinds” (Francis Walsh), and CRU4T, formerly a member of the Terral Croft group.

Francis Walsh witnessed “a spiral” around Comet Elenin on June 30, using the robotic telescopes in Mayhill, New Mexico (Global Rent a Scope).

Here is the youtube where Francis Walsh discusses seeing the “Einstein ring” spiral – fast forward to 4:11, and also to 17:45. (He is NOT an astronomer! He had NO IDEA of what he was seeing!!!)

video title: Comet Elenin Report 20110630 by Nibiru Tracker 2012 “I Saw a Spiral” C/2010 X1 “contour” view [link to www.youtube.com]

Red Fireball and moons seen in telescope

Here is another youtube where Francis shows what Comet Elenin looks like with a red filter. It is HUGE, red, and angry looking. But, with blue or green filters, it looks small and dim. The ancient warnings (Kolbrin, etc) say the planet killer is a fiery red color.

Fast forward to 9:13. When he sees the giant red blob of Elenin, he panics and suddenly pulls his camera down, muttering something about having to clean the lens! It makes you wonder if he was told to NOT show a giant red blob. Francis is probably a gate-keeper, as he NEVER gives the coordinates, so no one else can verify his observations. Most likely he is being paid to be the go-to guy for real time images for the sheeple – a classic gate-keeping operation. He knows literally nothing about astronomy, so why he is so deep into it, is a real mystery.

video title: NEW! Latest Comet Elenin image enhancement inspection “33″ of 20110722 [link to www.youtube.com]

In the same video, at 17:30, he captured what looks like FOUR MOONS orbiting the central body: [link to www.youtube.com]

New images from Australia show a sudden brightening, just look at the August 29 series. You’ll see a sudden bright blob, even though the coma stays the same: [link to members.westnet.com.au]

Here is a video being pushed by Leonid Elenin (CIA disinfo guy), showing the “comet” traveling BETWEEN stars, not over them. Obviously, there is NO lensing effect, unless the “comet” moves directly in front of a star. [link to www.youtube.com]

Various astronomers are saying the “comet” is disintegrating, mostly based on it’s suddenly getting brighter, then darker, as they assume the ball of ice is vaporizing into ice crystals. However, the author thinks the lensing effect may explain the brightening, and darkening. The lack of an appreciable coma is consistent with a high gravity object.

All the talk about Comet Elenin turning and breaking up is just “ignant”. The shockwave that supposedly hit the “comet” was just a lens flare (internal lens reflection) caused by the brightness of Jupiter, to the right. The slowing and turning of Elenin is caused by it rotating directly away from the Stereo B satellite, due to it’s natural orbit. Sorry, but no breakup, and no intelligent “control” there. I wish it was…

“Comet” mass calculation

Now, the big question is, WHAT IS THE MASS (and what will it do to Earth at the expected distance)? By measuring the apparent angular size of the brightening area around the “comet”, compared to its normal size, the mass of the gravity lens can be calculated.

Then, after the mass is known, by doing a simple (mass/radius squared) comparison with Earth’s Moon, we can calculate how high the ocean tides will be. That will tell us how many BILLIONS of people could die when this thing gets close to earth, and what the safe elevation MIGHT be.

Both calculations are easy to do for an astrophysicist, but ONLY if the exact angular sizes are available. Since we only have some crappy video frames to go by, the following mass calculation is only A ROUGH ESTIMATE!

Using the equation for the angle of deflection of light in a gravitational field:

theta = {4GM}/{rc^2} which can be re-arranged to:

M = {theta(rc^2)}/{4G}

And, assuming the “comet” to be a point source of gravity, all we need to figure out is the angle of bend of the light, as it travels from the distant star, and is bent around the “comet” to reach our eye. Since the star is many light years away, let’s just say the incident light rays are parallel. So, theta is going to be the angle between where the light WAS going (parallel rays) and where the light is bent to reach us (or Stereo B). Another way to get that angle is to measure the angle to the bright outer edge of the nucleus, compared to the angle to the outside of the einstein ring (depending on parallax errors). So, looking at the latest Nasa video (Aug 1), we can see the diameter of the bright part of the “comet” roughly quadruples when the lensing takes place. The hi res jpegs from the Aug 20 Nasa Stereo Behind video do not show a clear widening, just a great increase in brightness, so the Aug 1 spaceobs gif was used for the widening estimate. From the Aug 29 photo on [link to members.westnet.com.au] we can estimate the size of the bright nucleus to be 0.1 arc minutes, since it is roughly 1% of the width of the picture, and the picture is 10 arc minutes wide. So, lensing causes a bright area of 4 X 0.1 arc minutes = 0.4 arc minutes, for a radius of 0.2 arc minutes. So, the angle of the bend is the difference between the two (depending on parallax), or .2′ minus .05′ = .15′. We still need “r”, which is the radius of the brightened area. The bright part of the nucleus is about 4000 meters wide, or a radius of 2000 meters. So, if it gets four times wider when it brightens, “r” is four times 2000 meters, or 8000 meters. We also have to convert .15 arc minutes to radians, which is (.15 X PI)/(180 X 60) = 4.36 X 10^-5 radians. Now, we have enough data to calculate the mass of “comet” elenin:

M = {theta(rc^2)}/{4G}
M = {(0.15 arcminute X 3.14 radians/180 degrees) X (1 degree/60 arcminutes) X ( 8000 meters X (3 X 10^8 meters/second)^2)} / {4(6.673 X 10^-11 NM^2Kg^-2)M}, and using 1 N = (kg X m)/sec^2,
and so, (drum roll please)
M = 1.18 X 10^26 kg

This is TWENTY TIMES THE MASS OF EARTH!!! Earth’s mass is 5.97 x 10^24 kg. Remember, this is a very crude estimate, based on a very grainy video, but it shows THIS “COMET” AIN’T NO EFFIN COMET!!!

One more calculation, let’s say the “comet” only widens by twice, not four times, as we just calculated. What is the mass if bright ring of the “comet” only doubles? Since the “r” term is linear, the mass of the “comet” is still ten times the mass of the Earth! Even if the “comet” is only one times the mass of Earth, we are still guaranteed some real troubles in the next few months.

Please, feel free to tear up my calculation, and show where I’ve made some dreadful mistake(s). I will be VERY HAPPY to have someone PROVE this number is much too high!!!

High tide calculation

How high will the ocean tides be, if the “comet” has a mass twenty times greater than Earth?

Earth’s moon has a mass of 7.35 × 10^22 kg, and orbits Earth at a distance of .0024 AU. The “comet” may have a mass of 1.18 X 10^26 kg, or 1,600 times the mass of the moon. The “comet” will be .234 AU from Earth on Oct 17th, or 100 times farther than the moon. If the normal ocean high tide is about 3 feet, with only the moon, what will the high tide be when the “comet” is nearest to the Earth? Since the force of gravity is given by F = (G X M1 X M2)/(d ^ 2), then we can compare the gravitational pull of the moon, to the gravitational pull of the “comet”, then use that to compare the high tides. Since the Earth’s mass is not changing, we can forget about the M1 term, and the G term is constant too. So, let’s use F = M2/d^2 for the comparison, and forget about the units since we only care about the ratio. For the moon, F = (7.35 x 10^22) / (.0024 ^2) = 1.28 X 10^28. For the “comet”, F = (1.18 X 10^26) / (.234 ^2) = 2.15 X 10^27.

Taking the ratio, the gravitational pull from the “comet” will be 0.17 times the pull from the moon! Thank God!!! This means there will be no increased high tides in the oceans of the world. Even though the “comet” is more massive, the greater distance means the gravitational pull is only 17% of the pull of the moon! Please check my numbers. I assume no liability in making this calculation! But, THANK GOD, if it is correct!

PLUS, if the pull is that small, how in the hell can we have the entire crust of Earth shift??? Huh? Huh? I’ve worried my ass off, over this thing, for years, and it only has a pull of .17 of the moon? Please show me where my mistake(s) are! And God FORBID that there is anything coming in behind the damn “comet”!

If the “comet” is only 10 to 20 Earth masses, it does not account for the earthquakes happening when the Earth is lined up between “it” and the sun. So, there might just be another, more massive object, coming in behind the “comet”. However, if that was the case, the “comet” would have an irregular, unpredictable orbit, which would already be detected. It SEEMS the incoming “comet” has a extremely long period parabolic orbit, and doesn’t appear to be orbiting anything else.

So, it appears the oceans will stay put, but we still have the coronal mass ejections to worry about. In other words, the Earth can still be baked to death in Oct/Nov as the “comet” pulls ahead of Earth. That should be the focus for further research.

It seems like someone gave it a little shove, about a thousand years ago, to make sure Earth could get through this unscathed.

Let’s hope these calculations are pretty close, and that we don’t need to worry about the next topics. However, I’ve included them anyway, just in case the calculations are badly wrong :-(

Radio Signal from the “comet”

The reported radio signal coming from “comet” elenin, matches EXACTLY the type of signal given off by a pulsar, just like the pulsar inside the Crab Nebula. Click the third play arrow to hear what the Crab Nebula pulsar sounds like: [link to www.jb.man.ac.uk] However, elenin also has the plasma streams from the sun causing the low frequency, human voice, like sounds. The frequency spectrum shows that the supposed “comet” radio signal has a broadband of frequencies, all the way to 0 Hz, just like a true pulsar signal. That suggests the signal probably came from a real pulsar in space.

A pulsar is a fast spinning, neutron star, with a mass between 1.5 and 5 solar masses, according to current physics models. Here is a video describing neutron stars and pulsars: [link to www.youtube.com]

If the radio signal is real, that is the worst possible news for Earth, as a neutron star will totally wipe the Earth clean, then pull Earth into a wider orbit as it leaves in early November. The last passing of this object changed our year, from 360 days, to 365 1/4 days, according to many ancient texts. (That’s why there are 360 degrees in a circle) Let us all pray that it is not a neutron star. The most important thing, right now, is to find out if the radio signal is genuine. If it is real, then the “comet” may actually be a neutron star!

Personally, I think it is now impossible for it to be a neutron star, as all the inner planets would be spinning off into elliptical orbits. So, at this late date, we can pretty much say that the pulsar type radio signal is likely to be just another scare tactic from the desperate illuminati criminals, or it’s just a dumb joke from some astonomy student. Anyway, we’ll see very soon if the orbits get perturbed. Till then, the pulsar signal is probably fake.

You’ve got to admit, it’s kind of funny, the internet researchers are now trying to decipher some human speech in the radio signal, when instead, they should be listening to the lawnmower sound, to determine WHICH known pulsar, if any, has produced that audio. I can imagine the global elites having a good laugh at the sheeple over that one. “Touche’, Lord Evelyn, you never overestimate them, do you? ha ha ha.” Apparently, they have a law, according to THEIR god, that they have to warn us first, before killing us. Well, that radio signal may be the best warning we can ever get (if it’s real). Their law doesn’t say it has to be an obvious warning, though.

One example of a hidden illuminati warning is the new Texas license plate. The new license plate CLEARLY shows the red destroyer planet, so texans see the warning dozens of times a day, but never realize what it means! Of course, the New Mexico license plate has shown the “planet of the crossing” for years, but now even the Texas plate shows an up close image of it.

US Navy Space Command disinfo

What a perfect time for a disinfo attack, when a possible pulsar signal is coming from the “comet” elenin! The comforting posts from the “US Navy Space Command – I’ve been to Elenin” guy, are partly true, but the part about Elenin being a benign and beautiful teacher, fits the pattern of coverups coming from the global elites (Sheldan Nidle, SayLooser, “ascension” pushers). Let’s face it, they are NOT giving up their hope of wiping out 93% of the human race (their target is 500 million survivors), so they can reign SUPREME for another 3,600 (or 11,800) years.

Just as Leonid Elenin “discovered” the “comet”, now the US Navy Space Command guy was warning about the pulsar signal BEFORE it was discovered. That is a common intelligence/mind control technique to manage the flow of information. Posts like this one, are a real headache for those assholes.

The biggest problem with the “US Navy Space Command” guy, is the way he posted. If you are really in fear for your safety, you don’t hang around for hours posting, posting, posting. Instead, you type up your main message as clearly as possible, and post it all in one go. Also, violating your DoD clearance is a life and death matter, which nobody takes lightly. So, that shows the Comet Elenin “type E asteroid” story is just disinfo, designed to make sure the herd does not stampede the rancher to death. (Ain’t it about time for a good stampede?)

His postings show how good disinfo is done. Most of these paid shills don’t understand good disinfo. They are pitiful morons, like the people who WILL criticize this analysis without understanding it first. To do good disinfo, you disclose REAL truths, then insert your single talking point somewhere in the middle. Plus, of course, bring the reader to an emotional crescendo, THEN spring the disinfo on them, when the brains’ defenses are down due to the emotional state. So, hats off to the US Navy Space guy, as that was a pretty good delivery about how harmless this E class asteroid is. The blood of billions of people will be on your hands, you paid disinfo whore. May you, and your handlers, rot, slowly, in Hell.

Speaking of navy disinfo, this question is directed to Terral Croft: Hey Terral! Why do you trust the John Moore retired navy guy’s map, when one of the safe places they were given is 100 miles downwind of the Yellowstone caldera? Surely, if that is not a safe zone, then maybe Arkansas is not safe either? The Rockefellers want to get rid of anyone with knowledge of the free energy/antigravity technologies, and that is one way to do it.

The ruling bloodlines have been through this “comet” passing twice before. That is how they got on top. That is how they stay on top. They know what will happen, and when it will happen. Their only problem THIS TIME is the internet. They are very afraid that even their own bodyguards will put them down, like rabid dogs, for the good of humanity. The TRUE power now lies in the hands of those bodyguards, and even the elite know it. That is why the Seal Team Six mass murder was such a mistake. The elites ALWAYS get rid of their helpers quietly and secretly. They broke protocol on that one!

Astronut disinfo

The main thing that stopped the rising panic over “comet” Elenin this summer, was Astronut’s post on GLP: “Elenin fails to perturb a small asteroid at 0.002 AUs distance” link Thread: Elenin fails to perturb a small asteroid at 0.002 AUs distance Astronut said: “On May 20th (Friday), C/2010 X1 (Elenin) passed within 0.002 AUs of an asteroid in the asteroid belt known as 1999 RQ176… According to astrometry it was detected at…”

Well, what exactly does “according to astrometry” mean? It means that after he took the SINGLE telescope stacked image, he emailed the SINGLE image to a Flickr Yahoo group (link [link to www.flickr.com] who supposedly told him what the coordinates of the objects were. By using a “blind astrometry solver”, which is star charting software, this mysterious group came up with exactly the right answer to show the “comet” had no effect on the asteroid. I do not think any of that evidence is credible, as we have only Astronut’s word on this (no other witnesses!), and who knows what, or if, the Flickr group emailed back. For instance, the “results” data from Flickr, shown here [link to www.flickr.com] only located the center of the image, and have NOTHING to do with the coordinates that Astronut quotes in his post. He claims, of course, the coordinates they returned confirm the comet had no effect on the asteroid.

Astronut’s biggest mistake was not taking another, delayed image, to prove he was actually looking at the nearly invisible, 3 Km wide rock, and not just a very faint star. Without a second photo, he, or Flickr, could have picked a faint star in the right area, and said “see it’s in exactly the right spot – no effect from elenin at all”. So, with only a SINGLE image used to find the very faint asteroid, Astronut’s measurement is COMPLETELY BOGUS!!!

Also, Astronut has a history of showing up, like clockwork, to debunk any real data on “comet” elenin. He has stated many times, over and over: “the comet is not a threat.” He is not an investigator, he already knows the answer, and he is pushing an agenda. Why the hell should any normal person CARE what somebody else thinks about a comet???

