De fascistische machthebbers achter de schermen (kliek) die bekend staan als de Bilderbergers, CFR, commissie van 300 etc., zijn wanhopig en proberen, zonder enig vertrouwen, een Derde Wereldoorlog op te starten en een fascistische wereldregering te installeren in een poging de strafrechtelijke onderzoeken te ontkrachten die hen van alle kanten bedreigen. Hun pogingen zullen falen, want het Pentagon en de instanties in de VS (met uitzondering van ‘Thuisland Gestapo’) bereiden zich voor om hen de macht te ontnemen, volgens de CIA en andere bronnen.

 

Men beweert bijvoorbeeld dat talrijke onderzoeken tegen president Obama plaatsvinden, waaronder de onwettige oorlogsverklaring tegen Libië. Een telling onder Amerikaanse vertegenwoordigers laat zien dat er voldoende stemmen zijn om hem daarvan te beschuldigen, volgens Amerikaanse ordehandhavers. Bovendien worden bewijzen van omkoping en andere vormen van illegaal geknoei met de overheid tegen, onder andere, George Soros verzameld. Er gebeurt ook veel achter de schermen in Europa, Japan en het Midden-Oosten.

In Europa werd door de meeste landen een akkoord bereikt, waaronder de 17 in de Eurozone, om de nationale soevereiniteit over het fiscale beleid over te dragen ter bescherming van de Euro. Dit maakt allemaal deel uit van een reeds lang geplande machtsgreep door de niet-gekozen geheime Khazaren groepen die bedoeld was als een belangrijke mijlpaal op weg naar een wereldwijde fascistische regime. Creëer de crisis, bied vervolgens de oplossing.

Zoals vorige week werd verteld, verklaarde het Obama-regime dat ze in de VS het recht hadden om Amerikanen zonder een eerlijk proces te vermoorden of op te sluiten, wat betekent dat de VS een fascistische dictatuur is geworden. Oppervlakkig gezien lijkt het erop dat de plannen voor een fascistische wereldregering soepel verlopen.

Gelukkig geldt voor de rest van het menselijke ras – de fascistische machtsgreep is alleen maar een teken van wanhoop.

Het EU-akkoord is bijvoorbeeld te vergelijken met een ten dode opgeschreven kredietnemer die belooft zich in de toekomst goed te gedragen met de woorden: “Nu ik heb ingestemd met de Duitse autocratische controle kan ik dan nu nog wat geld krijgen?” Het antwoord blijft: “Zeker, leen het gewoon van de Duitsers.” De Duitsers hebben natuurlijk niet genoeg geld. Zoals eerder vermeld – de Eurozone heeft nog steeds geld nodig uit de rest van de wereld om zijn financiële situatie te stabiliseren en dat geld komt er niet totdat meer fundamentele problemen met het mondiale systeem worden aangepakt, zoals de 1,1 miljard hongerige mensen en de ongebreidelde vernietiging van het milieu. Het aantrekken van de broekriem is echter een gezond proces dat op lange termijn gezond voor Europa zal zijn.

Niet meer uitgeven dan er binnenkomt is altijd een wijs beleid zowel voor individuen als voor landen.

De kwestie is dat de Europese financiële elites sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de financiële activa (bezittingen) hebben ingepikt en een genocide plannen, dus nu krijgen ze helemaal geen geld. Einde verhaal.

De VK was de enige natie die een veto uitsprak over het nieuwe EU-verdrag, omdat de belangen van het financiële district City of London en van de gemiddelde burger samenvielen. De City wilde geen belasting over financiële transacties, want dat zou hun business plunderen en de gemiddelde Brit was niet bereid zich aan de Duitsers over te geven.

De situatie in de VS is een beetje ingewikkelder. Het probleem is dat bijna de gehele leidingstructuur in Washington D.C. corrupt en aangetast is, maar de mensen in het Pentagon en de instellingen zij zo gewend om orders aan te nemen dat ze niet weten wat ze moeten doen wanneer hun leiders niet meer functioneren zoals het behoort.

Er zijn bijvoorbeeld genoeg stemmers in het VS Congres en Senaat om Obama nu aan te klagen, maar het probleem is dat niemand het eens is over zijn vervanger.

De diverse corruptieonderzoeken tegen het Obama-regime kunnen hem uit de macht verwijderen, maar niemand weet wat er daarna moet gebeuren. Het enige antwoord voor het leger is een tijdelijke regering te installeren dat geleid wordt door de gezamenlijke stafchefs totdat de rommel uit Washington D.C. en Wall Street is opgeruimd. De militairen beweren terecht dat legers niet goed zijn in besturen. Ze zijn echter wel goed in het opruimen van de rotzooi en het herstellen van de constitutionele orde.

Het VS leger maakt zich ook zorgen over hun lonen, maar de voorstanders van het nieuwe financiële systeem hebben al een royale financiering toegezegd om het herstel van de Amerikaanse economische macht te verzekeren en een geleidelijke overgang van het militair-industrieel complex naar iets dat zelfvoorzienend en goed is voor de planeet.

In ieder geval zijn de satanische Khazaren-bankiers in zowel Europa als de VS afgesneden van hun krediet door de rest van de wereld, want het enige product dat ze kunnen creëren is schulden, dat betekent dat ze zonder iemand die goedgelovig genoeg is om hen krediet te verlenen, ze niets anders in de aanbieding hebben dan illusie. Door deze schulden denken ze niets verschuldigd te zijn aan de mensen van Europa of de VS, want die hadden niets anders gekregen dan illusies van roofzuchtige bankiers. Maakt niet uit hoeveel nullen en hoeveel astronomische getallen ze verzinnen om in hun bankcomputers te stoppen, er is gewoon niets in de echte wereld om die getallen te dekken.

Hun inspanningen om, buiten de EU en de VS, de rest van de wereld over te nemen falen ook grotelijks. De schijnpoging om de Russische parlementsverkiezingen te saboteren met betaalde saboteurs kreeg nergens voet aan de grond. Inspanningen om een Derde Wereldoorlog in Iran te starten werden voortdurend geblokkeerd.

Pogingen om geld uit Azië te krijgen om de satanische kabbalisten te financieren leverden ook niets op. Volgens een CIA-vertegenwoordiger proberen een belangrijk lid van de Du Pont familie en een afgevaardigde van de Rothschilds in Indonesië toegang te verkrijgen tot de rechten voor Aziatische kostbaarheden, maar ook dit leidt tot niets.

Ook in Japan is er een wanhopige poging gaande om de Khazaren-controle te herstellen.

De machtmakelaar van de democratische partij van Japan en Rockefeller marionet Ichiro Ozawa, de door de politie begunstigde Shizuka Kamei en de corrupte burgemeester van Tokio Shintaro Ishihara proberen steun te krijgen voor een nieuwe politieke partij. Zij proberen hiertoe de onlangs gekozen en zeer populaire burgemeester van Osaka Toru Hashimoto te verleiden. Het plan lijkt te zijn de nucleaire angst in Tokio aan te wakkeren om het verplaatsen van regeringsfuncties naar Osaka te promoten. Dat zou natuurlijk veel bouwcontracten en andere middelen opleveren om de Japanse politieke elite om te kopen, waardoor ze zich zouden onderwerpen. Het is zo’n zielig plan dat wel laat zien hoe wanhopig deze boeven zijn geworden.

(vertaald: Harmen Schouwerwou - www.unitynet.nl)