syrie oorlog bij volmachtWie het conflict in Syrië probeert te volgen zal zich met enige regelmaat achter de oren krabben omdat zaken binnen dit conflict niet met elkaar rijmen.Om een beetje  beginnen te begrijpen wat er aan de hand is in Syrië zal ik eerst een aantal zaken duidelijk moeten maken.

 

De titel van dit stuk luidt; Syrië, oorlog bij volmacht, dit is de letterlijke vertaling van het Engelse woord proxywar en wordt door de wikipedia als volgt uitgelegd;

Een oorlog bij volmacht (Engels: proxy war) is een conflict waarbij één partij (meestal een grootmacht) een andere partij, de gevolmachtigde, een oorlog laat voeren, en daarbij als achterman optreedt. De grootmacht levert economische, ideologische, logistieke en/of militaire steun. De gevolmachtigde, meestal een kleiner land, voert de oorlog waarbij hij zich gesteund weet door de grootmacht. De keerzijde van deze medaille is het feit dat de gevolmachtigde meestal voor de negatieve consequenties van deze oorlog opdraait. De geschrokken grootmacht, bang voor gezichtsverlies, trekt zijn handen dan van de zaak af.

Voorbeelden van oorlogen bij volmacht zijn:

Een ander belangrijk voorbeeld is Afghanistan. De VS gaven via de Pakistaanse inlichtingendienst ISI militaire en financiële steun aan de moedjahedien. De ISI kreeg ook vanuit Saoedi-Arabië geld om de moedjahedin te steunen. De Saoudis hamerden er echter op dat alleen de islamitische moedjahedin hun steun konden ontvangen. De ISI verdeelde op basis van eigen criteria wapens en geld aan zeven moedjahedin-partijen. (Afghanistan National Liberation Front, Movement of the Islamic Revolution, National Islamic Front of Afghanistan, Islamic Party of Afghanistan factie Hekmatyar, Islamic Party of Afghanistan factie Khalis, Islamic Society of Afghanistan en de Islamic Union for the Freedom of Afghanistan)

Bron: Wikipedia

NB Uit de Moejhahedien is de tegenwoordige El Qaida ontstaan, nog steeds gesteund en vechtend voor de belangen van de elite wereldwijd.

Maar wie is nu wie? Wie is de volmacht en wie zijn de achtermannen, de ware aanstichters van de oorlog in Syrië? Of zal ik toch maar gewoon zeggen, de oorlog tegen Syrië!

Om daar antwoord op te kunnen geven moeten wij terug naar het begin van het conflict.

Er zijn momenteel twee stellingen over deze oorlog.

De stellingen

Stelling 1: Het leger van president Assad is ergens in 2011 begonnen met schieten op zijn eigen burgers en sindsdien hebben zich milities gevormd die terugvechten.

Stelling 2: Syrië is vanuit de grenzen van Daraa overspoeld door huurlingen in dienst van westerse landen, gefinancierd door enkele Arabische landen die bevriend zijn met het westen en het westen zelf, met de bedoeling een burgeroorlog te veinzen om zodoende via de Verenigde Naties een ingang te forceren in Syrië om een westers georiënteerde overheid te plaatsen om zodoende de macht te verkrijgen over de infrastructuur van het land en de eventuele middelen van Syrië in de vorm van grondstoffen of goud, olie, gas. Wat uit de oorlog tegen Libië blijkt is het voor de westerse grootmachten ook belangrijk dat er een westers georiënteerde bank de macht krijgt in Syrië. Dat was de eerste daad in Libië na de gruwelijke publieke moord op de door zijn eigen volk veel geprezen leider Ghadaffi.

Over stelling 1 hoef ik geen informatie te plaatsen want die krijgen jullie elke dag te zien via de nieuwskanalen van de elite zoals de NOS, RTLNieuws, CNN, etc.

Over stelling 2 zal ik extra info geven in de vorm van eigen geschreven stukken en stukken van andere websites die zich het lot van alle volkeren onder vuur aantrekken zoals Mediawerkgroep Syrië, Boublog en vele anderen.

Syrië en de financiële elite, wie zitten er achter de opstanden?Update.

PERSBERICHT: SYRIE – De waarheid achter alle leugens

Syrië, wat is er aan de hand?

Britse Syriër Oulabi over de gebeurtenissen in Syrië

Syrië, de media en de Massavernietigingsleugens! Update 3

Syrië, wie de media in handen heeft spreekt de waarheid, of toch niet?Update 3 video's.

Britse journaliste legt bedrog VN en Westerse media bloot m.b.t. Syrië

Duitse official, Westen pleegt aanslagen in Syrië

Syrië, valse vlag aanslag in de maak!

Syrië en het Midden Oosten, senator Ron Paul doet boekje open!

Als je serieus al deze artikelen leest kun je niet anders dan tot de conclusie komen die wij van Bovendien ook getrokken hebben. De oorlog in Syrië is een oorlog tegen Syrië en niet een oorlog tussen Syriërs!

De zogenaamde opstand in Daraa is bewezen geen opstand geweest maar een aanval van vreemde mogendheden tegen Assad, tegen de burgerbevolking, tegen het Syrische leger en politie. De burgers van Syrië staan vandaag nog, twee jaar na de aanvang van deze verschrikkelijke misleiding, in moderne termen, oorlog bij volmacht, pal achter Assad. Zou dit niet zo zijn geweest dan was Assad al lang van het wereldbeeld verdwenen.

Propaganda

Inmiddels wordt via de propagandakanalen langzaam duidelijk welke landen een rol spelen in deze oorlog tegen een complete natie. Zo hebben wij Turkije dat bij de NATO aanklopt omdat ze beschoten zouden worden door het Syrische leger. Voor de NATO en de westerse landen een gouden kans om patriotraketten en installatie naar Turkije te verplaatsen vanuit Nederland die de belastingbetaler vele miljoenen per maand kosten. Ook Israel doet de welbekende duit in het zakje. Syrië beschiet namelijk ook de Israëlische grenzen en levert bovendien wapens aan Hezbollah. Zonder verder onderzoek blijkbaar reden genoeg om ongegeneerd Syrische doelen te bestoken waarbij weer veel burgerslachtoffers vallen. Een daad van oorlog dus van Israel zonder dat de internationale gemeenschap ingrijpt of Israel op de vingers tikt.

Rol van de VN

Dan nog de rol van de verenigde naties. Speciaal gezant van de VN, Carla Del Ponte liet via een Zwitsers TV kanaal weten dat een speciaal onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in Syrië heeft geleid tot de conclusie dat de zogenaamde rebellen en NIET het regeringsleger van Assad het gifgas sarin hebben ingezet op verschillende locaties.

"Our investigators have been in neighboring countries interviewing victims, doctors and field hospitals and, according to their report of last week which I have seen, there are strong, concrete suspicions but not yet incontrovertible proof of the use of sarin gas, from the way the victims were treated," Del Ponte said in an interview with Swiss-Italian television.

"This was use on the part of the opposition, the rebels, not by the government authorities," she added, speaking in Italian.”

Tot nu toe werd Carla Del Ponte gezien als een zeer vertrouwenswaardig persoon als speciaal gezant van de VN maar je raadt het al, met deze uitspraak zijn de partijen die uit zijn op de teloorgang van Assad niet tevreden en daarmee wordt het resultaat van dit onderzoek door zowel de drager van de Nobelprijs voor de vrede, Barak Obama, alsook de gelieerde landen en organisaties resoluut van de hand gewezen. Dit antwoord past niet in hun straatje dus is het niet waar.

Waar zijn de beelden?

In de tussentijd gaat de propaganda door en krijgen wij dagelijks berichten te verwerken zoals, ten minste twee miljoen mensen op de vlucht in en uit Syrië. Twee miljoen mensen, daar moet je toch makkelijk beelden van kunnen maken, overvolle vluchtelingenkampen zoals wij meer hebben gezien tijdens echte oorlogen over de hele wereld. Maar helaas, de beelden die wij te zien krijgen zijn van kleine groepjes vluchtelingen die vertrekken uit Syrië, meestal niet meer als enkele tientallen.

Ook de demonstraties tegen Assad blijven uit, waarom? In de gebieden waar de rebellen aan de macht zijn zou je toch makkelijk een grote demonstratie kunnen opzetten en uitvoeren, helaas, geen enkele grote demonstratie te zien, kan ook niet anders want de rebellen vechten NIET voor Syrië maar voor buitenlandse invloed in Syrië en dat beseffen de inwoners van Syrië maar al te goed!

De blauwdruk van de oorlog tegen Libië werkt duidelijk niet in alle landen, de grootmachten die als achtermannen optreden in dit gruwelijke geo politieke spel waarin mensenlevens blijkbaar niets waard zijn, verliezen elke dag terrein en hopen op escalatie door wat dan ook. De aanvallen van Israel hebben deze escalatie ook niet weten te bereiken, goddank de wijsheid van president Assad die zich duidelijk niet uit de tent laat lokken en het welzijn van zijn burgers voorop stelt en deze met hand en tand verdedigt tegen de vele vreemdelingen in dienst van Westerse mogendheden. Oorlog bij volmacht, het is maar dat je begrijpt wat dit betekent.

Kijk naar de geschiedenis die opgesomd staat in het stukje van de wikipedia en je begrijpt dat daar geen enkel mens hier beter van wordt, behalve de mensen die aan de touwtjes trekken, de wapenhandel op deze wereld bestieren, de banken, de grote bedrijven die nu al spinzen op opdrachten om de nog te vernielen infrastructuur van Syrië te herbouwen.

Vroeger was het heel erg duidelijk. Een land verklaarde een ander land de oorlog en er werd gevochten. Nu moet je gaan graven om erachter te komen wie baat heeft bij deze oorlog en bij de gewenste resultaten. Die zoektocht is inmiddels door velen afgerond, zo ook door mij. De aanstichters zijn bekend, de financierders zijn bekend en de mensen die de ellende veroorzaken, de zogenaamde rebellen zijn ook al meerdere malen faliekant door de mand gevallen.

Handtekening van de elite

Er is geen burgeroorlog in Syrië, er is een imperialistisch westen waar ongekozen mensen aan de touwtjes trekken, enkel en alleen in het voordeel van zichzelf, deze mensen noemen wij, en ja hoor, daar komt ie weer, de ELITE!

Zoals altijd is het deze kleine groep zichzelf tot halfgoden verheven superrijken die de dikke vinger in de pap hebben. Je herkent hun handelsmerk overal in. Draai het mediaverhaal om en je weet in grote lijnen wat de werkelijke waarheid is.

Ben een goed mens en deel deze informatie met al je vrienden. Het wordt tijd dat de gangbare mediakanalen van repliek gediend worden, dat er nog minder kranten verkocht worden en dat mensen ’s avonds aan de TV standaard de journaals wegzappen omdat ze via andere kanalen te weten zijn gekomen dat deze journaals dienen als propagandakanalen om deze oorlogen mogelijk te maken en te houden. Dat wordt bovendien gedaan met ons belastinggeld.

Nu is het tijd om kwaad te worden! Schrijf, net als ik, de NOS en andere nieuwskanalen aan en laat ze weten dat je de onzin van hen niet meer gelooft! Als er voldoende mensen meedoen zullen ze hun berichtgeving moeten aanpassen en dat is dan jullie verdienste. Zo dragen jullie een steentje bij aan het welzijn van mensen in vreemde verre landen die op de kop worden gezeten door de elite. Bij voorbaat mijn dank.

Laat in een reactie weten of je geschreven hebt met een nieuwskanaal en wat hun antwoord was!