macht elite gebrokenAls wij onze kranten open slaan dan zou je kunnen gaan denken dat alleen ongecoördineerde aanvallen van de illegale coalitie nut hebben in Syrië. Voor mensen die de strijd om Syrië al een tijdje volgen is het gesneden koek dat luchtaanvallen alleen nut hebben als je ze opvolgt of begeleidt met grondtroepen. Nu, de enige partij die grondtroepen aanwezig heeft is het Syrische leger. Niet geheel ontoevallig coördineert het Syrische leger die aanvallen met de Russen. Dit samen met de inlichtingen vanuit Rusland, Syrië en Iran maakt waarom de Islamitische Staat nu wel problemen heeft en zich zelf uit Syrië aan het terugtrekken is om in een andere NATO kapot geschoten land een nieuw bolwerk op te zetten. Dat land heet Libië en de stad Sirte. Het is daarom niet onbelangrijk om te vermelden dat dit mede mogelijk gemaakt is ons geweldige verdedigingssysteem met de naam NATO.

Hetzelfde slag, dezelfde vlag, hetzelfde lied

nazis in navo

natosymbol

nazis toen en nu dankzij VS

In eerdere stukken heeft Bovendien al eens laten zien hoe de NATO gebruikt wordt om politieke doelen te bereiken van de elite. Voor de mensen die dachten dat dit alleen in het verleden gebeurde, sorry gasten, jullie hebben het mis. De NATO wordt nog altijd gebruikt als breekijzer om bepaalde doelen te bereiken.

Neem het voorbeeld Turkije en het neerschieten van de Russische bommenwerper. Uit alle satellietbeelden, foto’s, filmpjes, etc. blijkt dat de Turkse F-16 boven Syrië vloog, dat er geen contact is gezocht met de piloten en als klap op de vuurpijl laten de Russen enkele dagen later zien dat die actie gebruikt is om o.a. de olietransporten te beschermen die door de Islamitische Staat wordt gestolen in Irak en Syrië en vervolgens middels lange kolonnes de grens met Turkije over gebracht worden om daar verder verdeeld te worden naar andere locaties. De prijs van zo’n vat olie zou de helft bedragen van de oorspronkelijke prijs. Aan de hand van de bewijzen die geleverd zijn, die niets aan de verbeelding over laten, weten wij dus dat Turkije de gestolen olie voor de helft of minder kan inkopen, maar dan. Wat gebeurt er dan met die olie?

 

Zodra deze olie in grote olieschepen terecht komt zal gewoon de marktprijs gehanteerd worden. Ik meen, hoe wil je anders de extreem lage prijs verantwoorden als officieel land of organisatie? Het is dus dubbele winst voor Turkije! Alsof dat nog niet genoeg was wordt Turkije ook nog eens riant beloond doordat de EU zo’n 3,2 miljard euro ter beschikking stellen als Turkije de vluchtelingenstroom beter in toom houdt. Geen enkele garanties worden hiervoor gevraagd en er wordt al helemaal niet gekeken naar hoe de vluchtelingenstroom op gang gekomen is. Turkije is namelijk het land dat de vluchtelingenstroom op verzoek van de elite heeft gecoördineerd om zodoende de EU op te zadelen met grote problemen. De beweegredenen hierachter kun je terug lezen in de vorige link.

Vandaag werd bekend dat Turkije de grens met Irak is over getrokken, compleet met honderden manschappen en tanks. De Iraakse autoriteiten hebben hier meteen op gereageerd met een officieel verzoek de manschappen en wapens onmiddellijk terug te trekken binnen een tijdsbestek van 48 uur. Turkije doet alsof haar neus bloedt en beweert dat het de normaalste zaak van de wereld is om hier manschappen naartoe te sturen i.v.m. de steun en training van bepaalde gevechtsgroepen. Irak heeft laten weten daar niets van te weten en te willen weten en houdt vast aan het ultimatum. Wat de Turken er niet bij vertellen is dat ze een luchtbasis aan het bouwen zijn in Irak. De volgende beelden maken dit duidelijk.

turkse luchtbasisirak

turkse luchtbasisirak1

turkse luchtbasisirak2

 

Coalitie tegen Islamitische Staat?

