crop circles the inconvenient truthHet is verbazingwekkend hoe de Maya’s in de klassieke oudheid met een terugwerkende kracht van circa 3700 jaar de stichting van het wereldtijdperk, dat in het jaar 3114 voor Christus is begonnen, hebben beschreven. Deze beschrijving staat bol van kosmologische gebeurtenissen in relatie tot “de goden” met daaraan verbonden data.

Door een kennelijk gebrek aan kennis en inzichten hebben hedendaagse onderzoekers de stichting van het nieuwe wereldtijdperk veelal gereduceerd tot “het einde van de tijd op 21 december 2012”, echter zou ook de stichting van het nieuwe wereldtijdperk niet een veel meer omvattend gegeven zijn dan een simplistische reductie tot een eventuele gebeurtenis op één dag?

Reeds sinds 2006 houdt Marc Smulders zich bezig met onderzoek naar de diepere betekenis van wat de Maya’s in de oudheid hebben opgeschreven en vooral ook hoe die kennis uit de oudheid in de huidige tijd dient te worden toegepast. Al snel werd duidelijk dat het einde van de zogenaamde Lange Telling op 1 juni 2012 dient te worden geplaatst. Dit wordt bevestigd door een behoorlijk aantal graancirkelformaties die inderdaad naar 1 juni 2012 verwijzen. Ook werd duidelijk dat daarna de stichting van een nieuw wereldtijdperk zijn aanvang zou nemen, die – in tegenstelling tot het verleden – in het kader zou staan van de omkering van de tijdspiraal. Deze omkering zou een radicale omschakeling behelzen en wel van een steeds verdere verwijdering van elkaar en de goddelijke kern naar vereniging: het tijdperk van licht en liefde kan pas dan manifest worden.

Helaas tastte hij in het duister over de vraag hoe kosmologisch belangrijke data verbonden moesten worden met aardse gebeurtenissen. Pas sinds kerstmis 2012 kwam hij tot het inzicht hoe die relatie dient te worden gelegd. Niet in juni 2012, maar pas tegen het einde van de stichting van het nieuwe wereldtijdperk zal het licht de duisternis doen wegvagen. Dit “feest” voltrekt zich echter pas op 1 maart 2013. Kort daarop kwam hij tot de verbijsterende ontdekking dat ALLE graancirkelformaties een toekomstige voorspelling in zich dragen en dat inderdaad een heel groot deel daarvan betrekking hebben op een naar het zich laat aanzien grootse doorbraak op 1 maart 2013: Het is als de ring die in het vuur gaat: Mount Doom ontploft en het duistere rijk van Sauron wordt verzwolgen om weer plaats te maken voor het echte leven, waarin de dualiteit speels wordt overstegen.

In de documentaire wordt nader duidelijk gemaakt waarom hij graancirkelformaties van buitenaardse komaf als vrijwel enige betrouwbare bron beschouwt, wat er precies in het graan is beschreven en op welke wijze graancirkels de relatie met de toekomst leggen.

Marc Smulders: www.33mm.eu