amerika strategie vluchtelingenIn een vorige uitzending – “De vluchtelingenstromen in de EU zijn het gevolg van een Amerikaanse globaliseringstrategie” – werd de globaliseringstrategie van de vier zogenaamde “ongehinderde flows” (stromen) toegelicht. Die is afkomstig van de Amerikaanse militaire geostrateeg Thomas P.M. Barnett. Ik citeer Barnett: “Als voorwaarde voor het soepel functioneren (van de globalisering) moeten vier duurzame en ongehinderde ‘flows’ gegarandeerd zijn”. Ook de huidige vluchtelingenstromen naar Europa die de spuigaten uitlopen, blijken een deel van de strategie: “De ongehinderde stroom van immigranten” – die op Europa is gericht en volgens Barnett geen enkele regering of instelling mag worden verhinderd. Nationale grenzen moeten uiteenvallen en rassen vermengd: daarworden waarden en religies afgeschaft en de weg naar een globale “nieuwe wereldorde” (NWO) geëffend.

Hoe de Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen te vinden is, meldden wij al in de uitzending van 23-04-2015. Zo meteen zullen nog vier andere voorbeelden aangevoerd worden: Voorbeeld 1: Nog in 2010 kondigde de voormalige EU-commissaris Antonio Vitorino een proefproject voor vijf Noord-Afrikaanse staten aan. Vitorino zei hier letterlijk: “Samen met het VN-vluchtelingen-hulpwerk UNHCR […] wil men Tunesië, Libië, Algerije, Marokko, en Mauritanië helpen eigen solide asielsystemen op te bouwen en Europese standaards bij de opname van vluchtelingen in acht te nemen.” Zo kan de toestroom naar Europa gereduceerd worden. Ook de staatshoofden van Libië, Tunesië en Egypte waren bij dit concept betrokken en hielpen bij de controle van de vluchtelingenstromen. Het doel was om goede voorwaarden voor vluchtelingen in Afrika te scheppen, zodat zij in hun continent zouden willen blijven. Met de start van de zogenaamde “Arabische lente” – aantoonbaar door de VS georkestreerd – werd het proefproject gestopt en niet verder gerealiseerd. Die landen werden gedestabiliseerd en Libië werd onder regie van de VS platgebombardeerd. Er bleef een reusachtige chaos achter en een onophoudelijke toestroom van vluchtelingen.

Voorbeeld 2: Veel mensen in Europa stellen zichzelf terecht de vraag, waar de vluchtelingen dan het geld vandaan halen, om de exorbitante sommen aan de mensensmokkelaars te betalen. Een mogelijk antwoord publiceerde het gerenommeerde Oostenrijkse magazine “info-DIRECT” op 05 augustus 2015: Volgens informatie van een medewerker van het “Oostenrijkse Ministerie van defensie” zou het geweten zijn, dat VS-organisaties de mensensmokkelaars betalen, die dagelijks duizenden vluchtelingen naar Europa brengen. De medewerker van de geheime dienst zou het volgende tegenover “info-DIRECT” gezegd hebben, ik citeer: “Het is bekend dat organisaties uit de VS een co-financieringsmodel hebben geschapen en een aanzienlijk deel van de kosten van mensensmokkelaars dragen. Niet iedere vluchteling uit Noord Afrika heeft 11.000 Euro cash. Vraagt niemand zich af waar dat geld vandaan komt?” “Info-DIRECT” vat het als volgt samen, ik citeer: “In politiekringen, die dagelijks met de asielaanvragers te maken hebben, zijn de overzetkosten voor mensensmokkelaars al lang bekend. Ook de verdenking dat de VS een vinger in de pap heeft wat betreft een geo-strategie, wordt steeds weer geuit.” Einde citaat.

Voorbeeld 3: Steeds weer duiken in het Duitstalige gebied campagnes op, die openlijk oproepen voor de asielzoekersmokkel naar Duitsland en Oostenrijk. Zo roept bijvoorbeeld de nieuwe homepage: www.fluchthelfer.in op om asielzoekers bij de terugreis van vakantie uit Italië te smokkelen met de privé-auto naar Oostenrijk en Duitsland. Een blik op de eigenaars van de site verraadt, dat het domein toebehoort aan de organisatie “The Ayn Rand Institute”, die zetelt in de VS. Het Ayn Rand Institute is een Amerikaanse denk-tank (denkfabriek). De directeur is de in Israël geboren Yaron Brook. Deze Amerikaanse denktank zet in de professionele campagne vooral in op “menselijkheid” en appelleert aan het “inlevend vermogen” van de Europeanen. Opvallend genoeg zijn er echter in Amerika geen vergelijkbare campagnes voor het helpen van vluchtelingen van Mexico naar de VS,. Het tegendeel is het geval: de grens met Mexico is afgesloten door een vijf meter hoge grensafrastering en patrouillerende grenswachters. Wie betrapt wordt, wordt gearresteerd en zonder pardon teruggestuurd.

Tenslotte nog een voorbeeld, hoe men met de “vluchtelingenstromen” geld kan verdienen en wie daar wel eens achter zou kunnen zitten. Op 12 augustus titelde de krant “Heute” in Oostenrijk, ik citeer: “Asielfirma incasseerde bijna 21 miljoen Euro”. Begeleiden, bewaken en verzorgen van asielzoekers wordt namelijk niet door de staat zelf verzorgd, maar door een privé onderneming. Preciezer gezegd door "ORS Service AG”, een firma die opereert in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland en die in 2014 ongeveer 21 miljoen Euro belastinggelden van het Oostenrijkse ministerie van binnenlandse zaken ontving. Zoals de Oostenrijkse krant “Der Standard” onderzocht, staat achter het vennootschap van de “ORS”: “Equistone Partners Europe”. Op haar beurt behoort deze toe aan 30 institutionele beleggers en de Barclays Bank – die geldt als de invloedrijkste onderneming van de wereld, zoals onderzoekers van het Federale Instituut voor Technologie (ETH) van Zürich vastgesteld hebben. Volgens het magazine “Info-DIRECT” heeft Barclays als belangrijkste aandeelhouder de internationaal opererende privébank “NM Rothschild” en die wordt ook persoonlijk door de bankiersfamilie Rothschild gedomineerd.” De bankiersfamilie Rothschild wordt volgens “Info-DIRECT” ook in verbinding gebracht met de Bilderberg Groep en zij behoort onbetwist tot de geldaristocratie. Het begrip geldaristocratie beschrijft een groep, die dankzij hun economische invloed, politieke macht vergaard heeft en deze hoofdzakelijk over privé banken uitoefent. Volgens insiders spelen beide, zowel de Bilderberg Groep als de geldaristocratie, een belangrijke rol in de doorzetting van een globale nieuwe wereldorde onder heerschappij van de VS. Beste kijkers, deze Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen naar Europa is nauwelijks te loochenen. Daarom gaat het erom zijn wrevel niet op de vluchtelingen af te reageren of zich tegen hen te laten ophitsen. Dit zou tot een destabilisering van Europa bijdragen en zo de interesses dienen van degenen die achter de tragiek van de vluchtelingen aan de touwtjes trekken. Veel meer gaat het erom de Amerikaanse verborgen machthebbers en hun bondgenoten, de Amerikaanse politici,of toonaangevende media of andere organisaties te ontmaskeren om zo de ongehinderde volksvermenging een halt toe te roepen. En wel met dezelfde tactiek als de Amerikaanse strategen zoals het Ayn Rand instituut toepassen. In hun promo video verkondigen zij: “Het komt allemaal op mensen aan …, want de verandering is in ons, en wij zijn die personen die deze wetten scheppen …, het komt allemaal op een eenvoudige beslissing neer.” Hebt U al besloten voor een Europa, waarin verschillende identiteiten, culturen en waarden worden ontbonden, of voor een Europa met verschillende identiteiten en culturen, waar vrede voor iedereen is gewaarborgd? Ik wens ik u nog een goede avond.