Cameron, Hollande, Merkel, Obama, allemaal riepen ze na de aanslagen in Parijs ( operatie Gladio ), dat ze actie zouden gaan ondernemen tegen IS. Allemaal hebben ze enkele vliegtuigen en ander materiaal ter beschikking gesteld om IS uit Syrië weg te bombarderen. Dat klinkt goed zou je denken maar wat schetst onze verbazing? Al na enkele aanvallen blijkt dat de VS hun aanvallen niet coördineren met strijdkrachten die tegen IS vechten maar ze coördineren hun aanvallen met IS. Dat blijkt uit de volgende berichtgeving. Meteen na de VS luchtaanval op Ayash military base in Deir ez-Ezzor, waarbij 4 Syrische soldaten hun leven lieten en minstens 13 gewonden vielen, samen met enkele tanks die vernietigd werden van het Syrische leger, viel de Islamitische Staat de basis aan. Een heel vreemd gegeven gezien deze basis al meer dan een jaar onder controle is van het Syrische leger. Ook andere berichten uit die regio maken duidelijk dat de VS samen met enkele andere landen in dienst van de elite, er alles aan doen om de zaak te doen escaleren. Zo laat Farsnews weten dat de VS druk zetten op Jordanië om via hun grenzen, eerder gevluchte IS terroristen ( zo’n 3000 in aantal ), te rekruteren en weer in te zetten tegen Assad.

De zogenaamde gematigde rebellen die gesteund worden door de VS, SA, Turkije, Qatar, Israël en enkele westerse landen zoals Frankrijk, UK, Nederland en Duitsland, laten weer eens zien waarom ze gematigd genoemd worden. Heel gematigd roepen ze op om alle Alawieten uit te roeien omdat deze teveel terrein winnen voor het Syrische volk. Lekker gematigd nietwaar?

Andere vrienden van de coalitie

Andere vrienden van de illegale coalitie, een illegale overheid die via een coup aan de macht is gekomen in Oekraïne, laten zien hoe zeer ze onze vriendschap waarderen door onschatbare kunstwerken, gestolen in 2005 uit een museum in Hoorn, in de hoogste politieke kringen te verhandelen. Poroshenko en de zijnen wuiven de berichtgeving weg want het zijn de rechtsextremisten in zijn land die deze handel drijven. Niet vaak kun je in een Nederlandse krant lezen wat voor een soort mensen daar aan de macht zijn in Oekraïne maar gezien het Nederlandse kunst betreft willen zelfs de Volks(verlakkers)krant en de Televaag even buiten hun beschermde status treden en de waarheid vertellen over de politieke top van het door de NATO en EU ingelijfde Oekraïne.

Oom Israël blijft Syrische doelen bestoken, allemaal om zogenaamde wapentransporten naar Palestina uit te schakelen. Wie het nieuws een beetje volgt weet dat Israël, net als eerder genoemde partijen, de Islamitische Staat faciliteert, gewonden van hen verzorgd en er zorg voor draagt dat allerlei transporten zonder kennis van de wereld uitgevoerd kunnen worden.

Het werk van Rusland teniet doen

De aanleiding voor hernieuwde bombardementen zijn en waren weer eens aanslagen gedaan op gewone mensen ergens in een westers land, want alleen als het in een westers land gebeurt, worden mensen boos. Deze keer dus de aanslagen in Parijs die vanzelfsprekend uitgevoerd werden door IS, weer compleet met Syrische paspoorten en nog net geen routebeschrijving erbij naar het hoofdkantoor van IS!

De acties van de Russen in samenwerking met het Syrische leger, Hezbollah, Iran en Irak, die veelzeggend zijn want op alle gebieden wint deze samenwerking terrein op IS, worden momenteel teniet gedaan door de nieuwe luchtaanvallen van de illegale coalitie onder aanvoering van de VS elite. President Assad van Syrië heeft aangekondigd het afweersysteem S- 300 in werking te stellen om het luchtruim van Syrië veiliger te maken en vreemde mogendheden die ongewild en ongevraagd bombardementen uitvoeren. Rusland heeft daarnaast ook het verbeterde s-400 systeem in stelling gebracht met dezelfde reden, het luchtruim van Syrië hermetisch afsluiten voor elke ongewenste macht, inclusief de illegale coalitie. Nu Irak ook heeft aangekondigd dat ze willen dat alle ongewenste elementen zoals de veelbesproken coalitie uit hun land verdwijnen en dit verzoek kracht willen en durven bijzetten, is het nog maar de vraag hoe dat daar gaat uitpakken. Zowel Irak alsook Syrië hebben het recht om hun soevereiniteit te beschermen, net zoals Israël dat altijd roept wanneer ze weer eens ergens een bombardement uitvoeren. Alles is blijkbaar geoorloofd als de reden zelfbescherming is. Dat hebben Irak en Syrië inmiddels ook geleerd en gebruiken dit tegen hen die dit aanvankelijk als reden gebruikten om bombardementen uit te voeren in landen waar ze niets te zoeken hebben. En als het aan komt op zelfverdediging….wat doet de VS in Syrië? Heeft Syrië de oorlog verklaard aan de VS? Zijn er IS terroristen ontsproten uit de Syrische bevolking? Welke dreiging vormt Syrië voor de VS, Frankrijk, Duitsland, Nederland, UK, etc? Geen enkele!