In one of his Comet Elenin posts, he did not realize that Google Sky used infrared images from the year 2007, instead, he SOMEHOW thought they were real time images. Then, after being caught, he edited his post to delete his stupid mistake. That proved to me, that he knows nothing about astronomy, that he’s worried about his credibility, and that he’s just another paid disinfo shill. So, to take ONLY his word, that the asteroid was NOT affected by “comet” elenin, is a very risky bet (I’d take 100 to 1 on that action).

The discoverer of the “comet”, Leonid Elenin, did the exact SAME measurement of the asteroid as Astronut did, but about 21 hours earlier, and used the exact same Flickr Yahoo astrometry group to determine the position of both objects (small world, huh?). Leonid Elenin came up with slightly different position values compared to Astronut, presumably because the measurements were 21 hours apart. No surprises there, Leonid Elenin found the asteroid was in exactly the right spot to prove the “comet” has essentially no gravitational pull. Maybe Astronut and Leonid Elenin are working for the same manager? Maybe they are the same guy? Here is Leonid Elenin’s asteroid measurement [link to www.youtube.com] Now, to Astronut’s credit, at least his telescope image shows the date and time. For some reason the image from Leonid Elenin has been cropped to remove the date and time. Little things like that really hurt a scientist’s credibility, and it should. Most CCD deep sky imagers take a PC monitor shaped rectangular image, so why would he crop it down, as that will only hurt the accuracy of the astrometry position measurement. I smell a couple of rats, or maybe just one big rat?

If the 1999 RQ176 asteroid could be located and imaged now, then the Elenin mass could be confirmed. Also, the orbit of Mercury may have been changed since mercury passed between Elenin and the Sun in early July. If Mercury still has a normal orbit, then I’m wrong, and I will be overjoyed! But, we are now seeing big disturbances in the solar system, so a change in the orbit of Mercury is likely. Please post orbital data on Mercury, if you have it (and I don’t mean Nasa sourced data, but direct observations).

The evidence is becoming convincing, that Comet Elenin MAY BE a massive object, that the Earth MAY BE wiped clean by wind and water, shaken, drowned, and baked to death this October/November 2011. Also, the orbit of Earth COULD BE changed after the close flyby. Depending on the mass, the orbit of earth could become elliptical, and much farther from the sun. A planetary freeze would explain why the deep underground hotels are set up for a long term stay.

Gravity node rings causing Earth to ring like a bell

Every few days, the entire Earth has an identical earthquake waveform travel from east to west, north to south, and pole to pole. In effect,the entire Earth “rings like a bell”. See the charts here: [link to aslwww.cr.usgs.gov] This is further evidence of a massive object approaching from space. Supposing that a massive object is spinning, and nearing earth, a little known physical force becomes important. That unknown force is called the Lens-Thirring effect, where a spinning object in space causes the spacetime around it to twist or rotate with the massive body. However, as Stan Deyo revealed a few years ago, the Lens-Thirring effect also causes “gravity node rings”. These rings are places of increased gravitational force, and are the “troughs” where the planets are located now, each one sitting in a gravity node ring caused by the rotation of our sun. The point here, is that, when the entire Earth as the same earthquake waveform, it is because the Earth is passing through one of the gravity node rings created by the incoming “comet”. It would be helpful for someone to graph the frequency and intensity of the whole Earth earthquakes, as that could help reveal the position and movement of the incoming massive object.

An incoming magnetic mass, 20 times the mass of Earth, would explain the increasing earthquakes, the entire planet ringing like a bell, the disappearing magnetic field, the changing earth axis, the solar flares, the increasing asteroids and meteors, the heating planets, the increase in the moon’s eccentricity, the shutdown of the SETI antenna arrays, the expansion of the hollow earth, and the gaps in human history. It would also explain the Mayan calendar, and how all nine “ages” simultaneously end on October 28th, 2011.

October 28th MAY be the worst time for Earth, as we MAY be baked by a coronal mass ejection pulled from the sun by the huge mass in front of Earth. We won’t need 5000 foot tides, if the air temperature is 160 degrees fahrenheit, to still have a global cataclysm. Also, if Earth’s orbit elongates, it will be game over, as our planet will become a deep freeze, like Mars. May the Creator grant us mercy, that these things will not happen!

Nuclear poisoning of entire planet

Still, the worst issue concerning an ELE/dwarf star scenario, is manmade. The worst issue is NOT the pole shift and global devastation, but the fact that the spent fuel pool of EVERY nuclear reactor on earth, will go dry, and rapidly proceed to combustion/aerosol/smoke. This amount of radiation will kill ALL of the northern hemisphere, and possibly the southern hemisphere as well, with only cockroaches and grass surviving. That is the REAL concern for an ELE event in October/November, 2011, which no one is talking about. This is the reason, we must use our focus and intention, and every other power we have, to stop such events.

As a precaution, ALL NUCLEAR PLANTS SHOULD BE PUT IN COLD SHUTDOWN RIGHT NOW! All cool fuel rods should be dispersed, and moved to underground storage, if possible.

Perhaps it is already too late, was too late, when the spent fuel was created in the first place. The Rockefeller group should be rounded up and put on trial, as they are the architects of the nuclear nightmare we now face. They have suppressed free energy technology for decades to maintain their control, and have known about the dwarf star since 1983 (IRAS), but kept it classified. All the while, increasing the amount of nuclear waste that will burn when the pole shift happens. They are the prime movers in this global genocide, and should be arrested and put on public trial. Now, it is clear why they have spent trillions of OUR MONEY, on deep underground hotels. They know the long lasting radiation is coming.

The Rockefeller/Bush crime syndicate planned to be in South America by now, but they are being stopped from leaving by the white hats in the US military. Top scumbag, David Rockefeller took his entire progeny (four generations!) to northern India last year, upwind of Fukushima, and no one has seen him since. Yes, even Bill Clinton is really a Rockefeller, as Winthrop Rockefeller (governor of Arkansas) was his biological father. So, The USA has been run by the Rockefeller/Bush crime syndicate since 1963 (daddy Bush killed JFK, baby Bush killed JFK jr).

By suppressing the information, that the Earth MAY be wiped clean in the next few months, the ruling elite are harming mankind in another way, perhaps an even worse way. By NOT letting us know of the danger, they are depriving mankind of a major opportunity for spiritual growth, for a greater connection with the Creator(s), for a united planet, and for a global renaissance if the events do not occur. And, if they do occur, then, instead of a period of humility and growth, there will be anger and barbarity. Without being warned of the danger, the world continues with the usual reptilian mind games, instead of coming together as a single species, and standing together, to face the danger. The ruling elites can always be expected to choose the path that is most harmful for mankind, and this situation is no exception.

All of us need to spend some quiet time, to send the message of our intention, that it is NOT OK for our planet to be destroyed like this. We will do whatever is required to fix the problems on our planet (free energy for all, trials/executions for all zionist satanists, no more predation of our home, Earth). We DO NOT give permission for our world to be destroyed. You can call it prayer if you wish, but please, let’s all send our intention, and our belief that we should stay here, to correct the errors of the past. The horrible state of our world is not our fault individually, instead, it is a result of the zionist/parasite satanists that infest our lovely home. We will deal with them severely, if we have enough time to do so.

Why was this written and posted? Based on the evidence, there is a REAL possibility of BILLIONS of people dying needlessly in the next few months. This event will be the greatest crime our planet has ever seen. Mankind must be warned, and we must be aware of this conspiracy, so the mass murderers can be brought to justice.

Let’s see how long this thread stays up, before it quietly disappears. If this post and the youtube videos are taken down, it is confirmation of this info! You might want to save this post, and youtubes, just in case.

I just want to be wrong about all this, and have the “comet” pass by harmlessly, but the evidence keeps pointing to a real threat. If we are still alive and well, by the fall of 2013, it is because we have been given a second chance to get it right.

Best wishes to the good souls of Earth!

Bron: Beforeitsnews

Leonid Elenin laat van zich horen en stelt de volgende zaken;

Leonid Elenin, the most mysterious amateur astronomer that discovered Comet C/2010 X1 or Comet Elenin.

Elenin was visible on STEREO A HI1 from September 6th to the 22nd where it then moves out of the field of view. To see it you need to play the frames very quickly and look for a fast moving barely visible fuzz ball moving on the center of the frame from right to left. So, though we could not see it on SOHO, it was still definitely visible to STEREO A HI1. Since September 23, the comet Elenin may be visible in the field of view of spacecoronagraph C3, installed on the spacecraft SOHO. As comet disintegrated or still disintegrating, there is a strong chance that we did not see anything or see it, but only after post processing of the original images. On images comet will move from left to right, ”under” the Sun. It may be seen as a fuzzy, hardly visible cloud.

Elenin Orbit Diagram (Neo.JPL)

 

   Real facts about comet Elenin 

  1.  At this moment the comet disintegrated into a large number of small fragments, which we may be able to see with the large telescope at the early October;
  2. The fragments of the comet did not change it path and will be flying by orbit of the comet, i.e., not will come to the Earth closer than 35 000 000 km;
  3. Currently the comet Elenin is not visible on the images from the SOHO and STEREO spacecrafts;
  4. Comet visible on images from the spacecraft STEREO-B (HI-1 camera) is comet 45P / (Honda-Mrkos-Pajdusakova);
  5. Comet Elenin, even if not disintegrated, do not eclipse the Sun, the density of a comet’s gas envelopes (coma) is negligible and earthly observer would not have noticed this event;
  6. The Earth will not pass through the tail of the comet, because at now it does not exist;
  7. The comet will not cause and couldn’t do any harm to us and our planet.   

This is the statement of Leonid Elenin on his website dated to September 26, 2011.

Volgens velen is alles dat geschreven is over Elenin zinloos geweest en zou nu gebleken zijn dat Elenin niets anders is dan een ordinaire komeet.

De uitgangsdatum voor eventuele aardbevingen etc. werd gesteld op 27 en 28 september maar zijn indicaties. Is er uberhauot iets gebeurd op het gebeid van aardbevingen rond de gestelde datum? Dit volgende videoverslag laat zien waar en hoe sterk bevingen waren.

Krijgt Elenin nog een staartje? Betere vraag....heeft Elenin een staartje?

Onderstaand document bevat Engelstalige informatie, links, etc. m.b.t. Elenin maar belangrijker nog. Astronomen beweren nu dat Elenin inderdaad een voorloper is van een groter projectiel, een bruine dwergster, die Elenin in zijn pad volgt en de komende weken/maanden, zijn opwachting zal maken. Is dit dan waar de NASA zich druk over maakt? Zou het Nibiru kunnen zijn?

PDF document m.b.t. Elenin/Nibiru/Bruine Dwergster

 

De nu volgende video, met naar mijn mening wat te zwaar aangezette muziek, laat beelden zien van wat astronomen vastgelegd hebben in de buurt van ons zonnestelsel. Een bruine dwergster. Volgens de astronoom verschuiven de polen vandaag de dag met 42 mijl per dag, nu al. Kan dit de reden zijn van de vreemde weerspatronen wereldwijd, de extreem warme nazomerwaarvan wij nu maximaal genieten? Bekijk de video en bedenk dat al deze meldingen hypothetisch zijn, met zekerheid is vrijwel niets te zeggen, daarvoor zijn er teveel variabelen in het spel.

Laat je vooral niet gek maken maar probeer je wel te informeren. Zaken die moeten gebeuren gebeuren toch, of wij dit willen of niet?

Mocht van bovenstaande veronderstellingen iets waar zijn dan blijkt de Hopivoorspelling meer waarheid te bevatten dan wie dan ook kon vermoeden.

Wordt vervolgd.......

Reacties   

# wevibe4 30-01-2015 04:47
I believe everything typed made a great deal of
sense. However, think about this, suppose you typed a catchier post title?

I am not saying your information isn't solid, but suppose you added
a post title that grabbed a person's attention? I mean Komeet
Elenin en de Hopi voorspellingen, UPDATE 5 is a little boring.

You could peek at Yahoo's front page and see how they create article headlines to grab viewers
interested. You might add a video or a related picture or two to get people excited about what
you've got to say. Just my opinion, it would bring your blog a little livelier.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# microsoft office 201 22-01-2015 22:37
I'm amazed, I have to admit. Rarely do I come across
a blog that's both educative and entertaining, and let me tell
you, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about.
I'm very happy I stumbled across this during my hunt
for something concerning this.

Here is my web blog: microsoft office 2010 product key
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Polder Pablo 02-05-2013 18:48
In alle tekens van de Hopi profetie worden metaforen gebruikt zoals de spinnenweb. En ook het laatste teken m.b.t. de Kachina star is een metafoor, want in de tekst van het negende en laatste teken staat:

“En dit is het Negende Teken en Laatste Teken: Je zult horen over een huis in de hemelen, boven de aarde,
dat met een grote klap zal vallen. Het ziet eruit als een blauwe ster.


En die Ster is je EIGEN HART, want je hart straalt als een ster. (Zo boven zo beneden of micro cosmos en macro cosmos)

Saludos cordial,

Polder Pablo
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Polder Pablo 25-01-2013 07:48
The Hopi Prophecy - No more distractions...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FBaHBCVnVd M[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Polder Pablo 24-01-2013 22:21
Part 1) Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=g7cylfQtkDg[/youtube]
Part 2) Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 2)www.youtube.com/watch?v=tqfvUA2vRAM
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Chris Fahner 30-06-2012 09:49
Dat er wat gaat gebeuren dat is wel duidelijk.
Hoe er en wat er gebeurd en wanneer is onduidelijk.
Laten we er niet op voor uit lopen want het gaat altijd anders dan men denkt.
Welk scenario je ook bedenkt toch heb je er geen zicht op. Het is is precies wat een vorige schrijver schrijft. Houd jezelf zuiver want liefde overwint alles. Angst is de slechtste raadgever.
Uiteindelijk komt er een grote vernieuwing aan die ons betere tijden geven en ons weer in vrijheid doet leven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Merlijn 16-06-2012 13:36
Beste Nexus@ Lilian@ Evert Jan,P het is 16/6/012 vraagje? is dit verhaal ten einde of gaat het nog een tijdje door?wil me graag in dit geheel mengen heb toch noch wat toe te voegen misschien niet onbelangrijk
gaarne reactie.Groet Merl voor vrienden
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# christa 26-05-2012 22:15
@ Marion, Dank je wel! Zo staat het ook precies in "de 12e planeet" van Sitchin!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!!1 20-05-2012 04:27
Geen reactie op die omzin hierboven na, mijn punt is dat alles van bijvoorbeeld het Paas-eiland ook door de reiswereld zo "mystiek" wordt gehouden omdat er geld te verdienen valt aan toerisme. Maar het gaat immers altijd om dat beetje papier enz, geld geld geld. Wie durft er nu nog te beweren zijn/haar ziel niet verkocht te hebben aan de duvel, ziel als kennis voor tijdelijke roem en/of geld. Wie het nu nog niet ziet zal nooit meer zien waar het om gaat. Gelukkig zijn er nog genoeg valse profeten dus geen zorgen om vermaak, bijna weer (wéér) voetbal, joepie, heel belangrijk totdat opeens de bodem onder je stoel vandaan valt en je totaal verdwaasd wordt opgezogen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!!1 19-05-2012 00:54
De Hopi mensen waren heel lang geleden net als de rest van wat daar leefde gewoon mensen die van en met de natuur moesten leven, net als de rest van de wereld, ze deden en doen geen voorspellingen maar vertellen overleveringen meer niet, maar goed. Even over wetenschap enz. Wetenschap zoekt en bedenkt/verzint overal een reden voor en de ene is nog verder gezocht dan de andere..!!

Laat ik (Willem..!!) nu eens in alle bescheidenheid (jawel, toch..??) proberen het anders te benaderen..!!

Als voorbeeld neem ik Paas-eiland (Polynesïe) waar ruim 800 zeer grote beelden staan van menselijke figuren (uit de verte dan) die naast elkaar staan met hier en daar een rijtje van 8 tot 20 stuks in hoogte verschillend..!!

