Als je goed om je heen kijkt kun je het haast niet bevatten dat de economie nog steeds draait, dat kinderen nog naar school gaan, dat mensen nog naar hun werk gaan, dat het lijkt alsof er niets aan de hand is. Het lijkt……maar niets is wat het lijkt!

Onderwijs

Heb je vandaag de dag eens geluisterd naar leerlingen van welke school dan ook? Ik heb dat wel gedaan en hoor schrikbarende zaken over scholen en hun lerarenkorpsen. Naar aanleiding van een incident met één van mijn dochters met een leerkracht ben ik op onderzoek uit gegaan om te achterhalen wat er aan de hand is. De leerkrachten die ik gesproken heb zou ik geen enkel moment alleen op mijn huidige werkplek durven laten, stuk voor stuk zijn deze mensen aan de kook. Geen enkele vorm van tolerantie en empathie kan ik bij hen vinden. Voor het geringste en het minste worden klassen collectief gestraft, studiemateriaal wordt niet of nauwelijks besproken maar proefwerken en overhoringen gaan gewoon door. Drugsgebruik en dealen is de normaalste zaak op middelbare scholen en de meeste leerkrachten kijken de andere kant uit als ze het zien. Ze willen geen gedoe. Er valt niet meer met die mensen te praten. