Een hoge vertegenwoordiger van de Rothschild-bankfamilie was eerder deze maand in Japan en eiste geld, volgens een hoog geplaatste bron in de heersende Democratische Partij van Japan. Toen hem verteld werd dat het Japanse ‘spaarvarken’ van de Rothschilds nu afgesneden was, dreigde hij dat Japan aangeklaagd zou worden voor het vrijlaten van radioactiviteit in de oceaan.

 

Het feit dat de Rothschilds zich tot zo’n laag peil verlagen is een duidelijk teken dat ze te maken hebben met een ernstig verlies van macht. De Rothschilds moeten ook beseffen dat, mochten ze iemand aanklagen voor de nucleaire ramp in Fukushima, hun bondgenoten van de VS, zoals Henry Kissinger, J. Rockefeller en de gebruikelijke Raad voor Buitenlandse Relaties de eerste verdachten zouden zijn. In ieder geval heeft deze regerende partij nu bevestigd wat talrijke andere bronnen beweren, namelijk dat in de afgelopen maand Senator J. Rockefeller, Henry Kissinger en nu Jacob Rothschild Japan hebben bezocht en dat allen met lege handen zijn vertrokken.

Er gebeurde het volgende – er was een krachtmeting in de Japanse onderwereld en de criminelen die hier de onderaannemers waren voor de Rockefellers en de Rothschilds etc. waren overeengekomen dat ze niet meer voor hen wilden werken. Daarom vertrok keizer Akihito plotseling naar het ziekenhuis en droeg de verantwoordelijkheid over aan zijn zoon kroonprins Naruhito. Dit gebeurde om ervoor te zorgen dat er niet meer een lid van de koninklijke familie beschikbaar was die door de Bilderberg-misdadigers bedreigd en geïntimideerd kon worden.

Als gevolg van deze clandestiene verandering, kreeg de White Dragon Society gedetailleerde informatie over de politici die in het verleden omgekocht waren door de Sabbatean Joodse gangsters. Enkele van de belangrijkste kanalen voor de steekpenningen van Rockefeller/Rothschild waren ondermeer voormalig premier Yasuhiro Nakasone, DPJ machtmakelaar Ichiro Ozawa en Tokio’s gouverneur Shintaro Ishihara. Deze figuren zijn nu afgesneden van de Japanse machtsstructuur.

Daarnaast werden de specifieke Noord-Koreaanse, Japanse en CIA-agenten, die verantwoordelijk waren voor de 11 maart aardbeving, de tsunami en de nucleaire aanvallen op Japan, geïdentificeerd. Een vertegenwoordiger van deze groep zocht contact met de White Dragon Society en vertelde dat, hoewel ze er niet trots op waren over wat ze hadden gedaan, ze geen andere keus hadden dan de orders op te volgen of anders vermoord zouden worden. Hun identiteiten zijn verstrekt aan de bronnen in MI6, de CIA, Interpol, de Yakuza, de Triads en de Japanse militaire politie. Ze zullen echter niet worden vervolgd zolang zij zich onthouden van soortgelijke operaties, maar ze zullen in de toekomst worden gevraagd om te getuigen voor een waarheids- en verzoeningscommissie.

Ook zijn er enkele belangrijke esoterische financiers, die op de achtergrond opereren, te voorschijn gekomen als gevolg van deze machtsverschuiving. Op dit moment kunnen wij hun namen nog niet vrijgeven, maar wel kunnen we zeggen dat ze verbonden zijn met stichtingen van zeer oude Europese koninklijke families die erin geslaagd zijn hun namen uit het nieuws te houden, zelfs toen de Bilderbergers en de Rothschilds hen bekend maakten en publiekelijk hekelden. Ook is er weer sprake van het feite dat er biljoenen dollars in gereedheid worden gebracht voor het welzijn van de planeet. Er over praten is gemakkelijk, maar zolang het geld niet werkelijk een eind maakt aan de armoede, of gebruikt wordt voor het stoppen van de milieuvernietiging, of voor andere goede acties voor de planeet, blijft het slechts … praten.