De meest wilde verhalen worden er over verteld, maar stel je eens voor dat je met een man/vrouw/kind of 1000/2000 als afstammelingen van een (misschien lang vergeten) scheepjes of natuurramp daar al generaties lang
vertoefde, zou je jezelf niet eenzaam gaan voelen of bemerken dat het eiland qua voedsel leeg raakte..??

Wat is dan de beste oplossing..??

Juist, beelden van verschillende grootte maken alszijnde "hier zijn mannen, vrouwen en kinderen" maar wel 3 tot 4 keer groter dan mensen omdat ze toen ook wel wisten dat het van een afstand (over zee) beter zichtbaar zou zijn..!!
Daarom staan ze ook aan de kustlijn het mooist opgesteld, goed zichtbaar..!!

Geen mystiek, geen verborgen geheimen, geen "Goden", gewoon een poging tot overleven meer niet..!!

Willem..!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marion 15-05-2012 04:07
Nogmaals, Elenin was de voorloper van Planeet X, die in exact dezelfde baan loopt (met 1 jaar minus 9 dgn verschil):
www.youtube.com/watch?v=G6NU18dgfEE

Kijk naar zijn laatste video's, dan weet je meer. Meer over Planeet X, Nibiru, is ook te vinden op Eindtijdnieuws blog, onder tag: Planeet X
Shalom!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!!1 15-05-2012 02:22
Na afwezigheid van enkele maanden valt het mij op dat er geen enkele vooruitgang is geboekt bij het verder kijken dan uwe neuzen lang zijn, kortzichtigheid spant dan ook hier de kroon, met excuses voor wie zich aangesproken voelt. De meeste informatie werd van Google earth of space gehaald, dat zijn slechts tekeningetjes. Kijk niet naar het scherm maar naar de hemelen/lucht kan mij het schelen. Maar wanneer er hier geen enkele vooruitgang wordt geboekt kan men zich beter bezig blijven houden met onnozele politiek en gezellige open haard griezelverhaaltjes, alles is zichtbaar voor meer personen maar aangezien dat over het algemeen gezien wordt als flauwekul omdat een ieders haan hoog van de toren wil blazen zal men ook hier op Bovendien geen steek verder komen hetgeen jammer is.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jeroen 09-03-2012 06:50
Elenin heeft velen beziggehouden...
En sommigen nog steeds maar dan net even iets anders...

theriantroop.blogspot.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marion 14-02-2012 12:30
Elenin was de voorloper / aankondiger van de Red Katchina (Planeet X, Nibiru, Nemesis). Planeet X volgt dezelfde baan als Elenin, maar er zit een jaar tussen. Dat houdt in dat we spoedig een zeer zware aardbeving kunnen verwachten.

NU al zien we de gevolgen van Planeet X, die vanaf 18 december dichter bij de Aarde komt.

Voor updates over Planeet X, google Eindtijdnieuws + Planeet X
Shalom!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
-1 # PetrusD 13-02-2012 22:07
Komt er nog een eindconclusie op dit verhaal of vind 'Nexus' het niet meer de moeite waard, omdat er niks is gebeurd ?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 17-12-2011 01:55
‘Element 115’..? Het klinkt voor mij als science fiction. Is David Wilcock een science fiction-schrijver?

Nee hoor, maar hij krijgt natuurlijk ook weleens slechte informatie. Ik neem aan dat er heel wat misinformanten rondlopen, maar jij klinkt legitiem!
10-4… dankjewel. Ik zal hier eens een kijkje nemen, vanuit pure nieuwsgierigheid. Je weet maar nooit. Inderdaad wordt er een boel desinformatie uitgebracht, puur moedwillig. Allemaal om de werkelijke feiten te verstoppen en te voorkomen dat die teveel aandacht krijgt.


:o


Wilcokkie schrijft voor de SF-serie "Fringe".

Ik denk, ik voeg wat informatie toe aan bovenstaande.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Kokopelli 28-11-2011 12:25
Zouden er in de Eindtijd geen tekenen aan de hemel verschijnen? Een heel fantasieverhaal dat feitelijk voortkomt uit de bijbelse profetieën. Volg de bijbel en lees wat er in de toekomst staat te verwachten. Er komt er maar Een terug en dat is Jezus Christus.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 30-10-2011 19:34
Volgens de meesten heeft Elenin GEEN invloed gehad op de Aarde. Ik vraag mij hardop af of dit zo is.

De Aarde draait nog steeds zoals tevoren maar de mensheid lijkt veranderd. uit het niets verscheen daar de Occupy-beweging die wereldwijd voor opschudding zorgt bij de powers that be, of moet ik ze misschien al the powers that were noemen?

In meer dan 100 landen en meer dan 2500 steden, laten mensen horen dat ze het niet eens zijn met het systeem, ze willen er van af.

Gingen vroeger de mensen met zijn honderdduizenden gelijk de straat op, nu worden meerder 2500 steden over de hele wereld min of meer betrokken bij de organisatie van het ongenoegen.

Kan het zijn dat kosmische gebeurtenissen zoals Elenin, invloed hebben op het gedrag van mensen?

Is dit waar Elenin om draaide? Een duwtje in de juiste richting?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 21-10-2011 18:05
Laten we het positief houden mensen en niet zo negatief.
Je ziet overal in de wereld de vreedzame protesten nu al uitgebreid tot 2125 steden wat wil je nog meer Occupy gaat de wereld veroveren
de mens word wakker en ziet in dat het zo in de wereld niet verder kan.
Laten we hen die vreedzaam protesteren een warm hart geven en hun steunen met hun acties
zodat we samen de wereld kunnen veranderen.
Groetjes Anoniem
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marion 20-10-2011 13:32
Hoi Renzo,
Ben het met je eens. De aliens of anunnaki zijn al hier, al eeuwen, want het zijn demonen. Volgens dit recente bericht:
eindtijdnieuws.blogspot.com/.../...
zijn er trouwe en ontrouwe anunnaki (wat een regelrechte leugen van satan is natuurlijk). De trouwe anunnaki staan op het punt om terug te keren en de strijd aan te binden met de ontrouwe anunnaki hier op aarde.
Dit zal een VALSE invasie worden!
Groetjes, Marion
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Renzo 20-10-2011 04:35
Beste...

Kben nieuw in deze forum,en heb alle commentaren en meningen gelezen.Voor zover ik weet wat betreft de aliens,en annunaki's,zij zijn hier al lang ôp de aarde,en werken samen met de Grey's.De annunaki's of reptilianen willen onze ziel,geest,of energie hoe wij het ook noemen,zijzelf hebben een te laag energetisch veld om naar een hoger dimensie te gaan,en daarom willen ze onze ziel,die bezit een heel hoog energetisch magnetisch veld,dat krachtig genoeg is om naar de volgende dimensie te gaan.Hoe willen ze onze ziel overnemen? Door de mensen eerst alle taboe"s rond 666 gewoon te laten worden,kijk maar eens naar de barcodes,vele tel nummers van radiozenders,enz...dan willen ze de mensen allemaal een microchip plaatsen,waardoor ze acces hebben op alle..maar dan ook alle persoonlijke en prive gegevens...dus privacy bestaat niemeer,alles word big brother maar dan 24u en voor iedereen non stop,zodat ze totale controle over ons hebben,en ons via de microchip kunnen besturen.Obama,wil de microchip invoeren, als verplicht in de Usa,zie maar op Youtube op Obama microchip.
Dan heb ik i.v.m de reptilianen en hun echte doelen deze pas uitgekomen film op dvd; 6 days on earth, of in het Italiaans; 6 giorni sulla terra. Uitstekende film dat gebaseerd is op de echte intensie van deze aliens.

Ik bedank iedereen alvast voor hun medecommentaar en respecteer dan ook ieder zijn mening.
Ik spreek jullie ...

Renzo ;-))
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Mirakel 17-10-2011 15:46 Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# en bla bla bla 16-10-2011 19:14
wat een onzin!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 11-10-2011 12:45
Of is het lieve kijkbuis kindjes voor nu welterusten en slaap zacht. hahah
Groetjes anoniem
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 10-10-2011 23:02
ik zie allemaal sterretjes het zal wel......... paniekzaaiers
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# bending unit 22 10-10-2011 20:30
National Geographic!!!! Daar noem je me ook een instituut op
spreekbuis van de uliminati
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 09-10-2011 14:34
Waarom hebben de annunaki in maart de aarde verlaten zomaar of zijn ze ergens bang voor?
Ik weet ook niet hoe alles in elkaar zit en heb heus de wijsheid niet in pacht.
Maar de wereld is failliet en houdt krampachtig
vast aan het kapitalistiche systeem dat toch ten dode is opgeschreven wanneer gaan ze dat nou eens goed beseffen.
Waarom angst hebben voor je meerdere heeft die meer aanzien doet hij meer of is hij mede verantwoordelijk voor de ineenstorting van het systeem tenslotte de gewone man heeft alleen het systeem van hun instand gehouden wanneer houden we op om ze te helpen hun zakken te vullen. Is het niet zo dat een ieder en dan bedoel ik ook iedereen mee moet kunnen genieten
van een zwitsersgevoel haha of willen we allemaal ons gek laten maken door een kleine elite die daar dankbaar gebruik van maakt.
Ik zou zeggen gebruik je verstand en doe er iets mee laat je niet moe maken of gestresst want hoe kan je je dan nog concentreren op enigerlei ascentie. Dus denk er maar goed over na hoe dit te gaan oplossen. ik denk als we niet positief zijn gebeurd er niet het gene wat wij willen bereiken en dat is een wereld van vrede. Het hele systeem is verrot dus het roer moet echt drastisch om. De tijd van slapen is voorbij denk ik het wordt een tijd van handelen voordat alles te laat is.
Groetjes van anoniem
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 09-10-2011 11:38
pfffffffffffff... gaat allemaal heel erg ver!!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 08-10-2011 17:45
Zoals ik reeds heb geschreven na de blauwe komt de rode ster.
Kijk soms lijkt het of alles in de geschiedenis fantasie is en sagen.
Maar er zijn soms wel degelijk dingen gebeurd
zoals de zondvloed en meteoriet inslagen die
met enorme kracht een groot gedeelte van de aarde vernietigde waardoor beschavingen zijn weggevaagd.
Kijk met geschiedenis is het niet anders als je er aan begint denk je dat je je in een super beschaving bevind. Maar na een tijdje gaan je ogen open en zie je dat je bent voor gelogen over alles en er al beschavingen lang voor ons op een veel hoger niveau waren.
Kijk naar de Atlantiers en de Lemuriers.
Waarom zouden de Maya's de Hopies de Egyptenaren de Sumeriers ons voorliegen?
Kijk bij Bde's zien mensen onvoorwaardelijke liefde dus moeten we misschien eerst sterven alvorens we in een betere wereld uit te komen
dat zou ook nog eens kunnen. De Aarde zal waarschijnlijk niet helemaal worden vernietigd maar als er een dwergster naderbij komt zullen er toch vreselijke rampen kunnen gebeuren en zou dit toch voor het meerdendeel van de mensen
de dood tot gevolg hebben.
Tenzij de buitenaardsen een beter plan voor ons in peto hebben en niet de Anunaki.
Hierbij wou ik weer eens afsluiten.
Groeten Anoniem
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marion 08-10-2011 14:57
Heb zojuist een interessant artikel op mijn site gezet, niet zozeer over Elenin, maar over Planeet X (Nibiru).

MUST SEE! eindtijdnieuws.blogspot.com/.../...

Wellicht is Elenin de Blauwe Katchina, en Nibiru de Rode Katchina...?

Groetjes, Marion
PS Alles van mijn site mag gebruikt worden om mensen wakker te maken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Morgane 06-10-2011 19:21
Nexus
Is het niet de bedoeling dat de mensen zelf naar de waarheid moeten zoeken? En wel wat voor hun als waarheid aan voelt. Dit heeft niks met opruien te maken, dit heeft te maken met het feit dat de normale media naar beneden word gehaald door de alternatieve media, terwijl de alternatieve media bijna hetzelfde doet als de normale media,mensen een beetje gek maken. Denk daar maar eens over na. Hier wordt gewoon een feit weergegeven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 05-10-2011 18:39
P de B,

U mag vinden wat u wilt.
Als u het echt zo'n onzin vindt dan kunt u deze site wellicht beter mijden in de toekomst.

Hoe dan ook, bedankt voor u inbreng.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# paulus de bos kabouter 05-10-2011 18:25
wild gespeculeer , 1000 en 1 (ramp)visies. hopies, nostradamus en noem ze allemaal maar op

In welk opzicht verschillen de alternatieve media van de "normale" media? Ik weet het niet meer.

De alternatieve zitten naar mijn inziens net zo barstensvol manipulatieve truukjes. Neem nou die foto met die lensflares, en zogenaamd moet daar elenin in staan??? Het is gewoon een flare gemaakt door een of andere ruk camera met een plastic lensje.

maargoed ik noem het opruien wat er allemaal momenteel allemaal getoont word, kant en klare onzin. Daar heeft niemand wat aan, pak dan een leuk sf boek of zo


Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 03-10-2011 18:23
Henk,
Ben ik volledig met je eens. De kracht van de gedachte want alles begint met een gedachte, gedachte is altijd de initiator geweest van de werkelijkheid die op een bepaald moment gecreeerd werd. Daarom is ook de mainstream media zo belangrijk voor de criminele elite. Zij leggen ons feitelijk gedachten op die vervolgens op hun initiatief werkelijkheid gemaakt kan worden. Deze techniek zullen ook anderen toepassen, wij ook! Nu maar hopen dat uit de puinhopen die wij momenteel wereld noemen ook daadwerkelijk een andere wereld geschapen kan worden. Eenheid is daarbij van belang. Als wij als 1 man/vrouw naar voren treden zal de elite meteen verslagen zijn, zonder ook maar 1 kogel af te hoeven vuren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# HenkR 03-10-2011 18:01
Beste Nexus en Walther,
het is niet mijn bedoeling om de kosmos of de sterren te bagateliseren. Deze hebben een grote invloed op ons leven en álle kennis, ook wat wij nog niet weten, is aanwezig in de kosmos. Maar ik wil alleen maar duidelijk maken dat voorspellingen ook uit kunnen komen als de mens daar, bewust of onbewust, aan meewerkt. Voorspellingen betreffende natuurrampen hoef je niets aan te doen maar revoluties o.i.d. zullen door mensen moeten worden gestart. Ook als ze zijn voorspeld.
HenkR
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# walther 03-10-2011 10:53
Beste HenkR,
Met beide benen op de grond staan betekent proberen het totaal te overzien.
Anders ben je net zo bezig als een arts die zich toespitst op dat deel van je lichaam waar de pijn is zonder te kijken naar het geheel.
Het gehele zonnestelsel is aan het veranderen, op alle hemellichamen nemen astronomen dit waar. Microkosmos is macrokosmos, zo boven zo beneden.
Dankzij een veranderende energie, die door wetenschappers zoals o.a. Susan Rennison aangetoond is, verandert uiteindelijk de mensheid ook.
De Maya's gaven aan dat de veranderingen op aarde deze keer veroorzaakt zouden worden door het ruimteweer. Door iets vanuit de kosmos.
Het is juist zeer bewonderenswaardig dat nexus hier aandacht aan besteedt en zich niet alleen richt op hetgeen wat vlak voor onze neus zichtbaar is. Dat wordt toch al wel gedaan, ook door Nexus.
Ons zonnestelsel is een elektromagnetisch geladen systeem. Hier vliegt nu een komeet dwars door heen en mogelijk komt later die Planet X er nog aan. Dat heeft een verandering voor het hele systeem tot gevolg.
Het feit dat mensen het in de gaten beginnen te krijgen dat 1% van de mensheid de andere 99% berooft, komt door deze veranderende energie. En dit is precies zo voorspeld
door de oude culturen van de aarde. Wij, in het westen, zijn slechts kleine kinderen
vergeleken bij de enorme wijsheid van deze oude culturen. We behoren eerbiedig te luisteren naar deze wijsheid. Het is dus fantastisch dat Nexus ook hier aandacht aan besteedt.
Tip: lees dit stukje eens van de mysticus
Peter Deunov die dit vlak voor zijn dood in
1944 schreef, het gaat over die veranderende
kosmos.
www.niburu.nl/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 02-10-2011 19:25
Beste Henk,

ik begrijp jouw betiig maar al te goed. Ik kan het ook nauwelijks nog aanzien hoe complete landen platgegooid worden en mensen hier maar op hun krent blijven zitten. De ver van ons bed show en helaas klopt die stelling.

