GlobeFranse advocaten die weten wat er daadwerkelijk speelt achter de aanval op Libie klagen sarkozy aan wegens oorlogsmisdaden. Het is geen kwestie van burgers beschermen want dat doe je niet met 9000 luchtaanvallen de afgelopen maanden waarbij depleted uranium wordt ingezet. Ook de NATO en de VN kunnen wat betreft de aanklacht niet buiten schot blijven

Alle hulzen, granaten, kogels en ander oorlogstuig dat terecht komt in het milieu is zeer giftig en zorgt ervoor dat de bevolking generaties lang afwijkingen zal vertonen. Burgers beschermen, ja ja, belangen beschermen ten koste van burgers, dat is het en meer niet, het wordt tijd dat dit stopt! Elke Nederlandse burger wordt medeplichtig gemaakt aan deze misdaden, wij zijn de Duitsers van deze tijd maar wij weten wel wat er gebeurt, wij kunnen het lezen en zien maar sluiten onze ogen en draaien onze hoofden weg.

Op basis van welke rapporten is resolutie 1973 tot stand gekomen? Is er bewijsmateriaal overlegt over de vemeende aanvallen van Ghaddifi's troepen op de eigen burgerbevolking? Waar zijn de beelden? Waar is het bewijs?

Naast Libie is er alweer een andere oorlog in de maak, in Syrie. Lees de volgende stukken wanneer je twijfelt aan dit bericht.

De waarheid achter de leugens over Syrie.

Libië en de Financiële Elite. Update 3!

Next…. Libië….Next