Er is geen dreiging vanuit die landen naar westerse landen. De dreiging komt uit het westen en de hele elitaire kliek werkt er aan mee om deze oorlog in stand te houden en het liefst uit te breiden naar andere landen in de regio. De doelstellingen zijn altijd dezelfde. Plaatsen van Rothschild gelieerde banken, macht over olieproductie en distributie, zorgen dat niet westerse landen zich niet verder kunnen ontwikkelen.

Positieve noot

Doordat de elite in het nauw gedreven zijn, ze daardoor fouten maken, wordt het steeds duidelijker voor de massa wie welke rollen spelen en waarom. De massa ziet ook dat mensenlevens voor de elite geen enkele waarde hebben. Als Iran en Syrië hun poot stijf houden m.b.t. hun soevereiniteit, kan deze oorlog heel snel voorbij zijn. Blijft de coalitie bombarderen ondanks de oproepen van Syrië en Irak om ermee te stoppen, schakelen zij die kanalen in de normaal gesproken gebruikt worden door de elite om nieuwe oorlogen te beginnen, ik heb het dan over de VN bijvoorbeeld. De wetgeving waarmee oorlogen gerechtvaardigd werden in het verleden is dezelfde wetgeving waarop Irak en Syrië zich kunnen beroepen om de ongewenste aanvallen te stoppen. Werkt de VN niet mee dan zal Syrië en Rusland van zich afbijten en de s-300 en s-400 daadwerkelijk inzetten na een duidelijke waarschuwing aan het adres van de illegale coalitie. Zelfs de randdebielen van de NATO en de VN zullen zich dan eens zwaar achter de oren krabben immers kan Syrië zich beroepen op het principe zelfprotectie. Met dank aan de elite!

Voor de lezers die voor het eerst een artikel van mijn hand lezen. Mochten jullie weten waarop wij onze stukken baseren, hoe wij aan bepaalde gedachtenlijnen komen? Lees dan eens de verschillende categorieën over Libië, Syrië en aanverwanten van de afgelopen jaren. Zaken die wij jaren geleden stelden worden vrijwel altijd later bevestigd door andere kanalen. Neen, wij zijn niet helderziend en wij hebben geen contacten met grote mediakanalen. Wij lezen simpelweg niet alleen het nieuws van westerse kranten en websites maar lezen bijna al het nieuws. Dit gecombineerd met ervaringen uit het verleden, kennis van oudere medemensen, revisionisten, etc. is de basis van ons nieuws. Wij schrijven dus niet zomaar berichten over zoals redacteurs van alle grote kranten dit heden ten dage doen, de reden waarom je in vrijwel alle kranten precies hetzelfde nieuws vindt, maar verwijden onze blik buiten de invloedsfeer van onze financiële elite.

Libie

Syrië

Oekraïne

Als jullie deze rubrieken eens doornemen zullen jullie zien dat er een systeem zit achter de vermeende revoluties en burgeroorlogen. Dat maken onze stukken meer dan duidelijk. Jullie taak voor het nageslacht is om jullie zelf en jullie kinderen ruimer te informeren en deze informatie te delen. Dat is het minste wat mensen kunnen doen om aan de ellende op deze Aardkloot een einde te maken. Ik meen, wie durft onze kinderen de huidige Aarde overdragen zonder zich kapot te schamen?!