Toch kun je de geometrie en de invloed van de sterren niet zo bagataliseren. Oude volkeren wisten zo verdomde veel over de sterren, veel meer dan wij zelfs nu weten, en hebben aan de hand van die kennis uitspraken gedaan die wij pas enkele jaren geleden konden beamen. De kosmos is een geheel, alles is met elkaar verbonden. Dat zul je niet ontkennen denk ik. Als alles met elkaar verbonden is wil dit ook zeggen dat elke verandering in de kosmos, elke verplaatsing van een ster, komeet of iets soortgelijks, invloed heeft op het geheel.
Vanuit die optiek worden dit soort topics bekeken.
Mensen roepen nu dat er niets gebeurd is maar dat klopt niet, kijk naar de update in het vermaledijde artikel.
De vraag is of het nu klaar is of dat wij nog meer te verwachten hebben.
Persoonlijk denk ik het laatste, maar dat wat wij tegenmoet gaan zal volgens mij niet zo heftig zijn als de meesten denken. Ik denk niet dat de Aarde zal vergaan, ik denk dat de Aarde wel heel snel ten goede zal veranderen wanneer duidelijk wordt wat er achter Elenin aankomt en dat daadwerkelijk dat is wat de Hopi in hun voorspellingen aangaven.
Wanneer blijkt dat dit nog niet zo zal zijn dan is het afwachten op de volgende komeet. Alles dat de Hopi voorspeld hebben is werkelijkheid geworden. Ze waren echt niet op hun achterhoofd gevallen en kijk ook eens in de bijbels van verschillende culturen, ze wijzen allemaal naar deze tijd als eindtijd. Lijkt mij dus verstandig om zaken extra goed in de gaten te houden en mensen te informeren met wat wij weten. Meningen moet iedereen voor zichzelf maar vormen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# HenkR 02-10-2011 18:38
Wat een onzin allemaal.Ga eens met beide benen op de grond staan, kijk om je heen en vraag je af waarom 1% van de wereldbevolking de andere 99% berooft, uitbuit en tot slaaf maakt. Als je verwacht dat voorspellingen van Hopi's of zwarte gaten daarin verandering brengen heb je het mis. Die 99% (wij dus) zullen het zelf moeten doen. Men is al begonnen maar de Main Stream Media houden het stil.
Zie:
occupywallst.org/ en occupydenhaag.org/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian 27-09-2011 21:44
Nieuwe maan, dus prachtig nazomerweer in het verschiet. Zie ook de link naar de maanstand-website.

En Elenin? Net zoveel radiostilte als in de mainstream media, dus ik ga ernstig twijfelen aan de voorspellingen over effecten op de aarde en alles wat met Elenin samenhangt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 27-09-2011 18:37
Er is een maansverduistering maar de zon mercurius en de aarde op een lijn.
Dus afwachten of er daadwerkelijk iets gebeurd.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian 26-09-2011 21:11
Nog even de conjunctie op 27-09-2011 in herinnering brengend met bijgaande link.

Ik zie niks als ik naar de hemelsblauwe hemel kijk en ik hoor niks in de media over een "black sun" oftewel een aanstaande zonsverduistering morgen.

We zullen het meemaken. Morgen staan volgens het schema Mercurius, Helios, Elenin en Aarde op één lijn. Zet je telescopp vast klaar en ik brand vast een kaarsje indien de aarde reageert met bevingen op deze conjunctie.

In Lak'ech
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Morgane 26-09-2011 16:52
En zo kwam er weer een verhaaltjebij, mensen toch het is nu 26 september 18.40 uur bij mij op de klok. En er is nog niks gebeurd, en je kan kijken naar latere data's, nou geloof me, er gebeurd echt niks,mensen willen verandering, ik zou zeggen, breng die verandering zelf. En dat de hopi's en de maya's dit allen hebben voorspeld, dat geloof ik graag, maar zou het misschien zo kunnen zijn om de mensheid een beetje tot nadenken te zetten ? Ik heb dit bericht al eerder mogen lezen hier op het internet. En nog steeds met dezelfde verhaaltje. Wanneer houd dat toch eens op? Ik heb een beetje de indruk dat de mensheid graag zaken opgelost zien, maar om hier zelf aan mee te werken, ho maar. Laat een ander het maar doen, of een natuurramp, of de aliens of misschien wel de engelen. Maar zelf de handen vuil maken, nee dat doen we niet. Daar hebben wij de tijd niet voor.
En weet je wat het grappige is, er zijn mensen met macht, heel veel meer macht als u en ik, en die mensen brengen veranderingen, en weet je waarom? Ach, de mensheid loopt wel van de zijkant te roepen, maar bijten doen ze niet, dus we gebruiken gewoon de middelen die we hebben, en dat is macht..
Slaap lekker allemaal, misschien raken we nog eens echt uitgeslapen, en zijn we echt wakker.
Een prettige avond nog,
Morgane
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Walther 26-09-2011 11:20
Op de site "the Watch towers" kwam ik een enorm
stuk tegen over Elenin.
Volgens dit stuk "wetenschappelijk bewezen"
informatie. Ik kan dit niet beoordelen maar misschien zijn er lezers die dit wel kunnen.
www.thewatchtowers.com/.../
Volgens de schrijver is het radiosignaal een pulsar (neutronen ster).
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# anoniem2 25-09-2011 20:45
Hoi Madeliefje,

Ja inderdaad gebruik ik hier het gedachtengoed van Byron Katie.

Ik heb er heel veel aan en het brengt me de nodige "verlichting" om het zo maar uit te drukken.

En wat betrefd Elenin en wat je zei over dat we medescheppers zijn , ja zo zie ik het ook ongeveer.

Het zou zo maar ééns kunnen zijn dat we deze gebeurtenissen inderdaad zelf hebben gewenst en dat ze nu gebeuren.

Eenheid dat is waar het hier om draait denk ik en om dat te kunnen waarnemen dien je de situatie te bezien vanuit (180 graden gedraaid) de kant van wie je bent, van binnen uit, of vanuit de schepper.

Maar dan moet je wel eerst alles wat zich aan de buitenkant afspeeld loslaten (anders bezien) en daar helpt Byron Katie dan weer bij met de vier vragen en de omkering...

Nou ja eigenlijk moet je helemaal niets ha ha
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Madeliefje 20-09-2011 13:51
het gedachte goed van Byron Katie erop los is niet gek.(jezelf de 4 vragen stellen en het omkeren)
wat Elenin betreft ik wacht af, en weet dat door de vele aandacht die eraan gegeven wordt ,die dingen kunnen veranderen. zijn wij niet mede-scheppers van de diverse gebeurtenissen?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 15-09-2011 20:12
Het enige dat ik wil zeggen is dat het frustreerend is dat ze van alles bedenken om de mensheid eronder te krijgen.
Leugens verspreiden en narigheid veroorzaken
zonder dat ze er voor verantwoordelijk willen zijn. Je ziet het constant kijk naar het voorbeeld BP in Amerika. De mensen op dat booreiland vroegen om materiaal om alles te repareren aldaar, wat zeggen die lui het valt wel mee ga maar zo door. Gevolg het boortoren eiland ontploft met als gevolg een enorme olieramp die zijn weerga niet kent.
wat doet die eikel van een baas hij gaat zeilen. Zijn oordeel later als hij niet anders kan neemt hij ontslag met als beloning een vette bonnus. Dit is maar een van de vele voorbeelden. In Nederland ook plenty van die lui kijk maar burgmeesters etc.
Wat je schreef Ik geniet en houd van het leven OMDAT IK NIETS WIL BEZITTEN
Is goede goede zaak en een hele goede overtuiging.

Groeten en geluk en respect van mijn kant
naar jouw toe.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Anoniem2 15-09-2011 18:47
Ik zal het proberen heel openhartig uit te leggen hoe ik met deze vragen om probeer te gaan.

De stelling :
Wie profiteerd daarvan de illuminatie deze genieten en houden van het leven omdat ze alles willen bezitten.

veréénvoudigen:
de illuminatie genieten en houden van het leven omdat ze alles willen bezitten.

Deze gedachte komt voor uit stress

Ik stel mezelf vervolgens 4 vragen en keer de stelling/gedachte/overtuiging vervolgens om.

vraag 1 , is het waar ?
Ik denk nee , maar ja of ik weet niet zijn ook goede antwoorden

vraag 2 , kan ik absoluut weten dat het waar is?
(Ik breng het nu bij mijn gevoel )!
Ik denk nee

vraag 3 , wat voel ik of hoe reageer ik wanneer ik deze gedachte denk?
-Ik word boos
-Ik word bang
-Ik vind dat ik géén leven meer heb, en eerlijk gezegd ben ik ook nog ééns bang voor de dood

vraag 4 , Hoe zou ik reageren wanneer ik deze gedachte NIET denk ?
(ik probeer mijzelf voor te stellen zonder deze gedachte).
-Ik zou me vrij voelen
-Ik zou genieten van het leven
-Ik zou mezelf eerlijk en open aan de wereld durven laten zien in de wetenschap dat dat kan en mag en als gevolg hiervan zou ik zonder enige weerstand(angst/stress_ leven vanuit wie ik echt ben
-Ik zou mijn volledige potentieel (be)leven !

Draai de gedachte om:
De Ilimunatie geniet en houd van het leven omdat ze alles willen bezitten
omdraaien
Ik geniet en houd van het leven omdat ik alles wil bezitten
(zie hier de reden van de stress die deze gedachte veroorzaakt)

Nog iets verder omdraaien:
(naar iets wat net zo waar of meer waar is)
Ik geniet en houd van het leven omdat ik alles wil bezitten
omdraaien
Ik geniet en houd van het leven OMDAT IK NIETS WIL BEZITTEN
----------------------------------------------

Dus als ik deze gedachte = overtuiging aanneem dan voel ik mij vrij, zonder angst en stress,geniet van het leven,zie uit naar de dood etc.etc.

En dit is wat ik in mijn vorrige posting bedoelde met:
Ik geloof dat ik ben wie ik ben,dus wat mijn overtuigingen zijn dat bepaal ikzelf.
Dus in dit licht bezien is het onmogelijk voor anderen om alles te kunnen bezitten.

Je kunt namelijk een ander niet bezitten zonder de toestemming van die ander !

Mijn overtuigingen dat ben ik namelijk zelf.

groeten en geluk gewenst.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# anoniem2 15-09-2011 17:40
Ik ben het heel erg met je ééns anoniem.
Er speelt nu een heleboel in de wereld en het is haast niet te bevatten vind ik persoonlijk.

Ik vind het allemaal erg moeilijk. Mijn stemmingen wisselen de laatste dagen dagelijks. En soms zelfs meerdere malen per dag.
Ik heb het gevoel dat alles zijn ontknoping nadert, wel we zullen zien.

Toch een kleine vraag:

Je schrijft :

Wie profiteerd daarvan de iluminati deze genieten en houden van het leven OMDAT ZIJ ALLES WILLEN BEZITTEN.

Mijn vraag hierbij:

Kun je dit echt absoluut weten ?

En dan nog een persoonlijke mening :

Ik geloof dat wie ik ben, dus wat mijn overtuigingen zijn , dat ik dat zelf bepaal.
Dus in dit licht bezien is het onmogelijk voor anderen om alles te kunnen bezitten.

Maar ik geef toe het is heel erg moeilijk om temidden van alle (des) informatie bij mijzelf te blijven.

Toch blijf ik bij mijn geloof hierin.

Ik wens jou ook sterkte
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 14-09-2011 12:32
ik heb in een boek van een dokter cq hersenchirurg gelezen over bijna dood ervaringen bde's genaamd.
Opzich als je de verhalen leest blijkt dat bijna iedereen die een bde ervaart het
een plezierige toestand vind waarin ze zich bevinden. Hier blijkt uit dat ze het ervaren als onvoorwaardelijke liefde die hen word gegeven. Ook komen zij de overledenen tegen.
Maar een enkele keer wordt het beleeft in angst.
Een ieder probeert zonder angst te leven maar het is soms moeilijk gemaakt door het verleden het geen een mens mee maakt in z'n leven.
Voor sommige ligt het op een goude schaal hebben een achter deurtje dus het leven lacht ze toe.
Je zou deze dan in de catogorie Houden van het leven = houden van de dood kunnen plaatsen.
Andere die een slechte jeugd hebben gehad of
het arm hebben of iets dergelijks komen dan in de catogorie Bang zijn voor de dood = Bang zijn voor het leven.

Maar dan zit ik nog met probleem dat de illuminatie van alles op de hoogte is en zo bang is dat ze alvast grote voorraden aanleggen in hun schuilkelders, de wereld bang maken met hun speculaties in de aandelen wereld, goud,olie, levensmiddelen graan aardappelen etc. duurder maken om te speculeren.
En uit die angst van de mensen bergen met geld verdienen.
Mensen ziek maken door ze foute medicijnen voor te schrijven simpel en alleen om meer geld op te strijken.
Andere schrijven ons voor dat dit land en dat land moet worden aangevallen om dat het niet volgens hun regels werkt.
Zelfs gaan ze zo ver dat ze worden beschuldigd van het hebben van oorlogstuig wat ze in feite niet hebben. en nou weet ik wel dat deze heersers van deze landen het niet zo nauw nemen met de bevolking. Maar als je ziet hoe het proces van Saddam is verlopen als staatshoofd van een land is dat aller belabberts. Het zelfde lot is Kadafi beschoren.
Maarik vraag mij af hoe zit het dan met Bush sr. en Bush jr. ze wisten dat 9/11 eraan kwam via de veiligheidsdienst etc maar doen vervolgens niets en laten het gebeuren met het gevolg 2600 doden of meer dit is net zo erg maar ze worden niet berecht rara hoe kan dat?
WAR against TERROR wie is de terrorist?
Wie verdient met de wapenhandel weer geld ?
Hoe kan het dat kadafi vrienden was met Berlosconi die hem daarna als een vijand beschouwd omdat de wereld hem hebben wil.
Ja ter dood dan kan hij niet meer spreken. Je zou hem bij wijze van spreken voor eeuwig kunnen vast zetten in de gevangenis.

Dus zo eenvoudig is het niet.
Wat is goed wat is fout?
Kijk in bijbel en ze maken elkaar af om gods wil is dit wel gods wil?
De inquisitie etc noem maar op uitmoorden om godswil.
Geen resultaat in Irak ,Geen resultaat in Afganistan. Vele doden burgers aldaar ook gesneuvelde soldaten uit de diverse landen,waaronder Nederland. Waarvoor deze landen zijn nu instabiel en het aantal doden burgers stapelt zich op. Amerika naar het schijnt is Failliet de dollar was tijdens Clinton nog wat waard. Vader Bush en zoon Bush hebben een groot gat in de begroting van de Amerikanen gemaakt net als gevolg veel werkeloosheid mensen uit hun huizen alsgevolg daarvan. Wie profiteerd daarvan de illuminatie
deze genieten en houden van het leven OMDAT ZE ALLES WILLEN BEZITTEN. Deze mensen maken dus bewust mensen dood en mond dood.

Gegroet anoniem.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# anoniem2 14-09-2011 10:11
@anoniem

Wat je bent = je overtuigingen , goed slecht dat maakt niet uit.

Deze overtuigingen = bewustzijn blijft altijd bestaan.

Leven of dood maakt niet uit !

Bang zijn voor de dood = Bang zijn voor het leven

Houden van het leven = houden van de dood
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 13-09-2011 12:11
Het is soms moeilijk te begrijpen en er is soms geen touw aanvast te knopen.
Als we de Hopi indianen moeten geloven zou na
de blauwe de rode ster volgen.
Het venijn zit em in de rode die de blauwe ster volgt dit is elenin.
Dus weldra na elenin begint de ellende pas goed
want als de rode ster een bruine dwerg is,
een uitgedoofde zon met een enorm massa gewicht
dan zo het heel goed mogelijk kunnen zijn dat deze de aardbevingen op aarde veroorzaakt en niet elenin. In het galactise verhaal zal de aarde niet verdwijnen de planeet zou zich zelf
en met behulp van hulp van buitenaf zich reinigen. De illuminatie zou van de aarde worden weggenomen om elders te proberen in ascentie over te gaan. Maar het ascenderen van de mensen hierop aarde, terwijl de aarde aan
het reinigen is met het nodige natuurgeweld,
is moeilijk te begrijpen.
Het lijkt wel of de mens eerst moet sterven
om daarna aan het ascentie proces deel te nemen.
Ik zou graag een reactie vernemen omtrent
dit gebeuren.

Vriendelijke Groet,

Anoniem.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 13-09-2011 07:39
Johan,

de update zijn de gegevens van de aardbevingen in samenstand met eleninuitlijningen. Dat was eerder nog niet duidelijk.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 12-09-2011 21:07
Ik geloof wel zeker dat de hogere regeringen (illuminatie om ze zo te noemen of schaduwregering) veel meer weten als dat ze vrij geven. daar ben ik het helemaal mee eens!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 12-09-2011 21:03
Ik heb nu al zo veel (heel veel) verschillende verhalen en voorspellingen gelezen. De ene met een hoopvolle goede afloop en de andere duister en slechte afloop. En vaak zo tegenstrijdig als de pest. Ook komen die zogenaamde voorspellingen haast nooit uit!!

Sorry hoor maar er zijn zoveel tegenstrijdigheden en verhalen dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien. En waarschijnlijk is het grootste gedeelte een broodje aap verhaal!!! Je kunt dit verhaal hier boven geloven.. maar waar zijn die bewijzen dan. (ik heb bv een heel andere loop van voorspellingen gelezen van de hopi indiaanen) en wel meer ook)
Mensen mensen toch... dat er iets aan de hand is in de wereld is duidelijk maar wat je leest zijn gewoon speculaties. Ik zou je niet druk maken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Keke 12-09-2011 18:31
Johan,

U heeft helemaal gelijk, google sky is niet live en oud. :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Johan Oldenkamp 12-09-2011 18:01
Beste allemaal,

Ik zie niet 123 wat nu precies de update is. Zelf vond ik een recente foto van Elenin:

www.pateo.nl/eleninfoto.htm

@ Harige Harrie,

Volgens mijn huidige weten zijn de beelden die we op Google Sky kunnen vinden uit 2007 en zeker niet live. Volgens mij hebben we daar dus helemaal niets aan. Indien dit niet klopt, dan verneem ik dat graag. (ik zie overigens niets bijzonders in het infrarode in Virgo)

Groeten, Johan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Harige Harrie 12-09-2011 16:22
Kijk op Google Sky e typ Virgo in en zet het beeld dan eens op infrarood... want sterrenbeeld Maagd zal erg belangrijk zijn. De oude Soemriers hebben het over het penetreren van de maagd als planeten door maag trekken. Niet ondenkbaar is dat Nibiru of PlanetX nu in Maagd zit. Lekker! Ook is het handig de sterrenbeelden Kreeft (Cancer) en Steenbok (Capricorn) in de gaten te houden, want PlanetX heeft zijn keerpunten in zijn baan om de Zon in de richting van die twee sterrenbeelden. Harige Harrie.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian 12-09-2011 13:58
Bij dit artikel heb ik 2 links geplaatst, waarvan ik denk dat de verwarring met een Bruine dwerg ontstaat. Elenin is nu een gegeven waarvan de baan bekend gemaakt is. Maar er staat nog een object in ons zonnestelsel. En die zie je alleen met infrarood op Google Sky. Hij wordt nu geflankeerd door Venus en Mercurius (links) en Mars (rechts). Kijk even en maak uw gedachte op.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 09-09-2011 17:31
het aantal aardbevingen in de wereld neemt toe.
Wat is er aan de hand weten de hogere heren
al reeds wat er speelt en nemen zij hun maatregelen ertegen en laten ze het gepeupel
maar weer in het ongewisse.
In de hoop dat zij het zullen overleven?
Eerst graaien ze er maar op los om daarna ons in de puinhopen achter te laten.
gezellige lui die illuminatie.
Oftewel die drie procent rijken die alles van ons stelen en ons laten denken dat dit normaal is ons hersenspoelen etc. bah bah.hoelang houden ze dit nog vol de eterbakken

Groetjes aan alle die wel zuiver op de korrel
zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Danny 09-09-2011 12:01
Ik was ook zoekend naar de waarheid .
Na al deze filmpjes op youtube te hebben gezien zag ik door de bomen het bos niet meer .Tot dat ik shaman healers 1/22 heb bekeken van Dr Alim Bey deze man gaat op alles in .Onder andere het onstaan van de mens .
Dit was voor mij een eye opener voor in de wereld waarin we leven . dit alles duurt wel 22 maal 10 minuten maar is zeer interresant en boeiend
Ik ben benieuwd wat mijn mede mens hiervan vind .
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# sjaak 08-09-2011 07:55
Elinin is uit elkaar gevallen toch? Wat doen de brokstukken dan? Weg? Of zijn dit de neefjes ( nakomelingen)?
Tevens lijkt mij de koers gewijzigd.Zijn er nu vele brokstukken en krijgen we een meteorenshow?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Aad 07-09-2011 09:10
Die wezens zijn er al lang, langer dan wij de aarde bevolken. Ze observeren ons vanaf de ruimte, en manipuleren onze toekomst.In 2011
zullen ze ingrijpen, omdat de aarde gereinigd gaat worden. Deze wezens worden in de bijbel
de wachters genoemd.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 05-09-2011 19:36
Een ieder is een vonkje van het heelal,
en geeft er zijn eigen interpretatie aan.
Hopelijk komen galactische wezens ons helpen
onze krachten terug te geven op allerlei
gebied wat betreft geneeskracht en onze onvoorwaardelijke liefde aan elkaar.
Gun elkaar het licht en de vrijheid maar
vooral elkaars eerlijkheid en oprechtheid.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 05-09-2011 19:21
Met plezier wijs ik jullie op een artikel dat ik vertaalde uit het Engels. Het gaat over de verandering van koolstof 12 naar koolstof 7, geen geloof maar keihard materiaal, opgetekend door 3 wetenschappers die zelfs een nominatie hiervoor kregen voor de Nobelprijs en alledrie eentje kregen.
www.bovendien.com/spiritueel/ascentie-verklaard
Toen Marcel Messing enkele manden geleden in heerlen was voor zijn lezing, Het Huis op een Rots gebouwd, maakte ik hem attend op deze kennis en stelde hem er vragen over. Als je deze en andere vragen aan Marcel wilt horen en natuurlijk zijn antwoorden dan kun je het interview terugluisteren en kijken via bovendien.com/.../...

Beste Stephan,

Niemand hier claimt de waarheid in pacht te hebben en kan zulks ook niet claimen want wie weet wat de waarheid is?
Iedereen heeft een mening en iedereen kan en mag die mening uiten, dat is het format van Bovendien en dat is wat wij graag zien. Het enige dat wij vragen hierbij in acht te nemen is respect naar de ander en zijn mening. Volgens mij is dat in deze discussie goed gelukt. lilian pikte jouw reactie perfect op en stelde je meteen gerust dat jouw mening net zo waardevol is als die van anderen. Dat je kunt lachen met onze discusiie is wat mij betreft mooi meegenomen, lachen is immers gezond heb ik mij ooit eens laten wijsmaken.

Wij zien je daarom graag nog eens terug. Misschien leuk om zelf eens op zoek te gaan naar die Anunnaki en de kleitabletten. Ben zeer benieuwd of je op de een of andere manier toch de waarde van deze kleien documenten in ziet.

Wat betreft de oude bouwwerken. Volgens wetenschappers die deze gebouwen via koolstofdatering op leeftijd checkten blijken alle oude gebouwen rond 10.500 jaar geleden gebouwd te zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian 05-09-2011 13:22
"Jullie" wereld is ook jouw wereld. Met dat verschil dat iedereen zijn eigen realiteit heeft. Geloof je wat je ziet of zie je wat je gelooft? Met die vraag als uitgangspunt kunnen we nog wel een boom opzetten. Mits je open staat voor andere zienswijzen en het niet belachelijk zit te maken, heeft een dialoog zin.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Stephan 05-09-2011 12:56
Allen,

Ik vond het leuk een kijkje in jullie wereld te nemen. Bedankt daarvoor. Veel succes de 26ste september en daarna natuurlijk ook. Ik zou het prettig vinden als iemand me na de 26ste september kan uitleggen waarom er toch geen bruine ster voorbij kwam, maar een dood ordinair stuk ruimtepuin waar we verder iets van merkten. Daar is vast een waterdichte verklaring voor.

Doeidoei.

Groetjes,
Stephan.

P.S.: Wel jammer dat er geen discussie mogelijk is en dat in plaats van argumenten alleen citaten uit romans worden gebruikt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian 05-09-2011 12:17
Laat je niet ontmoedigen door die enkele reacties waaruit blijkt dat jouw poging tot delen niet aankomt. In tegendeel zelfs, ik waardeer jouw bijdragen bijzonder en ze stimuleren mij om mijn visie te publiceren, terwijl ik dat tot nu toe nooit eerder op deze manier heb gedurfd. Steeds teveel angst gehad om gek gevonden te worden. En waarom?

Van huis uit heb ik het RK-geloof meegekregen en ik moet eerlijk zeggen dat ik me als kind zijnde zo voorgelogen heb gevoeld. De onvoorwaardelijke liefde en goedheid die gepredikt wordt, komt nauwelijks tot uiting in de daden. Die hypocrytie is een van de grootste teleurstellingen die een kind kan ervaren wanneer het opgroeit. Met alle gevolgen van dien, want waarom zou je zelf Roomser willen zijn dan de Paus, om maar even een spreekwoordelijke link naar het geloof te gebruiken.

Terecht dat we hier op een forum zoals van Bovendien proberen mensen te bereiken die naar informatie op zoek zijn zoals we hier met elkaar willen delen. Dank voor jouw inbreng.

Mocht je contact willen houden om verder van gedachten te wisselen, ben ik buiten dit forum om bereikbaar via Nexus.

In Lak'ech.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 05-09-2011 08:29
Niets ten nadele van de 'nativs' (indianen) in de America's maar de tempels, piramiden en paleizen stonden er al... dat beamen ookde Azteken, Maya's en Inca's zelf. De bouwers ervan, de opdrachtgevers zijn de goden, die niet bestaan volgens sommigen. Dit zijn geen opperwezens, maar kolonisten die als astronauten of kosmonauten naar hier kwamen. Zij hebben de mens naar hun beeld geschapen en wij zijn hun slaven. Dat is de essentie van de discussie plus dat hun ster de Blue Star Kachina er aan komt, gevolgd door de Red Star Kachina. Eerst zou een komeet verschijnen en vervolgens de grote vernietiger, de 'hakker' zoals de Hopi hem noemen.

Onze gehele planeet is dus in handen van een ras dat niet van hier komt en overal op de wereld lieten zij hun sporen na. Dus bouwwerken als piramiden, tempels en paleizen werden in hun opdracht gebouwd, in samenwerking met de blanke elite. Die blanken hebben wereldwijd de operaties geleid. Zij zijn de uitverkorenen omdat zij het meeste DNA in zich dragen van hun scheppers de goden, die overigens hun naam danken aan de ster waarvandaan zij komen; GOD. Heeft niets met hogere machten te maken, het zijn wezens uit de 5e of 6e dimensie die hier in 3D oppermachtig zijn.

Tijdens de komende voorbijgang van deze ster, de verandering van tijdperk Vissen naar tijdperk Waterman, het door de fotonenzone gaan, het aflopen van de Maya-kalender in 2012 (moet zijn november 2011) en het aflopen van de Krita-Youga (Hindoe-tijdperk) vallen zoveel krachten tegelijk te bespeuren dat deze periode de 'Transformatie' wordt genoemd... en dit is het moment, Kosmisch gezien, voor de mensheid om het juk van slavernij af te werpen. Dit is de gelegenheid vrij te worden... en worden we bijgestaan door de 'Ruimtepolitie', anderen noemen het engelen of lichtwezens maar het zijn vermoedelijk afgezanten van de Gallactische Federatie van Vrije Volken en Planeten, met een militante afdeling; het Astar Commando.

Voor velen klinklare onzin, voor anderen een gegeven. Feit is, ook al kun je het moeilijk geloven, dat er een einde komt aan dit tijdperk van 3600 jaren. En net zoals de laatste keer zullen vulkanen vuur en as braken, zullen er aardbevingen volgen, stoenami's op de kusten rollen en zal het weer veranderen en mogelijk zelfs het klimaat. Gewassen komen niet meer op, fruit verdord an de bomen, vee sterft massaal, oppervlaktewater wordt giftig door het stof uit de astroidengordel enz... Het gaat er om wat je kunt doen en moet doen. Het allerbelangrijkste in deze tijd van 'zuivering' is om eerlijk en oprecht te blijven, zuiver op de graat en vooral liefdevol naar jezelf en anderen. Dat lijkt me een hele opgave omdat ook de tegenkrachten met de dag sterker worden. Ik wens iedereen veel sterkte de komende maanden en jaren. Dit was mijn laatste reactie.

groet Evert Jan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Stephan 04-09-2011 21:39
Hallo,

De enige rood draad die ik waarneem is dat de mens, met zijn enorm overschatte intelligentie, alles wat ie niet begrijpt aan hogere machten toeschrijft, om de doodeenvoudige reden dat ze het niet kunnen verteren dat ze iets niet kunnen verklaren. Vroeger geloofde bijna iedereen in een of ander god of grootheid. Tegenwoordig geloven veel mensen in wetenschap, sinds deze op veel onverklaarde verschijnselen een plausibele verklaring produceerde.

Dat koningen het volk in het verleden voor hielden dat ze door god waren aangewezen,.. ja, hallo, dat zou ik ook zeggen. Wat zou jij doen? Dat is de beste manier om het gepeupel onder de duim te houden. En dat dat in teksten geschreven staat...? Dat zegt natuurlijk ook niets. Er staat zoveel geschreven. Dat heeft dan dus iemand geschreven die daar belang bij had. Lijkt me voor de hand liggend. Het sprookje van Hans en Grietje staat ook geschreven, maar dat maakt het niet automatisch waarheid.

Dat volkeren als de Maya's en de Azteken menselijke offers brachten staat vast. Daarvan zijn talloze fysieke bewijzen, variërend van menselijk DNA op offerstenen en offermessen tot menselijke resten in waterputten en op bergtoppen. De offerrituelen zijn zelfs vastgelegd in hun bouwwerken.

Dat de oude volkeren grote kennis hadden van geometrie en astronomie staat vast. Ook toen waren er al zeer slimme mensen. Ongetwijfeld. In de middeleeuwen bouwden sommige mensen prachtige kathedralen, maar andere stookte onschuldige vrouwen op, omdat ze heksen zouden zijn.

De verhalen van Amitakh Stanford over de Anunnaki staan wat mij betreft op zich zelf. Het is leuk om te lezen, maar er is geen enkele stukje fysiek bewijs voor, terwijl er bewijs in overvloed is voor de meer down-to-earth verklaringen voor moeilijk te begrijpen dingen.

Maar goed als je het leuk vindt om in dat soort dingen te geloven...ga je gang. Ik vind het een nogal negatieve kijk op het leven, om te geloven dat de hele geschiedenis gelogen is. Ik denk dat er inmiddels ook een grote groep mensen is die geloven dat we echt in The Matrix leven. Rot voor ze!

Groeten,
Stephan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 04-09-2011 21:14
Allen,

ik heb niet de intensie dat mijn inzichten de juiste zijn, hoewel ze het wel zijn maar ik wil graag delen. In dat delen vind ik het niet onbelangrijk bepaalde omgangsvormen te hanteren en andere deelnemers niet te kwetsen. Sommige deelnemers staan daar kennelijk anders in en vinden het normaal bepaalde beleefdheden niet in acht te nemen. Ik ben niet christelijk danwel religieus opgevoed en heb een sterke antipathie tegen alles wat met religie te maken heeft. Mijn speurtocht leverde mij inzichten op en maakte me bewuster van ons verleden. Dat deelnemers aan deze discussie of uitwisseling daarin niet mee kunnen, heb ik te accepteren.
Voor de duidelijkheid kan ik zeggen dat de letter G in vele talen en bij vele volken inwisselbaar is voor de letter K. Het Soemerische woord voor Stier is dus GU... ook te lezen als KU (koe) en hee dan hebben we het toch over een rund. Mijn taalontdekking is uniek en iedereen mag twijfelen of het afwijzen, maar ik weet wat ik ontdekt heb. De door Stephan genoemde boeken ken ik niet maar wel; 'De Twaalfde Planeet', van Zecharia Sitchin, 'De Goden van de Kosmos', van Alan Alford en de boeken van Von Daniken, Velikovsky, Charroux en tal van anderen, om er maar enkelen te noemen. Wat de essentie is van deze uitwisseling - is de komst van kometen en de komst van een ster, een bruine dwerg. Elkaar vliegen afvangen is zo kinderachtig omdat de wereld zoals we die kennen binnenkort weg zal zijn. Ik hoop dat dat doordringt tot de deelnemers van deze discussie en uitwisseling. We zouden ons meer druk moeten maken over wat we kunnen doen als het zo ver is, wat de mogelijkheden zijn om te overleven. In dat kader bezien heb ik slechts willen delen en laten zien wat er in ons verleden heeft plaatsgevonden. Ik heb heel mijn leven nagedacht alvorens internet vol te typen...

groet Evert Jan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian 04-09-2011 20:07
Ik denk dat de verering van runderen verder gaat dan de onmetelijke dankbaarheid voor het dienen van de mensheid door de eeuwen heen. Ik vind de verklaring van Evert Jan erg aannemelijk, juist omdat hij de hele rode draad blootlegt. Had ik nog niet eerder in die context zo bekeken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 04-09-2011 17:57
Beste Stephan,

je schrijft;
Wat is de waarde van voorspellingen die primitieve volkeren honderden of zelfs duizenden jaren gelden zouden hebben gedaan? Volkeren zonder schrift, slechts vage afbeeldingen in stenen gehakt, op velerlei wijzen uitlegbaar. Volkeren die hun eigen kinderen offerden. Volkeren die hun enige waterbronnen vergiftigden door er lijken in te dumpen ter ere van hun goden. Volkeren die ten onder gingen aan hun eigen oorlogszucht, hebzucht en egoïsme. Nee, ook die volkeren waren gewoon mensen net als wij, met alle nukken, goede en slechte dingen, niet meer niet minder.

Van de week was op National Geographic ook een docu over oude volkeren. de tempels werden uitvoerig bekeken en de wetenschappers die deze tempels ontwikkeld hebben bejubeld voor hun ongelooflijke kennis van de geometrie en de sterren. vervolgens komen ze met een plat verhaal dat deze zelfde hoogontwikkelde beschaving naar alle waarschijnlijkheid mensen zou offeren. Een paradox in optima forma.

Er zal eerst bewijs geleverd moeten worden voor die belachelijke rituelen en dat bewijs is er niet, het zijn meestal enkel aannames.

Op eenzelfde manier verdraaien ze feiten omtrend de piramides. De grote piramide werd geforceerd met dynamiet, vervolgens zochten wetenschappers naar een sacrofaag met een mummie, die vonden ze niet. Conclusie, de piramide is geroofd, en dat terwijl ze zelf de ingang forceerden met dynamiet.

ook is het schering en inslag dat ze de piramides laten zien en meteen daarna de sacrofaag van Toetanghamon, mensen plakken deze beelden aan elkaar en menen dat de faraos gevonden werden in een piramide. Dit gaat zelfs zo ver dat leraren en leraressen op lagere scholen ( die van mijn kinderen )zelfs onderwijzen dat de mummies gevonden werden in een piramide. Wanneer ik ze dan vertel, nadat mijn kinderen dit aan mij verteld hebben, dat de koningen gevonden werden in het dal der koningen, dan staan ze versteld van hun eigen domheid en de misleiding van de vele zogenaamde topdocumentaires waar jammer genoeg veel mensen hun info vandaan halen.

Ik kom dan weer met mijn stokpaardje;

Niets is wat het lijkt maar het is precies zoals het is.

De geschreven geschiedenis is grotendeels gelogen en precies om die reden die hier boven door mij en door anderen worden aangegeven. Wij mogen niet weten dat wij al duizenden jaren gemanipuleerd worden door een ander ras.

Heb ik toch nog een dringend vraagje aan je.

waarom vertellen koningen en koninginnen dat ze door God gekozen zijn ( feitelijk staat in de tekst dat ze door de Goden gekozen zijn )?

Kun jij dit verklaren en geschiedkundig invullen?
Waarop baseren deze mensen dat? Waar kan ik dit als werkslaaf terugvinden/lezen?

Enkel in de Enuma Elish.de laatste keer dat de Anunnaki hier aanwezig waren, zij gaven enkele families de opdracht een oogje in het zeil te houden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Stephan 04-09-2011 15:56
Beste Evert-Jan,

Als jij het oude testament aanhaalt als een bron van realistische kennis en als jij gelooft dat er in Nederland een goden-volk leeft dat vanuit ondergrondse bases de wereld bestuurt, dan liggen onze realiteiten zover uiteen, dat ik betwijfel of mijn favoriete boeken jou zullen aanspreken.

Maar probeer eens: "The blind watchmaker" en "The God-delusion" van Richard Dawkins of "What technologie wants" van Kevin Kelly.

Dat zijn mensen die eerst tientallen jaren onderzoek deden voordat ze iets gingen opschrijven.

De meeste fantasten die het internet vol typen met spookverhalen vergeten eerst na te denken.

Wat is de waarde van voorspellingen die primitieve volkeren honderden of zelfs duizenden jaren gelden zouden hebben gedaan? Volkeren zonder schrift, slechts vage afbeeldingen in stenen gehakt, op velerlei wijzen uitlegbaar. Volkeren die hun eigen kinderen offerden. Volkeren die hun enige waterbronnen vergiftigden door er lijken in te dumpen ter ere van hun goden. Volkeren die ten onder gingen aan hun eigen oorlogszucht, hebzucht en egoïsme. Nee, ook die volkeren waren gewoon mensen net als wij, met alle nukken, goede en slechte dingen, niet meer niet minder.

Er is nooit 1 minuscuul stukje bewijs geleverd voor het tegendeel.

Groeten,
Stephan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Stephan 04-09-2011 15:24
Hallo,

Een betere verklaring voor het "koeien- en stierengedoe" lijkt mij dat dit soort runderen de eerste gedomesticeerde dieren waren in de geschiedenis van de menselijke ontwikkeling. Deze dieren hebben ons tegen wil en dank al duizenden jaren gediend in onze ontwikkeling door voor voedsel en mechanische energie te zorgen, in vrijwel alle uithoeken van de mensenwereld. Sterker nog, koeien en stieren zoals wij die kennen, komen in de natuur niet voor. Zij zijn puur en alleen het product van veredeling door de mens. Deze dieren verdienen wel enige verering, mijns inziens.
Met referte aan "Het scheermes van Ockham": Deze filosoof stelde al in de 14de eeuw dat als voor een fenomeen meerder complete verklaringen zijn, de eenvoudigste verklaring vrijwel altijd het dichtst bij de werkelijkheid ligt.

Groet,
Stephan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 04-09-2011 13:55
Dag Lilian,

de term Diets is bedacht door Jan van Gorp uit Hilvarenbeek (Iohannes Gorpius Becanus, 1518-1572). Hij stelde dat het Diets (het Nederlands van zijn tijd) geen tak is aan de Germaanse stam, maar de stam zelf. Hij zei dat onze taal de oudste is van allemaal en daar leidde hij d 'outs af en diets. In het Wilhelmus staat Diets voor de oudste 'bloedlijnen' van Willem van Oranje. Ik ga in mijn beweringen zo ver dat de oer-Nederlanders, de proto-Friezen, die hier rond 1700 jaren voor de jaartelling neerstreken, afkomstig zijn uit Soemerie. Wij zijn directe nazaten van Abraham en de kinderen van Jacob. Bekend als de 12 stammen Israels. Twee stammen wonen hier, Zebulon en Issachar. En aangezien de blanke roodharige mensen de directe afstammelingen zijn van de 'goden', gaan hun bloedlijnen terug tot aan de schepping van de mens. Tenminste tot die van Noach. De koninklijken, de royals, zijn de rooien, de roodharigen. Zij zijn de door de goden aangestelde heersers over de rest van de mensheid. Ons koningshuis is volledig Duits en heeft weinig tot geen relatie meer met Willem de Zwijger... die geen zwijger was maar een 'Zwieger'. Hij trouwde meermalen en had iets van 50/51 zwagers of schoonbroers, in het Duits 'Zwieger' genaamd. Vandaar zijn 'nickname' om het eens in goed Nederlands te zeggen. Dus de begrippen Deutsch en Dutch hebben een relatie met een ouder woord; Diets. Oranjes, Bilderbergers, Vrijmetselaars enz zijn de elite van deze planeet en nemen een bevoorrechte positie in. Hun doel op dit moment is het terugbrengen van de mensheid van 7 miljard tot maximaal 500 miljoen. Staat zelfs beschreven op een gedenksteen in de Amerikaanse staat Georgia. De Egyptische dynastie van heersers zit momenteel in Amerika en de meeste Amerikaanse presidenten zijn uit de bloedlijnen van de Egtptische farao's. Nederland, althans de krachten en machten achter de schermen spelen politiek wereldwijd een hoofdrol. Nederland herbergt enkele ondergrondse bases, vanwaaruit de Anunnaki de wereld aansturen.

groet Evert Jan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 04-09-2011 13:35
Dag Stephan,

geef me eens enkele suggesties en titels van goede boeken. Kennelijk heb ik een groot gebrek aan de juiste informatie. k haal mijn informatie inderdaad van de achterkant van een pak hagelslag (De Ruyter - puur) maar ik heb weinig op internet gesnuffeld. Dus dat kun je me niet aanrekenen. Wacht met smart op jouw boekadviezen.

vriendelijke groet,
prof dr Udo Limpopo.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian 04-09-2011 13:17
Tja, sommige dingen lijken wat ver gezocht. Toch zie je pas het verband wanneer iemand het lef heeft om dit te publiceren. Ik wist bijvoorbeeld niet waar dat stieren- en koeiengedoe vandaan kwam. Nu wel. Op fora vind je vanalles en het is de kunst om er datgene uit te pikken wat jouw realiteit aanvult.

Net als jij hoop ik dat er gauw wat tastbaars gaat gebeuren, zodat ook het merendeel van de sceptici wat verder gaat kijken dan de berichten waar men nu wat lacherig tegenover staat. Doomsday geloof ik niet in. Wel dat er een flinke ommezwaai komt. Hoe precies? De tijd zal het leren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Stephan 04-09-2011 12:08
@Lilian:

Ik moest erom lachen, maar ik vind het niet belachelijk. Iedereen moet ergens in geloven om een houvast te hebben in een wereld die van geloof aan elkaar hangt.
Ik moest voornamelijk lachen om de uiteenzettingen van de prof dr hoe-heet-ie-ook-alweer. Hij haalt er dingen bij die nergens iets mee te maken hebben, met kennis afkomst van de achterkant van een pak hagelslag. Ik bedoel je kan het ook zelf in het belachelijke trekken. Ik zou zeggen lees eens een goed boek en geloof niet alles wat je op internet leest. Doomsday voorspellingen zijn zo oud als de mensheid. Het lijkt wel of intelligente sterveling daar behoefte aan hebben. Van alle ontelbare einde-der-tijden voorspellingen zijn er tot nu toe precies 0 uitgekomen.
Elke cel in mijn lichaam hoopt dat er echt eens iets gaat veranderen, maar mijn voorspelling luidt: "Er gaat helemaal niets gebeuren" Daarvoor is het universum te fysiek en te weinig spiritueel.

Groeten,
Stephan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian 04-09-2011 07:35
Geeft niks hoor Stefan, doe er mee wat je wil. Als het lachen is, heb je iig een vrolijk moment gehad. De tijd van me geremd te voelen door mensen die dit belachelijk vinden, ben ik voorbij.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Stephan 03-09-2011 22:54
Hallo mensen,

Ik kwam toevallig op deze site en ik ben een beetje gaan lezen, omdat veel lees en erg nieuwsgierig ben. Ik moest erg lachen om de grappige verhalen en al helemaal over de commentaren die eronder geschreven waren...Toen na een tijd, nee dat kan toch niet, ofwel, ja, ja toch wel...na een tijdje realiseerde ik me dat jullie dit echt MENEN...Dit zijn geen grappen! Jullie geloven echt in deze verhalen...
Toen kwam ik niet meer bij.

Ik zou willen dat ik ook zo was en net als jullie kon geloven in zulke mooie en spannende verhalen. Wow! Ga zo door!

Groeten,
Stephan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian 03-09-2011 21:37
Trouwens, Evert Jan, jouw verwijzing naar het Diets als taal vind ik erg interessant. Het zit immers in ons volkslied, hoewel iedereen vrolijk zingt "van Duitsen bloed" terwijl het Dietsen bloed is. Maakt daar de link naar de Oranjes en de "heersers" zoals Bilderberg de cirkel rond? Zomaar een gedachtengang hoor :-).
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian 03-09-2011 21:28
Evert Jan, bedankt voor je reactie.
Inderdaad kent iedere levensvorm goeden en slechten. Dat is immers onze uitdaging en onze les. En de slechten die we zien, uitgaande van het feit dat wij natuurlijk de goeden zijn (...), zijn slechts spiegeltjes. Totdat we onze donkere kant accepteren en integreren in ons geheel en mededogen kunnen hebben voor de spiegel die de ander ons durft te tonen. Zonder donker geen licht en omgekeerd.

Steeds weer ontdek ik andere informatie die ik tot nu toe niet kende, dankzij de reacties op fora zoals van Bovendien. Het is ook behoorlijk onthutsend om wakker geschud te worden. Ik denk dat het in een tekst van De nieuwe Dokters was, waarin ik voor het eerst over "het spel" heb gelezen. Ik was er een poos niet goed van en toch, mijn gevoel zegt dat het gewoon klopt. Maar hoe vertel je zoiets elkaar? Sindsdien neem ik niks meer als vanzelfsprekend aan. Anderszijds vallen er met die visie ineens een heleboel puzzelstukjes op z'n plaats.

Wij aardlingen kunnen ons nu niet voorstellen welk een krachtige spirituele wezens we zelf zijn. Wie verzint ook zoiets als een "spel", in het echte leven bedoel ik, maar kijk eens naar de huidige spelletjes die we fantasie noemen. Hoe cool zou het zijn als we onszelf zouden kunnen "downloaden" in het door onszelf gecreëerde personage in het spel. Need I say more?

Alsof we niet in onszelf kunnen geloven of kunnen bevatten, hebben we iets symbolisch nodig om te kunnen vereren, althans... dat hebben we eeuwenlang gedacht. En dat kwam de heersers ook bijzonder goed uit. Het is tijd dat het spel nu tot voltooing komt en dat we het gaan spelen zoals we het oorspornkelijk bedacht hebben; in vrede en liefde voor alles wat we geschapen hebben. Ik kan me herinneren dat ik voor mijn incarnatie er naar smachtte weer zout te kunnen proeven. Hoe eenvoudig prachtig kan het leven zijn.

Natuurlijk blijven er sceptici. Mensen die zich nog afzetten tegen alles wat afwijkt van de oogkleppen waar ze mee opgevoed zijn. Begrijpelijk ook, want hoelang is er al verwarring gezaaid.

Ik zie uit naar het moment dat Elenin, of welke naam het ook moge hebben, eerstdaags pontificaal aan de hemel prijkt en voor iedereen zichtbaar zal zijn. De reactie zal wereldschokkend zijn. Pas dan kunnen we echt aan de slag.

In Lak'ech.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 02-09-2011 18:00
Lilian,

goed gesproken! Zo is het! ik heb er met Marcel Messing eens over gesproken, dat hij niet zo negatief moet zijn over de Anunnaki. Er zijn ook goeien... 'en als we hen veroordelen, veroordelen we ook onszelf', waren de laatste woorden van mijn lezing in 2007 op het Frontier Symposium in Amsterdam... en zo is het. Graag wil ik nog opmerken dat GOD slechts een regionaal fenomeen is omdat het hier de 2e ster van ons zonnestelsel betreft en dus heel laag in de Kosmische hierarchie staat en beslist niet de schepper is van het HeelAl of het Universum.

Zodoende noemen we de kolonisten van de ster God dan ook 'goden'. Heeft niets met belangrijkheid te maken. Wezens van de Aarde noemen we 'aardlingen', maar liever 'Gaianen'. Ons woord GOD stamt van het Soemerische woord GUD en dat is; GU.UD.> met de betekenis; 'stier-uitdravend', ofwel wilde aanstormende stier. Vandaar ook overal ter wereld de 'Koe- en Stiervereringen', bij vrijwel alle volken en in vrijwel alle culturen.

Denk aan het stierenvechten in Spanje, Mexico en Frankrijk, denk aan de 'heilige koeien' in India, de acrobatiek met stieren in de oude Myceense cultuur op Kreta, het door de straten hollen met stieren erachteraan in Pamplona enz... en natuurlijk de hoorns op de helmen van de Vikingen en de Japanse Samoerai-ridders. Denk aan de rode lap (uitleg volgt nog wel eens) en het Bulls-eye in het dartbord! En wat te denken van het grote prairie-rund in America; de Bison (waar meteen de link ligt met de 2e ster, de bij-Zon - bi-Son).

groet Evert Jan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian 02-09-2011 14:00
Na het zien van de onthulling door Bram Vermeulen (In den Beginne) was ik even in vertwijfeling. Als de mens, door Annunaki geschapen, Enki en Enlil God noemt, waar blijven we dan met ons hele vrede en liefde verhaal?

Heel eenvoudig. Zelfs Annunaki, mensen of Grey zijn spirituele wezens in een verstoffelijkt lichaam. Ook zij komen van de Bron. Dus wat er ook op ons af komt in de vorm van blauwe, rode of paarse ster, ik denk dat het onze taak is om er voor te zorgen dat we liefde en vrede zullen uitstralen, zodat we niet vervallen in dezelfde fout die we ten tijde van Antlantis hebben gemaakt.

En ja, ook ik heb mezelf voor gek verklaard, omdat hier niets over te vinden is. Nu ik steeds meer berichten lees over de zogenoemde cover-ups, snap ik dat wel. En ervaringen zoals we nu gaan krijgen bestaan alleen in voorspellingen, dus wie kan ons adviseren?

Wij zelf. Wij zijn samen God. Wij maken allemaal deel uit van de bron. Het einde van het spel zal zijn dat we met z'n allen door één deur kunnen.

Namaste.

In Lak'ech.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 01-09-2011 19:12
Evert jan,

Zou t.z.t. eens contact met mij willen opnemen? In zake de teksten die je hier geschreven hebt. Ik ben zeer benieuwd naar de subtaal die je tegen bent gekomen.

Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 01-09-2011 16:38
Nexus, niet begrepen omdat ik een Evert Jan ken die ook bezig met de Hopi en het eindtijdverhaal en ik dacht - net iets voor hem!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 01-09-2011 15:04
Wellicht al begrepen, die opmerking was van mij.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 01-09-2011 10:40
Dag Guido,

je kunt heel goed kakelen maar kun je ook een ei leggen? Kritiek hebben is prima, opmerkingen maken oke maar dan wel constructief of bezoek jij alleen maar weblogs om te keten...

groet Evert Jan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# guido 01-09-2011 10:14
hahahahahahahhhahahahaha DR Professor Udo you are a big joke hahahahahahahahaa neem nog wat ttai taai
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 01-09-2011 07:57
Inderdaad Evert Jan,

maar in dit vroeg-Nederlandse Nederlands zitten duidelijk nog Latijnse invloeden. Niet erg want de Etrusken die aan de Romeinen vooraf gingen kwamen immers ook uit Soemerie. Er was een noordelijke migratie en een zuidelijke. De noordelijken (komen we steeds tegen in de geschiedenis; de noordelijken tegen de zuidelijken!) gingen via Rusland en Finland. Daar komen uiteindelijk de Germanen uit voort en de Germaanse talen zoals het Zweeds, Noors, Deens, Duits, Nederlands, Fries en Engels. Uit de zuidelijke migratiegroep komen het Roemeens, Italiaans, Frans, Spaans en portugees voort. Was het leuk in Heemstede twee weken geleden?

groet Evert Jan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan 01-09-2011 07:42
Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (a)nda thu uuat unbidan uue nu....bedoel je zo iets?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# hans55 31-08-2011 21:44
hier meer info de komeet komt richting aarde nieuwsbreker.punt.nl/?id=638834&r=1&tbl_archief=&
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# guido Habets 31-08-2011 21:44
watch this link Elenin en zie op de opname hoe Elenin disintigreerd en de Comeet is history, veel bla bla om niks

www.star-people.nl/index.php?module=news&id=7872
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 31-08-2011 21:40
Precies. ik stelde dit echter gisteren al in mijn reactie op jouw teksten. HJet probleem is dat je vandaag de dag vrijwel geen enkele bron meer voo waar kunt aannemen. De elite zit overal met hun tengels in.

Voor alle mensen die een link plaatsten die vervolgens niet blijkt te werken.

Je clickt op de wereldbol met paperclip en dan verschijnt er dit url ( tussen haakjes ) en nog eens url ( tussen haakjes.. Tussen deze twee URL afbakeningen plaats je jouw link, dan zal de link ook werken.
Voor nu zal ik de links even nalopen en alsnog werkend maken via mijn ingang.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 31-08-2011 20:22
Hallo Nexus,

in dit leven heet ik Evert Jan en mijn alter ego is professor doktor Udo Limpopo, ontdekker van het Kwando, de tweede taal van de Anunnaki, onze 'goden'. Ik kreeg deze naam van vrienden, ten tijde van mijn taalontdekking in 1999. Wij spreken in Vlaanderen, Nederland en het noorden van Duitsland de oudste taal van de wereld, de taal die God sprak met Adam en Eva. Die taal werd door Jan van Gorp uit Hilvarenbeek in de 16e eeuw al het Diets genoemd... d'oudtse! Het is de taal van de Soemeriers en van de astronauten en kolonisten van de tweede ster van ons zonnestelsel... of van veel verder weg in de ruimte en uit de 6e dimensie.

groet Evert Jan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 31-08-2011 19:59
Dan ben ik blij. Van de andere kant wil ik mijn kinderen meer bieden dan een geconditioeenrd leven van de wieg tot het graf, vol met leugens, verdraaiingen en haat en nijd.
ik ben klaar met dit wereldbeeld dat osn elke dag weer voorgespiegeld wordt, ik wil leven en laten leven met respect naar alles en iedereen toe.

Blijkt Elenin nu echt niet de blue star te zijn dan is dat zo, een beetje waakzaamheid is nooit weg.

Stel dat het wel de blue star is en dat er daadwerkelijk een rode vriend achteraan komt die voor groot gevaar kan zorgen, the purifier, zoals hij genoemd wordt, dan ben je toch blij dat je op zijn minst een beetje extra voedsel in huis hebt.

Wat mij betreft is dat sowieso een goed advies. In deze wereld waar wij nu in leven kun je niet waakzaam genoeg zijn. Niet bang want angst is een slechte raadgever, waakzaam.

Dit is meteen antwoord op de mensen die reageren met veel blabla en zo. Ik begrijp het wel, spanning en daarna de opluchting maar ik zie liever een gefundamenteede uitleg dan een soort nujij oneliner. No offense!

Bij de weg, de links werken allemaal nu!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 31-08-2011 17:32
Nou dat zijn interessante beelden, maar niet heus! Kijk op Google en typ 'Comet Elnin filmed over Australia' in en kijk naar levende beelden van de komeet... die overigens niet zo heet. Het verhaal van Leonid Elenin zou verzonnen zijn door de Illuminatie, de bobo's van NASA en de Nazi's... Elenin is een fake-naam en bedacht door de Illuminatie en NASA (Nazi's uit Duitsland) LEO betekent sterrenbeeld Leeuw en NID staat voor National Institute of Defense en ELENIN staat voor 'Extinction Level Event Near Impact Nibiru'... Ik vertrouwde het al niet; dus Elenin is de Blue Star ofwel de Red Star!
of een van de neefjes...

groet Udo Limpopo
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 31-08-2011 17:27
Dat de komeet wellicht nu uit elkaar gespat is door een zonnevlam maakt alleen maar duidelijk dat een komeet dit kan en dat een zonnevlam dit kan, dat is en was onderdeel van dit artikel.

@Evert jan, hoe moet ik je nu noemen, Udo of Evert Jan?

In grote lijnen denk jij precies zoals ik. Wij zijn slaven en de koningshuizen en de elites zijn aangestald om ons dom te houden en aan het werk, voor haast niets.

Frappant trouwens wanneer Elenin inderdaad door een CME geslopt is vind je niet?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# guido 31-08-2011 13:06
oeps iemand was me voor! heel goed anoniem, shake hands YES!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pascal 31-08-2011 12:05
Jullie mogen allemaal gelijk hebben. Wat een ego's.
Als DIE eens op zouden lossen, dan hebben we de nieuwe morgen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nachtuil 31-08-2011 08:48
Ik heb al diverse filmpjes gezien van de NASA mbt Elenin. Het ziet er angstaanjagend uit als je het zonnestelsel, de platte schijf, bekijkt vanaf boven. Dan lijkt het net alsof Elenin tussen de aarde en de zon doorgaat en dat de aarde door de verwoestende staart gaat.

Als je de platte schijf (zonnestelsel) vanaf de zijkant bekijkt, zie je dat Elenin diep onder de aarde en de zon doorschuift. De aarde gaat dus niet door zijn baan, blijft er zelfs verre van.
Geen gevaar dus.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 31-08-2011 08:31
Hallo allen,

we hoeven ons geen angsten aan te laten praten en we hoeven ook niet bang te zijn, althans zolang je zuiver op de graat bent. Zorg er voor dat je eerlijk en oprecht handelt, dat je gedachten en intensies zuiver zijn... en dan heb je kans erdoorheen te komen, want dit is de tijd van zuivering. In de bijbel 'de scheiding der geesten' genaamd. Hier gaan we uit elkaar. Dat zie je ook om je heen; vriendschappen brokkelen af, nieuwe relaties ontstaan heel snel en het oude kan geen stand meer houden.

Zo gaat het in de grote mensenwereld ook. Het oude brokkelt af, maar het is een illusie te denken dat, wat vele 'spirituelen' denken, we een gouden tijd binnenglijden en 'smorgens wakker worden in die gouden eeuw en allemaal opeens bewust zijn en verlicht. Ik had het daar eens over met Peter Toonen en hij dacht echt zo op dat moment. Of hij het nog zo ziet weet ik niet. Ik zei; 'Denk je dat ook mijn buren dan de volgende ochtend bewust zijn en gegroeid'? 'Ja', zei hij... en ik moest me inhouden niet te lachen. Dat is toch absurd te denken dat het allemaal zo gladjes verloopt...

Nee lieve medemensen, er komt een ster aan, onze Vader die in de Hemelen zeit, en dat is de grote katalysator die alles in beweging brengt. Toevallig ook nu we net in de fotonenzone zitten en van Vissen naar Waterman gaan, nu de Kali Yoega afloopt en zoals men zegt of denkt te weten dat ook de precessie-cirkel voleind is. Dus heel veel 'kosmische' gebeurtenissen gelijktijdig... en dat kan heftig zijn.

In de tijd van Mozes, die niet bestond, was het ook h eftig. De Friezen hadden hun stad Attica (het latere Athene) opgegeven en moesten vluchten. Barbaren van de kusten van Kanaan hadden de stad ingenomen, hun pakhuizen leeggeroofd en hun vrouwe geschonden, zo lezen we in het omstreden 'Oera Linda Boek' van de Friezen. Hun vloot zette koers naar het Zeekanaal tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee. Eenmaal in de Rode Zee ontwaarden zij achter zich een vloot schepen. Het waren de barbaren die spijt hadden zo'n vette buit te laten gaan.

Opeens begon de zee te beven en schudde de aarde. Enorme vloedgolven, achter de Friesche vloot, vaagden de achtervolgende schepen weg. Een lawine van modder, zand, grind en water deed de achtervolgers verdwijnen. Dat was in het jaar 1565 voor de jaartelling, zo lezen we in hun boek. Een jaar later gingen de Friezen kijken en alles, ook het Zeekanaal, was dichtgeslibt. Nadat de Friezen van hun achtervolgers bevrijdt waren verscheen Mozes, die niet bestond, aan de oevers van de Rode Zee. Hij zag nog net de Friezen doorvaren zeg maar en de zee splijten...

Hij was met anderhalf miljoen Israelieten dwars door de bedding van de drooggevallen Wadi gelopen, toen nog Pi Ha Chirout geheten. Tegenwoording heet de rivier de Wadi Hammamat en daarvoor de Wadi Kirout. Deze rivier loopt van de stad Thebe oostwaarts naar de Rode Zee. Bij Pi haChirout staken de Israelieten over. Ze hadden drie dagen voorsprong op de Farao en zijn leger. Zij staken over en op het laatst staken ook de Egyptenaren over... met alle gevolgen van dien. Op de rotswanden van de wadi zijn hieroglyphen gevonden waarin te lezen valt dat er 17.000 soldaten zijn omgekomen en verderop heeft men een massagraf gevonden, waarvan de 'egyptologen' denken te weten dat het een Bavianengraf is???!!! Ook heeft men op het strand een gouden sandaal gevonden...

Dus Mozes, die niet bestond, stak daar over en bereikte de Arabische kust. Daar bewapenden ze zich met de wapens van de aangespoelde Egyptische soldaten en leverden ze hun goud in aan Mozes, die niet bestaan heeft. Dit moment is crusiaal in de geschiedenis van het 'blanke' Europa. Twee volken werden gescheiden van hun belagers en twee volken zouden aan de basis staan van het moderne Europa. Hier hebben de goden, de Anunnaki of de nephilim, duidelijk ingegrepen om 'hun' volk te redden.

