Gisteren, 29 mei 2010, hield de Belfort Group onder leiding van oud burgemeester Peter Vereecke een symposium over chemtrails. Het fenomeen chemtrails wordt al jaren de mainstream media afgedaan als onzin en samenzweringstheorie, geen enkel serieus onderzoek werd er echter gedaan welk orgaan dan ook.( detail...) Onze overheidsorganen verwijzen steevast naar het KNMI, het KNMI doet op haar beurt de kwestie meteen weer af als onzin. Toch lijkt er nu een doorbraak geforceerd te zijn.

 De Belfort Group heeft dr.ir. Coen Vermeeren, werkzaam aan de universiteit te Delft, bereid gevonden een samenvatting te maken van het meer dan 300 pagina's tellende document. Het rapport is geschreven door enkele personen die op gevaar voor eigen leven anoniem willen blijven gezien de ultra geheime status van dit fenomeen. Hoe dan ook. Download het rapport en verspreid dit. Overheden zullen nu niet langer kunnen blijven ontkennen, men zal nu openheid van zaken moeten geven.

 

Dear Chemtrail Researchers from all over the world,

Dear Belforters,

hereby we offer you a 300 page document made by inside experts regarding chemtrails, that has been compiled for the Belfort Group.
It's free for all to download & please share it with everyone you know, for we all need to research geoengineering deeper & the effects of the continous spraying of our population ! !

We also want to thank all the people from all over the world who have participated & helped to make the International Symposium in Ghent on May 29th a big succes ! ! International guests from all over who have all contributed a great deal to help bring the message out to the world, thank you ! !

Thanks to all the documentary makers who were filming, thanks to all the speakers who helped bring out vital information to the world.. Remember, information is only information until you use this information in the right way, research and investigate, and when you realize the aerial spraying is a serious problem for humans, animals & Nature..


Love is the Only Engine of Survival..

Gerry Nelissen

The report as PDF  

Case Orange 10052010.pdf, 82.6 MB

 

vanaf 35 minuten in onderstaande video kunt u het verslag van dr.ir.Coen Vermeeren over dit rapport volgen.

Starting at 35 minutes you can see the conclusions of dr.ir.Coen Vermeeren regarding to this report Case Orange.

  

Ook Désirée Röver, medisch onderzoeksjournaliste droeg haar steentje bij en maakte duidelijk hoe gevaarlijk de stoffen zijn die in onze luchten gesproeid worden en welke effecten deze hebben op onze gezondheid.

 

 

Later zullen wij van bovendien.com nog een uitgebreid video verslag aanbieden waarin verschillende sprekers hun meningen geven over dit zeer strak georganiseerde symposium van de Belfort Group. Voor nu kunnen wij enkel de sprekers, de organisatie en iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd aan dit symposium een vette pluim geven!

Update!

Inmiddels is het rapport case orange samen gevat en  vertaald. Hieronder kun je de vertaling doornemen,

 

Situering

Case Orange is de naam van een wetenschappelijk rapport, opgemaakt door een internationaal team van ‘ inside experts ‘, die de tijd rijp vonden om feiteljke informatie betreffende ‘ de vliegtuigstrepen die bekend staan als chemtrails ’ aan de buitenwereld openbaar te maken.

De identiteit van de auteurs is ons niet bekend, maar alle gegevens kunnen via de 177 voetnoten gecontroleerd worden en alle uitspraken worden onderbouwd door uitvoerige bijlagen.

In essentie wordt hier op niet meer te ontkennen manier duidelijk bewezen dat we inderdaad besproeid worden : wereldwijd, al vele jaren en dit vanuit de USA.

Het werd voorgesteld op het Internationaal Symposium te Gent op 29 juni, ingericht door de Belfort-group. Het kan bekeken worden via deze link : http://www.ustream.tv/channel/belfort-test.

Hieronder volgt een samenvatting van de basistekst.

 

Definitie van de termen

 

contrails ( > condensation-trails = verdampingsstrepen ) : het gaat om condensatie van uitlaatgassen

 • Ze ontstaan afhankelijk van hoogte en temperatuur ( ook propellervliegtuigen ! )

 • Kenmerk : KORSTONDIGHEID

 • Bij moderne vliegtuigen met krachtige motoren kunnen dit meer persistente strepen zijn tot 30 à 40 km

 

Distrails (> dissipation =verspreiding ) : dit zijn ‘ tunnels’ die gevormd worden wanneer een vliegtuig door wolk gaat. De waterdruppels worden door de hitte omgezet in waterdamp

 

Chemtrails (chemical trails = chemische strepen ): het gaat om vliegtuigstrepen, die opzettelijk in de lucht gesproeid worden vanuit militaire of politieke motieven

 • veel persistenter ( ze blijven uren hangen en waaieren uit )

 • via raster kunnen grote oppervlakten ‘gedekt’ worden

 • officieel ontkend met uitzondering van China en Rusland

 • verantwoording : beïnvloeding van het weer, vooral de neerslag bevordering of vermijden = cloudseeding

 

Over contrails

 

Meteorologen, klimatologen, weervoorspellers en verantwoordelijken uit het vliegmilieu ontkennen dat contrails effect hebben op het weer. Er bestaat alleen ‘natuurlijke’ sluierbewolking. Die vliegtuigstrepen hebben volgens hen geen effect op weer en zijn enkel een esthetisch fenomeen

 

Inhoud van contrails : koolwaterstof ( CO2) – waterdamp (H2O) – stikstofmonoxide (NOx) – zwaveloxide (SO2) – roet

  

Samenstelling brandstof

 

* burgerlijk: zo’n 50 chemische stoffen waaronder ethyleen, formaldehyde, acetyleen, propeen

* militair : is anders en dus gepatenteerd omdat het extra stoffen bevat ivm een veel hogere ‘flashpoint’ en ivm hogere geleidbaarheid (bevat extra smeermiddel)
er is dus veel meer emissie
klachten bij personeel (hoofdpijn, moeilijke afwasbaarheid)
 

Er zijn uitstootbeperkingen, maar :
 

 • op basis van verslag, gemaakt door bedrijven zelf die de motoren produceren

 • instantie die dit centraliseert wordt niet door overheid gecontroleerd

 • militaire toestellen vallen hierbuiten

 • de aanbevelingen zijn meestal niet omgezet in nationale wetgeving, dus niet afdwingbaar
   

 • problematisch zijn de Tanker KC 135 ( = equivalent van de Boeing 707) en bommerwerpers. Hun uitstoot is voor koolwaterstof 1200 % en voor stikstofmonoxide 30 % hoger dan de referentienorm !

   

Met andere woorden : gewone contrails zijn al bron van heel ernstige pollutie !

  

 

 

Effecten van contrails op klimaat

 

 

Cirrus = natuurlijke bewolking, die gebeurt op 26.000 voet/8km (aan Noordpool lager, aan evenaar hoger), het is waterdamp die bevriest tot ijskristallen. Het is een dunne mist, die stabiel lijkt maar beweegt met een snelheid van zo’n 100 km per uur !

 

 

Klimaat = energiebalans tussen

 

 • Zonlicht dat al dan niet teruggekaatst wordt (albedo-effect) en is vooral afhankelijk van bewolking : bij de aarde is dat ongeveer 40 %, bij Venus 70 %, bij maan 7 %
   

 • verlies warmtestraling aan de ruimte (broeikaseffect)

 

Belangrijk is dat de bewolking een belangrijke rol speelt in deze balans :

 

 • bepalend is niet de lage bewolking, maar vooral de cirrus of ‘sluier’-bewolking
   

 • studies hierover zijn ZEER CONTROVERSIEEL !
   

 • WMO (World Meteorogical Organization) erkent enkel natuurlijke cirrus
   

 • Maar er bestaat dus ook door menselijke activiteit veroorzaakte cirrus-bewolking : in de vliegtuig-uitlaatgassen zitten ‘aerosols’ = microscopische partikeltjes die als zaadjes zijn waarop watermoleculen zich ofwel vastzetten/stremmen ofwel condenseren/bevriezen. Hierdoor ontstaan wolken.
  Hoe meer ‘vuiligheid’ (vooral bij oudere en militaire vliegtuigen) hoe dikker de wolkvorming
   

 • Cirrusbewolking neemt algemeen af behalve in gebieden met intens vliegverkeer (voor de noordelijke hemisfeer)
   

 • Vliegtuigemissies (ook burgerluchtvaart !) zijn niet opgenomen in het Kyoto-protocol …
   

 • Hun impact op het klimaat is niet behoorlijk onderzocht, maar lijkt zeer significant en zelfs bewezen :

  - > drie dagen na 9/11 was er een globale temperatuurstijging van 1,1 ° en in druk bevlogen gebieden zelfs het dubbele ervan .

  - > Ook de dagen na de Eyafjallahjökull was er hetzelfde fenomeen ( cfr studie Kings College London )

 

Conclusie : cirrus-bewolking - al dan niet antropogeen - heeft een koelend effect op de temperatuur, maar dit is niet behoorlijk onderzocht. De auteurs onderstrepen de noodzaak van verdere studie.

 

Aerosols werken tweevoudig :

 

 • enerzijds vormen ze een scherm/een filter van het zonlicht ‘global dimming’ waardoor het kouder en droger wordt
   

 • anderzijds vormen ze waterdruppeltjes en neerslag.

  Als er te veel stof in de atmosfeer is ( natuurlijk zoals bij vulkaan of antropogeen ) vermindert de neerslag want er zijn te veel stofdeeltjes in de lucht voor het aanwezige water en het zonlicht wordt meer teruggekaatst maw dan is er een koelend en drogend effect
   

Dit is ook de conclusie van de gezaghebbende studie van professor Rosenberg (universiteit van Jeruzalem) : als je aerosols toevoegt zal dat in een eerste fase de neerslag verhogen, MAAR VANAF EEN BEPAALD PUNT leidt dit tot een afname

 

met andere woorden :

 

 • DE HOEVEELHEID AEROSOLS BEINVLOEDT HET WEER EN DE NEERSLAG
   

 • DIT SCHEPT DE MOGELIJKHEID OM DIT TE MANIPULEREN

 

Dan rijst natuurlijk dé vraag : wordt deze mogelijkheid om het weer te beïnvloeden ook effectief aangewend ?

 

Hier komt het fenomeen van de chemtrails opduiken, dat zo’n 10 jaar oud is, cfr William Thomas-artikel en sindsdien ongelofelijk boomt op internet . Het staat met stip op nummer één, vooral de laatste vijf jaar !

 

Officiële instanties ontkennen dit formeel en steevast met als argumenten

 

 • er is geen wetenschappelijk bewijsmateriaal
   

 • het komt meestal uit dezelfde sfeer waar ook gesproken wordt over complotten, ufo’s, NWO, Illuminati, depopulatie, mind-control enz. en wordt er dus mee gelijkgesteld als ‘esoterisch of conspiracy’-gezwans
   

 • gespecialiseerde CT-websites zijn niet ‘wetenschappelijk’ onderbouwd en bijgevolg wordt wat hierop beweerd wordt DAAROM als niet ernstig genomen

 

CONCLUSIE van Case orange : de term ‘chemtail’ moet weggelaten worden omdat deze geassocieerd wordt met ‘on-wetenschappelijk’ en ‘complottheorie’.

 

Het onderzoek moet opnieuw gebeuren , nu gebaseerd op :

 

 • bestaande wetenschappelijke én militaire programma’s en studies van atmosfeer- en weermodificatie en op basis van gehanteerde termen als cloud seeding, geo-engineering, enz.
   

 • concrete gegevens als patenten, licenties, contracten

 

Het vervolg van het rapport is hiervan een eerste aanzet .

 

 

Vraag : gebeurde weermodificatie al in het verleden ?

 

Het antwoord is ondubbelzinnig : JA !

 

* Tezla : produceerde begin vorige eeuw al bliksem

* WO I : vliegtuigen creëren rookschermen als camouflage of ter verspreiding van mosterdgas

* WO II : aluminium-snippers om radar te verstoren ( CHAFF )

* Project Cirrus = eerste cloud seeding program van een bedrijf General Electric, maar van in den beginne in militaire context, dus met medewerking van US Army, US Air Force, US Navy… !

Bedoeling is kunstmatig regen ‘trachten’ te veroorzaken . Dit was niet altijd succesvol, cfr 1947 : poging om een typhoon te neutraliseren via ijskristallen leidde tot een zondvloed in de savanne met een schade van 20 miljoen dollar ( ‘act of God’ )


* verderzetten van cloud seeding via project ‘Storm Fury’ (1962) en ‘Popeye’ (1967) : tropische cyclonen verzwakken door er zilver iodide in te zaaien

Zo werd de moesson ten tijde van de Vietnam-oorlog met 30 tot 45 dagen verlengd

BELANGRIJK ( en met niet te ontkennen bewijsmateriaal ) :

1° vanaf dan worden in meerdere USA-staten cloud seeding-programma’s uitgevoerd

In Rusland en China gebeurt het ook door de overheid : mooi weer op commando of bestelling

Chernobyl : Moskou werd beschermd tegen radioactiviteit door kunstmatige neerslag ervoor
 

2 ° Vanaf dan wordt weermodificatie een militair wapen !

 

Conclusie : weermodificatie door manipulatie van bewolking is een jarenlang toegepaste techniek, maar met problemen : niet altijd succesvol + erg duur … tot men iets nieuws vond :

 

De oplossing !

 

In 1974 ontdekte men een andere mogelijkheid om het weer te beïnvloeden, nl. het bewerken van de magnetosfeer ( laag boven de ionosfeer ) met ELF-golven (Extreme Low Frequency : zeer lage golven ) :

 

 • er wordt als het ware een gat uitgesneden
   

 • de ELF-golven doen een stroom van partikels ontstaan die voorbij de horizon neervallen als EHF-golven ( Extreme High Frequency-golven )
   

 • ze beïnvloeden het weer onder meer door neerslag en/of droogte veroorzaken

 

In 1995 kwam in burgerlijk-militaire joint-venture HAARP (High Active Auroral Research project ) tot stand in Alaska.
 

Officieel is het enkel voor wetenschappelijk onderzoek, maar in realiteit is het geworden tot een machtig wapen, die nu op volle capaciteit is : 1 giga watt !
 

Het is nu vooral in handen van Raytheon Corporation, een van de hoofdleveranciers van de US Army en Nasa …


Hiermee kan men 1 watt concentreren op een kubieke centimeter, cfr Rusland slechts 1 miljoenste ervan …

 

Hiermee kan men dus aardbevingen veroorzaken ( cfr patenten en de stijging van de magnetometer de twee dagen voor de aardbeving van Haïti )

 

Maar hiermee kan men dus ook het weer beïnvloeden : ‘the war of the frequencies’.

 

CONCLUSIE: WEERMANIPULATIE IS EEN FEIT !

 

Bovendien spreekt men er openlijk over : vanaf 1996 komt er binnen het Amerikaanse leger een stroom studies tot stand onder het globale label ‘2025’.

 

Bedoeling : controle en zelfs monopolie van de lucht én de ruimte

 

Het document ‘Owning the weather in 2025’ brengt al deze studies samen die te maken hebben met weermanipulatie. Hieronder vatten we de hoofdlijnen samen

 

 • cloudseeding met zilver iodide
   

 • modifiëren van ionosfeer : ‘space weather’
   

 • regen en storm controle door vorming van wolken of CONTRAILS ( hieronder volgen twee vertaalde passages )
   

de huidige evoluties op demografisch, economisch en milieu-vlak zullen wereldwijd spanningsvelden creëren, die het voor vele landen en ‘groepen’ zullen noodzakelijk maken om de mogelijkheden van weermodificatie effectief tot uitvoer te brengen.
 


In de USA zal weermodificatie wellicht onderdeel worden van het nationaal verdedigingsbeleid met zowel binnenlandse als buitenlandse toepassingen. Onze regeringen zullen een dergelijk beleid voeren op de verschillende niveaus afhankelijk van de belangen.”Ongetwijfeld past Haarp binnen deze context want er is een road map opgemaakt om globale weercontrole te hebben tegen het jaar 2025.

Men kan het dus laten regenen en verhinderen waar men het wil. En dit is heel belangrijk : water zal schaars, duur en essentieel worden voor overleving. Wie water beheerst, beheerst de wereld.

 

 

De hele strategie wordt heel specifiek en concreet omschreven. Het hieronder staande geeft weer wat er in dit ‘Owning the weather in 2025 ‘ – rapport staat :

 

 • introductie van kunstmatige ionosferische spiegels vanaf het jaar 2000 met een sterke verhoging vanaf ongeveer 2008. Men kan veronderstellen dat het HAARP systeem volledig operationeel zal zijn vanaf 2015
   

 • gebruik van chemicaliën voor atmosferische seeding vanaf het jaar 2000 om Weather Force Support te bekomen in 2015 en een volledig controleerbaar virtueel weer tegen 2025.

  Het is duidelijk dat de optelling van alle militaire toestellen van USA en Nato niet voldoen om de gestelde doelstellingen te bereiken en de burgerluchtvaart moet ingeschakeld worden om succesvol te zijn !
   

 • introductie van ‘smart clouds’ via nanotechnologie rond het jaar 2004 met een exponentiële toename na 2010. Hetzelfde geldt voor het gebruik van ‘gerichte energie’, wat een eufemisme is voor opwarming van de ionosfeer.
   

 • een heel merkwaardige toepassing is de voorstelling van ‘Carbon Black Dust‘ (zwart koolstof –stof), een technologie die door het ministerie van landsverdediging moet ontwikkeld worden vanaf 2005
   

Dit document bevat een disclaimer die beweert dat deze tekst geen weergave is van de officiële instanties als US Air Force, DOD of regering .

 

Het doet denken aan het ontwikkelen van atoomenergie midden de jaren veertig. Het was ook zogezegd voor vreedzame burgerlijke doeleinden, tot het op een bepaald moment opportuun geacht werd dit ook militair aan te wenden !

 

Ook hier kan men alleen maar vaststellen, dat alles er is :

 

 • de technologie

 • de mensen en instanties

 • de studies en plannen

 • de middelen


En er wordt volop over gedebatteerd : op de conferentie Asilomar, California, die doorging van 18 tot 22 februari 2010, spreekt men openlijk om per jaar tot 20 miljoen ton aluminium in de lucht te spuiten, maar ontkent men tegelijk in alle toonaarden dat men met iets gelijkaardigs al zou bezig zijn …

  

Wat nog lijkt te ontbreken is de toestemming van de minister van defensie, die in 1977 wel al de wettelijke toelating heeft gekregen om chemische en biologische experimenten uit te voeren op eigen bevolking !

 

Om het plaatje compleet te maken is er een burgerlijke tegenhanger van het ‘2025’-project : het WMA (Weather Modification Association).

 

De organisatie publiceert regelmatig (minstens jaarlijks) een tijdschrift over weermodificatie, een eufemisme voor weermanipulatie.

 

Haar missie is klaar en duidelijk

 

 • personen, politieke en andere organisaties informatie bezorgen zodat ze verantwoorde beslissingen kunnen nemen inzake toepassing van weermodificatie-technologieën
   

 • voorzien in voldoende watervoorraden
   

 • natuurlijke weercatastrofes beperken

 

 

Dit lijkt heel vredevol te zijn en gericht op het algemeen belang maar de omschrijving van de missie lijkt heel sterk op het overzicht van operationele mogelijkheden van het militaire ‘2025’-project.

 

 

De noodzaak van geo-engineering ter overleving van de planeet

 

Het begin van de 21° eeuw kenmerkt zich door veranderingen van klimaat en hele eco-systemen ten gevolge van menselijke activiteiten.

 

 

 

Het thema van ‘global warming’ kwam dankzij de samenwerking van de Uno ( met het IPCC-rapport ) en de campagne van Al Gore ( ‘ the inconvenient truth ‘) bovenaan vele politieke agenda’s te staan maar is tegelijk voorwerp van heftige controverses, zeker na ‘climate-gate’ en de veroordeling van de film door het Britse gerecht.

 

Actie leek dus noodzakelijk te zijn voor onze overleving en is er dan ook gekomen

 

 • controle van verschillende broeikasgassen door beperkingen
   

 • het financieel heel lucratieve ‘cap and trade’-systeem
   

 • het met ijzerdeeltjes ‘bemesten’ van de oceanen om de algengroei te bevorderen die CO2 zou verminderen
   

 • geo-engineering : een nieuwe term die slaat op het breedschalig en opzettelijk bijsturen van het milieu van de aarde door beïnvloeding van de energiebalans en het weerkaatsen van de toenemende zonnestraling in de ruimte

 

Geo-engineering dook het eerst op in het patent van HugHes Aircraft Company:

 

 • Dat beschrijft - in 1991 reeds ! - 18 technieken om de global warming te beperken door in de stratosfeer aluminium oxide te verspreiden, thorium oxide en ‘Welsbach-stoffen ( = metalen deeltjes) om het zonnelicht te weerkaatsen.
   

 • Deze substanties worden gesproeid op een hoogte van 7 tot 13 km en zijn gedimensioneerd op een ‘grootte’ van 10 tot 100 mikron
   

Ook Hughes Aircraft Company is momenteel onderdeel van Raytheon Corporation , een bedrijf met een jaarlijkse omzet van 21 miljard dollar, dat ook eigenaar van Haarp is en ‘hofleverancier’ van het Amerikaanse leger …

 

Overheden ontkennen het bestaan van operaties waarbij de atmosfeer wordt besproeid, maar tegelijk is het voorgestelde scenario van de IPCC in 2001 identiek aan het ‘Welsbach’-patent….

 

Een probleem is wel dat deze partikeltjes wel het zonlicht gedeeltelijk weerkaatsen maar anderzijds de ‘blackbody radiation’ ( de warmtestraling van de aarde ) blokkeren. Het gevolg zou dus een netto stijging zijn van de global warming !

 

Een recent onderzoek toont aan dat er twee manieren van sproeien zijn van dit mengsel dat 85 % metalen deeltjes bevat en 15 % colloïdaal Silica(gel) (siliciumdioxide) :

 

 • de partikeltjes worden toegevoegd aan de brandstof van de burgerlijke straalvliegtuigen en op kruissnelheid-hoogte uitgestoten
   

 • het mengsel wordt direct geïnjecteerd in de hete uitlaatgassen via een speciaal apparaat waarvan de US Navy het patent heeft.

  Daardoor verdampt het mengsel als een aerosol in het spoor dat het vliegtuig achterlaat

  Verschillende militaire vliegtuigen waaronder vooral de Tanker KC 135 hebben zo’n vernevelings-apparaat en dat zou ten dele de verklaring kunnen zijn van het feit dat militaire vliegtuigen hogere emissiewaarden hebben dan burgerlijke.

 

Bovendien beschikken we over bewijs dat Europese ministeries van defensie aankopen doen van grote hoeveelheden barium en barytine C14 dat o.a. gebruikt wordt als middel om zeestromingen te detecteren …

 

Daarenboven bestaan er meteorologische kaarten met daarop sproeischema’s voor heel de wereld. Deze waren zelfs een tijdje publiekelijk te raadplegen op een officiêle website in California.

 

Dit wijst erop dat de top van de regeringen op de hoogte zijn van zulke klimaatcontrole-programma’s maar hierover zwijgen, misschien o.a. omdat de toestand veel ernstiger is dan openlijk toegegeven. De toekomst van deze planeet zou kritiek worden (zeker voor laaggelegen gebieden) met een temperatuurstoename van meer dan 2,5 %. En precies dit zou men willen vermijden door die artificiële cirrus-wolkvorming.

 

In een persmededeling van 9 september 2009 in aanloop naar de Copenhagen-top verklaren vijf top ECONOMISTEN (waaronder Nobel prijs-winnaars) dat climate engineering beschouwd wordt als de goedkoopste en snelste oplossing van het global warming probleem.

 

Tot slot nog dit : het opzettelijk beginnen vervalsen van gegevens door het East Anglia-instituut valt samen met het begin van het atmosferisch sproeien en met het operationeel worden van Haarp ?

 

Is dit puur chronologisch toeval ?

 

 

 

Over de legaliteit

 

In the USA is er geen probleem : daar is het wettelijk sinds 1977. Het werd nog versterkt in 2002. Er was initieel een wetsvoorstel om de ruimte te vrijwaren van lage frequentie wapens, milieu & klimaat wapens en ‘chemtrails’, maar bij de goedkeuring van deze wet in 2002 is deze beperking weggevallen.

 

In China en Rusland is er geen probleem want de overheid is daar de wet …

 

In Europa is dit een inbreuk op de milieuwetgeving en wellicht ook op het principe van soevereiniteit van grondgebied. Als een kunstmatige cirrusbewolking van het ene land het andere binnendrijft is dit een inbreuk op soevereiniteit.

 

Ook in Europa hebben militaire instanties al moeten toegeven dat ze hun eigen bevolking besproeien, maar ofwel ontkennen ze het schadelijk effect (bv. Duitsland) ofwel wordt dit verantwoord in het kader van het nationaal belang (bv. Groot-Brittanië) …

 

Over de schadelijkheid

 

Nadelen zijn :

 

beschadiging van de ozon-laag

hogere kosten om zwavel in de atmosfeer te brengen

vermindering van het zonnelicht waardoor de hydrologische cyclus verstoord wordt met als gevolg frequentere droogten

blauwe hemel wordt grijze hemel .

minder zonne-energie, die ‘levens)noodzakelijk’ is

Maar vooral : vliegtuigemissies (zelfs zonder extra aerosols) – vooral van militaire toestellen - betekenen een enorme bedreiging van de gezondheid van mens, dier en natuur … kortom van alles wat leeft !

 

 

CONCLUSIE

 

Het bestaan van programma’s ter beheersing van het klimaat kan niet meer ontkend worden. Ze worden gecontroleerd en gecoördineerd door het militaire establishment. Ze worden goedgekeurd door de regeringen. Ze worden in stilte uitgevoerd om onheil te voorkomen en zo lang mogelijk te kunnen doorgaan met business as usual.

 

De twee hoofddoelstellingen zijn :

  

 • temperatuurcontrole door het creëren van kunstmatige wolken via gemanipuleerde contrails
   

 • controle van het weer door manipulatie van de ionosfeer door verhittingsinstallaties als Haarp
   

De bestaande strategische documenten en wetenschappelijke studies tonen aan dat cirrusbewolking een invloed heeft op het klimaat, dat deze kunnen gemanipuleerd worden voor civiele en/of militaire doeleinden .

 

De ambitie van de USA is om tegen 2025 wereldwijd het weer ( en bijgevolg van heel de planeet) te controleren zowel burgerlijk als militair.

 

De technologie om wereldwijd te sproeien bestaat. Het mengsel van metalen en chemische componenten wordt hetzij vermengd met de kerosine hetzij in de uitlaatgassen gesproeid.

 

Op basis van de patenten, die eigendom zijn van Raytheon of van het US departement van defensie is het duidelijk dat de huidige programma’s van klimaatmanipulatie georganiseerd worden door de USA.

 

Legaal of niet, het effect van dit sproeien op de gezondheid van deze planeet is onrustwekkend.

 

Opgemaakt op dinsdag 14 juni 2010

  

Peter Vereecke

Hooiwege 20

9940 Evergem

09/357.33.36

Na een bezoek aan een symposium is het gebruikelijk voor Bovendien dat wij even een kort gesprekje aangaan met enkele sprekers en/of gasten. Zo ook deze keer. O.a. Marcel Messing, Peter vereecke komen aan het woord over de materie chemtrail.

  

Met dank aan Peter Vereecke en zijn groep voor alle bovenstaande vergaarde informatie, Marcel Messing en Desire Rover voor het commentaar.

 

Update 8 november 2010

Voor de mensen die nog steeds twijfelen heb ik hier een checkbare lijst van patenten die rechtstreeks te maken hebben met chemtrails.

Patently Obvious

A Partial History of Aerosol and Weather Related Technologies

 

 

1225521 - May 8, 1917 - Protection From Poisonous Gas in Warfare

Referenced in 4704942 - Charged aerosol
"A method of defending against a warfare cloud of toxic aerosol utilizes
a charged defensive aerosol which is sprayed into the cloud.
The defensive aerosol is made of a defensive agent
which may be chemically or biologically active."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1302332 - April 29, 1919 -Toy Machine Gun - F.V. Du Pont

Referenced in - 4141274 which is for a smoke generator,
which evolved into the particle and aerosol devices in use today.

 

 

 

 

 

The history of interest in aerosol and weather related technologies and devices is evident when a list of related patents is compiled and examined, even a partial list.

The following patents are all verifiable, along with additional information that can be found by reading the referrenced patents included in the documentation. Patent information can be found by visiting the

United States Patent and Trademark Office

and
Free Patents Online

 


1338343 - April 27, 1920 - Process And Apparatus For The Production of Intense Artificial Clouds, Fogs, or Mists
1619183 - March 1, 1927 - Process of Producing Smoke Clouds From Moving Aircraft
1631753 - June 7, 1927 - Electric Heater - Referenced in 3990987
1665267 - April 10, 1928 - Process of Producing Artificial Fogs
1892132 - December 27, 1932 - Atomizing Attachment For Airplane Engine Exhausts
1928963 - October 3, 1933 - Electrical System And Method
1957075 - May 1, 1934 - Airplane Spray Equipment
2097581 - November 2, 1937 - Electric Stream Generator - Referenced in 3990987
2409201 - October 15, 1946 - Smoke Producing Mixture
2476171 - July 18, 1945 - Smoke Screen Generator

 

 

2480967 - September 6, 1949 - Aerial Discharge Device

 

 

 

 

 

 

 

 

2550324 - April 24, 1951 - Process For Controlling Weather
2510867 - October 9, 1951 - Method of Crystal Formation and Precipitation
2582678 - June 15, 1952 - Material Disseminating Apparatus For Airplanes
2591988 - April 8, 1952 - Production of TiO2 Pigments - Referenced in 3899144
2614083 - October 14, 1952 - Metal Chloride Screening Smoke Mixture
2633455 - March 31, 1953 - Smoke Generator
2688069 - August 31, 1954 - Steam Generator - Referenced in 3990987
2721495 - October 25, 1955 - Method And Apparatus For Detecting Minute Crystal Forming Particles Suspended in a Gaseous Atmosphere
2730402 - January 10, 1956 - Controllable Dispersal Device
2801322 - July 30, 1957 - Decomposition Chamber for Monopropellant Fuel - Referenced in 3990987
2881335 - April 7, 1959 - Generation of Electrical Fields
2908442 - October 13, 1959 - Method For Dispersing Natural Atmospheric Fogs And Clouds
2986360 - May 30, 1962 - Aerial Insecticide Dusting Device
2963975 - December 13, 1960 - Cloud Seeding Carbon Dioxide Bullet
3126155 - March 24, 1964 - Silver Iodide Cloud Seeding Generator - Referenced in 3990987
3127107 - March 31, 1964 - Generation of Ice-Nucleating Crystals
3131131 - April 28, 1964 - Electrostatic Mixing in Microbial Conversions

 

 

 

 

3174150 - March 16, 1965 - Self-Focusing Antenna System
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3234357 - February 8, 1966 - Electrically Heated Smoke Producing Device
3274035 - September 20, 1966 - Metallic Composition For Production of Hydroscopic Smoke
3300721 - January 24, 1967 - Means For Communication Through a Layer of Ionized Gases
3313487 - April 11, 1967 - Cloud Seeding Apparatus
3338476 - August 29, 1967 - Heating Device For Use With Aerosol Containers - Referenced in 3990987
3410489 - November 12, 1968 - Automatically Adjustable Airfoil Spray System With Pump
3429507 - February 25, 1969 - Rainmaker
3432208 - November 7, 1967 - Fluidized Particle Dispenser
3441214 - April 29, 1969 - Method And Apparatus For Seeding Clouds
3445844 - May 20, 1969 - Trapped Electromagnetic Radiation Communications System
3456880 - July 22, 1969 - Method Of Producing Precipitation From The Atmosphere
3518670 June 30, 1970 - Artificial Ion Cloud
3534906 - October 20, 1970 - Control of Atmospheric Particles
3545677 - December 8, 1970 - Method of Cloud Seeding
3564253 - February 16, 1971 - System And Method For Irradiation Of Planet Surface Areas
3587966 - June 28, 1971 - Freezing Nucleation
3601312 - August 24, 1971 - Methods of Increasing The Likelihood oF Precipatation By The Artificial Introduction Of Sea Water Vapor Into The Atmosphere Winward Of An Air Lift Region
3608810 - September 28, 1971 - Methods of Treating Atmospheric Conditions
3608820 - September 20, 1971 - Treatment of Atmospheric Conditions by Intermittent Dispensing of Materials Therein
3613992 - October 19, 1971 - Weather Modification Method
3630950 - December 28, 1971 - Combustible Compositions For Generating Aerosols, Particularly Suitable For Cloud Modification And Weather Control And Aerosolization Process
USRE29142 - This patent is a reissue of patent US3630950 - Combustible compositions for generating aerosols, particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process
3659785 - December 8, 1971 - Weather Modification Utilizing Microencapsulated Material
3666176 - March 3, 1972 - Solar Temperature Inversion Device
3677840 - July 18, 1972 - Pyrotechnics Comprising Oxide of Silver For Weather Modification Use
3722183 - March 27, 1973 - Device For Clearing Impurities From The Atmosphere
3769107 - October 30, 1973 - Pyrotechnic Composition For Generating Lead Based Smoke
3784099 - January 8, 1974 - Air Pollution Control Method
3785557 - January 15, 1974 - Cloud Seeding System
3795626 - March 5, 1974 - Weather Modification Process
3808595 - April 30, 1974 - Chaff Dispensing System
3813875 - June 4, 1974 - Rocket Having Barium Release System to Create Ion Clouds In The Upper Atmopsphere
3835059 - September 10, 1974 - Methods of Generating Ice Nuclei Smoke Particles For Weather Modification And Apparatus Therefore
3835293 - September 10, 1974 - Electrical Heating Aparatus For Generating Super Heated Vapors - Referenced in 3990987
3877642 - April 15, 1975 - Freezing Nucleant
3882393 - May 6, 1975 - Communications System Utilizing Modulation of The Characteristic Polarization of The Ionosphere
3896993 - July 29, 1975 - Process For Local Modification of Fog And Clouds For Triggering Their Precipitation And For Hindering The Development of Hail Producing Clouds
3899129 - August 12, 1975 - Apparatus for generating ice nuclei smoke particles for weather modification
3899144 - August 12, 1975 - Powder contrail generation
3940059 - February 24, 1976 - Method For Fog Dispersion
3940060 - February 24, 1976 - Vortex Ring Generator
3990987 - November 9, 1976 - Smoke generator
3992628 - November 16, 1976 - Countermeasure system for laser radiation
3994437 - November 30, 1976 - Broadcast dissemination of trace quantities of biologically active chemicals
4042196 - August 16, 1977 - Method and apparatus for triggering a substantial change in earth characteristics and measuring earth changes
RE29,142 - February 22, 1977 - Reissue of: 03630950 - Combustible compositions for generating aerosols, particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process
4035726 - July 12, 1977 - Method of controlling and/or improving high-latitude and other communications or radio wave surveillance systems by partial control of radio wave et al
4096005 - June 20, 1978 - Pyrotechnic Cloud Seeding Composition
4129252 - December 12, 1978 - Method and apparatus for production of seeding materials
4141274 - February 27, 1979 - Weather modification automatic cartridge dispenser
4167008 - September 4, 1979 - Fluid bed chaff dispenser
4347284 - August 31, 1982 - White cover sheet material capable of reflecting ultraviolet rays
4362271 - December 7, 1982 - Procedure for the artificial modification of atmospheric precipitation as well as compounds with a dimethyl sulfoxide base for use in carrying out said procedure
4402480 - September 6, 1983 - Atmosphere modification satellite
4412654 - November 1, 1983 - Laminar microjet atomizer and method of aerial spraying of liquids
4415265 - November 15, 1983 - Method and apparatus for aerosol particle absorption spectroscopy
4470544 - September 11, 1984 - Method of and Means for weather modification
4475927 - October 9, 1984 - Bipolar Fog Abatement System
4600147 - July 15, 1986 - Liquid propane generator for cloud seeding apparatus
4633714 - January 6, 1987 - Aerosol particle charge and size analyzer
4643355 - February 17, 1987 - Method and apparatus for modification of climatic conditions
4653690 - March 31, 1987 - Method of producing cumulus clouds
4684063 - August 4, 1987 - Particulates generation and removal
4686605 - August 11, 1987 - Method and apparatus for altering a region in the earth's atmosphere, ionosphere, and/or magnetosphere
4704942 - November 10, 1987 - Charged Aerosol
4712155 - December 8, 1987 - Method and apparatus for creating an artificial electron cyclotron heating region of plasma
4744919 - May 17, 1988 - Method of dispersing particulate aerosol tracer
4766725 - August 30, 1988 - Method of suppressing formation of contrails and solution therefor
4829838 - May 16, 1989 - Method and apparatus for the measurement of the size of particles entrained in a gas
4836086 - June 6, 1989 - Apparatus and method for the mixing and diffusion of warm and cold air for dissolving fog
4873928 - October 17, 1989 - Nuclear-sized explosions without radiation
4948257 - August 14, 1990 - Laser optical measuring device and method for stabilizing fringe pattern spacing
4948050 - August 14, 1990 - Liquid atomizing apparatus for aerial spraying
4999637 - March 12, 1991 - Creation of artificial ionization clouds above the earth
5003186 - March 26, 1991 - Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming
5005355 - April 9, 1991 - Method of suppressing formation of contrails and solution therefor
5038664 - August 13, 1991 - Method for producing a shell of relativistic particles at an altitude above the earths surface
5041760 - August 20, 1991 - Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration
5041834 - August 20, 1991 - Artificial ionospheric mirror composed of a plasma layer which can be tilted
5056357 - October 15, 1991- Acoustic method for measuring properties of a mobile medium
5059909 - October 22, 1991 - Determination of particle size and electrical charge
5104069 - April 14, 1992 - Apparatus and method for ejecting matter from an aircraft
5110502 - May 5, 1992 - Method of suppressing formation of contrails and solution therefor
5156802 - October 20, 1992 - Inspection of fuel particles with acoustics
5174498 - December 29, 1992 - Cloud Seeding
5148173 - September 15, 1992 - Millimeter wave screening cloud and method
5245290 - September 14, 1993 - Device for determining the size and charge of colloidal particles by measuring electroacoustic effect
5286979 - February 15, 1994 - Process for absorbing ultraviolet radiation using dispersed melanin
5296910 - March 22, 1994 - Method and apparatus for particle analysis
5327222 - July 5, 1994 - Displacement information detecting apparatus
5357865 - October 25, 1994 - Method of cloud seeding
5360162 - November 1, 1994 - Method and composition for precipitation of atmospheric water
5383024 - January 17, 1995 - Optical wet steam monitor
5425413 - June 20, 1995 - Method to hinder the formation and to break-up overhead atmospheric inversions, enhance ground level air circulation and improve urban air quality
5434667 - July 18, 1995 - Characterization of particles by modulated dynamic light scattering
5441200 - August 15, 1995 - Tropical cyclone disruption
5486900 - January 23, 1996 - Measuring device for amount of charge of toner and image forming apparatus having the measuring device
5556029 - September 17, 1996 - Method of hydrometeor dissipation (clouds)
5628455 - May 13, 1997 - Method and apparatus for modification of supercooled fog
5631414 - May 20, 1997 - Method and device for remote diagnostics of ocean-atmosphere system state
5639441 - June 17, 1997 - Methods for fine particle formation
5762298 - June 9, 1998 - Use of artificial satellites in earth orbits adaptively to modify the effect that solar radiation would otherwise have on earth's weather
5912396 - June 15, 1999 - System and method for remediation of selected atmospheric conditions
5922976 - July 13, 1999 - Method of measuring aerosol particles using automated mobility-classified aerosol detector
5949001 - September 7, 1999 - Method for aerodynamic particle size analysis
5984239 - November 16, 1999 - Weather modification by artificial satellite
6025402 - February 15, 2000 - Chemical composition for effectuating a reduction of visibility obscuration, and a detoxifixation of fumes and chemical fogs in spaces of fire origin
6030506 - February 29, 2000 - Preparation of independently generated highly reactive chemical species
6034073 - March 7, 2000 - Solvent detergent emulsions having antiviral activity
6045089 - April 4, 2000 - Solar-powered airplane
6056203 - May 2, 2000 - Method and apparatus for modifying supercooled clouds
6110590 - August 29, 2000 - Synthetically spun silk nanofibers and a process for making the same
6263744 - July 24, 2001 - Automated mobility-classified-aerosol detector
6281972 - August 28, 2001 - Method and apparatus for measuring particle-size distribution
6315213 - November 13, 2001 - Method of modifying weather
6382526 - May 7, 2002 - Process and apparatus for the production of nanofibers
6408704 - June 25, 2002 - Aerodynamic particle size analysis method and apparatus
6412416 - July 2, 2002 - Propellant-based aerosol generation devices and method
6520425 - February 18, 2003 - Process and apparatus for the production of nanofibers
6539812 - April 1, 2003 - System for measuring the flow-rate of a gas by means of ultrasound
6553849 - April 29, 2003 - Electrodynamic particle size analyzer
6569393 - May 27, 2003 - Method and device for cleaning the atmosphere

 


 

Clifford Carnicom - Aerosol Crimes & Cover-up Documented

Clifford Carnicom - Jeff Rense Interviews - 2000 to Present

Carnicom Institute

Rense.com Chemtrail Datapage

Chem Trail Tracking USA