isonfrontpageOp 21 september 2012 ontdekten twee Russische amateursterrenkundigen met de namen Vitaliu Nevski en Artyom Novichonok op een afstand van 965 miljoen kilometer van de Zon deze uitzonderlijk grote komeet. Ze gebruikten hiervoor een ISON Kislovodsk 0.4 m reflector.

 

Dat deze komeet groot moet zijn blijkt uit het gegeven dat hij al op die afstand ontdekt werd. De komeet kreeg de naam c/2012 S1 ISON waarbij ISON verwijst naar het instituut ( International Scientific Optical Network ) waarvan de reflector een deel is.

Momenteel is de komeet alleen zichtbaar met een telescoop of een hele goede verrekijker. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze komeet later dit jaar zelfs met het blote oog en overdag zichtbaar zijn. Dit zal zich waarschijnlijk manifesteren vanaf eind oktober tot de helft van januari 2014.

Volgens de gangbare kanalen vormt deze komeet geen bedreiging voor de mensheid en de Aarde. Eind oktober scheert deze komeet, dat heet als die dan niet uit elkaar gevallen is, op 1,2 miljoen kilometer afstand langs de Zon.

Maar zoals zo vaak de afgelopen decennia blijkt niet het hele verhaal verteld te worden over deze komeet. Het lijkt er namelijk sterk op dat de afbeeldingen van de komeet zwaar geretoucheerd worden en aangevuld met extra pixels vanuit andere afbeeldingen van dezelfde komeet. Nu, als iemand zich de moeite troost om een afbeelding te veranderen of op een andere manier aan te passen dan moet daar een reden voor zijn. De vraag is welke reden zou daar aan ten grondslag kunnen liggen? Waarom iets verbergen wat straks voor iedereen zichtbaar kan zijn mits de omstandigheden juist zijn?

Nasa beweert dat deze komeet een doorsnede heeft van ongeveer 5 tot 8 kilometer maar amateursterenkundigen weerspreken die stelling. Zij menen dat de diameter van deze komeet op zijn minst 50.000 kilometer bedraagt. Dat is vergeleken met de Aarde ongeveer 4 keer zo groot. Niet alleen over de omtrek wordt moeilijk gedaan. Nasa zegt dat het 1 komeet is maar anderen laten zien dat de beelden van Nasa bewerkt zijn. Haal je de bewerking eruit dan blijkt de komeet ineens op iets heel anders te lijken.

Eerst maar eens een afbeelding die NASA ons laat zien.

ison1nasa

                  

Wij zien hier een komeet die klaarblijkelijk uit 1 stuk bestaat. Met deze afbeelding is echter digitaal geknoeid. De afbeelding komt van de website van NASA.

Dan nu de afbeelding wanneer wij de “extra’s “ van de NASA jongens eruit halen.

ison contrast ozn nava spatiala

 

Je ziet de flair waar de NASA toevoegingen aan gedaan heeft maar je ziet nu ook ineens dat deze komeet uit 3 stukken lijkt te bestaan. Waarom wil de NASA dit voor ons verbergen?

Dit schrijft Pateo erover;

Is Ison eigenlijk wel een komeet?

Twee jaar geleden heb ik me verdiept in alle ophef rond de komeet Elenin, C/2010 X1 (link). Misschien, zo denk ik nu, was dit wel een soort generale repetitie voor de komst van de komeet Ison, C/2012 S1, waarover nu nog veel meer ophef is. Deze ophef wordt mede veroorzaakt doordat Nasa aan de ene kant spreekt over de komeet van de eeuw, en aan de andere kant beweert dat dit object een doorsnede heeft van slechts 5 tot 8 kilometer. Iedereen die ook maar iets van kometen afweet, die ziet onmiddellijk dat hier iets totaal niet klopt. Via het Engelstalige nieuws op Pateo.nl heb ik de afgelopen dagen diverse Engelstalige videoboodschappen gedeeld die hier iets over te zeggen hebben. Zo schijnt de diameter van dit object minstens 50.000 kilometer te zijn, dus zeker vier maal zo groot als onze planeet (vergelijkbaar met Neptunus). En wellicht is het niet één object, maar meerdere, en gaat het hier dus ook helemaal niet om een komeet. Volgens de baan die Nasa heeft bekend gemaakt (link), passeert Ison (wat het dan ook mag zijn) op relatief zeer korte afstand Mars op 1 oktober (precies de dag waarop de stekker wordt getrokken uit het ruimtesurveillancesysteem van de VS-luchtmacht). Daarna kruist het de baan van Mercurius op 25 november, om op 28 november achter Helios langs te schieten (dit wordt het moment van perihelion genoemd). Daarbij is de kans erg groot dat de passage van ‘Ison’ één of meerdere, enorme zonne-uitbarstingen zal veroorzaken. Op 13 december schiet Ison vervolgens langs Venus. Op 26 december is de afstand van Ison tot onze planeet iets minder dan de helft van de afstand tussen Terra en Helios (43 procent daarvan, om precies te zijn). Dit is gelijk aan 169 maal de afstand tussen Terra en Luna. Indien Ison zelf geen licht zou uitstralen, dan zou het op komende Tweede Kerstdag ongeveer twaalf maal zo klein lijken als Luna. Echter, omdat Ison wel degelijk licht uitstraalt, zal het zelfs groter lijken dan Luna! Zoals ook al gemeld in de Pateo Nieuwsbrief van 14 juni (link), heeft Nasa al in 1983 via een satelliet met infrarode telescoop ‘planeet X’ gevonden. Volgens mij was ‘Ison’ allang bekend bij Nasa, voordat deze ‘komeet’ in 2012 werd ‘ontdekt’. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat ‘Ison’ gelijk is aan ‘planeet X’, oftewel de gevleugelde schijf volgens de Sumerische beschrijving van Nibiru. We zullen het snel weten. Eén ding staat in ieder geval vast. Ison zal zeker niet als een nachtkaars uitgaan, zoals het geval was bij Elenin in 2011. En wellicht is de huidige ‘Syrië-crises’ niets anders dan afleidingspolitiek in verband met de aanstormende ‘megakomeet’. Hoe dan ook, enige voorbereidingen treffen op mogelijk moeilijke tijden lijkt zeker verstandig.

De mening van Johan Oldenkamp is niet per definitie de mening van Bovendien.com.

De nu volgende video’s laten je zien hoe de beelden tot stand gekomen zijn.

Bovendien zal deze komeet de komende weken en maanden in de gaten houden en bij nieuwe informatie verslag doen.