Bron KlagemauerTV

Bovenstaand artikel maakt in onze ogen klip en klaar hoe de elite, die achter dit vreselijke mensenleed zit, niet alleen de mensen bombardeert in die landen zodat ze op zoek moeten naar andere oorden maar tevens ook de handel in mensen drijven met ge-politieke doeleinden en winst als drijfveer.

Eerder konden wij dit niet stellen omdat er nog te weinig bewijs was voor die stelling. Nu is er bewijs genoeg en plaatsen wij dit bijzondere belangrijke artikel met de bedoeling dat dit wijd verspreid zal worden door mensen in Europa.

Richt je woede niet tegen de mensen die op zoek zijn naar een betere woonplaats voor zichzelf en hun dierbaren, dat is wat de elite ons graag ziet doen. Daarvoor hebben ze in verschillende landen gecontroleerde oppositiepartijen geplaatst die vreemdelingenhaat moeten aanwakkeren. Ze gebruiken daarvoor vragen die in eerste instantie legitiejm lijken te zijn maar als je de achtergronden, hierboven beschreven, kent weet je ook dat het niet aan de vluchtelingen ligt maar aan de mensen die deze vluchtelingenstroom veroorzaken.

Bashar Assad bijvoorbeeld moet van deze stategie geweten hebben want hij doet er alles aan om de vluchtelingen in zijn land door de voortdurende inmenging van huurlingen, betaald door de elite via collaborerende landen zoals Israel, Qatar, Jordanie, Turkije, VS de UK en Saoedi Arabie, binnen zijn eigen grenzen te houden. Zo weten maar weinig mensen dat de grootste vluchtelingenstroom in Syrie zelf plaats vindt. De gebieden die bestookt worden laten hun vluchtelingen naar gebieden trekken die niet in gevaar zijn, deze stroom is voortdurend in beweging door de onverminderde aanvallen ( zelf zeggen ze dat ze hulp leveren ) op het regeringsleger van Syrie door alle bovenstaande landen en meer.

Afgelopen week, natuurlijk met klem uit de Europese media gehouden, lieten Arabische nieuwskanalen vor de zoveelste keer zien dat Israel niet alleen IS terroristen faciliteert maar tevens op met helikopters ophaalt van het slagveld om ze vervolgens op te lappen en terug te brengen. Er zijn veldhospitalen aangelegd in het illegaal bezette gebied van de Golanvlakte. Ook Turkije levert deze extra service aan de Islamitische Staat. Naast dit inmiddels tot feit verworden gegeven heeft Hilary Clinton, een presidentskandidaat voor de haviken in de VS, behorende tot de elitaire kringen waar wij zoveel over schrijven, er een probleem bij. Omdat Hilary Clinton zo dom was om haar privé e-mail adres te gebruiken voor govermentele zaken heben hackers haar e-mailbox weten te kraken. De geheime diensten dachten deze gewist te hebben maar waren vergeten de box send ook te wisen. De volledige inhoud van die box zal beetje bij beetje gepubliceerd worden op het internet. Nu al maken de kackers duidelijk dat H.Clinton contacten onderhield met meerdere verschillende terroristische organisaties zoals o.a Boko Haram. Uit de maosl zou blijken hoe deze terroristen gefinancierd worden en hoe afspraken gemaakt worden om wapens en andere materialen op bepaalde locaties te krijgen.

Kijk je dus een beetje verder dan je neus lang is dan ga je de verbanden zien tussen de Oekraiense oorlog, de sancties tegen Rusland die enkel Europese landen geld kosten en de oorlogen van de Arabische lente en alle vluchtelingen die daaruit voortvloeien die door de elite opzettelijk naar Europa worden gebracht!

Het zijn vreselijk sluwe honden die lui van de elite en hebben zoals jullie allemaal kunnen zien letterlijk schijt aan mensenlevens, en niet alleen mensen uit het Midden Oosten of Afrika. Ze hebben net zoveel schijt aan jouw en mijn leven. Ze gebruiken mensen op alle vlakken om hun doelen te bereiken en offeren in dat trajekt dat naar hun doelen loopt honderdduizenden als ze dat noodzakelijk vinden.

Hoe vaak moeten deze lui ontrmaskerd worden voordat de massa zegt; en nu is het genoeg!

Bovendien roept eenieder die dit stuk onder ogen krijgt en gelezen heeft op, dit te delen met andere mensen opdat zoveel mogelijk mensen deze afgrijselijke strategie gaan begrijpen en daarnaast ook gaan begrijpen dat de mensen die gebruikt worden  in dit vreselijke spel, hier op geen enkele wijze debet aan zijn.

Nog steeds lees ik op andere websites dat Rusland dit spel mee speelt maar nog steeds ben ik daarvan niet overtuigd. Enkele voorbeelden waarom ik niet overtuigd ben.

1. De vluchtelingenstroom had al verviervoudigd kunnen zijn als Putin de angel niet uit het verhaal gehaald had met de deal rondom de vermeende chemische wapens van Syrië. Dan hadden de Amerikanen namelijk een groot offensief gestart met alle gevolgen van dien.

2. Rusland heeft deze week aan Griekenland een verzoek gedaan om een luchthaven te gebruiken om humanitaire middelen naar Syrië te transporteren. Griekenland liet weten dat de VS geprobeerd heeft Griekenland te verbieden deze toestemming te verlenen. Te gortig voor woorden maar ook een duidelijke aanwijzing dat de VS en Rusland helemaal niet samen werken. Zelfs op dit niveai probeert de VS Rusland op alle vlakken te dwarsbomen. Pissig dat het dwarsbomen niet lukte heeft de VS een persbericht uit laten gaan waarin ze stellen dat de Russen met duizenden manschappen deel neemt aan de oorlog in Syrië. Dat is ronduit gelogen. Putin heeft laten weten dat dit de reinste onzin is maar heeft ook laten weten dat hij de regering van Bashar Al Assad steunt met wapens. Hier hadden de beide heren in 2010 en 2012 al afspraken over gemaakt. Deze wapens worden dus inderdaad geleverd.

3. Cameron heeft in een persconferentie precies dat gedaan wat de elite van hem verlangd heeft. Hij stelde hardop de vraag waarom de vluchtelingen hoofdzakelijk jonge mannen waren en hoe ze aan het geld kwamen om deze reis te maken. Wel nu, het artikel hierboven maakt dat overduidelijk! Cameron liet er dan ook geen gras over groeien om zijn ware aard te tonen. Hij stelde dat de vluchtelingenstroom de verantwoordelijkheid is van Bashar Al Assad die zijn functie maar moet opgeven ondanks dat hij deze functie op democratische wijze heeft verkregen. Mensen die de mening van Cameron aanhangen zouden eens even moeten kijken naar Afghanistan, Irak, Libie, Mali, Yemen, daar waar Assad helemaal niets aan kan en kon doen. De westerse media doet het overkomen of alleen Syriërs onderweg zijn maar dat is niet waar. Uit alle landen die al jarenlang beschoten worden door de oorlogsmachine van het westen onder aanvoering van de elite, want die verdienen hier het meeste aan, komen stromen vluchtelingen. Daar heeft Assad niets mee te maken. Putin ondersteunde dan ook wat Assad stelde in zijn wekelijkse toespraak. De vluchtelingenstroom is ontstaan door de inmenging van westerse entiteiten in ons binnenlands beleid. De vele terroristische organisatie die ogenschijnlijk met elkaar in gevecht zijn worden stuk voor stuk gefinancierd door de elite en de westerse overheden faciliteren dit samen met enkele Arabische landen die op handen zijn van deze elite. Dat is precies wat er aan de hand is en als je een beetje verder kijkt dan je neus lang is dan zie jij dit ook!

Laat je dus niet langer vooir het karretje spannen van hen die alles al hebben en daar nog niet tevreden mee zijn. Laat je kinderen niet vechten voor de balengen van deze ellendige elitaire moordenaars. Het is het niet waard.

Onze jeugd wordt inmiddels klaar gestoomd om deel te nemen aan toekomstige elitaire oorlogen om winst en macht met series op tv die alleen maar geweld bevatten en steeds grover worden. De computerspelletjes waar ze geleerd krijgen commando's op te volgen en daarbij mensenlevens niet ontzien. Het gaat steeds verder. Als je niet goed oplet heb je voor dat je het weet een gewetensloze killer in je gezin door deze zachte vorm van manipulatie en gewenning aan geweld. Het klinkt hard maar geweld went, als je er maar vaak genoeg aan bloot gesteld wordt en dat is precies wat deze series en spellen doen.

UPDATE

Nog meer bewijs dat het Westen niet alleen de terroristen in Syrië en andere landen steunt maar er zelfs met troepen aanwezig is die zich vermommen als jihadisten tegen de gekozen overheid in Syrië.

Dit maakt wederom duidelijk dat het GEEN strijd is tegen terroristen, sterker nog, ze ZIJN de terroristen en proberen officieel gekozen overheden omver te werpen om financiële en geo- politieke doelen te bereiken. Het Westen maakt hiermee duidelijk dat democratie NIET bestaat. Vrijwel alle overheden werken in dienst van de elite, zij die oorlogen beginnen, financieren en daarbij miljoenen mensen slachtofferen enkel om winst en macht.
http://www.voltairenet.org/article188650.html

Reacties   

# vladi 29-09-2015 14:09
@Patrick,

agent in denemarken meerdere keren in buik gestoken door 'vluchteling' in grootste 'vluchtelingenkamp'.

Patrick,ook al bericht 'onze' nazimedia hier NIET over,we moeten ze helpen,allemaal Patrick,ALLEMAAL,ongeacht wat ze verkeerd doen,poging tot moord,prostitutie,verkrachting,kindslaafjes.

we moeten ze helpen Patrick,met ons bestaansrecht in gevaar te brengen en bevolkingen te destabaliseren Patrick.

Patrick,man van de site achter de samenleving,waarom heb je niets meer te melden?

ben ik te rechts voor je met deze keiharde feiten?
Patrick Patrick Patrick idd achter de samenleving.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 28-09-2015 10:38
@Patrick,

waarom geef je niet eens een reactie op verkracht meisje in Almere?

het is begonnen Patrick,heb je kinderen?

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 23-09-2015 16:08
blijkt dat nu al dat 'syrische' kinderen hier en elders natuurlijk ook een taal barrière ondervinden op school,zo ook de volwassenen natuurlijk.

participeren in onze (mind control) maatschappij word er dan verondersteld.

zeer naïef,om zoeen uitspraak te doen als het om zoveel mensen gaat die praktisch tegenlijk komen.

ik zie dit hele gebeuren,heel heftig uit de klauwen lopen.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 23-09-2015 12:45
in duitsland word er flink op los verkracht en gehoereerd,dus laten we het 'miniscule' risico nemen om 200.000 gelukszoekers in te burgeren,werk? en woonplek te geven.

laten we dan ook in ieder dorp eenluidspreker op hangen zodat er door de honderden moskeeën (die we nog van onze centen gaan bouwen) te horen krijgen hoe wij ongelovigen alluah ackbar moeten aanbidden.

dat gaat (volumeknop op sirene niveau) als volgt:waallllaaaaaaaaaaaaaaaaaaismachzmdeeeeeeewoe aladim allah shmechtsszaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoeoehassssaaaaaan.

we zullen zien met onze ogen en zo.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 23-09-2015 12:27
@Patrick,

hoeveel islamschatjes neem jij in huis?
mag vladi zo vrij zijn om te raden?ik ben zo vrij :-)

0,0

wat betreft werk,welk werk,dat word dus een uitkering,we weten helemaal niets over die volkeren behalve dat ieder land om die reden grenzen bouwden.

met dit soort onzin hoefde je bij de indianen niet aan te komen,oh wacht die hebben de grootste genocide ooit al meegemaakt.

misschien is het wel karma van de witte man die praktisch de hele wereld heeft ontwricht.

nee niet jij en ik zijn het schuld,maar we hebben ons wel tegoed gedaan aan alles wat eruit voortvloeide.

antwoord witte man......hab ich nicht gewusst.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 23-09-2015 12:08
Patrick Klarenbeek zei:
Een plek om te leven, houd dus ook in inburgeren en werken hier in Nederland. Participeren dus. Zoals je ook kunt lezen zit er geen detail in het plan. Dit is dus een beknopte versie.

Ik vind het nogal rechtse uitspraken.

vladi zei:
Patrick Klarenbeek zei:
Gesprek van de dag! Hier onze visie/mening!
www.de-samenleving.nl/.../vluchtelingen-drama


je hebt het over een plek om te leven.

niet over cultuur
niet over financien
niet over crimineel verleden
niet over gezinsuitbreiding

dit is een invasie en de hel die zichzelf creëert.
nederlandse meisjes,geen korte rokjes en strakke topjes meer dragen.
het zijn geile rakkers die vrouwen eren (sarcasme knop uit)

fff


rechtse of linkse uitspraken doen niets af aan het feit dat dit een invasie is.

je kunt het vanuit emotie beredeneren,oh wat erg.
je kunt het ook objectief bekijken,een invasie met een enorm cultuurverschil,cultuurshok.

wat betreft ergens iets van vinden,ik vind jou maar een rechts denkend persoon,maar daar schieten we niets mee op.

we zullen binnen 1 jaar te zien krijgen hoe 'goed' dit voor ons land en haar volk zal zijn.

vladi is iig geval goed voorbereid if the shit his the fan.......and it will.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 22-09-2015 18:57
Het zijn zeker niet de Noord Amerikaanse burgers die achter deze tactiek zitten, het vermoorden van het laatste bolwerk van de Aryians, 75% van de Amerikanen zijn zelf afstammelingen van dit Aryian volk, nee het zijn veel eerder de Zionisten die dit voor ogen staat, maar ook bij de nieuwe inwoners zitten Aryians, de oude Syriërs en Iran, en vele anderen zijn onze bloed broeders, so what, we gaan verder en worden sterker !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Patrick Klarenbeek 22-09-2015 14:42
Een plek om te leven, houd dus ook in inburgeren en werken hier in Nederland. Participeren dus. Zoals je ook kunt lezen zit er geen detail in het plan. Dit is dus een beknopte versie.

Ik vind het nogal rechtse uitspraken.

vladi zei:
Patrick Klarenbeek zei:
Gesprek van de dag! Hier onze visie/mening!
www.de-samenleving.nl/.../vluchtelingen-drama


je hebt het over een plek om te leven.

niet over cultuur
niet over financien
niet over crimineel verleden
niet over gezinsuitbreiding

dit is een invasie en de hel die zichzelf creëert.
nederlandse meisjes,geen korte rokjes en strakke topjes meer dragen.
het zijn geile rakkers die vrouwen eren (sarcasme knop uit)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 22-09-2015 14:28
Patrick Klarenbeek zei:
Gesprek van de dag! Hier onze visie/mening!
www.de-samenleving.nl/.../vluchtelingen-drama


je hebt het over een plek om te leven.

niet over cultuur
niet over financien
niet over crimineel verleden
niet over gezinsuitbreiding

dit is een invasie en de hel die zichzelf creëert.
nederlandse meisjes,geen korte rokjes en strakke topjes meer dragen.
het zijn geile rakkers die vrouwen eren (sarcasme knop uit)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Patrick Klarenbeek 21-09-2015 19:26
Gesprek van de dag! Hier onze visie/mening!
www.de-samenleving.nl/.../vluchtelingen-drama
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 19-09-2015 23:39
graag gedaan!

Russia constructs first foreign camp in Syria for internal refugees
18 sep 2015
Syrian volunteers are already assisting the refugees at the new camp.

The camp for 500 refugees consists of 25 army tents fully equipped for living, a field kitchen, a canteen, showers, two mobile power generators and a water-storage facility. The dwelling tents are equipped with beds and heating furnaces for cold weather.

In case the number of refugees increases sharply, the camp is ready to accommodate up to 1,000 people.

www.rt.com/news/315823-russia-refugee-camp-syria/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# nexus 19-09-2015 13:04
Petra,

Bedankt voor de vele aanvullingen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 18-09-2015 08:27
Hungarian Prime Minister Slams George Soros Funded Advocacy Groups - See more at: zeekly.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 17-09-2015 18:00
deze you tube verdwijnt
hier nog te zien

US Atty Gen: How US killed 500,000 Babies in Iraq before 9/11: Madeleine Albright - it was worth it!
3tags.org/.../...

hier bv niet meer
reddit.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 16-09-2015 10:41
Ukraine joins Western blockade of Russian military flights to Syria
latimes.com/.../...


Assad Must Go? No, American Arrogance Must Go!
White House Press Secretary Joshua Earnest channeled President Obama’s famous chant that “Assad must go"

“‘Here’s the paper from the Office of the Secretary of Defense [then Donald Rumsfeld] outlining the strategy. We’re going to take out seven countries in five years.’ And he named them, starting with Iraq and Syria and ending with Iran.”
Read more: sputniknews.com/.../1027039805.html#ixzz3ltE8JPA6

(US Admits Paying Terrorists For Services Rendered In Syria
Read more at activistpost.com/.../... )
(what rothschild murdoch cheney and israel love most about syria; oil

theantimedia.org/.../ )


The United States tells Russia that Syrian President Bashar al-Assad must step down to allow a political settlement, as Moscow continues to support Damascus.

US Secretary of State John Kerry made the demand during a phone call to Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Tuesday, the US State Department said in a statement.

presstv.ir/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 16-09-2015 08:25
US Bullies Iraq to Close Airspace to Russian Aid Flights to Syria

As a number of nations shut down airspace in response to pressure from the United States, Russia continues to transport humanitarian aid into Syria through Iraqi and Iranian skies. The United States, perhaps predictably, doesn’t like it, and continues to accuse Moscow of launching a military intervention.

After the Bulgarian government caved to US demands and closed its airspace to Russian cargo planes, Moscow was forced to reroute those flights through Iran and Iraq. But Washington has been actively lobbying those governments to block them as well.

Read more: sputniknews.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 15-09-2015 21:24
een inwoner uit Syrië
die weergeeft wat er volgens
haar in het land gebeurt.

WATCH: Syrian Girl explains the MIGRANT CRISIS like nobody else

Read more: therightscoop.com/.../#ixzz3lq4jkdcU
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 15-09-2015 19:39
Spring zei:
petra zei:
een simpel idee
dat veel problemen zou oplossen..

globalresearch.ca/.../...

LOLL

:lol:
Met een kleine aanpassing: ze moeten er wel voor betalen met klinkende munt!


:D'If you are worried about refugees, stop supporting terrorists' - Assad interview
“It’s not about that Europe didn’t accept them or embrace them as refugees, it’s about not dealing with the cause. If you are worried about them, stop supporting terrorists. That’s what we think regarding the crisis. This is the core of the whole issue of refugees.

www.rt.com/news/315431
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 13-09-2015 22:04
Russia has information that the US know the specific location points of the "Islamic State" (extremist organization banned in Russia), but did not give an order to strike on the positions "of the IS," said Russian Foreign Minister Sergei Lavrov.
fortruss.blogspot.nl/.../...

us military revolt against obamas decision to support al quaeda in syria
it s time to rise

inspiretochangeworld.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 13-09-2015 20:31
IRAN JOINS RUSSIA FOR A GRAND CHECKMATE IN SYRIA; FINAL CABAL TAKEDOWN LOOMING
geopolitics.co/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 13-09-2015 20:01
US funds ISIS while Russia provides aid to Syria to defeat ISIS
sott.net/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 13-09-2015 19:52
Syria: Germany, France break out of U.S. Alliance against Russia

Germany surprising quits Alliance with the United States, which wanted to prevent a participation of Russia in Syria.

Defence Minister Ursula von der Leyen told der Spiegel, they Welcome Russia’s PresidentVladimir Putin’s involvement in the fight against the extremist Islamic State. It is in the common interest, to combat the IS, she said.

theinternationalreporter.org/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 13-09-2015 18:50
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mHW6b1aFPf U[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 13-09-2015 18:46
[quote name="vladi"]weet je wat te gek voor woorden is Spring,dat de technology van ons gemakzuchtige dieren maakt,vb. de auto,nog te vuil om een meter te lopen en te bedenken dat we het bloed van de aarde hiervoor gebruiken,ja dan word je wel ziek,of de hele dag met die telefoon tegen de oren of voor de ogen,ja dan word je wel ziek,en dan moet diezelfde technologie ons weer genezen?

we zijn het pad van basiskennis ver voorbij en,dat doet mij :cry:

fff[/quote
bewezen schadelijke producten, ja eens weg ermee. Maar de auto kan schoon rijden hoor. Ze zijn al met een magneet motor bezig. Overigens is er olie genoeg.
www.youtube.com/watch?v=2cUg3lDgJ20

De basiskennis is men alweer aan het leren. De alternatieve gezondheidswebsites schieten de grond uit, iedereen, of nou ja steeds meer mensen iig, weet hoe big pharma niet geneest en de natuur wel degelijk.
Er is een middenweg tussen wat de situatie nu is en hoe jij de oplossing ziet.
* hier heb je een tisue.. t komt wel goed.. ;-)

Eerste even bio - weather warfare en ww3 stoppen.. :S
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 13-09-2015 17:45
weet je wat te gek voor woorden is Spring,dat de technology van ons gemakzuchtige dieren maakt,vb. de auto,nog te vuil om een meter te lopen en te bedenken dat we het bloed van de aarde hiervoor gebruiken,ja dan word je wel ziek,of de hele dag met die telefoon tegen de oren of voor de ogen,ja dan word je wel ziek,en dan moet diezelfde technologie ons weer genezen?

we zijn het pad van basiskennis ver voorbij en,dat doet mij :cry:

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 13-09-2015 17:22
Spring zei:
vladi zei:
Spring zei:
must share
Chemtrails New 2015 Mysteries Poison

www.youtube.com/watch?t=2064&v=Xygdp8pHBos


als alle alternatieve media hier collectief over zou schrijven zoals ze reageren op wat de 'elite' wil Waar ze over schrijven dan zou er een reeele kans bestaan dat msm hier ook over zou berichten,ook alter.media is slaaf van perceptie.

WW3 is al lang bezig,biowarfare,maar nee we hebben het over WW4 die WW3 genoemd word en maar niet wil beginnen.....de ironie.

ik heb het korte filmpje gezien Spring en het is schrikbarende informatie gebaseerd op feiten.

de beste stelling vind ik van de uitspraak 'we moeten altijd harder terug slaan dan hun,anders verliezen we',deze specifieke psychopaten moeten geelimineerd worden.

fff

nou pak hun geld af en zet ze in t gevang op water en brood is wat mij betreft ook goed.
Al zag het rubberbootje er heel verleidelijk uit! :lol:

@Nexus,
vladi heeft een punt, waarom pak jij dit nooit op om er eens over te schrijven? Zo ook over agenda 21?

of toch maar dit?

Bugger the bankers
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WSIUf2hD6Io[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 13-09-2015 16:55
vladi zei:
Spring zei:
must share
Chemtrails New 2015 Mysteries Poison

www.youtube.com/watch?t=2064&v=Xygdp8pHBos


als alle alternatieve media hier collectief over zou schrijven zoals ze reageren op wat de 'elite' wil Waar ze over schrijven dan zou er een reeele kans bestaan dat msm hier ook over zou berichten,ook alter.media is slaaf van perceptie.

WW3 is al lang bezig,biowarfare,maar nee we hebben het over WW4 die WW3 genoemd word en maar niet wil beginnen.....de ironie.

ik heb het korte filmpje gezien Spring en het is schrikbarende informatie gebaseerd op feiten.

de beste stelling vind ik van de uitspraak 'we moeten altijd harder terug slaan dan hun,anders verliezen we',deze specifieke psychopaten moeten geelimineerd worden.

fff

nou pak hun geld af en zet ze in t gevang op water en brood is wat mij betreft ook goed.
Al zag het rubberbootje er heel verleidelijk uit! :lol:

@Nexus,
vladi heeft een punt, waarom pak jij dit nooit op om er eens over te schrijven? Zo ook over agenda 21?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 13-09-2015 16:50
vladi zei:
Spring zei:
vladi zei:
U zei,vluchtelingenstroom?

mag ik u dan even verwijzen naar de site van'geenstijl'?
titel,Mannen met Baarden.

dit is een invasie.

fff


Vladi, ik zie vreemde zaken
waarom de "vluchtelingen" water en voedsel weigeren is er een van. Ten tweede waar is het opgenomen? Ik denk dat we niet zomaar op alle beelden kunnen vertrouwen ook hier kunnen acteurs tussen zitten. ( Of gladio's die de water flessen op de rails gooien?) Er speelt denk ik meer dan we kunnen bedenken.
Wel bizar, er wordt overal aangemoedigd om ze maar in huis te nemen , terwijl ander vluchtelingen eerder aangekomen in nederland weggestuurd worden zonder procedure, en meneer Bah staat mij nog levendig in het geheugen, die werd hier ernstig mishandeld en nu mag alles naar binnen?
MIND FUCK nummer zoveel!


Behalve dan deze:

fortruss.blogspot.nl/.../...


kan zijn,maar als ik vluchteling ben en een gladio gooit water en voedsel weg,dan boks ik hem het licht uit,dat zie ik nergens gebeuren.

in principe kun je de perceptie nog nauwelijks geloven,ik ga ervan uit dat 90% van wat we zien,gemanipuleerd is.

ik thrive puur op mijn gevoel,en dat gaat prima ook al sla ik de plank mis.

oprotten die buitenlanders!!!
ik ken er genoeg,te veel verschil.

loopt dit naziland vol?perfect voor de vlaggenzwaaier,ik ben weg naar de bossen en bergen,ieder zijn eigen keus.

get some skills or be a slave
ergens gaan bedelen voor 'hulp?' bij een vreemde cultuur?
met de miljoenen?
wat een debielen,draai het eens om,wij worden daar geelimineerd als we daar op de deur kloppen.

maar goed,das vladi's mening.
het feit is dat als je afhankelijk bent,je als slaaf gebruikt word.

Spring,ik ben net begonnen met archery,de engelse longbow,voor de jacht en lastige 'eliten'

bouwen verbouwen teelt jacht vallen zetten naaien wapens en een waterfilter voor het leven.....zou iedereen moeten doen,lekker onafhankelijk.

binnenkort een jachtvergunnin voor in duitsland,puur natuur,laat mij maar een volwassen dier doden wat een prachtig leven geleid heeft ipv iedere dag appie heijn te steunen met zijn Nep biovlees wat niet ouder dan 12 weken is en volgespoten met antibiotica omdat ze de hele dag in hun eigen stront staan,net als onze ouderen in de zorghuizen.

off grid is imo de enige weg naar verlichting.

kut 'smart'phone slavenvolk WORD EENS WAKKER.

rantmodus off

fff

off grid kan natuurlijk niet iedereen vladi, tis natuurlijk te gek voor woorden dat we met alle tech nu de jungle in worden gedwongen qua leefstijl. Iemand die ziek is of een ouder persoon kan dat al helemaal niet. En reken maar dat de militairen daar ook gaan zoeken al het land wordt opgeist in agenda 21. We moeten imo gewoon zorgen dat alles weer op orde komt, wel weer leren wat de natuur voor ons betekent maar wel in een lekker comfortabel huisje met nou zeg t maar vrije energie.
Wat buitenlanders betreft, stel ze niet als anders dan wij.
Met uitzondering van aangeleerde cultuur. Ik heb ze in mijn kringen en er zijn plaatjes bij. :-)
Heb een tijd gehad dat ik meer steun van hun had, dan van mijn neerlandse buren. Denk dat het punt is dat we niet moeten generaliseren.

Wat betreft in andere omstandigheden dat men vluchteling is en wat jij noemt gaat bedelen om hulp is niet reëel natuurlijk, als wij de bommen bij ons houden hoeven zij niet te vluchten natuurlijk he..
Echter wat er nu plaatsvind heeft een oorzaak en zijn waarschijnlijk geen vluchtelingen, of deze in beeld zijnde van geen stijl zijn ervoor gebruikt om ons te doen schrikken.
Deze stroom kunnen wij nooit opvangen, en dat weten ze.

Dat het nu fout gaat is evident, en gemeen spel. Gladio dus.

