Ondanks het ogenschijnlijke slechte nieuws van vorige week, verzekeren insiders ons dat de plannen voor een nieuw financieel systeem op alle fronten vorderen. In plaats van een eeuwdurende oorlog en genocide ten behoeve van een inteeltfamilie, willen de mensen van de planeet de armoede beëindigen, de vernietiging van het milieu stoppen en met alle middelen een nieuwe wetenschappelijke en technische revolutie ontwikkelen waarbij het leven centraal staat.

Belangrijke hulp verscheen toen een groep van 59 landen, die claimden de Red Dragon Society of de Maori’s te vertegenwoordigen, zijn steun aanbood voor het nieuwe systeem. De Red Dragon staat onder leiding van Admiraal Heemi Hau, hoogste leider van de

in Nieuw-Zeeland en verbindt 59 landen plus 2700 stammen, waarvan de meesten zich in het gebied van de Stille Zuidzee bevinden. Zij beroepen zich op de verdragen met het Britse Rijk die teruggaan naar de jaren 1700 en ook naar oudere verdragen die teruggaan naar 804 onze tijd.

Dit is weer een stap op de weg naar het onstuitbare mondiale ontwaken dat voor altijd de controle van de planeet zal overnemen uit de handen van de gangsters die ons al zolang vrees aanjagen.

Hier is een deel van het voorstel van de Maori’s (Maiona):

Ons doel is om schaarste te voorkomen en te voorzien in de behoeften van alle mensen op de wereld door het creëren van een duurzame, levende en krachtige beschaving die alle oorlogen, angsten, armoede en honger zal elimineren.

De rijkdommen zullen mondiaal vastgesteld worden, zodat wij de behoeften van de totale bevolking kunnen dekken voor huisvesting, voedsel, water, gezondheid, vervoer, onderwijs en recreatie, ook zal hierbij rekening worden gehouden met de behoeften van andere soorten die deel uitmaken van het levensweb op de planeet.

Bronnen van energie zullen onderzocht en ontwikkeld worden, maar zullen zich niet beperken tot wind, getijden, stroming, temperatuurverschillen, watervallen, geothermische en elektrostatische energie, waterstof, algen, biomassa, zwaartekracht, bacteriën, fasetransformatie, termionenfysica, vergrotings- en fusie-energie.

Steden kunnen circulair, lineair, ondergronds, drijvend of onder water worden gebouwd, maar zullen alle vervaardigd worden door een beter gebruik van de hulpbronnen en bouwtechnieken. Al deze steden zullen de mogelijkheid hebben om hun eigen voedselvoorziening te creëren, waardoor ze onafhankelijk en zelfvoorzienend zijn.

Geometrische, elegante ordening van bebouwing, parken, tuinen en riffen, die allemaal ontworpen zijn om te werken met een efficiënt gebruik van energie en grondstoffen die naast elkaar bestaan met hun natuurlijke omgeving. Ontwerp en ontwikkeling moeten werken in een omgeving met schone lucht, water, voedsel, gezondheid, voeding, entertainment, toegankelijkheid, zorg en onderwijs.

Dat is het soort denken dat niet in het bezit was van de gangsters die het financiële systeem hebben overgenomen. Zij spraken liever over eeuwigdurende ‘oorlogen tegen terreur’ en ‘binnenlandse veiligheid’ en ‘niveaus van bedreiging’, terwijl ze alle vrije grondstoffen en rijkdommen van de planeet gebruikten ofwel voor een enorme militair-industriële moordmachine of voor een decadente levensstijl voor een heel kleine elite.

Deze gangsters creëerden vorige week een grote druk om te laten zien dat ze nog steeds de baas waren. In Europa plaatsten ze lakeien van de kliek in het machtcentrum van Griekenland en Italië nadat ze de vorige democratisch gekozen leiders tot aftreden dwongen. Deze vertoning van macht wordt echter niet gedekt door een geldshow. De Rothschild/Rockefeller-kabbalisten blijven bankroet en elke poging om de controle over Europa te herwinnen zal falen. In feite hebben de Grieken de White Dragon Society gecontacteerd om hen te informeren dat ze zogenaamd met de kabbalisten meedoen om een nieuwe stoot papiergeld te krijgen maar dat, als de tijd arriveert om terug te betalen, ze, evenals de Ieren, de bankiers zullen verzoeken het bewijs te leveren of ze in feite wel gerechtigd waren om dat ‘geld’ uit te lenen.

