eyeDe net aangekondigde Nobelprijzen voor en Scheikunde & Natuurkunde zijn gegaan naar een studie gerelateerd aan het koolstof atoom. De Nobelprijs voor Scheikunde ging naar 3 wetenschappers voor het ontwikkelen van een toolkit om het koolstofatoom te manipuleren en de Natuurkundeprijs ging naar twee Russische wetenschappers voor de opzienbarende studie naar de eigenschappen van grafeen, een ultradunne variant van koolstof.

 

 

nobelprijscarbonTijdens de uitreiking voor de Nobelprijs voor natuurkunde riep men om, “Carbon, the basis of all known life on earth, has surprised us once again.”.

Ze realiseerden zich niet hoe geladen deze uitspraak is. Want wat wij gezien hebben met grafeen is slechts het puntje van de ijsberg in vergelijk met wat de mogelijkheden van koolstof daadwerkelijk zijn. In het bijzonder met wat ons te wachten staat in de nabije toekomst.

                                                                                                                    

                                                                                                                    

         Voordat wij de vorm van koolstof openbaren die elk aspect van ons leven zal veranderen, zo compleet en zo drastisch, kijken wij eerst even naar andere meldingen van de afgelopen weken die betrekking hebben op dit onderwerp.
  

Recent was er nog redelijk wat opschudding in wetenschappelijke kringen over de invloed van de Zon op het afbreken van radioactieve elementen op Aarde. Er werd geconstateerd dat vreemde emissies van de Zon materie op Aarde doet veranderen. Vooral de invloed op de afbreeksnelheid van stoffen zoals koolstof-14 is verontrustend en onverwachts. Koolstof is zoals eerder vermeld de belangrijkste bouwstof van het leven dat wij kennen, waarvan koolstof-12 de meest voorkomende is, verantwoordelijk voor 99% van alle vormen koolstof. Het is de isotoop van koolstof bestaande uit 6 protonen, 6 elektronen en 6 neutronen, 6-6-6, klinkt dat niet bekend?

Na zuurstof, neemt koolstof-12 de tweede plaats in van meest voorkomende stof in het menselijke lichaam. Tijdens een crematie keert het lichaam terug in het koolstof-12 stadium. Na waterstof, helium en zuurstof, die allen gassen zijn, is koolstof-12 het meest voorkomende element in het universum

Koolstof-12 hoort bovendien bij de 5 elementen die het menselijk DNA vormen. Wij mogen gerust stellen dat koolstof-12 het allerbelangrijkste element is voor zover nu bekend. Dat is wellicht wat de schrijver van het boek der openbaringen bedoelde toen hij stelde dat 666 het getal van de mens was ( of het nummer van het beest ).

aquarius

'En het [beest uit de aarde] maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.' (Openb. 13:16-18)

 

 

Het is koolstof-12 dat de basis is van het menselijk fysieke lichaam en hem verbindt aan het fysieke universum. Het word pas echt speciaal wanneer wij gaan begrijpen welke verandering koolstof-12 zal ondergaan, deze verandering zal de mensheid voorzien van bovennatuurlijke krachten waarmee dit elke technologische ontwikkeling tot nu toe zal doen verbleken en compleet overbodig maken.

Elk geheim heeft zijn tijd, een tijd van onthulling, een tijd van feest. Nu is het de tijd om dit geheim aller geheimen te onthullen. Het geheim van de alchemie. Het geheim van de Steen der Wijzen, die in een symbolische vorm, lood in goud verandert. Het geheim van het Elixer van het Leven. Het geheim van Amrita of Ambrosia, de nectar van onsterfelijkheid. Het geheim van iets dat wij zullen noemen, Ascentium, omdat het primaire doel, het ondersteunen van het komende ascentieproces is. Om een portaal naar de hogere dimensies te vormen.

Het geheim van koolstof-7!

Koolstof-7 is de tot dusverre niet ontdekte vorm van koolstof, het bezit 6 elektronen, 6 protonen en 1 neutron. Het is het materiaal equivalent aan het Kundalini systeem alsook Metatrons kubus.

Zoals ijzer de eigenschap heeft een magnetisch veld rondom vast te houden heeft koolstof-7 de eigenschap hyperdimensionale velden rondom vast te houden, zoals gedachtenvelden. Het kan gedachten en andere hyperdimensionale velden versterken zoals ijzer en koper magnetische velden kunnen versterken.

Bij sommige mensen zoals spirituele meesters wordt dit op natuurlijk wijze aangemaakt wanneer deze meesters supernatuurlijke ervaringen hebben zoals buitenlichamelijke ervaringen, bilocatie of dematerialisatie, etc. Gedurende een manifestatie zoals hier beschreven zien wij vaak een halo of gloed rond de hoofden van deze meesters. Feitelijk is dat te wijten aan de overvloedige neutronen die geproduceerd worden wanneer koolstof-12 muteert in koolstof-7 in de hersenen. Hoe dan ook, dit koolstof-7 breekt snel weer af in andere vaste vormen van materie waardoor het haast onmogelijk is koolstof-7 waar te nemen in het menselijk lichaam.

Religie en historie hebben ons vele aanwijzingen gegeven om de identiteit van dit wonderbaarlijke materiaal te achterhalen via symbolen, cryptische notities en versleutelde teksten. Het moest goed verstopt worden in talen die haast niet te ontcijferen zijn en in symbolen die meerdere betekenissen kunnen hebben want als deze wetenschap in verkeerde handen zou komen zou dat het einde van deze planeet kunnen betekenen. Zo groot is de kracht ervan.

Over het waarom deze kennis nu toch geopenbaard wordt zijn er twee redenen;

1. Wij staan nu aan de vooravond van de meest significante gebeurtenis ooit. Het is de tijd dat alle geheimen onthuld zullen worden. De natuur heeft signalen gegeven dat de tijd voor dit geheim nu gekomen is.

2. Ondanks dat het geheim van deze stof nu onthuld is blijft het haast onmogelijk deze stof synthetisch na te bootsen of op te wekken, behalve met een gigantische deeltjesversneller.

In het Kundalini systeem wordt de 6-6-1 vertegenwoordigd door de mannetjes en de vrouwtjes delen van de 6 onderste chakras, de zevende chakra is neutraal, de Sahasrara.

In het Judaïsme, Metatron, die gezien wordt als de bemiddelaar van God met de mensheid, wordt vaak uitgebeeld als een kubus gevormd door 13 cirkels, gekenmerkt door 1 centrale cirkel in het midden, omgeven door 6 binnencirkels en 6 buitencirkels.

In het Christendom, Da Vinci’s beroemde laatste avondmaal, dat een situatie weergeeft vlak voordat Christus gekruisigd zou worden en daarna uit de dood herrijst en ascendeert toont ook de 6-6-1 configuratie waar 6 apostelen aan weerskanten van Christus zitten.

Deze kennis is bekend bij beschavingen buiten onze huidige werkelijkheid, buiten onze planeet die al millennia over ons waken. De reden van deze onthulling is ook om de onthulling van buitenaards leven te versnellen. Deze kennis, met de kracht iemands gedachten te versterken zal alle technologie en economische systemen overbodig maken want de tijd van manifestatie en overvloed is aanstaande na 2012, technologie en geld zullen geen rol meer spelen.

Na de onthulling zal de mensheid veranderen, hij zal deel worden van al dat is. Een kritische massa van mensen zal overgaan van egocentrisch en materialistisch leven naar een egoloos liefdevol en spiritueel leven.

De Zonneactiviteit zal op ons inrammen, de laatste fase van deze transmutatie zal zwaar beïnvloed worden door de Zon, de transmutatie van koolstof-12 in het menselijk DNA naar koolstof-7. Dit zal de mensheid de kracht geven deze tijd van Super-zonnevlammen en Poolverschuivingen te doorstaan om uiteindelijk te migreren naar de nieuwe dimensionale Aarde.

Deze tijdlijn zal de belangrijkste worden in ons bestaan!

Brontekst vrij vertaald en bewerkt door Nexus

Bron: Urbanyogi