,

inner processDe Nieuwe Tijd komt er aan voor iedereen.

Dit betekent dat elk mens geconfronteerd gaat worden met zijn of haar innerlijke thema’s.

De buitenwereld speelt daarbij de onontbeerlijke rol van spiegel.

Maar wat zijn nu onze innerlijke thema’s? En wat wordt er bedoeld met de buitenwereld als spiegel?
Mensen die volledig via hun verstand functioneren zien de buitenwereld en alles wat daar gebeurt als de enige echte realiteit. Ze nemen weliswaar hun emoties waar, brengen die tot uiting of verdringen ze als deze niet stroken met het beeld dat ze van zichzelf hebben gevormd. En daar blijft het meestal bij. Er is geen of nauwelijks sprake van een bewuste confrontatie met dat wat zich innerlijk afspeelt en er volgt geen innerlijke beweging. Het leek lang dat deze manier van leven niet alleen normaal is, maar dat het verstand in principe ook alle antwoorden kan leveren op vragen die in het dagelijkse leven kunnen opduiken. Dus waarom nog verder zoeken?

Ondertussen weten vele mensen dat deze zienswijze compleet achterhaald is en dat we ons veel beter laten leiden door ons gevoel dan door het verstand. We hebben begrepen dat het gevoel de manier is waarmee onze ziel met ons dagelijks bewustzijn tracht te communiceren en dat we de ziel kunnen beschouwen als de kapitein van het schip dat we zijn.

En ons schip komt nu in heel woelig water, op weg naar de samenleving van de Nieuwe Tijd, een samenleving gebaseerd op onderling respect, een samenleving waar mensen elkaar helpen en aanvullen en bekommerd zijn om het welzijn van het geheel. Om dat tot stand te kunnen brengen moeten alle structuren zoals we die nu kennen, die functioneren voor louter geldelijk gewin, macht en vooral machtsmisbruik, moeten worden opgeruimd. Daarmee zullen ook een aantal zaken, waar we nu aan gehecht zijn, niet meer ter beschikking komen.

Om ons schip door die woelige tijden onbeschadigd heen te kunnen manoeuvreren, moeten we wel de stem van de kapitein kunnen horen, de kapitein die de juiste koers kent. Blijven we aan ons verstand gekluisterd dan raken we onheroepelijk van koers, van de koers van onze ziel af, worden angstig, onzeker of misschien wel kwaad op overheden, religies en andere instanties die ook geen antwoorden kunnen leveren op de nieuwe uitdagingen die nu al voor de deur staan. Kiezen we om ons door ons gevoel, door onze intuitie, dus door onze ziel te laten leiden, dan komen we zonder veel averij in stille waters, de waters van de Nieuwe Tijd.

Blijven we leven als voorheen en gaan we door met het enkel luisteren naar het ego, de stem van het verstand, dan volgt onherroepelijk schipbreuk. Concreet betekent dit: we worden ziek, op den duur zelfs ernstig ziek. Want al die frustraties werken zich uit in het fysieke lichaam.

Bij ernstige ziekte is het vaak alsof het onheil als een donderslag bij heldere hemel in het dagelijks leven slaat en alles op zijn kop zet. Waarom ik, waarom uitgerekend mijn partner? Een ding is zeker, dat zijn niet de enige vragen, die dan omhoogschieten. We hebben toch gezond geleefd? Enkel bio gegeten, niet gerookt en geen alcohol gedronken. Waarom dan? Het lijkt wel alsof het puur toevallig is dat ik, hij of zij als slachtoffer wordt getroffen. Het kan toch iedereen overkomen?

De bedoeling van de ziekte is niet alleen om dat soort vragen te gaan stellen maar ook om op zoek te gaan naar antwoorden.

Ik werk nu ruim 35 jaar als healer en heb in de beginperiode al kunnen vaststellen bij het werken met kankerpatienten, dat er een verband bestaat tussen deze ziekte en verdrongen emoties. Vooral bij kanker, maar ook bij andere ernstige ziekten. Alleen begrijp ik nu beter hoe een en ander functioneert.

Ziek zijn kunnen we beschouwen als een waarschuwing van het lichaam dat we echt moeten kijken wat er innerlijk gebeurt. Er spelen zich daar bepaalde processen af die niet worden waargenomen of afgewerkt. Veel mensen hebben moeite en zelfs schrik om hun aandacht naar binnen te keren om zich af te vragen, wat voel ik hier en nu? Anderen zijn zo geblokkeerd, dat ze zelfs met hun beste wil niet in hun gevoelens kunnen komen.

We kunnen een innerlijke proces, of thema zien als de aanwezigheid van een bepaalde negatieve energie, die ons belast en ons blokkeert. In de loop van de jaren komt er nog steeds meer druk bij, omdat we steevast op delfde wijze reageren zodat de spanning in ons energiesysteem zo hoog oploopt dat ze explodeert en daarbij een andere uitweg zoekt. De spanning zet zich om in een ernstige ziekte.

Die innerlijke spanning uit zich aanvankelijk in het fysieke lichaam als een druk, een lichte pijn of ander ongemak. Het begint als een lichte gewaarwording die zich steeds uitdrukkelijker voelbaar maakt, als we niet aan de slag gaan met de oorzaak die er achter ligt. Het betreft steeds een gevoel, een emotie waarmee we ons niet echt confronteren.

Emoties worden zicht- en voelbaar door onze contacten met de buitenwereld. Door het gedrag van anderen kunnen we razend, verdrietig, jaloers, angstig of onzeker reageren. Een pakket van dit soort van onverwerkte emoties kunnen we ook hebben meegebracht uit andere levens. Dat zie ik vaak als ik bij mensen in hun energieveld en chakra’s kijk.

Meestal wordt gedacht dat de ander, dat bepaalde toestanden in de wereld of in kleinere kring deze emoties in ons doen ontstaan. Hij of zij maakt me angstig of door hem of haar voel ik me verdrietig. Denken we in deze richting dan ligt de schuld steeds bij de ander. De ander heeft die emotie in mij teweeg gebracht en ik was mijn handen in onschuld.

De werkelijkheid ziet er anders uit. Ik draag haat, woede, angst of andere emoties in mij en vaak al eeuwen lang. Dank zij de ontmoeting met en het gedrag van de ander komt dat gevoel nu naar boven. Het komt naar boven en dank zij die ander kunnen we het nu zien en aan den lijve ondervinden. De ander heeft ons gediend als spiegel. En als het zichtbaar wordt, als we bewust worden van het bestaan van een bepaalde emotie, dan kunnen we ermee aan de slag gaan. Maar hoe doen we dat?

De manier die voor mij het beste werkt is om te beginnen me af te vragen: wat voel ik in feite nu? Wat doet dat met me? Ik omschrijf voor mezelf dat gevoel. Vervolgens accepteer ik dat ik woedend, verdrietig of angstig ben. Het is zo, dus waarom innerlijk niet aanvaarden dat het is zoals het is?
Die aanvaarding van de geven situatie betekent de aanvang van het oplossen van het probleem. Ik neem de verantwoordelijkheid voor de onaangename situatie, waarin ik me bevind en besef dat het mijn ziel is, dus dat ik het zelf ben op een hoger niveau van bewustzijn die gekozen heeft om die ervaring naar me toe te halen om er van te leren.

Na het accepteren is de volgende stap: ons in gedachten terug in de situatie plaatsen, waarin de emotie naar boven kwam. Voel die pijn, dat verdriet, die onzekerheid, duik er helemaal in, word die emotie en begin er doorheen te ademen, in en uit te ademen. Je zult zien dat de druk na een tijdje gaat afnemen, uiteindelijk verdwijnt en er een gevoel van diepe vrede overblijft. Dat innerlijk proces is dan afgewerkt, de emotie opgeruimd.
Soms kan het wel enkele dagen duren om een thema op deze manier af te werken. We doorademen de emotie dan zolang als we kunnen en nemen zo spoedig mogelijk de draad weer op tot het volledig is afgewerkt. En dat nemen we dan, zoals gezegd waar, als een heel nieuw gevoel van diepe innerlijke vrede en welbehagen.

Nu we op weg zijn naar de Nieuwe Tijd is het zaak om alle innerlijke processen af te sluiten die nu aan de orde zijn en dat gaat stap voor stap. Dit is uiterst belangrijk omdat we het anders heel moeilijk gaan krijgen in de nieuwe energie en te kort van adem zullen zijn om de sprong tot in de volgende, vijfde dimensie van bewustzijn te kunnen wagen. De frequentie van deze energie verhoogt zich dagelijks een weinig. Daardoor zal elk mens steeds sterker met zijn of haar thema’s worden geconfronteerd. Dit betekent dat er voor ieder bepaalde crises zullen komen waardoor confrontatie met de innerlijke processen niet meer te vermijden valt.

Het moeten niet meteen heel grote thema’s zijn, maar elke mens zal steeds als het ware op zijn of haar vingers worden getikt als de neiging bestaat om weer weg te kruipen, weer gevoelens te verdringen. Het gaat in feite om te tonen dat iemand op een bepaald vlak gesloten is en het hart niet kan openen.

Dat op de vingers getikt worden nemen we dus waar door een fysiek ongemak. De emotie kristalliseert als het ware uit in het lichaam. Eerst zacht en als er dan geen reactie komt, geen beweging komt dan wordt de lichamelijke reactie steeds sterker. Dit gebeurt om de mens als het ware te dwingen om in zijn gevoel te komen.

De Geestelijke Wereld versterkt dit proces nog door met ieder te werken waarvan de ziel een zekere rijpheid heeft ontwikkeld. Natuurlijk zijn er nog veel mensen waarvan de ziel nog niet zo tot wasdom is gekomen dat ze klaar zijn om de sprong in de volgende dimensie te wagen. De steun van de Geestelijke Wereld ontvangt ieder die bereid is om in een heel sterke ontwikkeling te gaan. Die steun bestaat uit het omhooghalen van de de thema’s die echt nodig zijn. Het heeft dus geen zin om in het verleden of andere levens te gaan woelen om nog niet afgewerkte thema’s te zoeken. De ziel kiest welke thema’s in een bepaalde incarnatie dienen te worden afgewerkt.

De nadruk ligt dus op wat er hier en nu gebeurt. Hoe gaat het met me? Wat voel ik hier en nu? Wat zijn mijn problemen? Waarvoor heb ik angst? En als we dan in die gevoelens duiken, er dus contact mee maken, dan kan het goed zijn dat er dan toch nog een oude situatie omhoog schiet of nog heel pijnlijke wonden voelbaar worden. Dat wat rijp is komt dan automatisch in het bewustzijn, wordt zicht- en voelbaar.

De transformatie die de wereld nodig heeft op weg naar de Nieuwe Tijd is al een tijdje op gang. Veel van wat vroeger in het verborgen gebeurde en bleef komt nu aan het licht. Een ongekende financiële crisis staat voor de deur en dat is nog maar het begin. De wereld hoe we ze kennen met al haar structuren begint grote scheuren te vertonen en staat op instorten. De vraag is, hoe kijk jij de toekomst tegemoet?

De energie van de Nieuwe Tijd komt er aan voor iedereen. Ga je er in mee, laat jij je leiden door je gevoel, door je ziel of blijf je liever door je verstand functioneren? Kies je de makkelijke weg van aanpassen of de moeilijke, pijnlijke van vasthouden aan het verleden? Er zal zeker een tijd komen dat er twee gemeenschappen zullen zijn op aarde, die naast elkaar zullen bestaan. Blijf je bij het oude of ga je voor het nieuwe?

Als ik zelf terugkijk naar het stuk weg dat ik heb afgelegd, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik een absoluut vertrouwen heb in dat wat komen gaat, in het leven en in mezelf.

Er is een seminar voor mensen die hulp zoeken bij het oplossen van hun innerlijke processen. Tijdens twee dagen worden we geholpen om de noodzakelijke thema’s te onderkennen, leren en oefenen we hoe we die het best kunnen afwerken. De workshop is voor mensen die aan de nieuwe samenleving willen deelnemen. Bovendien is het een training hoe we met eigen kracht een ziekte kunnen overwinnen. Dit door het werken met, het genezen en verjongen van de eigen lichaamscellen en daardoor van het fysieke lichaam.

http://www.elias-medium.info/NL/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update

Kijk ook eens hier over de uitwerking van emoties in het fysieke lichaam
(in het Duits):
http://www.flowfinder.de/effekt-negativer-emotionen/