visuele holle aardeHieronder volgt een  ongelooflijk eerstehands verslag van een kolonel bij de Luchtmacht van de VS  over de binnenkant van onze planeet

Deze informatie werd  verkregen en met toestemming opgenomen via een telefoongesprek op 10 januari  2002. (Greg Gavin/Onelight.com):

 

Mijn naam is kolonel Billie  Faye Woodard bij de Luchtmacht van de VS.

Aankomst en Onderwijs.

Ik werd eerst vanaf 28  januari 1971 t/m 1982 gestationeerd op Area 51, Nevada. In deze dienstperiode  bezocht ik de holle binnenkant van de Aarde zesmaal, 1200 km diep. Na mijn  aankomst op Area 51 werd ik geïndoctrineerd met het bestaan van tunnels onder  Area 51, en spoedig daarna ontmoette ik verscheidene ondergrondse shuttle-operators die een lengte hadden  van 3,90 tot 4,.20 m. Deze tunnels, die de  onderwereld, doorkruisen zijn gebouwd door een soort wezens die al heel lang  voor wij hier kwamen bestonden.

Direct na mijn aankomst op  Area 51 werd ik op de hoogte gesteld van de tunnels en van alle onderaardse  ruimtes van de  faciliteit. Ze vertelden me dat de eerste 15 niveaus van de Area 51- faciliteit  door de mens waren gemaakt en dat de niveaus 16 – 27 al bestonden. Niemand van  onze regering had die gemaakt. We maakten er alleen maar gebruik van.

satelietfoto 1968 holle Aarde

Satelietfoto 1968

 

Mijn vader was op Roswell  gestationeerd. Als onderdeel van mijn introductie in militaire dienst diende hij  een verzoek in of ik, samen met mijn vader, gestationeerd kon worden in het Pentagon. Daar zeiden  ze: “We hebben een nieuw werkstation voor jullie dat heet de Area 51- faciliteit  en die ligt in Nevada.” Meestal verwijzen ze hiernaar als S-4. Toen ik in het  Pentagon arriveerde had ik de rang van 2e Luitenant.

Toen ik naar het Pentagon  ging kreeg ik de rang van 1e Luitenant. Na drie weken in het Pentagon gaven ze me mijn  volledige kolonelsrang, en zeiden: “Je moet echt kolonel zijn om in de volgende  faciliteit te worden gestationeerd.” Er bevonden zich 150.000 personeelsleden in  deze voorziening, waarvan gemiddeld 85% militairen en 15% burgers. Na mijn  aankomst aldaar werd ik naar ondergrondse verblijven gebracht en zag ik 11,5  jaar lang geen daglicht meer.

De Tunnels en Shuttles

De muren van de tunnels zijn  heel glad. Als je een holle buis door een hoop klei steekt krijg je een idee van  hoe glad het is. De muren lijken een marmeren laag te hebben van een  ondoordringbare metalen materie. De oppervlakte van de muren kan niet  doorboord worden, zelfs niet met een boor of een laser.

Weet je nog dat er een tijd  was dat we gewend waren om troepenbewegingen te zien die steeds weer van A naar  B gingen over het oppervlak van de Aarde? Dat is nog niet zo lang geleden. Nu zie  je dat bijna niet meer. Nu gebruiken ze tunnels om al deze troepen over grote  afstand te verplaatsen. De tunnels zijn breed genoeg om twee 5½ meter brede  shuttles naast elkaar te laten rijden.

Vanuit Area 51 gaan shuttles  naar de Stille Oceaan – vijfhonderd km ten westen van Monterey – waar een piramide is; en andere gaan naar de Cheyenne Mountain - faciliteit.

De lengte van een grote  shuttle is ongeveer 380 m. Bewoners van Binnen-Aarde maken gebruik van deze  machines – een enorm voertuig om grote aantallen mensen, wezens, of iets anders  snel te vervoeren.

De kleinere shuttle is 150  tot 200 m lang, hierin werd ik vervoerd. De snelheid van de shuttles is sneller  dan die van het geluid. Ze kunnen van Area 51 naar de centrale binnenruimte van  de Aarde reizen in minder dan 10 aardse minuten. Binnen 5 of 6 minuten ben je  daar.

Het materiaal dat gebruikt  wordt voor de shuttles is van hetzelfde materiaal als de huid van het  ruimtetoestel dat bij Roswell is gevonden. De shuttles worden door elektromagnetisch kracht  voortgestuwd en maken hierbij gebruik van de rasterlijnen van de Aarde. De  operators, die ik eerder noemde en die ongeveer 4 meter lang zijn, lijken op ons  maar zijn verder geëvolueerd en communiceren telepathisch. De mannen hebben wel  of geen baard en de vrouwenhuid is vlekkeloos en ze hebben werkelijk een  volmaakte teint. Over mensen uiten ze zich vol bezorgdheid, want zij zien wat  ons te wachten staat. Er bevinden zich zeven beschavingen in Binnen-Aarde die  worden bestuurd door de principes van harmonie. Ze begrijpen en spreken alle talen  van de Aarde. Hun medische kennis is fenomenaal.

Mijn Persoonlijke  Geschiedenis

Op 12 jarige leeftijd toen  ik met een vriend door een korenveld liep, had ik een paranormale belevenis. Ik  werd in een UFO meegenomen en naar het binnenste van de Aarde getransporteerd.  Hier woonde ik 6 maanden bij de bewoners van Binnen-Aarde.

Je kunt je voorstellen hoe  mijn ouders verbaasd waren, speciaal mijn vader die in de militaire dienst was,  toen ik verdween en na 6 maanden op een mysterieuze wijze terugkeerde. Ik denk  dat mijn vader zich door deze ervaring wilde verzekeren dat ik onder zijn hoede  werd aangenomen op het Pentagon en later naar Area 51 werd gestuurd om daar  dienst te doen.

Ik ben geen biologisch kind  van mijn vader maar een geadopteerd kind, evenals mijn zuster. Mijn zus werd  gedood door de zogenaamde ‘Geheime Regering’. Ik kon hun negativiteit met mijn  denken, die sterker is, bestrijden waardoor ik hun aanvallen kon overleven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tekst behorende bij de video;

This is a recording of the opening of the Hollow earth, clouds move in and through the holes. The source of the video is unknown, but was leaked by someone at NASA, it is authentic. This video is completely real, there is no manipulation or a volcano or anything like that, what your seeing is most likely shot from the space shuttle STS-80-USA- by NASA in 1996, as you can see the recording is part of the fuselage of the shuttle that was recorded at the time of filming.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ik weet door mijn gids Zora,  een wetenschapper van Binnen-Aarde die 150.000 jaar oud is, dat mijn zus en ik  oorspronkelijk uit Binnen-Aarde komen, en dat onze ware ouders in Binnen-Aarde  leven. Toen onze vader ons als kinderen adopteerde, spraken we een taal die bij  geen enkel oppervlaktecultuur bekend is.

Ik heb een onbekende  bloedsoort. Ik heb nooit de een of andere ziekte gehad. Mijn bloed is medisch  onderzocht en het vernietigt alle virale infecties zodra dit gecombineerd wordt  met andere bloedmonsters in een laboratoriumsetting. 

Holle Aarde Vortexen

De bewoners van de Holle  Aarde hebben het vermogen om de oceaanbodem te splijten en een vortex te  creëren, zoals die te zien is in de Bermudadriehoek. Er zijn 7 verschillende niveaus in vortexen, en het  gereedschap en wezens worden binnengebracht en geplaatst overeenkomstig de  verschillende niveaus.

