pythagoras frontIedereen die een middelbare school geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen kent Pythagoras en wellicht ook Leonardo van Pisa ( beter bekend als Fibonacci ) van de gelijknamige Fibonacci reeks. Deze heren wisten de geheimen van de schepping te ontrafelen met wiskundige formules. Alles in ons Universum is op eenzelfde manier gestructureerd.

 

Pythagoras ging een stapje verder dan anderen en stelde dat alle planeten van ons melkwegstelsel bewoond zijn. Hij liet daarbij speciaal vermelden dat op de meeste planeten voorbij ons zonnestelsel meer intelligente bewoners wonen die volgens hem veelal uit pure energie bestaan. De minst intelligente soorten wonen in ons zonnestelsel. Pythagoras meende ook dat als wij ons gaan focussen op wat echt belangrijk is in het leven, elk levend wezen, ook de mens, uiteindelijk zal evolueren in energiewezens.

Hoe komt een man als Pythagoras bij deze stelling? Wat wist hij wat wij niet weten en waar haalde Pythagoras zijn onmetelijke kennis vandaan? Had Pythagoras contact met andere beschavingen? Was de driehoekige ufo boven Phoenix een boodschap aan de mensheid?

Allemaal vragen die helaas niemand kan beantwoorden maar dat maakt deze materie net zo interessant.

Naast de wiskundige basis waarop blijkbaar het hele leven gebaseerd is, waar dan ook in het universum, hebben anderen ontdekkingen gedaan die misschien nog wel verder gaan dan de ontdekkingen van de eerder genoemde heren. Water, dat wij op deze planeet in overvloed hebben, blijkt niet alleen muziek maar ook andere informatie op te kunnen slaan. Zo kan water naast muziek ook intenties oppikken die iemand uitspreekt en zelfs gedachten. Met de wetenschap dat onze Aarde maar ook alles wat er op leeft, grotendeels uit water bestaat, zou je kunnen stellen dat wij met onze gedachten onze planeet en alles wat erop leeft kunnen beïnvloeden. Masaru Emoto nam de proef op de som en toonde op 'wetenschappelijke' wijze aan dat water daadwerkelijk informatie van verschillende aard kan opslaan en dus ook uitstralen. Natuurlijk werd dit opgepikt door de vele sceptici die ook Nederland rijk is en deed men het verhaal af als onzin omdat de bevroren kristallen onder de microscoop zouden ontdooien door het lampje van de microscoop om vervolgens weer te bevriezen en zodoende de mooie structuren weer kon geven. Dit werd doorgeprikt toen men het water niet meer bevroor zoals in de video straks te zien is. Daar doen 4 verschillende studenten elk 4 druppels water op een glaasje en alle 4 de druppels hebben eenzelfde structuur, dat heet, elke student kon 4 vrijwel identieke druppels produceren maar niemand kon de druppel produceren van iemand anders. Leg dat dan maar eens uit! Bovendien kan men dit experiment ook met muziek en bijvoorbeeld zand doen. Bij verschillende frequenties krijg je verschillende patronen te zien, patronen die ook herhaald kunnen worden mits dezelfde frequentie gebruikt wordt.

Gedachten zouden dus scheppend kunnen zijn. Met die gedachte in hun achterhoofd hebben veel wetenschappers experimenten uitgevoerd om uit te proberen of dit werkelijk zo is of niet. De experimenten die men uitvoerde werden gedaan met grote en kleinere groepen mensen die eenzelfde gedachte probeerden te houden en uit te zenden naar het veld, of zoals Einstein, Lodge en anderen het noemden, de ether. Natuurlijk worden ook die experimenten als de gesmeerde bliksem onderuit gehaald met de meest bizarre beweringen. Of het echt is laat ik aan jullie zelf.

Hoe dan ook. Langzaam maar zeker begint ook de gevestigde wetenschap te onderkennen dat er veel meer is dan men tot nu toe dacht. Dat er veel meer invloeden meespelen die niet te horen, zien of te ruiken zijn. De wetenschap staat wat dit betreft pas in de kinderschoenen.

De video die ik jullie voorschotel is bij mij goed blijven hangen en zal dit waarschijnlijk ook blijven doen. Als een video op mij indruk maakt en op mijn collega Martien, dan kan ik jullie deze niet onthouden. Veel plezier!