DESTABILISEREN Van Europa? DONE!
duivels zijn het, die dit bedenken en uitvoeren.

en dan dit: Nestle krijgt een aanklacht aan de broek wegens steunen van slavernij.


deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 13-09-2015 13:47
must see and share to all Britisch people

ook leerzaam voor kaaskoppen en knoflooketers

www.youtube.com/watch?t=161&v=EokwQi15pO0
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 13-09-2015 13:01
Spring zei:
must share
Chemtrails New 2015 Mysteries Poison

www.youtube.com/watch?t=2064&v=Xygdp8pHBos


als alle alternatieve media hier collectief over zou schrijven zoals ze reageren op wat de 'elite' wil Waar ze over schrijven dan zou er een reeele kans bestaan dat msm hier ook over zou berichten,ook alter.media is slaaf van perceptie.

WW3 is al lang bezig,biowarfare,maar nee we hebben het over WW4 die WW3 genoemd word en maar niet wil beginnen.....de ironie.

ik heb het korte filmpje gezien Spring en het is schrikbarende informatie gebaseerd op feiten.

de beste stelling vind ik van de uitspraak 'we moeten altijd harder terug slaan dan hun,anders verliezen we',deze specifieke psychopaten moeten geelimineerd worden.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 13-09-2015 11:59
Spring zei:
vladi zei:
U zei,vluchtelingenstroom?

mag ik u dan even verwijzen naar de site van'geenstijl'?
titel,Mannen met Baarden.

dit is een invasie.

fff


Vladi, ik zie vreemde zaken
waarom de "vluchtelingen" water en voedsel weigeren is er een van. Ten tweede waar is het opgenomen? Ik denk dat we niet zomaar op alle beelden kunnen vertrouwen ook hier kunnen acteurs tussen zitten. ( Of gladio's die de water flessen op de rails gooien?) Er speelt denk ik meer dan we kunnen bedenken.
Wel bizar, er wordt overal aangemoedigd om ze maar in huis te nemen , terwijl ander vluchtelingen eerder aangekomen in nederland weggestuurd worden zonder procedure, en meneer Bah staat mij nog levendig in het geheugen, die werd hier ernstig mishandeld en nu mag alles naar binnen?
MIND FUCK nummer zoveel!


Behalve dan deze:

fortruss.blogspot.nl/.../...


kan zijn,maar als ik vluchteling ben en een gladio gooit water en voedsel weg,dan boks ik hem het licht uit,dat zie ik nergens gebeuren.

in principe kun je de perceptie nog nauwelijks geloven,ik ga ervan uit dat 90% van wat we zien,gemanipuleerd is.

ik thrive puur op mijn gevoel,en dat gaat prima ook al sla ik de plank mis.

oprotten die buitenlanders!!!
ik ken er genoeg,te veel verschil.

loopt dit naziland vol?perfect voor de vlaggenzwaaier,ik ben weg naar de bossen en bergen,ieder zijn eigen keus.

get some skills or be a slave
ergens gaan bedelen voor 'hulp?' bij een vreemde cultuur?
met de miljoenen?
wat een debielen,draai het eens om,wij worden daar geelimineerd als we daar op de deur kloppen.

maar goed,das vladi's mening.
het feit is dat als je afhankelijk bent,je als slaaf gebruikt word.

Spring,ik ben net begonnen met archery,de engelse longbow,voor de jacht en lastige 'eliten'

bouwen verbouwen teelt jacht vallen zetten naaien wapens en een waterfilter voor het leven.....zou iedereen moeten doen,lekker onafhankelijk.

binnenkort een jachtvergunnin voor in duitsland,puur natuur,laat mij maar een volwassen dier doden wat een prachtig leven geleid heeft ipv iedere dag appie heijn te steunen met zijn Nep biovlees wat niet ouder dan 12 weken is en volgespoten met antibiotica omdat ze de hele dag in hun eigen stront staan,net als onze ouderen in de zorghuizen.

off grid is imo de enige weg naar verlichting.

kut 'smart'phone slavenvolk WORD EENS WAKKER.

rantmodus off

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 13-09-2015 11:50
must share
Chemtrails New 2015 Mysteries Poison

www.youtube.com/watch?t=2064&v=Xygdp8pHBos
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 13-09-2015 10:12
vladi zei:
U zei,vluchtelingenstroom?

mag ik u dan even verwijzen naar de site van'geenstijl'?
titel,Mannen met Baarden.

dit is een invasie.

fff


Vladi, ik zie vreemde zaken
waarom de "vluchtelingen" water en voedsel weigeren is er een van. Ten tweede waar is het opgenomen? Ik denk dat we niet zomaar op alle beelden kunnen vertrouwen ook hier kunnen acteurs tussen zitten. ( Of gladio's die de water flessen op de rails gooien?) Er speelt denk ik meer dan we kunnen bedenken.
Wel bizar, er wordt overal aangemoedigd om ze maar in huis te nemen , terwijl ander vluchtelingen eerder aangekomen in nederland weggestuurd worden zonder procedure, en meneer Bah staat mij nog levendig in het geheugen, die werd hier ernstig mishandeld en nu mag alles naar binnen?
MIND FUCK nummer zoveel!


Behalve dan deze:

fortruss.blogspot.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 12-09-2015 17:43
U zei,vluchtelingenstroom?

mag ik u dan even verwijzen naar de site van'geenstijl'?
titel,Mannen met Baarden.

dit is een invasie.

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 12-09-2015 09:49
petra zei:
een simpel idee
dat veel problemen zou oplossen..

globalresearch.ca/.../...

LOLL

:lol:
Met een kleine aanpassing: ze moeten er wel voor betalen met klinkende munt!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 11-09-2015 19:35
NWO agents and Satan worshipers are largely responsible for the refugee crisis and have carefully plotted that coup in Europe by indirection.
veteranstoday.com/.../...

@ vladi en @ spring
we are winning;

25 Signs (Plus 14 More) That The Global Elite’s Ship Is About To Sink
themindunleashed.org/.../...


Russia calls on other nations to help arm Syrian government
MOSCOW (AP) — Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has called on world powers to help arm the Syrian army which he described as the most efficient force against the Islamic State group.

Read more: dailymail.co.uk/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 11-09-2015 17:02
vladi zei:
petra zei:
een simpel idee
dat veel problemen zou oplossen..

globalresearch.ca/.../...


fijn om je weer te lezen :-)

fff

Hoi Petra!
idd fijn om je weer te lezen. :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 11-09-2015 16:22
petra zei:
een simpel idee
dat veel problemen zou oplossen..

globalresearch.ca/.../...


fijn om je weer te lezen :-)

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 11-09-2015 16:18
Nog meer bewijs dat het Westen niet alleen de terroristen in Syrië en andere landen steunt maar er zelfs met troepen aanwezig is die zich vermommen als jihadisten tegen de gekozen overheid in Syrië.

Dit maakt wederom duidelijk dat het GEEN strijd is tegen terroristen, sterker nog, ze ZIJN de terroristen en proberen officieel gekozen overheden omver te werpen om financiële en geo- politieke doelen te bereiken. Het Westen maakt hiermee duidelijk dat democratie NIET bestaat. Vrijwel alle overheden werken in dienst van de elite, zij die oorlogen beginnen, financieren en daarbij miljoenen mensen slachtofferen enkel om winst en macht.
www.voltairenet.org/article188650.html
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 11-09-2015 12:16
een simpel idee
dat veel problemen zou oplossen..

globalresearch.ca/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 11-09-2015 11:50
Read This Before the Media Uses a Drowned Refugee Boy to Start a another War.

theantimedia.org/.../

Behind The Euro Immigration Crisis; Who Is Responsible And Why

Read more at activistpost.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 11-09-2015 11:04
Now the truth emerges: how the US fuelled the rise of Isis in Syria and Iraq
the guardian

The war on terror, that campaign without end launched 14 years ago by George Bush, is tying itself up in ever more grotesque contortions. On Monday the trial in London of a Swedish man, Bherlin Gildo, accused of terrorism in Syria, collapsed after it became clear British intelligence had been arming the same rebel groups the defendant was charged with supporting.The prosecution abandoned the case, apparently to avoid embarrassing the intelligence services. The defence argued that going ahead withthe trial would have been an “affront to justice” when there was plenty of evidence the British state was itself providing “extensive support” to the armed Syrian opposition.

www.theguardian.com/.../us-isis-syria-iraq
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 11-09-2015 10:56
“We have tortured and killed and maimed and raped around this planet; who in their right mind would consider the United States or the West in general to be in any position to punish anybody?”

The only people who still fall for all this crap are..

In short, this is a video you should consider sharing with anyone you know who is still under the illusion

that the USA and Britain are doing good in the world,

anyone who doesn’t believe the ‘conspiracy theory’

that 9/11 (or Syria, or Libya, or Afghanistan or Iraq) were

notorchestrated

attacks to further a sinister long-term goal of controlling the Middle East, and anyone who believes that the desperate refugees fleeing these countries we have systematically destroyed have no right to seek help from their oppressors in Europe and North America- after all, without Western imperialism, we wouldn’t have any refugees in the first place (more on that here).

Read More: www.trueactivist.com/.../#.VfCD-y7AwCs.facebook
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hot Burmees 10-09-2015 11:10
Zeer lang artikel met video's over de protocollen , geheime clubjes en andere nare zaken , die de Elite gebruikt/ misbruikt voor de controle van en over deze wereld/planeet.

******************
A Prophetic Blueprint for Fascism
impiousdigest.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Brammetjebram 10-09-2015 11:02
Dit is overduidelijk aan de hand. Alle intelligente mensen die enigszins deugen zijn het erover eens. Je hoort alleen nog wat omgekocht gajes protesteren , meestal ingehuurd door onze pedofielenstaat.
Gelukkig komen zij nooit met argumenten maar slechts met suggestieve beschuldigingen en zwartmakerij.....
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 10-09-2015 10:33
Anti War speech van Die Linke:
Gregor Gysi Must share!

www.youtube.com/watch?v=6aL7g-5dp5M
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 10-09-2015 09:43
Laten we niet vergeten wat er ondertussen gewoon wordt ingeademd met alzheimer en de dood tot gevolg uiteindelijk..

[youtube]http://www.youtube.com/watch?t=95&v=FstSh DEVCgI[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 09-09-2015 16:54
Spring zei:
Hot Burmees zei:
Ondanks , dat men zegt/ wil beweren , dat het een HOAX is , niet waar of wat dan ook, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken , dat de Protocollen van de oude wijzen van Sion , netjes worden gevolgd.

Lees het eens door en leg het dan tegen de tijdlijn van de laatste 100 jaar, zie of je iets terug kan vinden , uit de Protocollen en de gebeurtenissen vandaag de dag.
wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf

Enige wat ik zie , is een blauwdruk , die wel regelmatig wordt aangepast , alleen de hoofdlijnen blijven gelijk.
Laten wij dit schrijven gewoon als HOAX beschouwen , in plaats van "IN YOUR FACE" verhaal.

Enige waar ik nu wel benieuwd ben naar , is de 3de week sept. niet zozeer dat stuk ruimtepuin, wel wat de UN van plan is ( nieuwe agenda 2030, vervanger agenda 21), wat de paus gaat smoezen met Obama, dat is nog nooit gebeurd, Paus op bezoek pres. USA, zou zomaar de aankondiging van een Nieuw NWO geloof kunnen zijn.
De wereldwijde ineenstorting van de financiële systemen, die zouden kunnen gaan gebeuren.

en PS , de protocollen vertellen , btw precies dat wat nu gebeurd, het is de afbraak van het oude Europa.

*********************
Veel wijsheid en Liefde, in deze duistere, en zeer spannende tijden.

de protocollen kunnen ook gemaakt zijn om de joden te beschuldigen.. simpelweg verdeel en heers Hegelian Dialectic .
www.biblebelievers.org.au/bb970219.htm
echter ik zie idd ook dat het zich wel ontvouwt in elk aspect. De vraag is niet eens wie zit erachter, de vraag is wat is de oplossing? Imo is die heel simpel, hoever gaat men mee in het gehoorzamen van regels die worden opgelegd befehl ist befehl, of kiest men voor zijn medemens.
Liefde en wijsheid is inderdaad dat wat ons zal moeten gaan redden. :-)


Spring,
Burgerlijke ongehoorzaamheid, zelfbestuur, is de oplossing. Maar met geconditioneerde mensen zoals de twee reageerders is dat onmogelijk, anders was dat al lang een feit. Zij die roepen dat wij onzin verkopen maken het de elite mogelijk alles wat zij bedenken uit te voeren. Die mensen nemen alles aan wat op mainstream verteld wordt en hebben niet de capaciteit zelf op zoek te gaan naar het ware verhaal. Die mensen herken je altijd aan hoe ze hier binnen komen. Even roepen dat alles onzin is en snel weer verdwijnen want zodra ze een gesprek aan gaan vallen ze door de mand omdat ze zich nergens in verdiepen maar wel overal hun mening komen verkondigen. Het is het beetje hetzelfde als iemand die enkel een film heeft gezien van een boek in een boekbespreking zetten. Ze missen ten eerste de capaciteit om een boek uit te lezen, ten tweede de capaciteit om een behoorlijke discussie te beginnen en/of op gang te houden en ten derde, het vermogen om buiten gebaande paden te denken. Kortom, machinemensen waar Charlie het over had in zijn Great Dictator Speech.

Wat zij het Christelijk geloof over deze mensen via een citaat in de bijbel? God vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen. Zo kijk ik daar ook naar. Ik vergeef hen hun onwetendheid..........

Kijk, mensen zoals deze hoor je nooit meer wat van....mensen zoals Don Quichotte, die verguisd werden in hun tijd, die leven nog altijd voort in de harten van de mensen. Laat ons dan maar de Don Quichotte van deze tijd zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 09-09-2015 16:30
Patrick zei:
Wat een ongelooflijke onzin. Waarom willen mensen de meest onwaarschijnlijk verhalen die elk bewijs ontberen geloven, en ontkennen zij aantoonbare waarheden?


Precies Patrick,

Waarom kijken mensen nog naar het nieuws!
Toets jij het nieuws bijvoorbeeld op waarheid? Ik wel.


Wat betreft de protocollen. Het zij n GEEN joodse protocollen maar de protocollen van ZION. Van de zionisten dus en dat zijn precies die mensen die wereldwijd voor ellende, honger en verderf zorgen met als groot voorbeeld de criminele illegale staat Israël.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 09-09-2015 16:11
Hot Burmees zei:
Ondanks , dat men zegt/ wil beweren , dat het een HOAX is , niet waar of wat dan ook, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken , dat de Protocollen van de oude wijzen van Sion , netjes worden gevolgd.