Reacties   

# Mirjam Mastop 24-12-2015 11:36
Ik ben het kind uit de jaren zestig en ik zag dagelijks de ongoing Vietnam oorlog op het nieuws. En voorlichting kreeg ik op school over WOII en hoe slecht de bezetters waren. Onbegrijpelijk vond ik het en dat klopt, het web van leugens was ondoorgrondelijk.. Mijn ouders hebben zich nooit geschaamd over hoe ze de wereld aan mij overdroegen, want zij waren niet wakker. Niemand is helemaal wakker, maar we doen ons best.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 10-12-2015 18:30
A stunning new video has emerged 15 years after Stanley Kubrick’s death in which Kubrick admits that the NASA moon landings were faked
Filmmaker T. Patrick Murray interviewed Kubrick three days before his death in March 1999. He was forced to sign an 88-page NDA to keep the contents of the interview a secret for 15 years.
yournewswire.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 12-12-2015 08:38
Hoax – Stanley Kubrick Confesses to Faking Moon Landings
beforeitsnews.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 14-12-2015 23:13
Many people say Kubrick did fake our moon landing so what better way to discredit this information than to put out a video that gets revealed as a hoax so everybody discounts anything to do with Kubrick and the moon landing.  
Who would go to such trouble to put out a hoax like this?

Is it a CIA hoax to hide the truth that Kubrick did in fact fake the moon landing?  I would say most likely.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 14-12-2015 23:26
Some are saying that the latest video surfacing 15 years after Stanley Kubricks death where he is revealing on film in a interview that he was hired to fake the Apollo moon landings,is a fake. With all truths that come forth,it is to be expected that those not wanting such truths to come out will be the first to try and discredit such information so as to persuade those who aren't awake ,that there is nothing to see here and go back to sleep.
As this video shows,Kubrick gave clues in the Shining that he faked the moon landings.
Now to those still waking up or asleep,if the those running our world lied to you about our landing on the moon and have been taking your tax dollars ever since to fund other space projects that are also fake,then imagine what else you have been lied to about and probably are paying for with the money you earn working in mindless slave jobs,barely making enough to survive ,and most of it is going to fund projects that you aren't told about and will not benefit from.
Stanley Kubrick -
Original video: www.youtube.com/watch?v=_u4A5tJ2j3o Part of the documentary "Room 237" (2012) where Jay Weidner explains his theory of the movie "The...
YOUTUBE.COM
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 10-12-2015 23:19
Petra bedankt voor al die energie gegeven/al die sites fantastisch, Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 11-12-2015 08:36
jij ook dank jenne
voor je onderstaande mooie reacties
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Johan Bosman 10-12-2015 14:37
Top artikel Nexus! Dat velen het mogen lezen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 09-12-2015 20:14
4 Examples of Mainstream Media Fabricating News to Push for War
wakingtimes.com/.../...

mms is completely fake
collective-evolution.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 09-12-2015 20:05
Here’s incontrovertible evidence our politicians are traitors because they’re working against our best interests. How dare they do this on the quiet

jhaines6a.wordpress.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# DELO 09-12-2015 14:29
Indruk wekkende ont(roer)ende getuigenis Eran Efrati.

Waarom het de doodscult machthebbers in zwarte magi een ware gruwel is als de religieuze muren van Babylon aan gruzelementen vallen. Zijn getuigenis maakt duidelijk hoe complex het is, geboren achter deze muren te ontsnappen aan de poortwachters van Babylon

An Israeli Soldier's Story - Eran Efrati
www.youtube.com/watch?v=93hqlmrZKd8
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 09-12-2015 13:50
youtube ,Niburu.co en GEO ENGINEERINGWATCH.ORG

nato GENERAL expresses alarm over atmospheric aircraft spraying.

what in the world are they spraying.

why in the world are they spraying.

who in the world are spraying.

Dod's chemtrails aerosol,morgellons & superbugs.

chemtrails official confirmation best proof.

chemtrails:de geheime oorlog (nl ondertiteld).

ik kan niet geloven dat er zoweinig reacties acties en/of discussies zijn geweest over alle linken die met name door Spring en vladi geplaatst zijn.

wat een apatisch,laf,wegkijkend en doorademend volk.

counteren wat msm propageerd,hulde.

ik spreek voor de laatste keer,onze wegen splitsen zich hier.

