De manier waarop wij gedwongen worden deel te nemen aan zogenaamde oplossingen om ons klimaat te beschermen grenst aan klimaatterrorisme! Waarom terrorisme, nou, bekijk de defenitie van terrorisme hieronder eens en zet dat af tegen wat overheden en instituten zoals de VN en de EU ons opleggen en hoe ze mensen wereldwijd bang maken met valse en bewust verdraaide informatie. Ze willen de wereld helemaal niet redden, ze willen maar één ding en dat is zoveel mogelijk van ons geld!

Wat is terrorisme?

Volgens de nationale coördinator terrorismebestrijding is terrorisme als volgt te omschrijven;

De Nationaal coördinator terrorismebestrijding (NCTb) omschrijft terrorisme als: "Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden." Anders dan de AIVD spreekt de NCTb dus van ideologische motieven en hoeft het geweld niet per sé op mensenlevens gericht te zijn, 'maatschappij-ontwrichtende schade' is ook terrorisme, aldus de NCTb.

Bron: wikipedia

Waarom klimaatterrorisme

Ik weet niet hoe jullie dit zien maar hetgeen hierboven staat als omschrijving past precies in het plaatje van het IPCC , de EU en de VN als het gaat over klimaat. Deze organisaties gebruiken zelf gefabriceerde gegevens om de hele wereld te onderwerpen aan belastingen om de natuur te redden omdat zij menen zeker te weten dat de mens de schuld is van veranderingen in de atmosfeer cq natuur. Journaals rollen al decennialang over elkaar om verslag te doen van de aanstaande maatschappij-ontwrichtende zaakschade, ze jagen de hele wereld angst aan met hun ideologische motieven en dreigen met wereld-ontwrichtende rampen.

Het begin van de waanzin

Sinds de eerste aanzet door Al Gore, het vertellen van een wereldberoemd verhaal over door mensen veroorzaakte Global Warming, worden mensen over de hele wereld elke dag geconfronteerd met uitspraken en beelden over de enorme ellende die deze door mensen veroorzaakte Wereldwijde Opwarming zal teweeg brengen.  Al Gore wist in 2005 te vertellen dat de toppen van ’s werelds grootste bergen binnen 10 jaar sneeuwloos zouden zijn, wij bevinden ons inmiddels bijna in 2019 maar op die bewuste toppen ligt nu meer sneeuw dan in 2005! Al Gore zat duidelijk fout.

Stijgt de zeespiegel als de polen smelten?

Ook zouden de zeeën stijgen door smeltwater van de polen. Op zich een domme gedachte want de Noordpool is volledig ijs dat zich in het water bevindt, daarmee gaat de wet van Archimedes in werking. Van het smeltwater van de Noordpool valt geen enkele verhoging in de waterstand te verwachten. Probeer het anders zelf eens uit. Neem een glas en doe er 1 of 2 ijsklontjes in, vul vervolgens het glas met water tot aan de rand. Laat de ijsblokjes langzaam smelten en kijk of het glas water overstroomt. Dat zal niet gebeuren. Dus zelfs al mocht de Noordpool smelten dan merken wij daar in waterstand niets van. Alleen al het gegeven dat ik om dit natuurkundig feit discussies moet voeren met mensen die anders beweren is te gek voor woorden. Maar wij hebben natuurlijk naast de Noordpool ook een Zuidpool en landen zoals Groenland, Alaska, etc. waar heel veel sneeuw en ijs zou kunnen smelten. De stelling dat het zeeniveau stijgt bij het afsmelten van deze gebieden is geen zekerheid want deze wetenschapper laat zien dat bij het afsmelten van ijs de zeespiegel zelfs zou kunnen dalen!

Welke rol speelt de Zon, is er een verband?

Klimaatterrorisme op feestjes

Je leest artikel na artikel, studies, luistert naar wetenschappers, checkt wat zei zeggen en dubbelcheckt die stellingen nog eens en komt uiteindelijk na vele maanden en soms jaren tot een goed onderbouwde conclusie. Dan zit je in een gezelschap en begint iemand erover. Je wilt je niet in dat gesprek mengen maar hoort de meesten de totaal uit de duim gezogen klimaatonzin van het IPCC etc. herhalen, alsof ze het zelf bedacht hebben. Meestal zonder ook maar één artikel of wetenschappelijke studie bekeken te hebben. Ok, dan toch maar in het gesprek mengen…….. en jawel hoor. Je kunt nog geen twee woorden vertellen als je die andere mening hebt of mensen staan op en lopen bij je weg, willen je gewoon niet horen, je bent in een paar minuten van een respectabel mens ineens een onmens geworden. In zekere zin is ook dit klimaatterrorisme want mensen zijn zo bang voor een andere uitleg dat ze van de mensen die de andere uitleg geven bang zijn. Mocht ik op zo’n moment niet inbinden dan ben ik de partypoeper!

De tegenstanders zijn niet academisch!

Mocht je toch in een echte discussie belanden over klimaatverandering dan zou het volgende argument kunnen zijn dat de mening van de tegenstanders van de global warming theorie niet wetenschappelijk onderbouwd is en enkel uit de krochten van het internet voort komt. Natuurlijk is dat ook niet waar! Dat wij op TV en in kranten zelden of nooit een lezing van tegenstanders tegen komen zegt niet dat die er niet zijn. In tegenstelling zelfs, er zijn er waarschijnlijk meer dan voorstanders. Het probleem alleen is dat de voorstanders gefinancierd worden en de tegenstanders niet. Je krijgt enkel subsidies als je een verhaal te vertellen hebt dat aansluit op de global warming theorie. Vreemd gegeven niet? Om enkele wetenschappelijke onderbouwingen van het tegendeel een plek te geven kun je kijken en luisteren naar wat de volgende personen te vertellen hebben.

Dus nu nooit meer stellen dat de tegenstanders van de door de mens veroorzaakte global warming niet wetenschappelijk onderbouwd zijn!

Kroonenberg zegt in zijn interview iets wat je niet zo snel hoort van wetenschappers, “wij begrijpen het nog niet helemaal!”

Maar de poolkappen smelten nog steeds!

Mij persoonlijk zal het een worst wezen of de poolkappen smelten of niet maar feiten moeten wel ook echt feiten zijn en daarom even dit plaatje waarin je kunt zien hoe het ijs op Groenland minder maar ook weer meer wordt.

Sea ice Map

Maar CO2 dan, dat is toch super schadelijk?

Troost je, CO2, dat ongeveer 0,4 % van onze atmosfeer maakt is niet schadelijk, het is voeding voor planten. Planten nemen CO2 op en stoten als beloning zuurstof uit.  Ook wordt een beetje CO2 uitgestoten maar dat is veel minder dan ze opnemen. Zonder CO2 zou onze planeet sterven! Meer CO2 betekent meer plantengroei, meer natuur en meer dieren en insecten. CO2 is dus geen killer maar een levensbelangrijk onderdeel van onze natuur. Vraag het maar eens aan iemand die in het Westland werkt in de kassen.

Dus wat nu?

Er is voldoende materiaal om op zijn minst zwaar te twijfelen aan de door de mens veroorzaakte global warming. Er is geen global warming, wat er wel is, de natuur die voortdurend aan verandering onderhavig is, nu wij er deel van uitmaken maar ook toen wij er nog niet waren.

De instituten die de global warming theorie steunen hebben allemaal hetzelfde doel. Dat doel heet geld! Door CO2 te bestempelen als een schadelijk gas kun je iedereen die CO2 uitstoot belasten, dat gebeurt nu dus al op hele grote schaal. Elk van ons zou honderden euro’s per jaar goedkoper uit zijn als wij niet met grof geweld gedwongen zouden worden te betalen aan deze klimaatwaanzin. Door dit toch te doen en de andere kant simpel weg te negeren krijg je nog meer armoede en zijn straks beelden van huishoudens in westerse landen die in de winter geen geld hebben om energie te kopen de normaalste zaak van de wereld. Dat is terrorisme in de ergste vorm.

Daarnaast is er nog de enorme voorraad gas dat de Russen hebben, voor honderden jaren als zelfs Europa aan het gas zou blijven. Maar gas bij de Russen kopen tegen goedkopere tarieven dan wij van onze eigen staat kopen, dat kan natuurlijk niet. Niet voor niets dat ze Nord Stream proberen te blokkeren! Neen, wij dwingen liever alle huishoudens om inefficiënte warmtepompen aan te schaffen, althans, voor Nederland is een warmtepomp niet echt een oplossing, hooguit een deel van de oplossing. Echte oplossingen zijn er nog niet. Maar met nog honderden jaren aan gas hebben wij alle tijd om naar echte oplossingen te zoeken. In de tussentijd zou het de industrie netjes staan om de vervuiling van onze planeet eens ernstig aan te pakken, geen CO2 vervuiling maar alle andere troep die door de industrie in onze rivieren, zeeën en landschappen wordt geloosd zonder dat zij daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Pas als het te laat is zoekt men naar oplossingen en uiteindelijk mag de burger natuurlijk voor de kosten opdraaien, zoals gebruikelijk.

Klimaatterrorisme van de ergste soort!