De vortex werkt als een  poort, als een doorgang voor het betreden of verlaten van de Holle Aarde. Er  zijn, buiten de Bermudadriehoek, meerdere driehoeksgebieden - een bij Lake Erie (Canada) en nog een uit de kust  van Mexico, een bij Japan, maar  ook op andere geografische plekken op Aarde. Ze worden “Quiet Zones” genoemd.  Deze doorgangen laten schepsels uit Binnen-Aarde naar buiten komen zoals de Sasquatch, of die van Loch Ness... enz.

Alle planeten zijn hol,  evenals de Zon die echt een planeet is. Er bevinden zich beschavingen op de Zon  die kolonies hebben in de ondergrondse gebieden van de Aarde.

Ingangen zoeken

Om een ingang te vinden naar  een plek in Binnen-Aarde heb je alleen maar je kompas nodig. Het kompas zal  draaien alsof je op de Noordpool bent bij een tunnelingang naar Binnen-Aarde.

Toen ik de militaire dienst  verliet had ik geen middelen meer om de Holle Aarde te bezoeken. Het was nodig  dat ik een andere manier vond. Ik, en een groep geïnteresseerde zoekers, huurden  een vliegtuig dat ons naar de uiterste rand van de Noordpool bracht.

De Mensen van Binnen-Aarde

De bevolking van  Binnen-Aarde was heel vrij om me rond te leiden, en deden erg hun best om me  duidelijk te laten zien wat er precies gebeurt – ze houden niets achter. Ze  vragen altijd toestemming als ze met de Natuur werken. Ze vragen de planten om  toestemming voordat ze hen opeten of hen afsnijden. Ze vragen Moeder Aarde om  toestemming voordat ze gaan bouwen en bouwen dus op die plek die het best past  bij hun milieu. Dit is de praktijk die lijkt op dat van Amerikaanse indianen; en  daarom willen ze altijd een harmonieuze toestand, ze willen altijd een zijn met de  Natuur. Ze zijn meer spiritueel ontwikkeld dan de oppervlaktebewoners en hebben  een enorm respect voor Moeder Aarde.

landkaart holle Aarde oude kaart

 

De atmosfeer is  kristalhelder, als regel zijn er soms wolken, maar dat zijn geen regenwolken. De  temperatuur is constant 24 graden C.

De mensen binnenin praten  direct met de dieren, en de dieren spreken rechtstreeks met de mensen van  Binnen-Aarde.

Er is geen noodzaak voor  hamsteren, want alles is vrij beschikbaar. Er is geen behoefte om overvloed te  creëren omdat alles in ruime mate aanwezig is. Het ruilhandel is meer algemeen  dan handel in geld.

Dit is fundamenteel een  utopische cultuur zonder depressie die naar geweld leidt. Geen partijen die  oorlog willen voeren of willen heersen over anderen. Er zijn geen rijken noch  armen.

Er zijn luchtschepen - die wij op Aarde ‘vliegende schotels’ noemen - waarin een deel van henzelf, een  deel van hun persoonlijkheid, door middel van een zeer krachtig denkproces overgaat in de creatie van het luchtschip. Dit maakt de luchtschepen volmaakt in  ontwerp en in het uitvoeren van bewegingen. Alleen enkele mensen aan het oppervlak  hebben diezelfde talenten van scheppen, maar als gevolg van het onderdrukken van  die talenten in hun jeugd door godsdienst, opvoeding en familieangsten, kunnen  ze deze niet meer gebruiken. De mensen van Binnen-Aarde kunnen op basis van een  wilsbesluit de ruimte van hun  verbeelding binnengaan om daar te scheppen. Ziekte kan hun  lichaam niet beïnvloeden - want dat wordt niet toegestaan.

Als oppervlaktemensen de  komende vierdimensionale fase binnengaan, zullen de mensen van Binnen-Aarde naar  voren treden en meer intens met ons op de oppervlakte samenwerken. Mensen aan  het oppervlak zijn tegenwoordig zo sterk betrokken bij het gevoel van ‘ik’ of  ‘mij’ dat ze niet harmonieus kunnen samenleven.

De mensen aan de buitenkant  van de Aarde die de binnenaardse bewoners willen bereiken door middel van  meditatie zullen hierin slagen. Kinderen die nu worden geboren zullen meer  gebruik kunnen maken van hun volledig brein, wat in Binnen-Aarde algemeen  gebruikelijk is.

Een van de eerste dingen die  ze ons in Binnen-Aarde lieten zien, was hun vermogen om interplanetair te reizen  en te reizen in de tijd. De basis van tijdreizen lijkt op het buigen van de  ruimte, wat kan plaatsvinden door de kracht van meditatie en door te accepteren  dat je een onbeperkt wezen bent. Als je je denken op een onderbewust niveau   traint dat je een onbegrensd wezen bent, dan worden alle dingen mogelijk.

Aan de buitenkant van de  Aarde worden de vermogens om deze oneindige kracht te ervaren gemakkelijker  opgewekt bij poorten zoals die van Mt Shasta, die dient als een tijdruimtepoort die je rechtstreeks naar  Binnen-Aarde brengt. Als je eenmaal in de omgeving van Mt. Shasta bent word je  in een 'harmonieuze staat' getrokken. In mijn ervaringen bij Mt. Shasta  projecteren de ondergrondse bewoners van Telos in dat gebied een aura van grote  harmonie in een liefdevolle atmosfeer.

Area 51

Van alles wat ik in Area 51  zag blijft 95% verborgen voor het publiek. Het betreden van Area 51 is alsof je  een andere wereld binnengaat, waarin ze ontzettend bang zijn dat andere landen en  andere partijen ‘deze’ informatie krijgen. Hun gedachten zijn - als we toegeven  dat de Aarde hol is, met een centrale intelligentie erin, veroorzaakt dat  onenigheid en angst. Dit angstproces wordt gegenereerd door private bedrijven  (multinationals) die alles willen controleren om hun eigen behoeftes en persoonlijke  agenda’s via Area 51 te bevorderen.

Ik verliet de luchtmacht  vanwege de dominante houding van degenen die als controlefreaks optraden,  waardoor mijn talenten om op een creatieve manier te denken en te handelen  werden geblokkeerd. Door hun orders te accepteren en doordat er niet gepraat mocht worden  over dergelijke informatie, is het voor hen vanzelfsprekend dat iedereen  automatisch gehoorzaamt.

Door mijn duidelijke wens om  informatie te delen en het publiek te informeren, werden mijn dienstpensioen en  al mijn voordeeltjes en rechten zoals het gebruik van het inkoopbureau,  geneeskundige verzorging, etc. van me afgenomen.

Ik zat 13½ jaar in militaire  dienst, vanaf de basis, via het Pentagon, naar Area 51. De  genetische manipulatie die in Area 51 plaatsvindt gebeurt met onze jongere  generatie. De ‘melkpakkinderen’ wiens foto’s in het verleden te zien waren op de  melkpakken in de supermarkt, werden ontvoerd en naar Area 51 overgebracht.

Niveau 16 van Area 51 is het  niveau van genetische manipulatie, waar ze onze kinderen gebruiken voor  experimenten in levensverlenging en versterking van geestkracht. De  belangrijkste macht hierachter is wat men de ‘Geheime Regering’ noemt. Er  zijn burgers van de Geheime Regering die de controle hebben in diverse gebieden  van Area 51.

Er is een ondergronds   netwerk van tunnels dat zich uitstrekt tot Europa, Zuid Amerika en   verschillende continenten. En dit enorme netwerk van tunnels - dus tunnels  die over de hele wereldbol met elkaar zijn verbonden - wordt door veel  regeringen gebruikt. God zegene jullie en zij met jullie,

Kolonel Bill Faye Woodard.

Vertaald door Harmen Schouwerwou van Unitynet.nl