Ook in Japan waren er signalen dat er iets niet goed was. J.Rockefeller, een van de meesterbreinen achter de tsunami, de aardbeving en de nucleaire aanvallen op Japan, werden gezien tijdens een rondreis in het rampengebied en hij beloofde ‘hulp’. Tegelijkertijd paradeerde de monsterkwal Henry Kissinger de 11e november op de Japanse TV en sprak met de Japanse premier Yoshihiko Noda. Echter Noda deed zijn naam eer aan, want het betekent in het Spaans ‘hij die niet geeft’ en Kissinger en Rockefeller verlieten Japan met lege handen.

IMF-directeur Christine Lagarde keerde ook met lege handen terug van haar bedeltour van een week in Rusland, China en Japan. Ongetwijfeld heeft zij te horen gekregen dat de 1,1 miljard mensen die niet genoeg voedsel te eten hebben een grotere prioriteit waren dan de ondergefinancierde pensioenen voor vroegtijdig gepensioneerde Europeanen.

Terwijl Kissinger probeerde ook hier gangsters in te huren om deze schrijver te doden, kon hij hiervoor geen liefhebbers vinden, volgens Japanse ondergrondse bronnen. Nu zijn frauduleuze spiegelrekening van de handelsplatforms stilgelegd zijn lijkt het dat zijn monopolygeld niet langer door de onderwereld hier wordt geaccepteerd.

Volgens Ander Nieuws benaderde vorige week een informant deze schrijver met nieuwe details over het incident van 1995, waarin de sekte Aum Shinrikyo giftig gas verspreidde in de metro van Tokio. De informant beweert dat ze ontvoerd, gedrogeerd, verkracht en gemarteld was om een ultrasoort MK-agent te worden voor Noord-Koreaanse gangsters. Ze zei dat de Noord-Koreanen opdrachten uitvoerden voor een soort Joodse Al-Qaeda-agenten. Het hele metro-incident was ontworpen om de Japanners te ‘terroriseren, beweert ze. De informant voorzag deze schrijver van specifieke namen en contactinformatie voor de betrokken gangsters. Volgens haar en andere bronnen hadden diezelfde gangsters voorkennis van de tsunami, aardbevingen en nucleaire aanvallen op Japan van 11-3-2011. De White Dragon Society treedt in contact met deze gangsters in een poging hen zover te krijgen dat ze over 11 maart en het Aum (metro)-incident willen getuigen in ruil voor immuniteit.

Natuurlijk werd de Japanse veiligheidsdienst ook geïnformeerd.

Volgens bronnen bij zowel de yakuza en de Japanse militaire inlichtingendienst hebben hooggeplaatste leden van de Japanse politiediensten echter ook gewerkt voor de kabbalisten en zijn in het verleden omgekocht en gechanteerd, zodat het dus onwaarschijnlijk is dat we officiële politieacties zullen zien inzake de 11 maart gebeurtenissen. Niettemin weigert de Japanse politie/militaire/gangstergroep nu nog langer nieuwe opdrachten van de kabbalisten te accepteren. De meesten zitten op het hek te wachten op de afloop van de strijd om de controle van het mondiale financiële systeem.

Op dat front is de enige zekerheid dat het oude systeem absoluut zal instorten. De criminele kliek in Wall Street, het Vaticaan, Washington D.C en het financiële district London ‘City weet dat hun tijd voorbij is, maar ze blijven arrogant, koppig en gevaarlijk.

Niettemin hebben 107 landen ingestemd met het nieuwe financiële systeem dat in augustus in Monaco is besproken. Bovendien werkt de uit 59 landen bestaande Red Dragon groep ook samen met de White Dragon. Dat betekent dat minstens 155 landen nu het nieuwe systeem steunen. Het wereldwijd ontwaken van de mensen zal niet gestopt worden.

 

(vertaald: Harmen Schouwerwou - www.unitynet.nl)