Er is bewijs van grove mediamanipulatie en vervalsing met betrekking tot het begin van de protestbeweging in Zuid Syrië op 17 maart 2011.

De mainstreammedia heeft de gebeurtenissen in Syrië gepresenteerd als onderdeel van een bredere Arabische pro democratie beweging die zich spontaan verspreidt van Tunesië naar Egypte en van Libië naar Syrië, de zogenaamde Arabische Lente.

De mainstreammedia heeft zich hoofdzakelijk gefocust op de Syrische politie en gewapende ordediensten door ze te beschuldigen van het neerschieten van ongewapende ‘ pro democratie’ demonstranten. Nu, die schietincidenten hebben daadwerkelijk plaatsgevonden maar wat de mainstreammedia er niet bij vertelt is dat tussen de demonstranten gewapende mensen liepen alsook scherpschutters die op zowel de politie als op de demonstranten schoten.

Dit hierboven is geen incident maar schering en inslag.

De dodentallen die gepresenteerd worden zijn vaak niet onderbouwd. Veel rapporten die verschijnen op tv en in de kranten zijn gebaseerd op horen zeggen of volgens getuigen maar zelden uit eerste hand van vakjournalisten. Zelfs de video’s en de beelden die wij te zien krijgen bij mediaverslagen horen  vaak helemaal niet bij het bewuste onderwerp maar worden als voorbeeld gebruikt om maar beelden te hebben. Hierdoor krijgen kijkers en lezers een compleet verkeerde indruk van de situatie.

In Syrië is wel degelijk rede tot onrust en massaprotesten, de werkeloosheid is sterk toegenomen in de afgelopen jaren, sociale condities zijn sterk terug gelopen, voornaamste oorzaak hiervan de grove hervormingen van 2006 onder toezicht van het IMF. Het medicijn dat IMF heet bracht zware bezuinigingen, bevriezen van de lonen, deregulatie van het banksysteem, handelshervormingen en privatisering. Meer hierover via volgende link;

IMF artikel IV Consultation Mission’s Concluding Statement.

Met een overheid gedomineerd door een Alawieten-minderheid ( een vertakking van  de Sjiitische islam ), is Syrië geen modelstaat voor burgerrechten en vrijheid van expressie. Het vormt echter de enige (resterende) onafhankelijke seculiere staat in de Arabische wereld. De populistische, anti-imperialistische en seculiere basis is geërfd van de dominante Baath-partij, waarin Moslims, Christenen en Druzen geïntrigeerd zijn.

 

Bovendien, in tegenstelling tot Egypte en Tunesië, is er in Syrië aanzienlijke steun van de bevolking voor de president Bashar Al Assad. De grote rally in Damascus op 29 maart, "met tienduizenden supporters" (Reuters) van president Al Assad is nauwelijks genoemd. Maar de beelden van deze steundemonstratie werden door de Westerse media gebruikt om het publiek ervan te overtuigen dat de president geconfronteerd werd met antioverheid demonstraties. Met andere woorden, de feiten worden ronduit verdraaid!

De foto rechts:

Tens of thousands of Syrians gather for a pro-government rally at the central
bank square in Damascus March 29, 2011. (Reuters Photo)

Foto hierboven:

Syrians display a giant national flag with a picture of Syria's President Bashar al-Assad during a
pro-government rally at the central bank square in Damascus March 29, 2011. (Reuters Photo)

Het "Epicenter" van de protestbeweging. Daraa: Een klein grensdorpje in het zuiden van Syrië.

Wat is de aard van de protestbeweging? Uit welke sectoren van de Syrische samenleving komt haar oorsprong? Wat deed het geweld ontstaan?

Wat is de oorzaak van de doden?

Het bestaan ​​van een georganiseerde opstand, samengesteld uit gewapende bendes die betrokken zijn bij het doden en brandstichting is afgewezen door de westerse media, ondanks dat er bewijs is geleverd voor deze stelling.
De demonstraties begonnen niet in Damascus, de hoofdstad. In het begin, waren de burgers van de hoofdstad Damascus er helemaal niet massaal bij betrokken

De demonstraties begonnen in Daraa, een klein grensstadje van 75.000 inwoners, op de Syrische grens met Jordanië, in plaats van in Damascus of Aleppo, waar de steunpilaar van de georganiseerde politieke oppositie en sociale bewegingen zich bevinden.

Het verslag van de mainstreammedia (onder vermelding van niet nader genoemde "getuigen" en "activisten") beschrijft het begin van de protesten in Daraa als volgt:

Het geweld in Daraa, een stad van ongeveer 300.000 in de buurt van de grens met Jordanië, was hard op weg een grote uitdaging te worden voor president Bashar Assad,

de Syrische politie startte een gewapende aanval op een schuilplaats van de anti-overheids demonstranten in Daraa en schoot tenminste 15 mensen dood bij de actie die in de vroege ochtend begon, vertelden getuigen. ( let hier goed op de tekst, zelfs de inwonersaantallen worden overdreven om berichten meer kracht bij te zetten )

Bij de vroege aanvallen in de ochtend op de Al Omari moskee in de stad Daraa, waar betogers de straat op gingen om hervormingen te eisen en meer vrijheden,  vielen tenminste 6 doden, vertelden getuigen. Een activist die contacten heeft met mensen in de stad Daraa vertelde dat nog eens 3 mensen neergeschoten werden door de politie toen zij na zonsopgang protesteerden in het Romaanse centrum van de stad Daraa, later die dag werden nog 6 lijken gevonden vertelde de activist.

Toen de slachofferaantallen  hoger werden woensdagnacht trokken ook sympathisanten van naburige dorpen en steden zoals, Inkhil, Jasim, Khirbet, Ghazaleh en Al Harrah richting Daraa maar veiligheidstroepen openden het vuur op de demonstranten toen ze de stad naderden, zei een activist. Het was niet meteen duidelijk of ook hierbij doden en/of gewonden vielen.          ( benadrukte de mainstreammedia op 23 maart 2011 )

De mainstreammedia dikt informatie aan waar ze dit nodig achten om de acties die wij als Westen uitvoeren kracht bij te zetten om de publieke opinie op hand te krijgen en te houden van de oorlogszuchtigen, wij dus. Zelfs inwonersaantallen worden met gemak even aangepast terwijl dit voor iedereen toetsbare gegevens zijn. Helaas neemt het gros van de lezers en kijkers van nieuwsmedia alles klakkeloos aan wat er verteld wordt.

Het rapport zwijgt in alle toonaarden over de dood van politiemensen terwijl de dood van een politieman in het Westen altijd breed uitgemeten wordt.

Ik leg duidelijk de klemtoon op de dood van de politiemensen omdat dit namelijk iets aantoont. Als er doden vallen bij politiemensen dan betekent dit dat er door de “demonstranten” geschoten wordt of “eenheden” die zich tussen de demonstranten bevinden. In Nederland wordt ook wel eens geschoten door politiemensen op demonstranten omdat de politie zich enkel bedreigd voelt, dat wordt geaccepteerd, laat staan wat er zou gebeuren als hier demonstranten zelf zouden schieten op politie. Het lijkt dus een nuance maar is van

Wie zijn deze “demonstranten”  inclusief de scherpschutters die de politie vanaf daken onder vuur nemen?

Israëlische en Libanese nieuwsberichten (die de slachtoffers onder de politie wel erkennen) geven een duidelijker beeld van wat er gebeurd is in Daraa op maart 17-18. De Israel National News Report (die niet kunnen worden beschuldigd van subjectiviteit ten gunste van Damascus) berichtten over deze voorvallen als volgt:

Zeven politiemensen en tenminste vier demonstranten zijn tijdens de voortdurende gewelddadige ongeregeldheden in Daraa om het leven gekomen afgelopen donderdag.

… ‘s Vrijdags opende de politie het vuur op gewapende demonstranten waarbij 4 doden vielen en ongeveer 100 gewonden. Volgens een getuige, die de pers te woord stond onder voorwaarde dat hij anoniem zou blijven, schoot de politie meteen met scherp, traangas of iets anders werd niet ingezet.

Om de spanningen weg te nemen stelde de overheid voor om de opgepakte studenten vrij te laten maar de 7 dode politiemensen, het hoofdkwartier van de Baath partij dat in brand werd gestoken, het hernieuwde geweld op zondag weerhield hen hiervan. . (Gavriel Queenann, Syria: Seven Police Killed, Buildings Torched in Protests, Israel National News, Arutz Sheva, March 21, 2011, emphasis added)

 

Meerdere buitenlandse bronnen bevestigen de lezing van de Syrische overheid. Alleen de Westerse mainstreammedia vertellen dit soort zaken niet.

Die nieuwsberichten uit niet Westerse hoek bevestigen het volgende;

1. Het was geen vreedzaam protest zoals de Westerse media claimt, verschillende ‘demonstranten’ droegen wapens en gebruikten deze tegen de politie. “ De politie opende het vuur op gewapende demonstranten en doodde er vier.”

2. Uit de eerste berichten ( Israel News ), er zijn meer politiemensen gedood dan demonstranten. 7 politiemensen en 4 demonstranten. Dit is significant omdat je hieruit kunt afleiden dat de politie in eerste instantie overrompeld werd door de demonstranten die blijkbaar goed georganiseerd waren. Volgens de Syrische mediakanalen waren er ook sluipschutters op de daken die op demonstranten en op de politie schoten.

Wat duidelijk wordt uit de eerste berichten over Syrië is dat veel demonstranten geen demonstranten waren maar terroristen in een vooropgezet plan om te doden en brand te stichten. De samenvatting van het Israëlische nieuwsbureau somt precies op wat er aan de hand was; Syria: Seven Police Killed, Buildings Torched in Protests.

De protestbeweging van Daraa op 18 maart had er alle schijn van een opgezet plan te zijn om angst te zaaien en de president in diskrediet te brengen. Uit vooralsnog onbevestigde berichten lijken de Israëlische Mossad, Westerse inlichtingendiensten en een groep  Salafisten, gesteund door Israel hier een  hand in te hebben.

Andere bronnen wijzen ook naar Saoedi-Arabië die hier ook een rol in spelen als financierders van de ‘protestbeweging ‘.

Zowel het Syrische Moslimbroederschap (wiens leiding  in ballingschap is in het Verenigd Koninkrijk) en de verboden Hizb ut-Tahrir (Partij van de Vrijheid) onder anderen hebben lippendiensten bewezen aan de protestbeweging. Hizb ut Tahir (welke in de tachtiger jaren geleid werd door de in de Syrië geboren Omar Bakri Mohammed) heeft de neiging de “Brits Islamitische scene” te domineren, aldus Buitenlandse Zaken. Hizb ut Tahir wordt geacht tevens van strategisch belang zijn voor de Britse geheime dienst MI6. Bij het nastreven van Anglo-Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten en Centraal-Azië.     (Is Hizb-ut-Tahrir another project of British MI6? | State of Pakistan).

Foto rechts:

Hizb ut-Tahrir anti-Assad rally in Tripoli, Lebanon (40 km from Syrian border), April 22, 2011.
Hizb ut-Tahrir is banned in Syria

 

Syrië is een seculier Arabisch land, een samenleving van religieuze tolerantie, waar moslims en christenen voor meerdere eeuwen naast en met elkaar leefden in vrede. Hizb ut-Tahrir (Partij van de Vrijheid) is een radicale politieke beweging gecommitteerd aan de oprichting van een islamitisch kalifaat. In Syrië is de openlijke doelstelling van deze beweging het destabiliseren van de seculiere staat.

Sinds de Sovjet-Afghaanse oorlog, hebben de westerse inlichtingendiensten alsmede de Israëlische Mossad consequent gebruikt gemaakt van verschillende islamitische terroristische organisaties zogenaamd als aanvulling op de inlichtingendiensten. Zowel Washington en zijn onfeilbaar Britse bondgenoot hebben verkapte steun gegeven aan "islamitische terroristen" in Afghanistan, Bosnië, Kosovo en Libië, etc. als een middel om  etnische conflicten te triggeren, sektarisch geweld en politieke instabiliteit.

De geënsceneerde protestbeweging in Syrië is geïnspireerd op Libië. De opstand in Oost-Libië is geïntegreerd door de Libya Islamic Fighting Group (LIFG), die wordt ondersteund door MI6 en de CIA. Het uiteindelijke doel van het Syrische protestbeweging, via de media leugens en verzinsels, is het creëren van verdeeldheid binnen de Syrische samenleving, alsmede het rechtvaardigen een eventuele "humanitaire interventie".

Gewapende opstand in Syrië

Een gewapende opstand geïntegreerd door islamieten en heimelijk gesteund door westerse inlichtingendiensten staat centraal bij een goed begrip van wat er gebeurt op de grond.
Het bestaan ​​van een gewapende opstand wordt niet genoemd door de Westerse media. Als dit erkend zou worden en geanalyseerd zou ons begrip van de zich ontvouwende gebeurtenissen heel anders zijn.
 

De inzet van tanks en gewapende politiemensen in Daraa is gericht tegen een georganiseerde gewapende opstand die actief is in de grensstreek rond Daraa sinds 17 en 18 maart van dit jaar.

De ironie is dat de mainstreammedia wel verslag doet van dode politiemensen en soldaten maar niet spreekt over een gewapende opstand. ( media is in handen van de financiële elite )

De sleutelvraag is nu; Hoe legt de media die dode politiemensen en soldaten uit?

Zonder bewijs suggereren de gezaghebbende nieuwsverslagen dat de politie schiet op de soldaten en vice versa. In een verslag van Al Jazeera wordt Daraa omschreven als een “belegerde stad “.

Volgens Al Jazeera

‘Tanks en troepen controleren alle inkomende en uitgaande wegen. In de stad zijn de luiken van de winkels gesloten, niemand durft zich op straat te begeven. De stad is een kill zone geworden voor de scherpschutters op de daken.

Onmachtig om de mensen aan te pakken die als eerste in opstand kwamen, niet met de geheime politie, huurlingen of de speciale eenheid van zijn broer, heeft president Bashar al Assad duizenden militairen opgetrommeld en naar de stad Daraa gedirigeerd om een operatie uit te voeren waarvoor hij zich schaamt en niet wilt dat de buitenwereld dit ziet.’

Ondanks dat de stad afgesloten is, alle communicatie met de stad plat ligt, inclusief de mobiele telefoonservice van het naburige Jordanië met de stad beweert Al Jazeera eerstehands informatie vanuit de stad te hebben ontvangen van inwoners die of de stad verlieten of van ooggetuigen die het gelukt zou zijn buiten de afgeschermde gebieden te komen.

Het beeld dat geschetst wordt is er een van een dodelijk beveiligde arena waar de geheime politie in samenwerking met scherpschutters op soldaten en demonstranten schiet om ze te doden of te verwonden. Het leger zou ook verdeeld zijn en scheuren beginnen te vertonen. Het regime gebruikt deze chaos om de escalatie goed te praten. (Daraa, a City under Siege, IPS / Al Jazeera, April 29, 2011)

Het verslag van Al Jazeera grenst aan het absurde, lees aandachtig met mij mee.

‘Tanks en troepen controleren alle inkomende en uitgaande wegen. Duizenden militairen opgetrommeld en naar de stad Daraa gedirigeerd.

Deze situatie houdt nu al weken aan. Dat betekent dat bonafide demonstranten de stad niet binnen kunnen.

Mensen die in de stad wonen durven volgens Al Jazeera niet de straat op. Als niemand de straat op durft wie zijn dan de demonstranten die wij zien?

Volgens Al Jazeera zijn de mensen op straat demonstranten samen met soldaten en zowel de soldaten als de demonstranten worden beschoten door de geheime politie in burgerkleding, huurlingen en scherpschutters op de daken.

Uit de verslagen van Al Jazeera ontstaat de indruk dat de slachtoffers vallen door gevechten onderling, tussen de politie en militairen maar de verslagen spreken ook over duizenden soldaten die in en buiten de stad zijn, maar die worden beschoten door de geheime politie in burgerkleding.

De hele opzet achter dit mediabedrog is te verhullen dat er zich gewapende terroristen binnen de ‘ demonstranten ‘ begeven die later in het verhaal ingebracht worden als geheime politie in burgerkleding die schieten op de gewone politie, op soldaten en op inwoners van de stad.

Dit zijn geen spontane terroristische acties, dit zijn zorgvuldig uitgestippelde en gecoördineerde aanvallen!

In de recente ontwikkelingen, volgens een Xinhua-verslag (30 april, 2011 ) ‘vielen gewapende groepen huizen aan van militairen die in de stad wonen, ze doodden 1 sergeant en verwondden 2 andere militairen.’ Dit verslag spreekt ook over gewapende terroristen die het vuur openden op demonstranten en inwoners van de stad.

De slachtoffers worden afgewenteld op de troepen van Al Bashar Assad waarmee hij geportretteerd wordt als een president die grote misdaden begaat tegen zijn eigen volk.

Feit is dat buitenlandse journalisten Syrië niet in mogen waarmee alle informatie die er is gebaseerd is op ongeverifieerde bronnen zoals ooggetuigen die anoniem willen blijven.

De NAVO, de VS, Israel en het Westen ( lees financiële elite ) hebben er alle baat bij dat de gebeurtenissen in Syrië neergezet worden als vreedzame protesten die hardhandig worden neergeslagen door een dictatoriaal regime.

Zeker, de Syrische overheid is een autocratische overheid, geen voorbeeld democratie maar zijn de VS dit dan wel? Daar viert corruptie hoogtijdagen, wordt onder de patriot act die nog 1 stap verwijderd is van een totale controlestaat de privacy van de burgers zwaar geschonden, worden mensen zonder proces oneindig opgesloten en zwaar mishandeld, vind men waterboarding een normale zaak, laat staan als wij het gaan hebben over de “ bloedloze humanitaire oorlogen ‘ die ze voeren. Zo ook Israel dat aan democratie op een aparte manier uitleg geeft en het Westen dat overal in participeert waar de VS en Israel aan beginnen.

"De VS en hun NAVO-bondgenoten hebben, in aanvulling op de Amerikaanse Zesde Vloot en de NAVO Active Endeavor, militaire middelen permanent ingezet in de Middellandse Zee, gevechtsvliegtuigen, oorlogsschepen en onderzeeërs die betrokken zijn bij de aanval tegen Libië kunnen in een oogwenk tegen Syrië gebruikt worden.

Op 27 april hebben Rusland en China weten te voorkomen dat er een soortgelijke resolutie als tegen Libië ( resolutie 1973 van de VN ) in werking werd gesteld. De Russen en de Chinezen zien de ontwikkelingen in Syrië niet als een dreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Syrië is bovendien de laatste overgebleven partner van Rusland in dat gebied en biedt verblijf voor twee Russische marinebases, eentje in Tartus en de ander in Crimea. (Rick Rozoff, Libyan Scenario For Syria: Towards A US-NATO "Humanitarian Intervention" directed against Syria? Global Research, April 30, 2011)

Het ultieme doel van de Westerse machten ( financiële elite ) is om sektarisch geweld uit te lokken en politieke instabiliteit door het verdekt steunen van Islamitische terroristische organisaties.

Hoe gaat dit nu verder?

De lange termijn wensen van de Westerse machten ( financiële elite ) zijn al uitgesproken door meerdere vertegenwoordigers, verandering van het regime. Of dat nou moet gebeuren via destabilisatie en het sponsoren van terroristische acties in dat land of door militair ingrijpen.

Syrië staat op de lijst van "schurkenstaten", die doelwit zijn voor een Amerikaanse militaire interventie. Zoals bevestigd door de voormalige NAVO-commandant generaal Wesley Clark de"[Het] Vijf jaren plan de campagne [omvat] ... een totaal van zeven landen, te beginnen met Irak, dan Syrië, Libanon, Libië, Iran, Somalië en Soedan" (Pentagon official geciteerd door generaal Wesley Clark).

Het doel is om de structuren van de seculiere staat te verzwakken, waarmee onrust ontstaat en tumult waardoor een eventuele door de VN gesponsorde "humanitaire interventie" plaats kan vinden. De laatste, in eerste instantie, kan de vorm aannemen van een versterkt embargo op het land (inclusief sancties), alsmede de bevriezing van de Syrische bank activa in buitenlandse financiële instellingen.

Een VS-NAVO interventie zal op korte termijn onhaalbaar zijn maar Syrië staat op de militaire roadmap van het Pentagon, een eventuele oorlog met Syrië is immers door zowel de VS als Israel al eerder uitgesproken.

Als dit toch op korte termijn gaat gebeuren is het hek van de dam. Israel zal zich ongetwijfeld in de oorlog mengen en dan zijn de poppen in de regio helemaal aan het dansen. Een gigantisch gebied zal dan in oorlog en geweld verwikkeld worden.

Video; Humanitaire interventie in Libië en Syrië.

Bronbericht: globalresearch.ca

 Auteur; Michel Chossudovsky is een award-winnende auteur, hoogleraar Economie (emeritus) aan de Universiteit van Ottawa, directeur van het Centrum voor Onderzoek on Globalization (CRG) en redacteur van globalresearch.ca. Hij is de auteur van de globalisering van de armoede en de Nieuwe Wereld Orde (2003) en Amerika's "War on Terrorism" (2005). Hij levert ook een bijdrage aan de Encyclopaedia Britannica. Zijn geschriften zijn gepubliceerd in meer dan twintig talen. Hij verbleef een maand in Syrië in het begin van 2011.

Noot van de vertaler;

Zoals Irak en Afghanistan moesten worden ingelijfd door de fin.elite zo moeten ook andere landen ingelijfd worden waaronder  Libië en Syrië. Met de media op hun hand, wat schrijf ik, met de media die uit hun handen eet, letterlijk en figuurlijk, is het een klein kunstje slecht nieuws te publiceren dat wereldwijd door het gros van de lezers als waarheid wordt gezien waarmee sancties of militair  ingrijpen mogelijk worden gemaakt. Koppel dit aan het corrupte instituut dat wij VN noemen en niets staat ze meer in de weg. In de hoop een andere kijk te geven op het geconditioneerde nieuws vertaal ik deze stukken zo goed en zo kwaad als ik dit kan. Doe jezelf een plezier en geef deze informatie door aan anderen!

Vrije vertaling; Nexus

Lees ook: De geheime Amerikaanse steun aan de Syrische oppositie