Who do you think you are?!  Roept Nigel Farage het EU parlement toe. Blijkbaar zijn er ook nog politici die het EU monster erkennen voor wat het is, de destructie van soevereine naties, de destructie van de democratie. Hij huivert zelfs niet om de echte boosdoeners bij naam te noemen, the banksters.

Vanzelfsprekend hebben wij dit betoog, een historisch betoog wat mij betreft, niet mogen bewonderen via de reguliere kanalen. Mensen zouden zich immers kunnen gaan afvragen waar deze man het over heeft, waarom hij zich zo druk maakt. Luister en kijk zelf naar deze man en vraag je af of zijn zorgen gerechtvaardigd zijn. Vraag je vooral ook af waarom wij dit niet via onze massamedia te zien of te horen krijgen.