VolgensBlack Hair Styles/Care HomeBlack Hair Styles/Care Home een onbevestigd bericht  van een Franse weblog is de bankrun in Ierland al begonnen.

http://mahamudras.blogspot.com/2010/11/les-plans-du-gouvernement-allemand-en.html

 

De EU heeft de MSM ( Main Stream Media)  gevraagd geen publiciteit te geven aan het massieve terughalen van geld door de Ieren. Naar het schijnt is de bankrun in Ierland reeds begonnen. Om het olievleksyndroom te voorkomen mag dit niet naar buiten komen, mensen zouden enthousiast kunnen worden en het voorbeeld volgen. Er zou al 13 miljard opgenomen zijn door de boze burgers die het zat zijn dat zij voor de kosten moeten opdraaien die banken veroorzaken.

Maatregelen die voorgesteld worden ( Duitsland ) als de bankrun navolging krijgt;

1. Geldautomaten buiten werking stellen. ( Dat betekent dat jij en ik onze kinderen niks meer te eten kunnen geven om de banken te beschermen )

2. Internet geheel of gedeeltelijk platleggen om spontane burgeracties te voorkomen.

3. Het leger inzetten om de banken te beschermen. ( Dat betekent dat het leger, dat er is om de bevoking te beschermen ingezet zal worden tegen ons ).

De minister van buitenlandse zaken zou deze maatregelen bevestigd hebben, om te voorkomen dat er zich toestanden voordoen als in Argentinië in 2002.

Mocht dit bericht op waarheid berusten, en dat kan ik nu nog niet met zekerheid zeggen, dan is het wel schandalig dat alles uit de kast gehaald gaat worden om de banken te redden, zelfs als dit ten koste gaat van alle mensen in Europa, misschien zelfs wereldwijd.

Dat zou betekenen dat voor de winsten van banken en bonussen van topmanagers van die banken, die zelfs tijdens de crisis onverminderd uitbetaald werden en nog steeds worden, het welzijn van alle burgers op het spel gezet wordt. Wat zegt u dit?

Wordt vervolgd.