DETOX EN PREPARE FOR WAR

see you on the other side 8)

ps Spring,ik zal jou nooit vergeten lentestrijder,ik zal iedere zondag aan je denken ;-)

FIGHT FOR FREEDOM
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 12-12-2015 12:21


als jij nu ook gaat , spreekt er weer een minder over chemtrail-ocide..
BLIJF NOU!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 19-12-2015 14:30
Het ga je goed Vladi.
May the Long sun be with you..(ierse blessing)
wellicht op een andere website spreek ik je..
en zondags in meditatie.. vergeten zal ik je zeker niet!
:-)
geef de hoop niet op vriend, er is verandering en wij horen erbij!
Wij zijn de verandering ( de wakkeren ) die eerder in de eeuwen er nog niet waren.
T komt goed.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 10-12-2015 17:13
Vladi, dit gevoel ken ik, Nexus is één van de betere op het internet, blijf gewoon lezen en kijken, je moet onderschijdt maken, Bovendien heeft ieder van ons nodig, is een eerlijke goed gemeende site, heel iets anders als die poppenkast op WTK, wat een gelul in de ruimte en dan die zieke reclame.
Nee Vladi, we hebben het wel eens aan de stok gehad, maar ken Uw vijand en leer hem respecteren, bij deze, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 09-12-2015 18:21
Mensen onderzoek deze links zeker ze zijn belangrijker dan de afleidingen die op u af gestuurd worden en er moet actie op worden ondernomen anders hebben we niet lang in ieder geval niet in gezondheid.


Hey vladi..
wat lees ik nu..
ik denk dat je hier keihard nodig bent hoor! Wat ga je doen en waarom neem je afscheid?
Liever dat ik je hier nog spreek in plaats dat je aan me denkt op zondag, welks wederzijds zal zijn uiteraard!
he zeg vertel wat is er..
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Johan Bosman 09-12-2015 03:50
De diep onnozele kiezers hebben zich met met deze regering een smerige bende kapitaal-fascisten op de hals gehaald die het nederlandse volk exemplarisch uitplundert en terroriseert onder het mom van het anti-fascisme.

En als ik zeg dat ik niet gestemd heb dan krijg ik ook nog naar mijn hoofd geslingerd: "Oh, heb jij niet eens gestemd? Nou, dan mag je ook niet meepraten".

Beste mensen: de politiek kan helemaal niets voor ons betekenen. Want politici zullen altijd de onbeschaamde financiële belangen van criminele bankiers en van het in omloop houden van een opzettelijk geperveteerd wettig betaalmiddel laten prevaleren boven de belangen van het nederlandse volk. Wie door gebrek aan kennis niet in de gaten heeft dat dit de feitelijke werkzaamheden van politici zijn die schijt zichzelf steeds opnieuw op de kop bij de stembus. De lezer kan zelf ook nagaan wat hier de oorzaak van is: gezond geld kan namelijk helemaal geen bankiers en politici als tussenhandelaren gebruiken. Het probleem wordt dus veroorzaakt door ons geperveteerde wettige betaalmiddel.

Pas bij de introductie van gezond geld zullen we geheel automatisch van deze weerzinwekkende rattenplaag worden verlost.

Ikzelf heb ons -bescheiden- bedrijfskapitaal uit de werktuigbouw al jaren geleden buiten de euro-zône geplaatst. We beschikken over voldoede voedselvoorraden, voldoende contant geld en het bijbehorende wapen+munitie.

Veel plezier verder nog met dit kabinet. En denk er aan: wèl blijven stemmen hoor. "Want anders mag je niet meepraten".
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 09-12-2015 12:33
over vijf jaar zit nog steeds het grote gros online linkjes te delen over systemen en 'mensen' die niet deugen,maar wel iedere dag dezelfde systemen en mensen steunen door er afhankelijk van te zijn.

de horror :D

gewoon doorademen (in stilte ) :cry:

