Is het wereldwijde hongerprobleem op te lossen zonder genetische manipulatie? Dit boek licht de sluier op over een ontdekking CIBA ( Novartis) een farmacie gigant. In laboratoria hebben wetenschappers van Novartis zaden en visseneieren blootgesteld aan een elektrostatisch veld dus een hoogspanningsveld waargeen stroom ging, resultaat, explosieve groei van zowel de zaden alsook de visseneieren. Tegelijkertijd groeiden zo planten in hun oervorm, die vorm die al eeuwen en soms millennia uitgestorven zijn.

 

 

De eerste experimenten werden uitgevoerd met een doodnormale varen zoals wij deze allemaal kennen.

                                                                    

      Normale varen                                                                                     Oervaren

De sporen werden blootgesteld aan een elektrostatisch veld ( waar geen stroom doorheen gaat ) en vervolgens geplant. Het resultaat werd een varensoort die volgens deskundigen wellicht al miljoenen jaren is uitgestorven. Deze veronderstelling deden zij aan de hand van afdrukken in oude gesteenten alwaar ze een varen vonden met identieke kenmerken.

Hetzelfde experiment werd ook gedaan met ordinaire foreleitjes. Het resultaat was verbluffend, een forelsoort die momenteel op deze planeet niet gevonden kan worden. Ook hier zochten de wetenschappers naar de identiteit en konden geen andere conclusie trekken dan dat dit een oerforel is. Ook de forel is vetter, groter, gezonder en mooier van kleur.

   Oerforel

De laatste experimenten die uitgevoerd werden afgelopen jaar in Berlijn gebeurden met tomaten. De tomatenplant nam net als de forel en de varen een oervorm aan, wierp veel meer tomaten dan normaal met afwijkende vormen en volgens de kweker een waanzinnige lekkere smaak en geur. Daarnaast behoeven deze oertomatenplanten geen insecticiden en zijn ze beter opgewassen tegen extremere omstandigheden dan de huidige doorgekweekte tomatenplanten. Citaat van de kweker: " jammer dat er geen geur-internet bestaat, je moet die heerlijke geur echt ruiken!".

Een ontdekking die de wereld kan doen veranderen immers met minimale middelen kunnen ook de derde wereld landen groenten en anderen zaken laten groeien met oogsten die ongekend zijn. Daarnaast zijn de oerplanten veel minder gevoelig voor virussen en andere problemen die de  genetisch gemanipuleerde groenten etc. heden ten dagen hebben.

De planten hebben minder mest nodig en zijn volkomen natuurlijk, smaken vele malen beter en hebben een  heerlijke natuurlijke geur, zijn anders van vorm en vaak veel groter dan de huidige versies, niet alleen de plant maar ook de vruchten. Kortom, een veel hogere opbrengst!

Waarom heeft Novartis niks gedaan met deze geweldige ontdekking? Waarom is de ontdekking en het patent hierop verdwenen in de kluizen van dit farmaceutisch bedrijf?

De antwoorden op bovenstaande vragen moet ik jullie voorlopig schuldig blijven. Ik zal Novartis de gelegenheid geven antwoord te geven op deze vragen en dit met jullie terug koppelen.

Zo meteen zal ik jullie het boek, waarin het principe en de methodiek en enkele experimenten worden uitgelegd, aanreiken in de vorm van een PDF.

Toen ik met dit gegeven in aanraking kwam enkele weken geleden kon ik de gedachte van die oervormplanten niet uit mijn hoofd krijgen. Als dit met planten kan, kan dit dan ook met andere levensvormen zoals dieren, misschien zelfs mensen? Welk een onheilspellende gedachte meende ik in eerste instantie maar gezien er niet gerommeld wordt met de genetica op zich en er geen dode dieren, mensen of planten tot leven gewekt worden is er eigenlijk niks engs aan. Enkele dagen geleden liep ik nog steeds met deze ontdekking in mijn hoofd en flitsten mij allerlei gedachten voorbij. Goh, zou hier wellicht de theorie van Darwin bewezen kunnen worden of net weerlegd? Kan hier de oorsprong van elk levend wezen achterhaald worden, zelfs van de mens?

Ik heb de mensen die mij dit aanreikten mijn gedachten laten weten en gevraagd wat zij hiervan vonden. Zij hebben dat soort experimenten nog niet gedaan maar denken er wel over na nu ik ze een extra richting heb gegeven om onderzoek naar te doen. Ik kan het dan ook niet helpen dat ik denk dat misschien daarom dit onderzoek na een kortstondige blootstelling aan het publiek via TV uitzendingen verdwenen is in de archieven van Novartis. Nu produceren farmaceutische bedrijven en gentechnologische bedrijven zaden die maar 1 keer tot ontkieming en bloei kunnen komen opdat ze verzekerd zijn van een voortdurende vraag door de landen aan wie zij deze zaden leveren. Meestal betaald met ontwikkelingsgeld van de rijkere landen. Zou dat een reden kunnen zijn? Of is het misschien dat de toch al omstreden Darwin theorie weerlegt kan worden door deze uitvinding? Misschien zelfs de ware oorsprong van de mens?

Jullie begrijpen dat dit onderwerp te complex is en teveel om het lijf heeft om  met dit korte stukje te laten voor wat het is. Hier zal ik behoorlijk onderzoek naar gaan doen en proberen de onderste steen boven te krijgen.

 

Enkele links naar informatie ( Duitstalig ) over de Oertijd Code;

: http://bertjensen.info/urzeitcode-urcode-%e2%80%93-unsere-versuche-tomaten/

: www.urzeit-code.com

  

PDF bestanden m.b.t. de Urhzeit Code