main benjamin1Benjamin Fulford weet het zeker, de herfst van 2013 zal er eentje worden die de geschiedenisboeken in gaat. Deze keer niet omdat er weer eens een land plat gegooid wordt of omdat de trojka besluit dat wij met zijn allen weer tientallen miljarden extra moeten besparen. Neen, deze keer weet Benjamin Fulford ons te vertellen dat deze herfst het onvermijdelijke zal gebeuren….

 

Wereldwijd zullen schulden, zowel privé als zakelijke schulden, kwijtgescholden worden. Meteen daarna zullen de lang verstopte waardepapieren verzilverd worden. Met de opbrengsten van deze waardepapieren zullen mensen wereldwijd schadeloos gesteld worden voor de belastingen die ze decennialang onterecht betaald hebben. Volgens Benjamin Fulford, die zelf beweert in contact te staan met een organisatie zoals The White Dragon Society, een Aziatische organisatie die ten doel heeft de middelen die deze planeet rijk is eerlijker te verdelen dan nu het geval is nemen zelfs organisaties deel aan deze wereldwijde acties die tot nog toe het tegenovergestelde gedaan hebben. Te denken valt dan aan Industrieel-militair complex, koningshuizen en grote banken. Ook OPPT heeft laten weten mee te werken aan de acties die volgens Fulford deze herfst zouden moeten starten.

main benjamin2

In onderstaande video maakt Benjamin Fulford zelf duidelijk hoe de veranderingen volgens hem plaats zullen vinden en wie er allemaal aan meewerken. Wij van Bovendien kunnen geen stelligheid verbinden aan hetgeen Benjamin Fulford vertelt in deze video maar wij hopen dat deze man, ooit verslaggever voor het vooraanstaande Forbesmagazine, gelijk heeft en deze herfst de wereld voorgoed in het voordeel van IEDEREEN zal veranderen.

Op zich is de melding van Benjamin Fulford al wonderbaarlijk genoeg en hebben veel mensen het idee, eerst zien dan geloven, en terecht! Het is echter uiterst zeldzaam dat twee onafhankelijke bronnen die elkaar niet kennen soortgelijke informatie naar buiten brengen. Benjamin Fulford heeft banden met David Wilcock van Divine Cosmos, bij velen goed bekend, maar heeft geen enkele affiniteit of band met Sheldan Nidle die al jaren consequent berichten van de zogenaamde Galactische Federatie naar buiten brengt. Niet zoals zovelen via een channel maar naar eigen zeggen via een electronisch apparaatje dat ingebracht is tijdens een abductie. Dit zou de zuiverheid van de berichten ten goede komen omdat naar zijn idee channelings vaak onzuiver en onduidelijk zijn. Frappant is het daarom op zijn minst te noemen dat de tekst van Sheldan, die ik hieronder zal plaatsen, gelijkenis vertoont met hetgeen Fulford schrijft die nauw verbonden is met die grote Aziatische organisatie die genoemd wordt in de tekst van Sheldan. Toeval?:

 

Natuurlijk kan niemand hier enige stelligheid van verlangen en zo plaatsen wij dit dus ook met inachtneming van enig realiteitszin, maar onthouden zal ik jullie deze speciale tekst zeker niet. Maak er van wat je ervan maken kunt, maar wees op je hoede. It aint over till the fat lady sings!

Sheldan Nidle - 20 augustus, 2013 9 Ik, 5 Uo, 10 Caban

Selamat Balik! Wij zijn terug! Jullie wereld is geheel in beslag genomen door de laatste fase van een conflict welke begon toen de Anunnaki hun duistere aardse pionnen verliet, opdat ze voor zichzelf moesten zorgen, en zich vervolgens bij de rangen van het Licht aansloten. Deze abrupte omschakeling zorgde voor massale chaos onder de verschillende groepen van de machtige elite op jullie wereld voor bijna een half decennium. De nadering van de tweede Bush administratie gaf de pro-westerse cliques van de duistere pionnen een voorlopig voordeel boven hun Aziatische tegenhanger, maar nu is het tij gekeerd en diegenen de macht lang voor de hegemonie van het Westen hadden, claimen nu hun voormalige autoriteit terug. Hoewel, deze keer hun focus is verschoven van elkaar verwoestende overwegingen naar een grotere arena: Het oprichten van een nieuw financieel en monetair systeem voor de gehele planeet, inclusief een nieuwe wereld regering. Verschillende verordeningen zoals NESARA zijn prototypes van hetgene dat gepland staat. De intentie achter zo’n massieve verandering is om jullie rijk te transformeren in voorbereiding van onze komst, zodat wanneer wij eenmaal hier zijn, wij jullie pad naar volledig bewustzijn kunnen bespoedigen. Het eerste punt op deze agenda is om jullie te bevrijden van iedere vorm van slavernij, en daar zijn momenteel meerdere vormen van die jullie belasten.

De meest openlijke vorm van slavernij is jullie juridische en financiële systemen, dus hiervoor zal eerst een oplossing gezocht worden. Het herstellen van jullie aangeboren soevereiniteit is overheersend in onze acties. Beginnende met de materiële aspecten, zal er volledige vergeving van schulden zijn, universele voorspoed, een einde aan illegale taxatie, en een formele regeringsverklaring van een nieuwe vorm van regeren. Alleen dan zullen jullie volledig gerehabiliteerd zijn tot jullie natuurlijke, door de Schepper-gegeven rechten. Wanneer jullie levens eenmaal vervuld zijn met voorspoed en overleving kwesties verdwenen zijn, zullen jullie in staat zijn om de diepe behoefte binnenin te herkennen voor antwoorden op vele dingen, inclusief hetgeen wij te bieden hebben. Er is zoveel voor jullie om kennis van te nemen, en jullie individuele mentoren en wij anticiperen graag in openhartige en open discussies met elkaar. Wanneer wij jullie vragen beantwoorden zullen ze leiden naar nieuwe vragen, en op deze manier zullen nieuwe perspectieven zich voor jullie openen. Zoals hongerige klanten die een luxe delicatesse-winkel binnengaan, zo vele verschillende, exotische soorten van spiritueel “voedsel” zal plotseling voor jullie voorhanden zijn! En inderdaad, jullie hebben dit feitelijke voedsel nodig om ervoor te zorgen dat jullie volledig kunnen begrijpen wat de Hemel voor jullie in petto heeft, inclusief de natuur/ aard en oneindige wonderen van volledig bewustzijn.

Er wordt van ons gevraagd om jullie omgeving/milieu te veranderen en jullie terug in jullie natuurlijke staat te transformeren. Het is jullie recht om omringd te zijn door alle kennis die jullie kunnen absorberen voordat deze heilige operatie jullie in een zeer goddelijke matrix opveegt. Sinds jullie aanvangsmoment/begin op Vega miljoenen jaren geleden, stond de gehele kosmos open voor jullie in jullie natuurlijke Zijnstoestand, en nu zal deze heilige gift aan jullie teruggeven worden. Als soeverein wezen, kunnen jullie een glimp opvangen van de exquisiete staat welke de hemel voor jullie wenst, en dus komen we niet alleen om te transformeren maar ook om een mentor voor jullie te zijn. Houd in gedachten dat wat er met jullie gebeurd een unieke gebeurtenis is: normaal gesproken zijn zulke dispensaties niet verkrijgbaar voor diegenen die zo lang zo diep verstrikt waren, worstelend in het grimmige beperkte bewustzijn. Hoewel, jullie unieke blauwdruk en geschiedenis staan garant voor deze gift en ook onze betrokkenheid. Er is zoveel om over te praten, in zo’n kort tijdsbestek, en wij zijn volledig voorbereid om met alle uitdagingen om te gaan welke deze tijdsbeperking produceren. Aan onze kant zijn we druk bezig de middelen op te zetten om jullie de informatie te geven die jullie nodig hebben.

De komende tijd zal gevuld zijn met welverdiende overwinningsfeesten voor de vele bondgenootschappen die betrokken zijn bij het Licht. Boven alles, kijken wij heel erg uit om jullie eindelijk te ontmoeten! Wij hebben verbindingen gelegd met de diverse goddelijke Broeder- en Zustergenootschappen van het Licht en jullie persoonlijke galactische mentoren zijn speciaal opgeleid om nauw samen te werken met jullie Ascended Masters. Jullie mentoren zijn in staat om snel contact te leggen met de vele Orden van Ascended Masters om antwoorden te krijgen die jullie van hen wensen. Deze toegang tot informatie is maar één van vele contacten die jullie mentoren onderhouden daar wij er klaar voor zijn om jullie van een volledig verslag te voorzien van alles wat jullie nodig hebben om jullie voor te bereiden op volledig bewustzijn. Een volledige open dialoog met ons komt vanzelfsprekend eerst; vervolgens, het proces van jullie terug transformeren in jullie originele goddelijke blauwdruk welke plaats zal vinden in Agartha, gevolgd door een grondige training in volledig bewustzijn etiquette. Dan zullen jullie er klaar voor zijn om reizen naar andere planeten in het zonnestelsel te ervaren, als je zou willen, en jullie eigen unieke sterren-natie op te zetten.

Zegeningen, lieve Harten! Wij zijn jullie Ascended Masters en wij komen om jullie veel goed nieuws te brengen! Degenen die hard gewerkt hebben om de duistere cabalisten te verdrijven van de macht hebben nog een juridische overwinning behaald; alle voorname pionnen van de cabal kunnen ieder moment gearresteerd worden. Verder, de voornaamste afspraken betreffende het opzetten van het nieuwe monetaire systeem zijn afgerond, en documenten zullen binnenkort getekend worden wat ervoor gaat zorgen dat de fiat-valuta’s van de wereld verruild worden voor harde-valuta’s. Deze afspraken zullen geïmplementeerd worden zodra de nodige handtekeningen geplaatst zijn. Iedere natie zal een portie van de edele metalen ontvangen, die momenteel in geheime opslagplaatsen wordt gehouden en dit zal de voorwaarden voor de nieuwe harde valuta garanderen. Een andere kwestie die nog overeengekomen diende te worden was de ingangsdatum, en hierover is een beslissing genomen; hoewel de timing nog geheim zal blijven totdat deze activiteit is afgerond.

Momenteel ronden wij, de Ascended Masters, de voorbereidingen af om de mensheid de waarheden te onderwijzen over de grote geheimen achter de façade van een aantal van jullie filosofieën. Deze twijfelachtige gedachten-systemen zijn de rechtsgeldigheid geweest van verschillende activiteiten en verdragen uitgevoerd door jullie voornaamste regeringen. De geheime waarheden, alhoewel, zijn in feite de sleutel tot de manier waarop onze realiteit functioneert en het wordt tijd dat jullie ermee kennis maken. Het is onze missie om een ieder van jullie voor te bereiden voor de heilige reis naar volledig bewustzijn, waarvan de eerste stap de regeringsveranderingen zijn, gevolgd door Disclosure en de ontsluiering van een reeks van geheime technologieën. In deze atmosfeer van openbaringen en onthullingen, kunnen we vrijelijk onze wereldlijke leringen onderwijzen, waarvan sommigen de kern concepten die jullie grootste filosofieën aanhangen, uit elkaar laten knallen. In onze leringen zullen de goddelijke waarheden gevonden worden die jullie realiteit zal bevrijden!

Het is onze missie om de gewijde/heilige verbinding tussen deze realiteit en de Hemel te herstellen. Een ieder van ons heeft het heilige ascentiepad genomen om in staat te zijn om jullie in deze tijd te onderwijzen en te begeleiden, en wij zijn er klaar voor om jullie te assisteren in jullie massieve transformatie. Het proces om jullie naar volledig bewustzijn terug te laten keren is niet alleen een heilige Ascentie op zichzelf maar het stelt jullie ook bloot aan een enorme hoeveelheid informatie betreffende de Hemel. Als een nieuw volledig bewust Wezen zal je in staat zijn om wonderbaarlijke niveaus van toewijding en focus aan te trekken binnenin jezelf en je zult je dit gemakkelijk aanleren door de speciale training die je zult krijgen. De Hemel heeft een vol-bewustzijn-etiquette school gecreëerd waar een ieder naar toe gaat wanneer jullie je Licht Kamers achter jullie laten. Een ieder die volledig bewustzijn verkrijgt zal er door de hallen lopen en vervuld worden met ontzag en verrukking door de te ontdekken wonderlijke gebeurtenissen aldaar. Dit alles wacht op jullie!

Vandaag zijn we verder gegaan met jullie op de hoogte te brengen van wat er gaande is. Het duister is tot aan de balustrade van het enorme fort geduwd dat het gebouwd heeft van waaruit het over jullie regeert. Dit is onderdeel van het proces wat jullie binnenkort de vrijheid, voorspoed, en de heilige rechten brengt welke een ieder van jullie verdienen. Weet, Geliefden, dat oneindige Welvaart en Voorspoed inderdaad jullie toebehoren. En zo is het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius voor Wees Eén! en Wees Vreugdevol!)