genezenGenezers kunnen daar enkel bij helpen.
Het probleem voor veel zieke mensen is dat ze geen flauw idee hebben waarom ze ziek zijn en nog minder wat ze zelf kunnen doen om de vaak neerwaartse spiraal van de kwaal te doorbreken om uiteindelijk weer gezond te worden.

 

De farmaindustrie speelt daar handig op in door de doorsnee arts enkel naar de symptomen te laten kijken om deze vervolgens met chemische ‘genees’middelen te lijf gaan aan. Vaak blijkt dat aan het gebruik hiervan schadelijke bijwerkingen zijn verbonden waarbij we ons met goed recht kunnen afvragen of dat werkelijk niet te vermijden valt of dat er mogelijk toxische elementen doelbewust worden ingebouwd om niet teveel afnemers voor hun producten te verliezen.

Bij deze aanpak blijft de oorzaak van de ziekte in ieder geval compleet buiten beschouwing. Doeltreffende geneesmiddelen zoals homeopathie of Bach-bloesems om er twee te noemen die diep in het energiesysteem en op zielenniveau werken worden als kwakzalverij weggezet en nu gaan er zelfs stemmen op om homeopathie te verbieden. En waar komen die stemmen vandaan?  Van ‘wetenschappers’ die door de farmaindustrie gesponsord worden?

De Geestelijke Wereld beveelt homeopathie aan als aanvulling op healing op zielenniveau waar ik me hoofdzakelijk mee bezig houd, dus met het genezen van de oorzaak van de ziekte. Wel zeggen de Lichtwezens dat we met een homeopathische therapie geduld moeten hebben omdat die eerst diep in het energiesysteem aan de oorzaken werkt, voordat een en ander doorwerkt op lichamelijk vlak.

Nu zijn er momenten waar acuut gevaar dreigt en antibiotica of cortizone voor een korte periode niet te vermijden zijn. Een homeopathische of antroposofische arts zal in zo’n geval terecht ook deze middelen voorschrijven als het duidelijk is dat er geen tijd te verliezen valt. Aansluitend zou dan naar de oorzaak van de ziekte moeten worden gekeken en is verder behandelen met homeopathische middelen aanbevolen.

Bij een puur symptomatische behandeling wordt de wortel van een ziekte niet aangepakt en kan deze zich na het verdwijnen van de klachten op een andere manier in het lichaam manifesteren. We noemen dat verschuiving van de symptomen: heeft iemand het geluk door bijvoorbeeld met chemotherapie van zijn of haar kanker af te geraken terwijl door de oncoloog aan de oorzaak van de kwaal niets wordt gedaan, dan kan het goed zijn dat de bron van de ziekte zich op een andere manier in het lichaam gaat uitdrukken. Zo kan het gebeuren dat na de kanker, diabetes, een hartziekte of andere kwaal tot ontwikkeling komt.

Een ziekte, lichamelijke ongemakken van pijn, spanning en druk zijn  haast altijd een waarschuwing van de ziel dat er innerlijke processen klaar liggen om te worden afgewerkt terwijl de persoon in kwestie daar gewoonlijk geen flauw idee van heeft en soms zelfs twijfelt aan het bestaan van de ziel.

Een dergelijk innerlijk proces wordt door de ziel ingang gezet omdat zij het tijd vindt om oude ballast op te ruimen die verdere ontwikkeling in de weg staan. Deze ballast, die blokkades vormt in het energiesysteem, laat een tijdlang de ervaring van het ziekzijn toe. Ook deze fase maakt deel uit van het groeiproces door het ervaren van een bepaald aspect van de dualiteit in dit leven of werd dit al in andere incarnaties ondervonden. Nu gaat het minder om wat we ervaren maar wat die ervaring met ons doet:  worden we kwaad, angstig, onzeker bij heftige gebeurtenissen of voelen we ons misschien machteloos, verdrietig?

Alle ervaringen zijn waardevol voor de ziel en zijn deel van het grote leerproces dat de keuze om diep in de dualiteit te duiken met zich meebrengt. Maar wie beseft dat het ervaren van de dualiteit en van de soms uiterst pijnlijke aspecten ervan uiteindelijk een keuze is van de eigen ziel, van onszelf dus op een hoger niveau van bewustzijn?

Iemand die geen weet heeft van deze samenhangen en plots met kanker wordt geconfronteerd zal in eerste instantie de angst om het hart slaan, de angst om te sterven. Het hele leven wordt op zijn kop gezet en weinig mensen zullen instaat zijn om deze toestand meteen te accepteren om van daaruit alles in het werk te stellen om het genezingsproces ingang te zetten. Een gevoel van machteloosheid zet veelal in waardoor meestal gekozen wordt voor een agressieve symptomatische behandeling, chemotherapie inbegrepen. Dat er ook een andere weg bestaat met meer kans op overleven wordt helaas niet aan de grote klok gehangen. Dit vooral door druk van de de farmaindustrie op politiek, wetenschap en media, die voor hun inkomsten vaak afhankelijk zijn van, ja juist, van die farmaindustrie.

Nu gebeurt er niets toevallig en als de ziel besloten heeft zich uit een lichaam terug te trekken, dan kan geen behandeling, geen arts of alternatief genezer, geen homeopathie of welke behandeling dan ook dat tegenhouden. Maar in veel gevallen is dat helemaal niet aan de orde en is het enkel een ultieme waarschuwing van de ziel via het lichaam om te beginnen met het afwerken van de eigen thema’s of innerlijke processen. Het lichaam vertaalt een dergelijke oproep van de ziel in lichamelijke ongemakken omdat dit heel vaak voor de ziel de enige manier is om zich verstaanbaar te maken. Ieder voelt namelijk wel druk, spanning en pijn in het fysieke lichaam maar niet ieder vangt de boodschappen van de ziel op omdat je die enkel in de stilte hoort. Daarom is meditatie zo belangrijk, om met je dagelijks bewustzijn te kunnen beluisteren wat je eigen ziel je te vertellen heeft.

Onze ziel spreekt steeds via het gevoel of intuïtie en tracht zo tot het dagelijks bewustzijn door te dringen om duidelijk te maken wat er al dan niet moet gebeuren.

Maar mensen die geen contact hebben met hun eigen ziel, mensen die het bestaan van een ziel zelfs in twijfel trekken zullen haar roepstem niet kunnen opvangen omdat ze louter via hun verstand functioneren, het verstand dat de gevoelens en intuïtie blokkeert en in feite als de stem van het ego functioneert.

We krijgen dan een situatie waarin de ziel naar ander middelen zoekt om een communicatie opgang te brengen. Dat begint meestal met spanning en druk in het lichaam. Deze symptomen verergeren na een tijdje tot er uiteindelijk een ernstige ziekte ontstaat omdat het dagelijks bewustzijn van deze mens door de ziel gewoon niet te bereiken valt. Zo kunnen we de meeste ziekten beschouwen als een ultieme waarschuwing van de ziel dat we wel steeds kijken wat er om ons heen gebeurt maar compleet negeren wat er innerlijk allemaal aan de hand is.

Door mijn ruim vijfendertigjarige ervaring als alternatief genezer ben ik tot de conclusie gekomen dat de meeste ziekten ontstaan door het verdringen van emoties van bijvoorbeeld pijn, angst, onzekerheid of machteloosheid die in heftige situaties ontstaan en die te pijnlijk zijn om zich er mee te confronteren wat absoluut noodzakelijk om ze te kunnen verwerken. Deze confrontatie is wel noodzakelijk om de emoties te kunnen oplossen en om vrede te kunnen vinden met de vaak uiterst pijnlijke ervaring.

Met andere woorden de ziekte is niet de kanker, de ziekte is niet de hartkwaal maar de verdrongen emotie die een steeds grotere spanning in het lichaam veroorzaakt en uiteindelijk een andere uitdrukkingsvorm vindt met het doel ons wakker te schudden zodat we de confrontatie eindelijk wel willen aangaan.

Ben je ziek en bereid jezelf te genezen? Begin dan met innerlijk rustig te worden. Doe dat regelmatig zeker een keer maar liefst twee keer per dag. Sluit je ogen en concentreer je op je ademhaling. Adem rustig verder tot je innerlijk kalm en een vredig gevoel hebt. De confrontatie met je verdrongen gevoelens gebeurt als volgt: Ga in gedachte terug naar je kindertijd. Herinner je een heftige, pijnlijke gebeurtenis. Vraag je dan af wat die situatie met je deed. Wat voelde je toen? Neem de tijd om echt terug in dat gevoel te komen. Duik helemaal in dat gevoel, word die emotie en begin het te doorademen. Adem in en uit door dat gevoel van pijn, van verdriet en machteloosheid of van welke emotie ook en wel zolang tot deze volledig oplost. Neem ook waar, waar dat gevoel resoneert in je lichaam en dooradem ook die plek in het lichaam tot de pijn, de spanning afneemt en tenslotte volledig oplost. Lukt het niet in één keer, niet in één dag, neem dan de volgende dagen steeds de draad weer op tot je in een diepe vrede komt waardoor je weet dat het definitief uit je systeem is verwijderd.

Roep nadien achtereenvolgens alle heftige momenten van je leven op en bevrijd je van alle ballast op dezelfde manier. Door de wortel van de kwaal weg te nemen kan haar uitdrukkingsvorm, de ziekte meestal gemakkelijk en snel worden genezen. Deze aanpak geldt niet enkel voor zieke mensen maar voor ieder die spiritueel wil verder groeien omdat verdrongen emoties en dus de geblokkeerde emotionele energie ons gevangen houdt en verdere groei in de weg staat.

In mijn praktijk zie ik ook wel mensen die ondanks alle inspanningen toch niet bij hun emoties kunnen geraken. Ze zijn zo sterk verdrongen dat ze met alle goede wil van de wereld er niet bij kunnen geraken. Ze kunnen heel goed die vroegere situaties omschrijven, nauwkeurig de rol van elke betrokkene belichten, ook in woorden uitdrukken wat ze toen voelden, angst of wat dan ook, maar ze kunnen dat gevoel van angst, van pijn, van verdriet of van machteloosheid niet meer oproepen. Ze kunnen die emotie niet meer voelen, ze zijn niet instaat om terug in die pijn te duiken, die angst te doorvoelen en dat is absoluut noodzakelijk om die oude blokkades op te ruimen om de oorzaak van de ziekte weg te nemen of om gewoon verder te kunnen groeien om het plan van hun ziel te kunnen omzetten. Soms is daarvoor een regressie naar een ander leven noodzakelijk, omdat daar de oorzaak van de huidige kwaal, depressie of frustratie te vinden is.

Mensen die niet in hun gevoel kunnen komen zijn gelukkig wel te helpen, maar zoals gezegd de confrontatie moeten ze dan toch, zij het onder begeleiding, zelf aangaan. Een zieke kan in feite enkel zichzelf genezen. De blokkades in je energiesysteem opruimen om verder te kunnen groeien, om je potentieel te kunnen waarmaken, dat kun je alleen maar zelf doen. Wij genezers kunnen dat proces enkel ondersteunen.

https://www.elias-medium.info/NL/