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 09-12-2015 13:59
@vladi
wat is er mis met linken delen ?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 09-12-2015 08:39
ABN Amro-topman Gerrit Zalm voelt zich niet schuldig als de Staat enkele miljarden verlies lijdt vanwege de redding van zijn bank. Zalm zei in het tv-programma Buitenhof dat hij geen morele verantwoordelijkheid voelt om het resterende bedrag terug te betalen aan de belastingbetaler.
De redding van de bank, zeven jaar geleden, heeft de Staat 21,5 miljard euro gekost, aldus Zalm. Economen schatten dat bedrag overigens op 25 miljard, het CBS zelfs op 30 miljard. Op vrijdag 20 november is de eerste 20 procent van de aandelen ABN Amro naar de beurs gebracht. De rest volgt later.
nos.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# formidabele 09-12-2015 10:49
Hij moet zijn ogen uit de zijn kop schamen, zomaar de bruidsjuwelen te verspelen en wel op kosten van de burgers?
Wordt eens hoog tijd dmv kamerdebat wie dan wel zijn zakken hiermee gevuld hebben met dat verschil?
En elke keer weer wordt er dingen in het kabinet doorheen gejast waar de burgers het principieel niet mee eens zijn?
Zie de 5 miljard zgn voor de burger?
Leren doen ze nooit, Joris Luyendijk mag nog gelijk krijgen?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 09-12-2015 08:51
Iceland Just Jailed Dozens Of Corrupt Bankers For Combined 74 Years In Prison
While Iceland has prosecuted those that caused their financial crisis, America has done the opposite. In 2008, after Congress bailed out the failing American banks to the tune of $700 billion dollars, courtesy of the American taxpayer, many of the executives of institutions that received bailout funds ended up getting large bonuses!
activistpost.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Albertina 08-12-2015 20:16
Helaas vrees ik dat de mensheid niet vroegtijdig ontwaakt. De voorbereidingen voor een derde wereldoorlog zijn al lang gaande, maar niemand die het wil zien. ik heb me in ieder geval goed voorbereid en kan zeker een jaar op eigen kracht overleven. De elite is nog lang niet klaar, de agenda van de nieuwe wereldorde ligt al vast en er zal tijdens deze klimaattop zeker op de agenda staan om in sneltreinvaart te worden uitgerold op aarde, cash geld eruit, chaos creeren, invasie moslims, slapende cellen aanwezig in alle asielopvang (info vanuit politiekorps), ik vrees dat 2016 een jaar wordt van grote veranderingen, niet positief, maar negatief. Ben geen roze wolkdenker meer, maar een super realist geworden. De mensheid heeft niets geleerd van het verleden, noch van de eerste en tweede wereldoorlog en deze laatste is door de nazi nooit echt geeindigd, maar ging ondergronds door en nu krijgen we de laatste WO-3, laat maar gebeuren, de mensheid krijgt wat het verdient!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 08-12-2015 16:32
Geen angst ontketenen, maar wel voorzorgs regels hanteren, zorg dat je een schoorsteen in je huis hebt en een kacheltje om je warm te houden en te kunnen koken, een eerste vereiste om te overleven, nog maals geen angst maar sta met je twee benen op de grond.
Op eens werden er geen schoorstenen meer gebouwd in huizen, ja dag vrijheid, gas hun gas, electriciteit hun electriciteit, slaaf van het systeem !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Pietje Puk 09-12-2015 02:58
Precies!

Nogmaals:
Laat u niet bang maken!

We komen er samen wel uit.

Voorzorgmaatregelen treffen kan nooit kwaad maar maak u niet druk. In het ergste geval zult u zelf het gras moeten eten i.p.v. de koe.

Wellicht toch nog een Samurai zwaard aanschaffen zodat u uw koe toch kan dwingen?

Klik hier voor een volledige cursus hoe vermoord ik een mus?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 11-12-2015 09:17
Pietje Puk, goed te lezen we komen er samen wel uit !
met een kacheltje doel ik op een voorval in Canada, waar in de grote steden de mensen zich electrische verwarmden, in een koude winter zakten de grote eletriciteis lijnen met hun pilonen in elkaar van wege ijsafzetting, de boel werkte niet meer veel mensen zijn gewoon dood gevroren in hun huizen/etage
En we gaan toch weer terug naar een iets primitiever leven, dat past beter bij de mens, ik heb nog net een staartje van de WWII meegekregen, als er niet is, worden mensen heel vindingrijk, ik ken iemand die heel afgelegen woond, doet alles met zelf gemaakte windmolens en oude auto onderdelen, het is maar 12 volt, maar daar is alles mee op te lossen, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Harry 07-12-2015 22:44
Dit word dan mijn eerste bericht hier, ik hoop echt van harte dat Iran en Syrië hun poten stijf blijft houden. Waardoor deze waanzin snel is afgelopen, en dat u dus gelijk heeft met dit deze artikel. Ik heb alleen het vermoeden dat onze westerse landen wellicht hier rekening mee gehouden hebben en dat ze dan overschakelen naar een andere plan om toch een oorlog te ontketenen.

Hopelijk dat hun plan zo danige vertraging opgelopen hebben, waardoor er meer tijd is om mensen die nog niet wakker zijn geworden om die wakker te maken. Zodat wij met zijn allen toch op tijd zijn om in te grijpen, om deze oorlog te stoppen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen