Freeyourmind

Met de Europese centrale banken, lees financiële elite, aan het stuur van 99% van de wereldwijde media ( die voor de financiële elite consolidatie van handel bewerkstelligen via hun berichtgeving ) worden wij gevoed met een constante stroom van desinformatie om ons de oorlogen te verkopen waarmee de financiële elite en daarmee ook de centrale banken een voortdurende handel hebben aan wapentuig en andere aanvullend materiaal.

 

 

Dat de media in het bezit is van de financiële elite is voor de meeste mensen niet nieuw maar wij moeten nu toch echt gaan inzien dat zoiets als vrije pers niet meer bestaat, althans, niet binnen het normale circuit.

Welke rol de media speelt in het verkopen van een oorlog blijkt uit het volgende verslag dat is opgetekend in de analen van het Amerikaanse congress op 9 februari 1917 door Oscar Callaway van Texas. ( Vol.54, pp.2947-48 );

“In maart 1915 organiseerde JP Morgan samen met enkele andere leden van de financiële elite van de VS een meeting. Ze nodigden 12 vooraanstaande hooggeplaatste figuren van de krantenwereld uit om een selectie te maken van de 25 meest invloedrijke kranten van de VS. De selectie werd gemaakt en met deze 25 grote kranten werd een deal gesloten om het dagelijkse nieuws te beïnvloeden.

De meewerkende kranten kregen de verplichting eindredacteurs te plaatsen die in opdracht van de financiële elite de inhoud van de kranten kunnen bepalen en daarmee ook de publieke opinie.”

De oplage werd opgekocht door de financiële elite en elk gebied dat interessant was voor ze werd en wordt nog steeds gebruikt naar eigen goeddunken. Deze methodiek is door de jaren heen verder uitgebreid waarmee nu vrijwel al het nieuws komt uit de koker van die mensen die belang hebben bij oorlogen, pandemieën, crises, etc. Begrijp dus goed dat dit niet enkel meer geldt voor de VS maar voor de hele wereld.

Samen met de wereldwijde bankenmarkt, die grotendeels al in het bezit was van de financiële elite door toedoen van de familie Rothschild, proberen deze mensen de hele wereld binnen hun macht te krijgen. Helaas lukt ze dit tot op heden vrij aardig. Hier een organigram van deze eliteclub.

Omdat de meeste landen in het Midden Oosten fel gekant zijn tegen het uitbuitende bankensysteem dat wij Westerse landen kennen maakt dat hen tot een doelwit voor de financiële elite.

Het is dan ook niet vreemd dat het mensen opvalt dat alleen landen die geen aanhanger zijn van ons bankensysteem doelwit zijn van de agressie door de VN, EU en NATO, allemaal onderdeel en onder controle van deze financiële elite. De meest wilde verhalen worden verzonnen of geënsceneerd om de volgende oorlog te kunnen beginnen tegen landen die zich niet onderwerpen aan hun financiële systeem.

Libië is het laatste slachtoffer. 1 resolutie tegen Libië blijkt voldoende om met een grote coalitie van reeds ingelijfde landen het regime omver te werpen, zogenaamd om burgers te beschermen.  Burgers elders, bijvoorbeeld in Palestina, worden al meer dan 60 jaar onderworpen aan de meest inhumane martelingen, psychisch en fysiek, tienduizenden doden heeft dit al tot gevolg gehad en 36 resoluties van de collaborerende VN tegen Israel, maar geen enkele resolutie die men voor het behoud van het vertrouwen van de burgers moest uitschrijven werd kracht bij gezet door militair ingrijpen. Sterker nog, Israel krijgt van over de hele wereld elk jaar weer miljarden steun, de VS levert zelfs vliegtuigen en tanks gratis en voor niets aan een land dat het meest berispt is door de VN.

Het andere idee dat Westerse landen alleen voor de olie vechten is complete onzin. Zowel de VS alsook de rest van de wereld zit op een oceaan van olie maar dat wordt strikt geheim gehouden. Olie is namelijk niet schaars, olievelden die leeggepompt zijn stromen vanzelf weer vol. Dat werd al bewezen in de vroege 60 er jaren door Russische wetenschappers die een studie maakten over leeggepompte olievelden, ze bleken langzaam maar zeker zichzelf weer te vullen. ( Zie afbeelding )

Meer bronnen over het gigantische bedrog van schaarste olie, olie is niet schaars!

Een uitspraak van Rothschild;

“Control the money, control the world.”

 ( Wie het geld controleert, controleert de wereld )

 

Gutle Schnaper, de vrouw van Mayer Amschel Rothschild gaf een inkijkje in de enorme macht die de Rotschilds destijds al hadden door de controle van de banken, zij stelde het volgende op haar sterfbed in 1848;

  "If my sons did not want wars, there would be none."

 ( Als mijn zonen geen oorlogen willen zullen er geen oorlogen zijn ).

 Hiermee gaf zij aan dat haar zonen de macht hebben een oorlog te beginnen of beëindigen.

Rothschild, Keizer zonder troon (slot)

 

De Waarheid over Libië

 

Kolonel Gadaffi wordt door de media vaak neergezet als een gek, een dwaas, een dictator en een bloederige tiran maar komt dit overeen met de feiten?

Libië bestaat uit 150 stammen, met twee hoofdgroepen, de Meghabra die leven in Trpolitania in het Westen van het land en de Wafallah die leven in Cyrenaica in het Oosten van het land.

Eerdere pogingen om deze stammen te verenigen door de Turken (1855-1911 ) en de Italianen ( 1911-1943 ) de voormalige koloniale heersers, faalden schromelijk, uiteindelijk werd het land verdeeld in twee delen.

 In 1959 werd er olie ontdekt in Libië maar koning Idris van de Senussistam  liet het oogluikend toe dat de oliemultinationals het grootste deel van de winst afroomden, de bevolking had het nakijken. Op 1 september 1969 greep Gadaffi de macht, hij trouwde

Vervolgens met een vrouw van de koninklijke Barqastam en verenigde het land.

Door het terugnemen van de oliewinsten voor het hele volk creëerde Gadaffi

Een sociaal paradijs. Er is geen werkloosheid, Libie heeft het hoogste GDP ( bruto nationaal product ) van heel Afrika, er is geen werkeloosheid, minder dan 5% is arm en zelfs nog minder mensen leven onder de armoedegrens, minder dan bijvoorbeeld nu in Nederland om maar eens een voorbeeld te noemen. De gemiddelde levensverwachting is 75 jaar en ook dit is het hoogste in heel Afrika en ligt zelfs 10% boven de gemiddelde levensverwachting voor de rest van de wereld.

Met uitzondering van de bedoeïenstammen en tuaregstammen, bezit elke Libische familie een auto en een huis. Er s gratis gezondheidzorg voor iedereen en gratis onderwijs. Slechts 18% van de bevolking is analfabeet ( bovengenoemde stammen ).

Gadaffi gaf vorig jaar nog aan elke burger 500 dollar, man, vrouw of kind, de populatie van Libië is 6,5 miljoen mensen groot.

Libie doet het ook goed op de index voor mensenrechten, de zogenaamde International Incarceration Index, ze staan hier op de 61ste plaats. Hoe lager de stand hoe lager het aantal opsluitingen. Als vergelijk, de VS prijkt fier op nummer 1 en het gemiddelde Westers land staat ver boven Libië. Er is nauwelijks misdaad en enkel rebellen en verraders worden hard aangepakt.

Iedereen die het groene boekje van Gadaffi eens heeft kunnen inzien weet dat hij een bedachtzaam en verlicht leider is. Libie is veelvuldig beschuldigd van terroristische daden maar de meeste van deze daden zijn valse vlag aanslagen door Westerse inlichtingendiensten ten behoeve van het omverwerpen van Gadaffi’s macht. Het meest recente voorbeeld is de Lockerbieramp, Libië kreeg de schuld in de schoenen geschoven maar inmiddels wordt bewezen geacht dat Libië er niets mee van doen had.

Obama wat laat met de aankondiging van CIA inmenging

De CIA en MI6 stoken al meer dan 30 jaar bevolkingsgroepen in het Oosten op tegen Gadaffi. Libië produceert extreem hoge kwaliteit olie en de productie ervan kost slechts 1 dollar per vat, de gemiddelde prijs elders ligt op 115 dollar per vat.

Woekerwinsten zijn verboden, de centrale bank van Libië is geheel eigendom van de staat en wordt ook als zodanig gerund, alle leningen aan de overheid zijn vrij van rente waarmee de overheid de burgers niet hoeft te belasten om de rente terug te betalen zoals dit in Westerse landen gewoon is. Misschien wel het grootste en belangrijkste verschil met de Westerse landen. Hier kennen wij een systeem van fractioneel bankieren, de bank mag geld uitlenen dat ze niet bezitten en er zelfs rente voor vragen, dit is dan ook meteen de belangrijkste reden voor de hoge schuldenlasten die Westerse burgers kennen. Zeker de eerlijkheid van het Libische bankensysteem is een doorn in het oog van de Westerse machten die zelf loonslaven zijn van de financiële elite. Iedereen zal zich uiteindelijk koeten onderwerpen aan het uitbuitingssysteem dat wij kennen, wie niet vrijwillig meedoet kan er zeker van zijn op het rijtje te komen van Terroristenstaten die aangepakt dienen te worden.

Nominaties zijn er voor Syrië, Venezuela, Bolivia, Noord Korea, Iran, etc. de zogenaamde Axes of Evil die feitelijk een veel eerlijker systeem hanteren dan wij maar dat is dan ook het probleem.

Die hele oorlog tegen Libië nu heeft niets te maken met het beschermen van burgers, wij zijn nu slechts enkele weken onderweg en nu al wordt duidelijk wat er werkelijk gaande is. Libië zal net als Irak en Afghanistan leeggeroofd worden van haar rijkdommen en vervolgens onderworpen aan een banksysteem dat gelijk is aan het onze, sterker nog, de zogenaamde rebellen hebben al een nieuw banksysteem in werking gesteld in de ‘ bevrijde gebieden’. Geef mij 1 plausibele reden waarom de mensen van Libië dat zouden willen!

 Bankiers hebben er weer een “Centrale Bank” bij

en precies dat is o.a. 1 van de doelen geweest voor deze nieuwe oorlog van de fin.elite, dit en de waterreserves van het land.

Zie deze link waarin de financiele belangen op een rijtje zijn gezet!

Uitpers nummer 132  

Obama heeft ook al toegegeven dat de CIA al heel lang actief is in Libië dus dat deel van het verhaal is door de Nobelprijswinnaar voor de vrede al bevestigd.

Niets is wat het lijkt maar het is precies zoals het is.

En iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Straks roepen wij weer allemaal in koor, “ maar dat hebben wij niet geweten!”

Nieuw bewijs dat NATO Libië verwoest heeft om de goudreserves van de Libiërs te stelen.

Niet helemaal onbelangrijk om te vermelden is dat  Libie een gigantische vers water voorraad heeft, de grootste van het Midden Oosten.

 

Bronnen:

http://www.rense.com/general93/howz.htm (Hoofdbron vrije vertaling.)

Checklist;

http://www.blackagendareport.com/content/libya-getting-it-right-revolutionary-pan-african-perspective

http://www.twf.org/News/Y2011/0308-Oil.htm