Amen stop productions heeft middels deze zeer uitzonderlijk diepgravende documentaire de gevoelige snaar geraakt van de fin.elite in alle vormen die zij aannemen. De religieuze vorm, de militaire vorm en de zakelijke vorm. In eerste instantie begint deze documentaire met een onderzoek naar de geldwandel vlak voor en vlak na het 911 drama. Hier wordt duidelijk dat sommige grote bedrijven voorkennis gehad moeten hebben en daarmee dus op de hoogte waren van de geweldadige aanslagen die de Amerikaanse overheid samen met het wereldwijd Zionisme planden en uitvoerden. Vanuit de vraag wie deze mensen zijn die winst boven het leven van mensen stellen begint de zoektocht pas echt.

 

 Abraham, Sarah, Mozes, en vele andere namen uit het oude test(amen)t, blijken in werkelijkheid wel bestaan te hebben maar niet waar de bijbel ze situeert. Al deze “bijbelse “ figuren blijken na uitvoerig onderzoek Egyptenaren te zijn. Keizer (J)ulius (C)easar, dezelfde initialen als Jesus Christus, en Cleopatra hadden een relatie en uit deze relatie werden meerdere kinderen geboren. 1 van deze kinderen werd Isa genaamd, een ander woord voor Jesus. Jesus vertrok op jonge leeftijd naar India om zich daar het Budisme eigen te maken en predikte dit naar alle waarschijnlijkheid toen hij terug was in zijn thuisland. Ook had hij in India de leer van het genezen bestudeerd en praktiseerde dit bij thuiskomst. Zijn doel was om het katholicisme om te vormen naar Rooms katholicisme om het zo iets te laten worden van het Romeinse rijk, het rijk van zijn vader, Julius Ceasar.

Beste lezers. Deze documentaire begint waar het verhaal van Zecharia Sitchen en de Sumerische kleitabletten stopt. Zijn wij overgeleverd aan de nukken van een hybride ras door genetische manipulatie? Zijn wij de werkslaven voor dit ras? Naar mijn bescheiden mening zijn wij dit daadwerkelijk. Maar wij hoeven dit niet te zijn. Wij kunnen veel meer dan wij denken dat wij kunnen. Als wij samen de handen ineen slaan kunnen wij in korte tijd de fin.occulte elite free mp3 download onttronen van hun door de God(en) aangewezen zetels en de wereld die invulling geven zoals wij dit zien. Op basis van respect en vertrouwen in elkaar! Kortom, een enorm lange zit en de kwalitiet van het geluid laat hier en daar te wensen over maar lieve mensen, het is de moeite van het bekijken meer dan waard! Veel plezier.