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer precies het nieuwe financiële systeem ingevoerd wordt en gaat opereren. Een doorslaggevende rechtszaak die het ijs zou moeten breken, zoals vorige week was beloofd, kon niet plaatsvinden.

De ‘bad guys’ echter omringen de belangrijke plekken in Europa, Wall Street en Washington D.C. Enorme fraudes worden voortdurend gerapporteerd bij de diverse grote Amerikaanse en Europese centrale geldbanken evenals bij de financiële beurzen. De door de kliek gecontroleerde regeringen in Spanje, Italië en Griekenland moesten aftreden en ongetwijfeld zullen er meerdere volgen. De harde werkelijkheid is echter dat Duitsland in zijn eentje niet genoeg geld heeft om de EU te redden. De enige Europese grootmacht die genoeg cashgeld heeft voor een reddingsoperatie is Rusland. Om die reden verwachten de analisten in Azië dat Rusland en Duitsland uiteindelijk een Europese Unie zullen creëren.

Zonder Russisch of Aziatisch geld bevinden de grootmachten in Noord-Amerika en Europa zich in een ‘Wiley Coyote’ situatie. Voor degenen onder jullie die als kind de ‘Road Runner’ cartoons niet hebben gezien, Wiley Coyote rent van een klif, blijft een poosje hardlopend in de lucht hangen voordat hij naar beneden kijkt, beseft dat hij geen grond onder zijn voeten heeft en valt. Geld creëren uit het niets door getallen in te tikken op de computer is niet echt, is een luchtbel creëren. De politieke ‘elite’, het politieke apparaat in Washington en de EU zullen te pletter vallen, tenzij ze de wereldvrede omarmen.

Het Pentagon heeft tenminste getoond dat het weet wat de toekomst inhoudt. Het centrale punt in deze kwestie is dat het zwaartepunt van de wereld verschoven is naar Azië en dat het militair-industrieel complex zich moet vastklampen aan Azië om te kunnen overleven. Het besluit dat vorige week is genomen om permanent VS-troepen te plaatsen in Australië maakt deel uit van een verschuiving in de verdediging van Europa versus Rusland naar een verdediging van de Chinese omgeving tegen China. Landen zoals Vietnam, Korea, Japan en Thailand waarderen de economische voordelen die zij hebben ondervonden van de Chinese ‘hausse’, maar zijn ook bereid om Amerikaanse toepen in te huren om hun onafhankelijkheid te waarborgen.

De Chinezen begrijpen natuurlijk dat de tijd in hun voordeel werkt en de wijze leiders aldaar accepteren de noodzaak van een geleidelijke overgang van het militair-industrieel complex naar een vredelievende organisatie die zich bezighoudt met de planetaire verdediging en met de verkenning van het universum.

Dit alles betekent dat het huidige VS-regime niet in de positie verkeert om China de les te lezen over mensenrechten wanneer Obama zelf heeft verklaard dat Amerika het recht heeft om burgers te doden zonder een gerechtelijk onderzoek en legaal proces. De zogenoemde Patriot Act in de VS is identiek aan de Nazi fascistische grondwet van Duitsland destijds en de feitelijke kwestie is dat de VS nu geregeerd wordt door een fascistisch regime. Democratie is in de VS niet mogelijk met een gemanipuleerde elektronische stemming en wanneer 90% van de media aldaar in handen is van 5 bedrijven die gecontroleerd worden door de fascistische oligarchen. Ook hebben de Australische Anzus-agenten me het bewijs gegeven dat jullie premier Julia Gillard ondemocratisch aan de macht kwam door agenten van de private Amerikaanse Federal Reserve Board.

Tot besluit – een vreedzame overgang van het militair-industrieel complex is nodig om een wereldoorlog te voorkomen en het verkrijgen van Aziatische financiering van het Pentagon is essentieel voor die transitie. Voor zover ik heb begrepen is een onderdeel van die transitie dat het Pentagon en de Amerikaanse bureaus de constitutionele democratie zullen herstellen voor de Verenigde Staten. Australië moeten ook de door de banken gekozen Gillard verwijderen, wil zij haar democratische tradities veiligstellen.

(vertaald: Harmen Schouwerwou - www.unitynet.nl)