perception deceptionThe Perception Deception is alweer het twintigste boek van de schrijver, journalist, activist en vrijdenker David Icke. De titel kan het beste vertaald worden als het bedrog van de waarneming. Icke betoogt in zijn boek dat alles wat wij waarnemen met onze vijf zintuigen een misleiding is. Een opzettelijke misleiding. Wat die misleiding inhoudt en wie er misleidt wordt, zal ik nog uitvoerig bespreken.

 

Boekbespreking; The Perception Deception van David Icke

 

Ik volg ( ben geen volgeling ) de levensfilosofie van David Icke nu al twintig jaar en heb de meeste boeken van hem gelezen en de meest belangrijke video’s van hem gezien. In mijn ogen is hij één van de oorspronkelijke denkers van onze tijd. Ik wil David Icke zelfs vergelijken met de grote Duitse filosoof Georg Hegel. Hegel zag als einddoel van de menselijke geschiedenis de individuele vrijheid van de mens. Icke stelt dat de geschiedenis van de mensheid ook een doel heeft namelijk de knechting van de mensheid door een werelddictatuur.

 

Zoals Hegel heeft David Icke zijn eigen dialectiek ontwikkeld. Icke noemt zijn dialectiek probleem-reactie-oplossing. Degenen die achter de touwtjes de hele wereld runnen en streven naar een globale wereldregering (werelddictatuur) zetten een valse-vlag-operatie op of verzinnen een probleem. Zoals in het verleden 11 september. En zoals nu de Krim-crisis. Dan volgt er een reactie, zoals bij 11 september de inval in Afghanistan om Osama Bin Laden op te pakken en de Taliban te verdrijven. En bij de Krim-crisis de bezetting door Russische troepen van de Krim. De oplossing voor 11 september is de oorlog tegen het terrorisme en zoals bij de Krim-crisis misschien wel een Derde Wereldoorlog!

 

Het is merkwaardig dat nog geen enkel boek van Icke in het Nederlands vertaald is en evenmin zijn laatste boek “The Perception Deception”. De Nederlandse publishers/uitgevers die toch om hun open-mind en hun tolerantie bekend staan? Ik ben weleens een Italiaanse vertaling van zijn boek “The Biggest Secret” (“Het grootste geheim”) tijdens een vakantie in Italië in een boekhandel tegengekomen. David Icke trekt per dag twintig miljoen bezoekers voor zijn website David Icke.com en heeft miljoenen boeken verkocht. Zijn optreden in Wembley en andere voetbalstadions in Engeland zijn legendarisch. Hij deelt zijn ideeën en observaties 10 uur lang met een publiek van zestig duizend man. Toch kent bijna niemand hem in Nederland. En als hij in Nederland ter sprake wordt gebracht zien de meeste Nederlanders hem als een volslagen krankzinnige of in het ergste geval een antisemiet. Meestal zijn dat mensen die deze mening zijn toegedaan, die nog nooit de moeite hebben genomen om een boek van hem te lezen of een video te bekijken. Zij papegaaien na wat kranten en zogenaamde deskundigen over hem te vertellen hebben.

 

Ik vind dat David Icke in Nederland een eerlijke kans verdiend. Daarom deze boekbespreking over zijn laatste boek; The Perception Deception.

 

Het is onbegonnen werk om het gehele boek “The Perception Deception” te beschrijven of kort te bespreken. Het boek telt ongeveer duizend pagina’s en is rijk aan talloze onderwerpen. Het is de bedoeling dat ik in het kort de belangrijkste zaken en denkbeelden van dit boek beschrijf en van commentaar voorzie. Voor liefhebbers en mensen die het Engels redelijk machtig zijn, verwijs ik naar het boek.

 

Achtereenvolgens behandel ik de persoon David Icke en wat de oorzaak en de aanleiding is tot wie hij geworden is in paragraaf 1. In paragraaf 2 beschrijf ik in het kort de misleiding en waaruit deze bestaat. In paragraaf 3 komen de misleiders en wie dat precies zijn en waar ze vandaan komen aan bod. In paragraaf 4 ten slotte reik ik een mogelijke oplossing die David Icke aangeeft in zijn boek “The Perception Deception” en waar hij eerder ook in talloze andere boeken en lezingen heeft vermeld wat de oplossing voor de huidige wereldproblemen is.

 

  1. Het fenomeen David Icke

 

David Icke is geboren op 29 april 1952 in Leicester in Groot-Brittannië. Zijn vader was fabrieksarbeider en zijn moeder was huisvrouw. Zijn jeugd werd gekenmerkt door grote armoede. In een van zijn boeken wordt vermeld dat zijn moeder en hij zich onder een tafel verborgen en de deur niet openmaakten toen een deurwaarder voor de zoveelste keer aanbelde.

 

Gelukkig kon hij zich aan die armoede ontworstelen door een verdienstelijke professionele voetbalkeeper te worden op zijn vijftiende. Op zijn een- en twintigste inmiddels getrouwd met Linda moest hij met voetballen ophouden omdat hij geplaagd werd door artrose en daar heel veel lichamelijke pijnen aan overhield. Door synchronciteiten en andere toevallen kon hij bij de BBC aan de slag als sportcommentator en werd de Engelse “Mart Smeets”. Tegelijkertijd werd hij de woordvoerder van de Britse politieke partij “de Groenen”.

 

In 1989 voelde hij een aanwezigheid terwijl hij nog steeds geplaagd werd door lichamelijke pijnen. Op een dag stond hij met zijn zoon Gareth voor een boekhandel. Daar werd zijn oog getroffen door het boek “Mind tot Mind’ van de paranormaal genezer Betty Shrine. Nieuwsgierig geworden, kocht hij het boek en kwam er nooit meer los van. Hij ging meermalen op consult bij Betty Shrine. Deze kon hem evenmin van de lichamelijke pijnen genezen maar had via het derde oog hele belangrijke boodschappen voor David Icke die ze doorkreeg van een entiteit. Deze boodschappen waren en ik zal ze integraal overnemen van het boek (Perception Deception pagina 3), omdat ze belangrijk zijn om de persoon Icke te begrijpen:

 

  1. hij is een genezer die hier is gekomen om de aarde te genezen en hij wordt wereldberoemd.

  2. Hij is spiritueel gezien nog een kind maar zal vele spirituele rijkdommen ontvangen;

  3. Soms zal hij dingen zeggen waarover hij zich verwonderd waar ze vandaan komen. Die dingen zullen onze woorden zijn; (de entiteit)

  4. Kennis zal hem in het verstand gezet worden en op andere momenten zal hij naar kennis geleid worden;

  5. hij is als jongeling gekozen om zijn moed. Hij is getest en heeft alle testen doorstaan;

  6. hij heeft voetbal gespeeld om discipline te leren maar zodra hij dat geleerd had, was de tijd om iets anders te doen. Hij heeft ook geleerd om teleurstelling het hoofd te bieden en alle emoties te ervaren. Hoe op te staan en door te gaan met zijn leven. De spirituele weg is hard en niemand maakt het hem makkelijk.

 

Onder de indruk van deze boodschappen maakte David Icke begin jaren negentig een spirituele reis naar Peru. Daar beleefde hij een enorme mystieke ervaring, dat zijn leven compleet veranderde. Hij stopte met zijn werk als sportverslaggever en politieke woordvoerder. Hij richtte zich voortaan op het schrijven van boeken en het geven van lezingen.

 

Nadat hij in een nationale tv-show het Britse Koningshuis beschuldigde reptielen te zijn (hierop kom ik terug) werd hij de nationale joker. Overal waar hij kwam werd hij en zijn complottheorieën belachelijk gemaakt. Dat David Icke zichzelf zoon van God noemde (hij bedoelde dat we allemaal zonen en dochters van God zijn) deed hem helemaal de das om. Jarenlang trad hij op in kleine zaaltjes van een man en werden zijn boeken nauwelijks verkocht. 

 

Het omslagpunt was 11 september 2001. Hij schreef daarover het boek Alice in Wonderland and the Word Trade Center Disaster. Deze gebeurtenis was zo groots en ontzagwekkend. Daar moest een complot achterzitten. Anders viel deze gebeurtenis niet te verklaren.

 

Dat boek werd een wereldbesteller behalve in Nederland. Het geluk lachte David Icke weer toe en hij kon van zijn werk als schrijver en activist leven. Door zijn boekenverkoop en lezingen verdient hij op dit moment miljoenen. En volgens zijn voornaamste critici is dat zijn doel: heel veel geld verdienen aan het bang maken van mensen. Of dat zo is, zullen we zien als we in de volgende paragrafen de belangrijkste ideeën van David Icke doornemen.

 

 

Ondanks al het geld dat David Icke verdiend heeft in dit kapitalistische systeem waarin we leven, is David een man die niet met zijn rijkdom te koop loopt en op dit moment in een eenvoudig appartement woont. Wat David met zijn financiële middelen doet om zijn omgeving/familie te helpen weten denk ik alleen de mensen die David persoonlijk bijstaan. Zonder 'weten' kan er geen verandering intreden. De essentie van zijn boodschap is om het 'weten' onder de mensen te brengen.

 

 

 

transhuman-12

 

  1. Het Bedrog

 

In tegenstelling tot de filosoof Hegel die abstract redeneert in zijn boeken, schrijft David Icke heel erg concreet en op een journalistiek wijze. Zijn ideeën zijn heel erg helder geformuleerd maar toch moeilijk te begrijpen daar zij een groot voorstellingsvermogen van de lezer eisen. Als je een nuchtere Hollander bent en er trots op bent, verzoek ik je toch wat komen gaat serieus te nemen of althans erover na te denken als een mogelijkheid. Neem de uitspraak van Socrates als leuze voor wat komen gaat: ik kan je niets leren maar enkel tot nadenken aanzetten!

 

Volgens David Icke is de hele werkelijkheid nonsens (“bollocks”). De hele werkelijkheid is een hologram dat zijn basis vindt in een elektromagnetisch veld. Alles bestaat uit trilling. Wat vast lijkt zoals een muur bij voorbeeld is op kwantummechanisch niveau een trilling. De hele werkelijkheid is een matrix. Leonardo heeft daarover geschreven in zijn artikel over The Matrix. Ik wil naar zijn artikelen verwijzen over zijn uitleg van de Matrix.

 

Dit elektromagnetisch veld wordt volgens Icke in het leven geroepen door de Maan. De Maan Werkt volgens Icke als een filmprojector die de werkelijkheid projecteert. Over de Maan valt heel wat te vertellen. Het lijkt alsof de Maan zo dicht bij de Aarde niet had moeten staan. Het is echt een fremdkorper. En zo zijn er meer my-steries over de Maan die David Icke in zijn boek vermeld. Zoals dat bij de Maan-landing het leek alsof de Maan een beltoon gaf. Er zijn astronomen die bewerendat de maan hol is. Een andere planeet die een grote rol speelt in Icke’s universum is Saturnus. Icke noemt dat de Saturnus-Maan-Connectie. Saturnus fungeert als Sterrenpoort die in contact staat met andere dimensies. Icke beweert dat Saturnus de Zwarte Zon is die de Nazi’s in hun mythologie hebben gebruikt. Overal kom je de Saturnus in symbolen tegen zoals de hoed die de Paus draagt. Ons lichaam is ook niet vast. Ons lichaam en geest is een biocomputer die een bepaald biologisch programma (je leven) afdraait. Met onze pijnappelklier zijn we verbonden met andere hogere werkelijkheden. Waarom en wie heeft dit bedrog dan opgezet die wij onze wereld en het heelal noemen?

 


 

  1. De bedriegers

 

 De vragen waar Icke zich over buigt zijn verbazingwekkend origineel.

 

Icke begint zijn verhaal over het ontstaan van de mensheid en de aarde met een opwekkend begin. Er was een Gouden Tijdperk: toen was alles een en waren er nog geen mannen en vrouwen maar was de mens een wezen. Maar op een gegeven ogenblik (en hier treedt Icke in de voetsporen van de gnostici: een christelijke stroming) was er een demiurg (een ondergod) Deze was een slecht wezen en maakte voortdurend ruzie met God. Deze demiurg schiep de wereld en het heelal (“de matrix”) en de mensen. Om de mensen in het gareel te houden, zette de demiurg archonten in het leven. Deze archonten zijn ook slecht en leven van de negatieve emoties en lijden van mensen. Ze vangen als het ware deze energieën op.

 

Deze archonten staan ook bekend als de Annunaki. Annunaki zijn een buitenaardse beschaving van de planeet Marduk. Volgens de Semuroloog Zecheria Sitchin kwamen zij op aarde. Daar schiepen zij de mens als slaaf. Deze slaven moesten in de mijnen van de Annunaki goud delven. Zij hadden goud nodig om de dampkring van hun thuisplaneet Marduk te herstellen. Deze Archonten of Annunaki zijn niet verdwenen maar handelen op de achtergrond. Zij maken de menselijke geschiedenis. Ze worden geholpen door hybriden: een kruising tussen archonten en mensen.

 

Deze hybridenfamilies regeren in werkelijkheid de wereld. En om in het zadel te blijven offeren deze hybridenfamilies zoals hele rijke families en Koninklijke Huizen kinderen op aan de Annunaki/Archonten. Daarom komt Satanisme vaker voor dan menigeen denkt. De Archonten kunnen voor een korte duur de menselijke vorm behouden (shapeshifters) Daarvoor dienen ze kinderbloed ter drinken omdat deze het krachtigst is omdat deze zuiver is. Liefst van blonde kinderen met blauwe ogen.

 

De archonten en hybridenfamilies hebben maar 1 doel: een wereldregering. De meeste politieke partijen zijn voor internationale samenwerking en organisaties. De Europese Unie is een wegbereider voor een Wereldunie met een Wereldmunt.

 

Het is ook de bedoeling dat de wereldbevolking teruggebracht wordt naar 500 miljoen mensen (cull). Dat moet plaatsvinden via hongersnoden, oorlogen, ziektes e.d. Dat getal is namelijk makkelijk te controleren door de hybriden./archonten/annunaki.

 

De hybriden staan bij andere complotdenkers bekend als de Illuminati.

 

Van de politiek hierover, hoeven we niets te verwachten. De politiek staat be- of onbewust op de loonlijst van archonten (one-party-state).

 

Deze archonten hebben de controle over de economie, voeding, gezondheid, huisvesting en dergelijke. Bigfood, Bigpharma en MSM (Mainstriam Media) staan allemaal onder hun controle. David Icke beweert zelf in zijn nieuwste boek dat de Archonten zelfs doorgedrongen zijn in de alternatieve internetmedia.

 

Om een reden wordt David Icke als anti-semiet uitgescholden namelijk door te beweren dat de Rothshilds, een Joodse bankiersfamilie aan de wieg staat van Israel. En dat Israel in het leven is geroepen om verdeeldheid in de wereld te zaaien (probleem-reactie-oplossing).

 

De archonten zijn erop uit alle godsdiensten te vervangen door een wereldreligie. De archonten stimuleren allerlei vormen van verslavingen, individualisme en proberen gezins-, familie- en samenlevingstructuren zoals kerken te vernietigen.

 

In de volgende paragraaf zullen we zien waarom ze dat doen.

 

  1. De oplossing

 

De archonten zijn tegen gemeenschapszin. Zij willen niet dat we inzien dat de mensen spirituele wezens zijn (Zoals Icke dat noemt all infinite possibilities) We kunnen de archonten verslaan. De mensen zijn talrijker. Daarvoor moeten we in de eerste plaats leren naar ons hart te luisteren. Want ons hart kan ook nadenken. Als we met onze linkerhersenhelft rationeel blijven denken, blijven we gevangen in de matrix. Met onze hart kunnen we aansluiting vinden bij zoals Icke dat noemt the Truth Vibrations (de waarheidstrillingen)

 

Daarom moeten we niet primitief met onze onderbuik reageren maar zoals Icke dat noemt een woudreus zijn en geen takje en dus met ons hart voelen en denken.

 

Als we dan samen komen en met ons hart bezig zijn, daar kunnen de archonten niet tegen!

 

 

De informatie in dit artikel is een beknopte samenvatting uit het engelse boek The Perception Deception van David Icke. Om een helder en duidelijk beeld te krijgen van het boek The Perception deception is het noodzakelijk om het boek te lezen. Dit artikel is namelijk grotendeels in mijn eigen woorden samengevat.

 

Bronnen;

David Icke - The Perception Deception

You Tube - David Icke, Remember Who You Are - Part 1 - Wembley Arena