De universiteiten beweren dat onze werkelijkheid toeval is ontstaan. Deze zienswijze wordt het evolutionisme genoemd.

De kerken beweren dat onze werkelijkheid een creatie is van de Schepper (God). Deze zienswijze wordt het creationisme genoemd.

Zowel het evolutionisme als het creationisme zijn geloofsystemen, want beiden ontberen een fundament van het werkelijk doorgronden van de essentie van onze werkelijkheid. Op de universiteiten geloven de geleerden in toeval omdat ze blijven hangen in de schijnwerkelijkheid van materie. In de kerken geloven de blinde gelovigen in een almachtige God die overal verantwoordelijk voor zou zijn. Zowel dom geloof in toeval als blind geloof in God is voor mensen die niet zelf kunnen of willen nadenken.

Wil je werkelijk begrijpen hoe onze werkelijkheid is ontstaan, maak jezelf dan los uit de misleiding door de universiteiten of de kerken. Ga zelf op onderzoek uit. Gebruik jouw verstand, jouw zintuigen en jouw gevoel om voor jezelf haarfijn het onderscheid te kunnen maken tussen zin en onzin.

De essentiële kennis over het ontstaan van onze werkelijkheid is al heel erg lang bekend. Deze kennis is echter altijd verborgen gehouden binnen de binnenste kringen van ingewijden. Tegelijkertijd worden we omringd met velerlei aanwijzingen die gebaseerd zijn op deze fundamentele kennis. Alleen mensen die deze kennis al geheel of gedeeltelijk begrijpen, die zijn in staat deze aanwijzingen op hun werkelijke waarde te schatten. Dat wordt bedoeld met ‘wie ogen heeft, die ziet; en wie oren heeft, die hore’.

De werkelijke ontstaansgeschiedenis van onze werkelijkheid staat opvallend duidelijk beschreven in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis, wat Oorsprong betekent. Dit eerste hoofdstuk getiteld ‘De Schepping’ heeft niets met geloof te maken, want het geeft een uiterst correcte wetenschappelijke beschrijving van het ontstaan van onze werkelijkheid.

Op donderdag 15 december a.s. publiceert Pateo een uitgebreid essay in de vorm van een gratis, online pdf-document waarin de wetenschappelijke uitleg van de Schepping uit de doeken wordt gedaan aan de hand van de letterlijke tekst van het eerste hoofdstuk van Genesis. De link naar dit online essay is:

pateo.nl/PDF/Schepping.pdf

Dit essay wordt aangeboden door Pateo Academia.

Gelijktijdig zal deze wetenschappelijke uitleg van de Schepping ook in de Engelse taal worden gepubliceerd via een gratis, online e-book.

 

Wetenschap zonder spiritualiteit is dood en zielloos.

Spiritualiteit zonder wetenschap is fantasie en ongegrond.

De Pateo Academia biedt de heelheid van bezielde wetenschap waarvan gegronde spiritualiteit het kloppende hart vormt. Deze wetenschap wordt Heelheidswetenschap genoemd.

 

Het doel van dit essay is om onze wetenschap haar bezieling terug te geven, en onze spiritualiteit weer vaste grond onder de voeten.

 

Wil jij in deze bijzondere tijden meehelpen om de mensheid wakker te schudden uit de misleiding door de universiteiten en de kerken, verspreid deze informatie dan zo breed als mogelijk. Samen maken we het verschil!