Een boek, geschreven goede vriend Harmen Schouwerwou over de reis die wij afleggen, niet alleen als mens gedurende een korte tijdsperiode dat wij leven noemen maar ook als mens gedurende de gehele geschiedenis.

Veel plezier!

 

 

- Inhoudsopgaaf

- Inleiding

Deel 1 Een andere kijk op onze samenleving

- 1.1 Een korte verkenning

- 1.2 Het politieke stelsel

- 1.3 Het financieel-economisch stelsel

- 1.4 Invloed van de wetenschap op het mensbeeld:

- 1.4.1 Inleiding

- 1.4.2 Bèta - wetenschappen

- 1.4.3 Geneeskunde

- 1.4.4 Psychologie & overige sociale wetenschappen

- 1.4.5 Theologie & godsdiensten

- 1.5 Opvoeding & Onderwijs

- 1.6 Kunst & Cultuur

- 1.7 Voorlopige relativerende samenvatting

Deel 2 Een nieuwe kijk op de Schepping

- 2.8 Inleiding

- 2.9 Wie is die mens

- 2.10 Wat kan die mens weten

- 2.11 Waar vinden we kennis die blikverruimend werkt

- 2.12 De kosmos

- 2.13a De mens - godsdiensten (Haich)

- 2.13b De mens - evolutiesprongen (Kierkegaard)

- 2.13c De mens - esoterische of oude kennis

Deel 3 Schema's - toelichtingen - conclusies

- 3.14 Inleiding

- 3.15 De Kosmos

- 3.16 De mens

Epiloog

Bibliografie

 

Met dank aan harmen Schouwerwou van unitynet.nl