Lees het eens door en leg het dan tegen de tijdlijn van de laatste 100 jaar, zie of je iets terug kan vinden , uit de Protocollen en de gebeurtenissen vandaag de dag.
wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf

Enige wat ik zie , is een blauwdruk , die wel regelmatig wordt aangepast , alleen de hoofdlijnen blijven gelijk.
Laten wij dit schrijven gewoon als HOAX beschouwen , in plaats van "IN YOUR FACE" verhaal.

Enige waar ik nu wel benieuwd ben naar , is de 3de week sept. niet zozeer dat stuk ruimtepuin, wel wat de UN van plan is ( nieuwe agenda 2030, vervanger agenda 21), wat de paus gaat smoezen met Obama, dat is nog nooit gebeurd, Paus op bezoek pres. USA, zou zomaar de aankondiging van een Nieuw NWO geloof kunnen zijn.
De wereldwijde ineenstorting van de financiële systemen, die zouden kunnen gaan gebeuren.

en PS , de protocollen vertellen , btw precies dat wat nu gebeurd, het is de afbraak van het oude Europa.

*********************
Veel wijsheid en Liefde, in deze duistere, en zeer spannende tijden.

de protocollen kunnen ook gemaakt zijn om de joden te beschuldigen.. simpelweg verdeel en heers Hegelian Dialectic .
www.biblebelievers.org.au/bb970219.htm
echter ik zie idd ook dat het zich wel ontvouwt in elk aspect. De vraag is niet eens wie zit erachter, de vraag is wat is de oplossing? Imo is die heel simpel, hoever gaat men mee in het gehoorzamen van regels die worden opgelegd befehl ist befehl, of kiest men voor zijn medemens.
Liefde en wijsheid is inderdaad dat wat ons zal moeten gaan redden. :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hot Burmees 09-09-2015 16:07
lol zei:
whahahahahahah
wat een fukking domme bullshit

'specialisten'
Sion

mensen kinder, jullie zijn niet goedPrecies LOL, wat een dom gelul, dat gebeurd niet , dat doen ze niet, en meer van dat soort superlatieven, en dan denk ik terug aan net voor het begin 2de WO, zelfs toen duitsers naar NL vluchten/deserteerde , werden ze niet gelooft, BTW heb ik uit eerste hand van iemand uit Drenthe , oud-verzetsstrijder, dus laten wij vooral weer gaan slapen. het is de zondvloed na ons, TOCH?

Deze wereld is zo beschaafd en er is helemaal geen oorlog, nee, want oorlog is vrede, haat is liefde, duister is licht, hebzucht is passie voor delen, en zo heb ik nog wel meer.

Verder zal het mij echt worst zijn, toen ik mij bewust werd van deze wereld en hope zij in elkaar steekt , was ik behoorlijk over mijn zeik, dat was in het jaar 1961,6 jaar, en wat werd er mij gezegd, je moet je mond houden , je bent te jong om dat te begrijpen, en de beste , je bent verrekte eigenwijs, wat achteraf moet zijn , je bent eigen wijs, te wijs voor je leeftijd
Het ontkennen en mij regelmatig zwaar straffen , maakte niet dat ik mijn mond hou, Oja , in dat zelfde gesprek met mijn ouders , was ik ook tot de conclusie gekomen , ik heb hier geen moer te zoeken , en het bevalt mij niet, heb ergens een fout gemaakt, denk dat ik er wel achter ben wat ik fout heb gedaan, alleen dat mag iedereen voor zichzelf uitzoeken, ik kan 1 ding zeggen, heeft met licht te maken, en dat is het verkeerde licht.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Patrick 09-09-2015 16:04
Wat een ongelooflijke onzin. Waarom willen mensen de meest onwaarschijnlijk verhalen die elk bewijs ontberen geloven, en ontkennen zij aantoonbare waarheden?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Teman 09-09-2015 15:31
Misschien kan deze verklaring de mensen overtuigen
balder.org/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# vladi 09-09-2015 14:29
lol zei:
whahahahahahah
wat een fukking domme bullshit

'specialisten'
Sion

mensen kinder, jullie zijn niet goed


je hebt iig plezier of dat lachen van dommigheid is maakt niet uit en dat je verder geen aanvullende info hebt ook niet,plezier boven alles toch?

we kunnen van jou heel wat verwachten vermoed ik zo.
ik kan niet wachten op het LOL intellect :-*

fff
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# lol 09-09-2015 12:29
whahahahahahah
wat een fukking domme bullshit

'specialisten'
Sion

mensen kinder, jullie zijn niet goed
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hot Burmees 09-09-2015 09:11
Ondanks , dat men zegt/ wil beweren , dat het een HOAX is , niet waar of wat dan ook, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken , dat de Protocollen van de oude wijzen van Sion , netjes worden gevolgd.

Lees het eens door en leg het dan tegen de tijdlijn van de laatste 100 jaar, zie of je iets terug kan vinden , uit de Protocollen en de gebeurtenissen vandaag de dag.
wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf

Enige wat ik zie , is een blauwdruk , die wel regelmatig wordt aangepast , alleen de hoofdlijnen blijven gelijk.
Laten wij dit schrijven gewoon als HOAX beschouwen , in plaats van "IN YOUR FACE" verhaal.

Enige waar ik nu wel benieuwd ben naar , is de 3de week sept. niet zozeer dat stuk ruimtepuin, wel wat de UN van plan is ( nieuwe agenda 2030, vervanger agenda 21), wat de paus gaat smoezen met Obama, dat is nog nooit gebeurd, Paus op bezoek pres. USA, zou zomaar de aankondiging van een Nieuw NWO geloof kunnen zijn.
De wereldwijde ineenstorting van de financiële systemen, die zouden kunnen gaan gebeuren.

en PS , de protocollen vertellen , btw precies dat wat nu gebeurd, het is de afbraak van het oude Europa.

*********************
Veel wijsheid en Liefde, in deze duistere, en zeer spannende tijden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# irene hadjidakis 08-09-2015 19:04
Oh! Brave New world, that has such people in it . Lees die andere dystopie nog es en zie hoe onze wereld van 2015 nog dichter bij de wereld komt die George Orwell in 1948 in "1984" al schetste!!!! But we are watching Big Brother en met onze planeet is heel iets anders aan het gebeuren. De barensweeën zijn op zijn sterkst nu, .....ook dit gaat voorbij......geen ziel gaat verloren........we're almost HOME....breath, ontspan en laat je niet gek maken....sterkte allemaal en verwelkom de Nieuwe Aarde.. HET LICHT ZAL OVERWINNEN
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 08-09-2015 13:27
www.info-direkt.at/.../

Hoe vreselijk dit ook moge klinken maar inmiddels is ook duidelijk dat de foto van de 3 jarige drenkeling ook en scene is gezet. Specialisten hebben geconstateerd dat een levenloos lichaam nooit verticaal aan kan spoelen, dat gebeurt altijd horizontaal, dat heeft met golfslag te maken. daarnaast zie je op de grotere foto mensen liggen zonnen.
www.voltairenet.org/article188623.html

Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen