Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.

Geliefde meesters, het podium is gereed en het gordijn gaat zo omhoog voor een nieuwe dageraad. Er manifesteren zich cellen/domeinen van hoger bewustzijn over heel de wereld, en de Ascensie Lichtzuilen van de grote Lichtsteden in de hogere rijken worden alsmaar sneller verankerd. De grote inbreng van Schepper Licht neemt in kracht en momentum toe, en het heeft een steeds grotere impact op de geest van de massa’s.

Het is duidelijk dat er nog steeds veel geweld, weerstand en negativiteit op de wereld is. Echter, de invloed van de Wereld Dienaren op evenwicht, vrede en harmonie wint aan kracht, en meer en meer dierbare zielen ontwaken nu zij de signalen van hun Ziel Zelf beginnen op te merken.

Dank zij jullie; de onvermoeibare wegbereiders, gaan zij die de aan oproep gehoor geven sneller voort op het Pad van Verlichting. Gedurende deze periode van Ommekeer is het van belang dat jullie meer dan ooit moeite doen om je frequentie te verhogen en je Licht te laten stralen.

Jullie dienen je in te spannen om de frequenties van onvoorwaardelijke liefde te combineren met de wens om actief dienstbaar te zijn. Besef dat harmonieuze en geconcentreerde gedachten naar de alsmaar uitbreidende paden van hoger bewustzijn leiden. Jullie moeten de kracht van bewuste keus binnen het geaccepteerde smalle spectrum van Licht en de dichtheid van de schaduwlanden te ontwikkelen en te perfectioneren.

In de verfijnde werkelijkheid van de menselijke toekomst zal vrede prevaleren en conflicten zullen via diplomatie opgelost worden als iedereen gericht is op het grootste goed van allen en de meest weldadige oplossingen vindt. Jullie zijn allemaal samengesteld uit energieën die je ZieleLied en je Energetische Signatuur creëren.

Om ZelfMeesterschap te verkrijgen moeten jullie leren je gedachten te beheersen en je op je door god geschonken macht te focussen. Jullie leren de hogere krachten van de Schepping te managen. Jullie moeten er naar streven continuïteit in je bewustzijn te brengen nu jullie een goddelijk geïnspireerde waarnemer van het leven, en meesters in onthechting worden.

Jullie moeten je vrij maken van de geloofsovertuigingen van de massa’s om aan het proces te beginnen een ZelfMeester te worden, een uniek en door de ziel geïnspireerd menselijk wezen. Het pad naar hoger bewustzijn zal, in een verre toekomst, tot gevolg hebben dat jullie direct je GodZelf of Ik Ben Aanwezigheid ervaren, evenals de glorie en de majesteit van de Schepper in een veelheid van vormen.

Jullie kunnen je afvragen waarom jullie onderworpen zijn geweest aan zovele testen en schijnbaar negatieve situaties. Wij zeggen jullie, geliefden, dat jullie je midden in een tijd van initiatie en transformatie bevinden dat integraal deel uitmaakt van het Ascensie proces. Vele van jullie hebben al vele levens het Pad van Inwijding gelopen, en jullie zijn aardig op weg naar ZelfMeesterschap.

Wanneer jullie je eerste voorzichtige stappen op het Pad zetten, wordt het lager ego-wenslichaam, je persoonlijkheid zich bewust van de signalen van de ziel. Zielevuur of versnelde hogere frequenties beginnen de negatieve energieën, die aan de oppervlakte komen om aangepakt te worden, op te branden.

De zuiverende vuren worden uiteindelijk het Licht van VerLichting, aangezien het proces alsmaar wordt herhaald totdat aspecten van het Hoger Zelf zich beginnen te integreren in de ziel, zodat de Ascensie versneld wordt.

Een van de obstakels die jullie moeten overwinnen is het terug nemen van de macht die je aan anderen gaf. Ook het bewust loslaten van energieën die iedereen in je aura heeft geparkeerd of op je zonnevlecht heeft geprojecteerd in alle voorbije eeuwen is een elementaire fase in het weer opeisen van je soevereiniteit. Dit is een vereiste als jullie weer een ZelfMeester willen worden.

Jullie zullen merken dat de stressituaties in je leven geleidelijk aan plezierig en harmonieus worden, omdat jullie niet meer de ongunstige tijdlijnen van de toekomst voeden. Jullie moeten nadenken, onderscheiden en opeisen wat je blauwdruk voor expressie zal zijn.

Wees overal en altijd alert en bewust, opdat je focus eenduidig wordt en zuiver. Je zult een gevoel van zelfvertrouwen en zekerheid ontwikkelen, een innerlijk weten dat alles goed is en goed blijft. Met nieuw Zelfbewustzijn zullen jullie actief het proces van een Nieuwe Werkelijkheid op gang brengen.

Jullie moeten beseffen dat de weg van ZielsVerlichting een drastische verandering in het innerlijke leven teweeg brengt. Jullie zijn nog lerende en moeten daarom moeite doen om elke storende/uitdagende relatie terug te brengen tot harmonie.

Het zal tijd vergen, maar wanneer jullie toegang verkrijgen tot je Hartchakra, zullen jullie geleidelijk sensitiviteit en sereniteit van het hart ontwikkelen in combinatie met zuiverheid in denken en doen. Wij zeggen dat er een groot aantal dappere ziele is die goed op weg zijn naar ZelfMeesterschap. Dat zijn vereerde discipelen op het Pad, die eens de Verrezen Meesters van de toekomstige 5D Aarde zullen zijn.

De volgende fase van het goddelijke plan gaat nu in, en vele van jullie, de Sterrenzaden op het Pad, worden er op voorbereid lid te worden van de snel groeiende groep Wereld Dienaren. In het verleden werden de mysteriescholen en hun soterische leer geheim gehouden, en gereserveerd voor hen die in bewustzijn dusdanig gevorderd waren om de strikte testen te begrijpen en te volbrengen om Ingewijden te worden en ZelfMeesters.

Die tijden zijn voorbij, en jullie, als voorhoede en wegbereiders, worden geacht de zichtbare voorbeelden te zijn van de nieuwe wijsheidsleringen terwijl jullie de weg wijzen, en hen die volgen helpen om aspirant ingewijden te worden op het Pad.

Jullie worden intermediair tussen hen die VerLichting zoeken, plus de hereniging met hun GodZelf en de Spirituele Hiërarchie van de Kosmische Raad van Licht. Jullie worden ook aangemoedigd om een actieve rol te spelen in het aarden van de Ascensie Licht Zuilen in jullie omgeving. Er is geen betere manier om te dienen dan een anker te zijn voor de alsmaar toenemende bezieling van Schepper Licht die nu op Aarde wordt uitgezaaid.

Het is cruciaal dat jullie begrijpen dat dit zeldzaam kostelijke Licht een anker op Aarde moet hebben, want het kan niet als een deken over de Aarde uitgespreid worden, zoals de inleidende lagere frequentie Lichtgolven in de 19e en 20e eeuw.

Deze eeuw is een onmisbaar tijdperk van Kosmische verandering in gans het Universum. Een van de meest dramatische veranderingen die thans op Aarde plaatsvinden is het gegeven dat de mensheid niet langer een enorme hoeveelheid aan universele lessen krijgt toegezonden. Alle wijsheidsleringen die gegeven worden door de Kosmische Raad van Licht komen van één Bron, en zal samengesteld zijn uit dezelfde fundamentele spirituele filosofie met hier en daar een variatie.

De grote Avatari en Christus Wezens uit het verleden waren bezield met de maximale hoeveelheid Schepper Vuur/Licht die zij konden dragen, en werden dan uitgezonden met speciaal ontworpen lessen/boodschappen voor elk tijdperk en elk ras.

Jullie moeten begrijpen dat in het begin elk ras begiftigd was met speciale kwaliteiten, kenmerken en talenten.Maar mettertijd ontwikkelden ze onbewuste zwakheden, negatieve eigenschappen, gewoonten en onevenwichtigheden die dan werden opgeslagen in het DNA van de toekomstige leden van elk ras.

Het is tijd dat die negatieve eigenschappen, gewoonten en imperfecties geheald en in harmonie gebracht worden, opdat het proces van wederkeer in EENHEID voort kan gaan. Dit houdt in dat jullie nog steeds gekend zullen worden aan je uniekheid, want uiteindelijk is dit Universum ontworpen als een experiment voor verscheidenheid.

Jullie zullen echter alle anderen ook bewonderen en respecteren voor hun uniekheid; want een ieder van jullie hebben oorspronkelijk ontwikkelde talenten, vermogens en kenmerken die jullie aan onze Vader/Moeder God en de Oppermachtige Schepper presenteren als een geschenk voor het geheel.

Niet oordelen, mededogen, dankbaarheid en onvoorwaardelijke liefde voor heel de mensheid zijn de meest belangrijke eigenschappen die jullie nu dienen te ontwikkelen. Vlak na het begin van jullie jaar 2010, gaven we onze boodschapper die in dit leven Ronna Herman heet een visioen.

Dit visioen werd gedeeld met hen die deelnamen aan haar seminar van mei 2010 onder het motto: “Openen om te channelen. Een Kosmische Telepaat worden.”

Het is nu tijd om deze informatie te delen met jullie die toegewijd het Pad van Licht bewandelen. Wij geven uitdrukking aan dat visioen zoals onze boodschapper het verwoordde aan het publiek op dat seminar.

“Lieve vrienden, het visioen dat ik met jullie ga delen ontving ik vlak na de eerste dag van 2010. In een meditatie zag ik een groep schitterende Wezens in witte kleren, die in een halve cirkel om een gigantische dubbel gepunt kristal stonden.

Het kristal straalde een prachtig spectrum van kleur uit en er was ook een complex geometrisch patroon van Licht dat door en uit het kristal schoot.

Er waren anderen aanwezig, maar de Wezens die ik herkende waren Aartsengel Michaël, Yeshua, Djwal Khul, El Morya en St. Germain. Er werd mij gezegd dat de gespecialiseerde, individuele informatie van de meesters, aartsengelen en grote Lichtwezens zoals gewoonlijk door gegeven zou worden.

Maar als toevoeging zouden er ook verenigde boodschappen/wijsheidslessen komen van vele grote Wezens, Avatari en Meesters uit het verleden en uit de toekomst. De wijsheidslessen uit het verleden zouden gemixt worden met de wijsheidsleringen van de toekomst, en ze zouden gepresenteerd worden als de Lessen van de Kosmische Raad van Licht.

De boodschappen zouden versleuteld liggen in het grote kristal, dat ze vergeleken met een reusachtige kosmische computer, en zouden beschikbaar zijn voor hen die resoneren met de specifieke geavanceerde frequenties van het Grote Kristal!

Hoe meer verfijnde frequenties je kunt belichamen, hoe meer verfijnde informatie niveaus je zult verkrijgen uit dat grote Kosmische Kristal. Mij werd gezegd dat elke informatie die ik krijg nog steeds komt van Aartsengel Michaël omdat ik met zijn energie patronen resoneer.

Hij zal nog zijn maandelijkse berichten aan mij doorgeven, maar voor de Queeste naar Meester Scholen en de seminars die ik geef, zal ik ook lessen en informatie ontvangen van enkele leden van de Kosmische Raad.

Om verschil tussen beide berichten te maken, moet ik voor elke berichtgeving van de Raad beginnen met: “De Sacrale Secretaresse; Ronna Herman”. Ik zal nog steeds VerLicht zijn door Michaëls energie, en de samengestelde berichten die ik krijg zullen meestal van Aartsengel Michaël, Yeshua, Djwal Khul, El Morya en Saint Germain zijn.

Enkele dagen later begon ik een geweldige stroom informatie te ontvangen. Ik ging dan achter mijn computer zitten om de informatie te verwerken, voorzag het van een titel en bewaarde het in een map bij mijn documenten. Dit ging maar door totdat, ongeveer twee weken later (begin maart), ik besefte dat ik een groot deel van de tekst had ontvangen van het werkboek voor het seminar “Openen om te Channelen”.

Ik had instructies ontvangen over hoe wij ons kunnen afstemmen op Kosmische Wijsheidslessen, wanneer we ons bewustzijn verheffen en bekwaam worden in de communicatie met onze spirituele gidsen en leraren. Het vergt toewijding en ene intens verlangen om te dienen, de beloningen kennen geen gelijke.

Mij werd verteld dat er steeds meer waardevolle zielen de weg effenen om hun door god geschonken vermogens weer te claimen. Dat omvat het communiceren en uitwisselen van energieën met Wezens uit hogere rijken. In de nabije toekomst zal channelen en telepathische communicatie, zoals wij dit thans kennen, de norm zijn voor alle VerLichte zielen.

Op dit moment is het boekje ´Openen om te Channelen´ alleen beschikbaar voor hen die de seminars bijwonen, door het zuiveringsproces gaan en de richtlijnen, en technieken begrijpen, en beseffen hoe serieus en verplichtend de procedures zijn om je af te stemmen op de telepathische verbindingen met de hogere rijken.

Net als andere lessen die op mijn seminars zijn geïntroduceerd, zal de speciale informatie uiteindelijk aan de massa´s gegeven worden, maar niet voordat er een sterke gedachtevorm is gecreëerd, die er toe zal bijdragen dat de informatie zuiver blijft.

Lieve vrienden, ik deel dit met jullie opdat jullie weten dat we in buitengewone tijden leven, en dat jullie tijd om wonderen te scheppen op de drempel staat. Maar jullie moeten beslissen hoe je de komende jaren wenst te ontvouwen, en hoe jullie deze periode van dramatische veranderingen wil ervaren.

Een ieder die dit leest, heeft het potentieel om naar eigen vermogen een Wereld Dienaar te worden. Of dat nu groot of klein is, jullie maken allen integraal deel uit van het geheel. Vraag om begeleiding, leef naar je eigen waarheid, en deel je wijsheid dan met anderen, opdat je nog meer wijsheid zal ontvangen. Eeuwige liefde, engelzegeningen en prachtige wonderen.” Ronna.

Aartsengel Michaël:

“Geliefden, de Kosmische Raad van Licht is bezig om de vooruitstrevende wijsheidslessen op elke denkbare wijze beschikbaar te maken opdat zij die dat wensen de kans krijgen om in de rangen van de zich verheffende mensheid opgenomen te worden.

De Kosmische Raad, die vroeger bekend was als de Witte Broederschap is een sectie van de Orde van Melchizedek. Deze sectie is samengesteld uit hoog geëvolueerde, niet fysieke spirituele wezens uit alle streken van dit Universum, samen met uitverkoren leden van het Rijk der Engelen, vele Verrezen Meesters van de Aarde, maar ook met gevorderde Ingewijden van de Aarde die de massa’s vertegenwoordigen.

Of je dit nu als waarheid accepteert of niet, jullie zijn bezig Galactische Burgers te worden. Eén van de toekomstige stappen in jullie Kosmisch Bewustzijn zal de hereniging zijn met de vele leden van je Solaire en Galactische Familie van Licht. Ergens in de toekomst kan je er van op aan dat enkele van jullie gevraagd worden om zich bij de Kosmische Raad te voegen als vertegenwoordigers van een

Zich verheffende mensheid en de Aarde.

Wij weten dat vele van jullie zich afvragen waarom hun persoonlijke wereld niet ten goede verandert, en waarom ze niet enige gaven en voordelen van het meesterschap die we beloofd hebben, ontvangen. Enkele ontmoedigde zielen hebben gezegd dat wij jullie een droom voorhouden die onmogelijk waargemaakt kan worden, Dat wij beloftes doen die niet gerealiseerd kunnen worden, en dat het leven van de gemiddelde mens net zo moeilijk, of erger is als in het verleden.

Wij zeggen jullie dat wij geen valse beloften doen. Wij zouden ook niet zoveel van onze tijd, en dat van onze gezegende en toegewijde boodschappers, besteden aan het doorgeven van de geavanceerde wijsheidslessen als wij jullie niet de waarheid vertelden. Lessen die vitaal zijn voor het Ascensie proces, informatie die nimmer tevoren beschikbaar was voor de mensheid.

In feite kon de mensheid onmogelijk het huidige evolutiestadium op Aarde hebben bereikt, zonder de onvermoeibare, constante dienstbaarheid en hulp van de Kosmische Raad van Licht en het Rijk der Engelen. Jullie zitten midden in een evolutionair proces dat is geïnitieerd door de Oppermachtige Schepper, dat wordt gevoed met de LevensEssentie of Adamantine Partikelen die doorheen het ganse Omniversum gezonden worden, en ook door en via onze geliefde vader/Moeder God naar Al dat Is in dit Universum.

Jullie moeten begrijpen dat de Ascensie een gezamenlijke onderneming is. Wij wijzen jullie de weg, wij geven jullie de nodige instructies, maar jullie moeten de stappen zetten, jullie moeten de noodzakelijke veranderingen in je leven en je overtuigingen aanbrengen. Geliefden, wij vragen jullie uit te stijgen boven de angst en een gevoel van hulpeloosheid die over heel de wereld woekeren.

Doe een beroep op ons, en wij zullen helpen door je beslissingen te schragen.

Besef dat wij altijd aan je zijde zijn, en wij zenden jullie de helende, inspirerende liefde van onze Vader/Moeder God.

IK BEN Aartsengel Michaël, en ik breng jullie deze waarheid.

Bron: ArjunA – www.assayya.com