Na vele omzwervingen kwamen de Israelieten aan op de raketbasis Kadesh Barneum. Daar verbleven zij totdat de wereld weer tot rust was gekomen. Want de HEER die de wateren scheidde, was de grote komeetster, die momenteel als Red Star Kacina wordt gekenmerkt. Het is de 'Heer' der Hemelen, de hemelse Vader oftwel GOD. De oude Soemeriers noemden hem onder andere Gud en daar stamt de naam GOD van af. GUD betekent;
'aanstormende stier' ofwel wilde stier. Vandaar ook dat de Indianen hem de Bison noemen (bi-son = bij-Zon, de tweede ster of Zon).

Nu begrijp je ook dat Red Star Kachina niet alleen GOD is maar ook de DUVEL en ook SATAN. Hij is rood! hij heeft hoorns (stier) en hij heeft een staart (duvel en satan). Alle verhaaltjes die ons werden aangesmeerd door de heilige Roomse Kerk en andere oplichters, zijn gebaseerd op kosmische gebeurtenissen en op 'sterrenkunde'. Wij leven op een planeet die geheel in handen is van een amphibisch reptielenras en wij mensen zijn hun slaven. Al 200.000 jaren! En daar gaat nu een einde aan komen! Deze reptielen leven sinds de zondvloed ondergronds omdat ze het licht van de Zon niet kunnen verdragen. Ze hebben koningen aangesteld om de massa onder de duim te houden en om hun plannen uit te voeren...

meer de volgende keer...

groet Udo Limpopo
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 30-08-2011 19:49
Inderdaad Anoniem - ik vind me niet erg belangrijk - ik ben erg belangrijk! en graag met twee woorden spreken; dus prof dr...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Bob 30-08-2011 16:03
LoL wat mensen niet beseffen is dat de financiele elite angst voor rampen misbruiken om de economie aan te jagen.
Met niks lukt het hun behalve om mensen bang te gaan maken zodat ze zich voor gaan bereiden en winkels megawinsten maken omdat bange mensen massa inkopen doen.
Hollywood maakt hier ook handig gebruik van want mensen zijn verslaafd aan angst en gaan graag naar rampenfilms.

Dus laat je niet gek maken, heb vertrouwen in je medemens en het gaat allemaal goed komen.
Persoonlijk denk ik dat we mooie tijden tegemoet gaan want kijk maar het is bezig af te breken en zodra de banken weg zijn hebben wij onze vrijheid terug.
Gouden tijden komen eraan.
Laat je niet meesleuren in hun angstzaaien, dat is nergens voor nodig en je maakt alleen maar jezelf gek ermee.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 30-08-2011 15:55
Wat udo schrijft klopt in grote lijnen met wat ik hierover denk. De elite, zij die door de 'Goden " lees Anunnaki, zijn aangewezen doen er alles aan om zo snel mogelijk al het goud bij elkaar te schrapen. Ze hebben de verwachting dat hun oorspronkelijke broodheren ze blijmoedig zullen begroeten. Ik denk dat ze een enorme domper te verwerken krijgen. Evolutie is niet iets dat enkel aan ons toe behoort. Binnen de Anunnakigelederen was al verschil van mening over hoe en wat je met andere beschavingen kunt en mag doen. Enki en Enlil maakten daar ruzie over, zij vertegenwoordigen dan ook de jing en de jang.

Naast het bergen van het goud van deze wereld, die de Anunnaki nodig hebben om hun atmosfeer te verbeteren, ze sproeien dit net als onze chemtrailvliegtuigen in de atmosfeer, is de elite ook naarstig bezig zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen om die laatste partijen goud daadwerkelijk op te kunnen kopen. Het goud dat onbereikbaar blijkt zoals dat van libie , wordt via imperialistische wijze geconfisqeerd, dat zien wij nu allen en staan erbij en doen er niets tegen.

Ze hebben duidelijk grote haast. Of Elenin, ele(nin) waarbij ele zou kunnen staan voor extinction level event en Nin zou kunnen verwijzen naar Nibiru, daadwerkelijk de voorbode is van nibiru of misschien zelfs nibiru is ( wat ik zwaar betwijfel ) zullen wij alleen weten wanneer het duidelijk is.

Wat betreft Mozes, die heeft wel degelijk bestaan maar niet zoals deze in het oude testament genoemd wordt. Het is een rasechte kopie van het verhaal rond Tuthmozes, een Egyptische farao, daar komen de meeste oude testament verhalen vandaan.

De aanvulling van Walther is ook welkom. Ik volg het werk van James Gilliland al jaren en zijn sanctuary. Ik mag de man graag want hij heeft vrede en respect hoog in het vaandel staan. daarnaast maakt hij het UFO gebeuren toegankelijker dan het ooit was.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Walther 30-08-2011 13:55
Ons zonnestelsel is enorm aan het veranderen. Degene die hier, vanuit de wetenschap,iets over kan zeggen is Susan Rennison.
Dit schrijft ze in haar boek "Afstemmen op de Kosmos" (de elektromagnetisme en spirituele evolutie).
"We leven in een buitengewone tijd. De mensheid bevindt zich in een enorme transformatie die zich op aarde voltrekt, een transformatie die voorspeld is door spirituele oudsten en bewaarders van esoterische wijsheid uit vele tradities. Evolutionaire verandering wordt aangedreven door energie en in dit boek identificeer ik een ‘nieuwe energie' die uit het centrum van de melkweg afkomstig is. Er vindt een machtige samenstand
plaats die de frequentie van de aarde verhoogt en een nieuwe energiebron biedt voor de mensen die ervoor kiezen hun bewustzijnsniveau te verhogen.Bovendien heeft onlangs, nu 2012 dichterbij komt, een spectaculaire
energetische verandering plaatsgevonden en ontvangt de aarde op dit moment een stortvloed aan evolutionaire energie. Deze uiterst katalytische plasma energie in de vorm van orbs en octaëders is de stuwkracht
achter een snelle evolutionaire verandering.
Wetenschappers nemen momenteel op alle planeten van ons zonnestelsel fysieke veranderingen waar.
Deze zijn binnen enkele decennia en soms binnen enkele jaren opgetreden.
De Maya-oudsten hebben een nieuw tijdperk voorspeld dat gedomineerd zal worden door de ruimte en de komst van een ‘slangenkoord'. Met ons huidige begrip van het gedrag van plasma kunnen we deze oude profetieën begrijpen. De Maya-profetieën worden momenteel bewaarheid door de komst van een nieuw ruimteweerverschijnsel dat de ‘equatoriale elektrische straalstroom' of de ‘equatoriale electrojet' heet. Dit is een reusachtige slangvormige elektrische stroom van miljoenen ampères die zich momenteel
rond de evenaar van de aarde beweegt.
-------
Zeer apart dus dat de Maya's het hadden over de slang en het nu wetenschappelijk bewezen is
als een elektrische straalstroom van miljoenen ampères die zich momenteel rond de evenaar beweegt.

James Gilliland zei er eind vorig jaar dit over" er komen massale stromen van energie over de aarde.Grote banden van energie over onze evenaar.
Er is ook een blauw schild vormende over de aarde".
Ook dit laatste is waar gebleken daar het zonlicht minder rood maar meer blauw bevat.

Tenslotte: gezien de morele toestand van de mensheid (die op een zeer laag niveau gekomen is)lijkt het mij een verademing dat dit staat te gebeuren. We zullen de chaos ervan meemaken maar uiteindelijk ook de zege.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 30-08-2011 13:08
Dr Udo moet al een beetje lachen dat je het belangrijk vindt om je DR te noemen, gniffel. De Hopi's bedoelen met de blue star Sirius dit is alom bekend. Je vind jezelf wel erg belangrijk Dr Udo maar je doet je huiswerk wel erg slecht. Maar ja jouw verhalen zijn wel wat dramatischer
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# guido habets 30-08-2011 13:03
nou DR udo jij haalt er wel van alles bij zeg. Mozes??????? als je je huiswerk zou hebben gedaan dan wist je dat die man nooit heeft bestaan wat blijft er dan van de rest over als je zo sloppy bent. geniet van je taai taai hahahahahahaha
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan Poorterman 30-08-2011 11:17
Hallo allen,

nogmaals... in het filmpje van Marchall Masters wordt gesuggereerd dat de Blue Star Kachina, beter bekend als Saquasohuh Kachina gevolgd wordt door de Red Star Kachina en dat deze dus achter de 'blauwe' aan komt... en dus ook zijn baan om de Zon rondt - tussen Venus en Gaia in. Dat zou dus betekenen dat dit object; laten we hem RA noemen, de 'stralende', die vermoedelijk zo'n 600.000 kilometer in doorsnee is of nog groter (helft van de Zon) op een minimale afstand komt van ongeveer 40 miljoen kilometer. Hij zou dan, optisch gezien anderhalf keer zo groot ogen (of meer) dan onze Zon. Ik heb hierover niet eerder gelezen en in mijn wijsheid draait deze tweede ster zijn baan door de astroidengordel en dat is hier 300 miljoen kilometer vandaan, oftewel 2x de afstand van Gaia (Aarde - foute naam voor onze planeet) tot de Zon en daarmee oogt de Red Star Kachina als een kwart zo groot als de Zon! Dat wij drie dagen geen zonlicht zien heeft niet te maken met de komeetster die voorbijtrekt en voor de Zon langs gaat, maar omdat de Red Star Kachina ofwel de tweede ster onze planeet drie dagen vasthoudt. Zit je nu toevallig aan de donkere kant van de planeet dan zit je drie dagen in het donker. Zit je aan de andere kant dam is het drie dagen licht... en vergeet niet dat het dan stervenskoud wordt of gloepend heet! Dit natuurfenomeen of kosmische gebeurtenis kunnen we zien als de drie dagen dat Jezus in zijn graf ligt en na drie dagen weer opstaat. Allemaal astronomie verpakt in een leuk verhaaltje, evenals de geboorte van Jezus in een koude tochtige stal. Niks van waar; zijn ouders waren Essenen en hadden best onderdak kunnen krijgen bij medebroeders. Jezus werd geboren in de Orion-Nevel (M42 in astronomentaal). Teken een ster bovenaan een vel papier (in het midden), teken eronder Jozef en Maria (tegen de kant aan). Je hebt nu een driehoek. Eronder de drie koningen en helemaal onderaan de twee herders... hun herdershond kan er helaas niet op... Teken onder de drie koningen Jezus in zijn kribbe en je hebt een gestyleerde tekening gemaakt van het Orion-stelsel. De plaats van Jezus' kribbe is de Orion-Nevel, de kraamkamer van jonge sterren!
Jezus oftewel Gud (God) werd geboren in de kraamkamer van jonge sterren en dat was 4,1 miljard jaren geleden. Zijn baan naar ons zonnestelsel is de 'kruisweg', de plaats van botsing met de planeet Tiamat, de plaats van 'kruisiging' (berg Golgotha) en zijn 'doornenkroon' werd de astroidengordel, de 'gesmede' band of de 'Ring des Nibelungen'. Op het doek 'Het laatste avondmaal' van vriendje Da Vinci zien we Jezus in het midden zitten. Naast hem, aan elke kant; 6 apostelen. Jezus heeft een halo, een lichtkrans. Dat is Marduk, Nibiru oftewel Ra en God! Dan is zijn positie in het midden, in de astroidengordel. Links en rechts van hem de Zon en de planeten. Zon, Mercurius, Venus, Maan, Gaia en Mars en aan de andere kant; Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Pluto en Charon... Ja lieve lezers GOD is een ster; Jesus Christ Superstar!
Hij is de tweede ster of Zon van ons stelsel.

groet Udo Limpopo
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Evert Jan poorterman 30-08-2011 10:26
Hallo allen,

elke 3600 jaren wordt het gedolven goud, zilver, kobalt, uranium, platina, alsmede waardevolle mineralen door de pendelschepen van de 'goden' opgehaald. Dat vindt al 445.000 jarenplaats, als we Zecharia Sitchin mogen geloven. Al 4,1 miljoen jaren koerst de tweede zon van ons stelsel met zijn planeten door ons zonnestelsel. Dat is om en de nabij 113 duizend keer inmiddels. Elke keer veroorzaakt zijn voorbijgang aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, klimaatomslagen enz... Daarom bouwde men in de ijzertijd dan ook de Hunebedden, Long Barrows en Dolmen en in America de Quaboghs; schuilkelders tegen de stenenregens uit de ruimte. Om precies te zijn; uit de astroidengordel. Deze tweede ster komt uit de 'zuidelijke' hemisfeer en dat is sinds de zondvloed voor ons uit het noorden, omdat wij scheef en op de kop hangen! Deze bruine of rode dwerg is vermoedelijk half zo groot als onze Zon en eromheen draaien 4 planeten, in de bijbel 'engelen' genaamd. Dat waren er eerst 7 maar drie ervan gingen verloren in de strijd met de planeet Tiamat en dat was 4,1 miljard jaren geleden. Mogelijk bedoelen de Hopi met 'Nephews' deze engelen of begeleiders. Wij kunnen grote chaos verwachten voor de komende decennia! Denk aan vriend Mozes die met anderhalf miljoen Israelieten 40 jaren in de woestijn verbleef. Gelukkig zorgen de 'goden' goed voor degenen die voor hen van nut zijn en kunnen bepaalde volken reddingsacties en voedseldroppings verwachten. Dat gebeurde ook ver voor de zondvloed al. Onze folkloristische Sinterklaas is bij de Americaanse nativs bekend als de 'maisgod' Tiutiu... en dat woord lijkt verdacht veel op ons woord taaitaai... en nu blijken tal van volken op de planeet de schepper van de mens; de Vader te eren. Koosnaampjes zijn atta, aita, tata, taita en dus ook taaitaai. Heeft niets met het deeg te maken maar met 'vadertjes', want dat betekent het namelijk. En de twee 'taaitaaipoppen' stellen dan ook Adam en Eva voor! de eerste mensen. Daar heb ik over geschreven in Frontier magazine en schrijf ik over in mijn BRIEVEN. Zo ook over het bovenstaande onderwerp over de Hopi en de 2e ster van ons zonnestelsel schreef ik inmiddels 10 BRIEVEN. Wil je der bij horen, schrijf dan naar; .

groet prof dr Udo Limpopo,
ontdekker van de oertaal Kwando,
de 2e taal van de Anunnaki,
de amphibische kolonisten van,
naar zeggen Marduk, Nibiru, Suzuki,
Honda, Toyota, Mazda, Shiva, Ra
en God... andere benamingen zijn;
Jezus, Tatanka, Waka Tanka,
Ahoera Mazda, Bison en Heer om er
enkele te noemen!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# guido habets 30-08-2011 10:17
net vandaag een bericht gelezen opt net dat de helderheid van Elenin plotseling is afgenomen en zijn staart langer is geworden. Hij schijnt ook te zijn geraakt door een zonne uitbarsting. Dit alles wijst erop dat Elenin uit elkaar aant vallen is en dus voordat hij ook maar in de buurt van de aarde zou komen, hij allang niet meer bestaat. Dus veel gedoe om NX!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Alex 30-08-2011 09:14
Dan heb je voorlopig genoeg te eten in huis en hoef je pas over een paar maanden naar de supermarkt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Anita 30-08-2011 08:19
Zou de hoge goudprijs hier ook iets mee te maken hebben? In de krant lees je vaker dat mensen van hun kettingen en zo worden beroofd. Dat lijkt me iets dat nader onderzocht zou moeten worden. Nexus: aan de slag.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# z 30-08-2011 05:53
Afwachten dus.

En als er nu eens helemaal niets gebeurd?

Wat dan?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen