Men zegt dat het Pentagon, de agentschappen en de milities op het punt staan een gewelddadige actie te beginnen tegen president Obama en de senatoren die claimden dat ze het recht hebben om Amerikanen zonder proces te doden en/of voor onbepaalde tijd gevangen te houden. De criminele kliek in Washington D.C. en Wall Street kunnen misschien doen voorkomen alsof ze gedurende enige tijd een fascistische/totalitaire dictatuur in de VS kunnen installeren, maar geen serieuze bewapende groep zal hen steunen.

Hetzelfde geldt voor Europa waar P2 vrijmetselaars en Bilderbergers deze week een stap zullen zetten in de richting van een fascistische controle, die op een offensieve actie zal lijken maar uiteindelijk zal mislukken. Het simpele feit is dat deze fascisten niet in staat zijn hun financiële computers met grote bedragen op te waarderen om de mensen om te kopen en gewelddadige jongens in te huren.

Ze zijn voorbestemd om te falen.

Het bewustzijn van het denkende deel van de bevolking van de Westerse landen heeft een kritische massa bereikt. De mensen die gehersenspoeld voor de TV zitten zijn niet relevant, want de inhoud van hun TV mind-programmering zal veranderen zodra de politie en de militairen de criminelen verwijderen die nu de ‘corporate’ media in handen hebben.

Iedereen die nog steeds gelooft dat er een greintje waarheid of fatsoen zit in de grote gevestigde media die door de multinationals worden aangestuurd, moet zich de vraag stellen waarom deze organisaties niet de waarheid over 11-9-2001 schrijven of over het vermoorden van 2 miljoen Irakezen of over de enorme steekpenningen die de meeste topfunctionarissen van de Washinton D.C. corporate regering hebben ontvangen. Zij moeten vragen waarom mensen in een oorlog tegen Iran worden gedreven als een voorloper op de Derde Wereldoorlog.

Vooral moeten zij zichzelf de vraag stellen waarom de zogenaamde regeringen van het Westen geen andere serieuze toekomstplannen voor de planeet heeft dan het aanwakkeren van een oorlog.

Door een dreigende revolutie, worden de Senatoren - die ermee instemden de Amerikanen zonder proces te doden – in hun kantoren geconfronteerd met boze kiezers. Het leger heeft Obama gezegd op te donderen, wat exact hetzelfde is wat hij deed toen hij uit Hawaï verdween.

Er zijn veel militiegroepen, waarvan velen met meer dan 10.000 leden elk, die contact hebben gezocht met de White Dragon Society en er slechts op wachten dat zij de wapens mogen opnemen tegen de corporate federale regering. De bondgenoten van de White Dragon in het Pentagon en de bureaus vragen de milities om ermee te stoppen, want ze zeggen dat de Washington en Wall Street criminelen door de wet zullen worden aangepakt. Laat het duidelijk zijn … als een groep mannen, die door buitenlandse mogendheden zijn omgekocht om een regeringszetel in Washington te bezetten en het recht claimen om Amerikanen zonder proces te vermoorden en gevangen te zetten, dan kunnen Amerikanen volgens de wet hun recht op zelfverdediging opeisen om te voorkomen dat dit gespuis hun moorddadige strafbare daden uitvoeren.

De vraag voor fatsoenlijke mensen in het Pentagon en de agentschappen is – doen jullie hetzelfde als het Duitse leger dat Hitler aan de macht liet komen, of doen jullie je geloften gestand om de Amerikaanse grondwet en het Amerikaanse volk te beschermen? Ook in Europa vindt er een gezamenlijke beweging plaats door de mensen van de Oude Wereld Orde om een centrale overheidscontrole af te dwingen. De Duitse bondskanselier, Angela Merkel, die als de dochter van Hitler wordt gezien, heeft openlijk opgeroepen tot een politieke unie van Europa, die gedomineerd zal worden door Duitsland.

Ook de nieuwe Italiaanse minister-president Mario Monti, Romano Draghi het hoofd van de Europese Centrale Bank en EU-voorzitter Herman van Rompuy zijn allemaal door Jezuïeten opgeleide leiders, waarvan men denkt dat zij verbonden zijn met de P2 vrijmetselaarsloge.

De topontmoeting van 27 Europese staatshoofden deze week zullen een poging doen om een niet-gekozen centraal geregelde technocratische regering te forceren. Dit zal schuil gaan achter een façade om een ‘coördinatie van begrotingsbeleid’ te waarborgen. Dit betekent echter dat het proces van het opstellen van een nationale begroting - immers de belangrijkste taak van een democratisch gekozen regering - gaat plaatsvinden door instituties die niet gekozen zijn.

Zoals eerder is vermeld hebben de Europese landen echter geen geld genoeg om de algemene Europese externe tekorten te financieren. Dat betekent dat de kiezers in de schuldenlanden zoals Spanje, Italië, Griekenland, Portugal, Ierland en de Baltische landen de keus hebben tussen gedwongen extreme bezuinigingen op hun levensstandaard die hen worden opgelegd door eurocraten of hun schulden niet langer erkennen en teruggaan naar hun nationale valuta’s. De meest waarschijnlijke uitkomst volgens dit scenario, is dat de Euro teruggebracht zal worden naar een restant van 10 landen.

In Japan blijven ondertussen de Rockefellers en de Rothschilds afgesneden van een Japanse financiering. Dit kan misschien verbonden zijn met een bekendmaking door de Japanse Financiële Dienst dat Japan geconfronteerd wordt met het feit dat de Citibank gestraft gaat worden voor het bedriegen van zijn klanten. Deze straffen zullen naar verwachting ook betekenen dat er een scheiding plaatsvindt van het Japanse deel van de Citibank van de rest van de Citi-groep en het beëindigen van een deel van hun activiteiten. Dit is de derde keer dat de Citibank in Japan gestraft wordt. De laatste keer was een paar jaar geleden toen ze werden betrapt met het witwassen van geld voor de Goryo Kai, Yakuza gangstersyndicaat.

Het hoofd van de Citibank Japan, evenals de topbestuurders van drie andere grote buitenlandse financiële instellingen in Japan vertrokken in oktober. Het achter de schermen opschonen in Japan zal in de komende weken en maanden doorgaan.

Tot slot is het nog vermeldenswaard dat een volle maan en een volledige maansverduistering zichtbaar zal zijn op 10 december. De maan wordt zichtbaar rood aan de hemel. Een rode maan is een teken van oorlog.

De Westerse criminele elite zegt dat de Rode en de Blauwe Draken papieren tijgers zijn en dat de White Dragon Society slechts een tandeloze entiteit is.

Ze vergeten dat geduld en tolerantie niet hetzelfde is als zwakheid. Tijd is aan de kant van de draak en het systeem van de Westerse elite valt zonder geweld uit elkaar. Wij naderen echter heel dicht het punt waarop het nodig zal zijn een aantal arrestaties te plegen om een oorlog te voorkomen.

(vertaald: Harmen Schouwerwou - www.unitynet.nl)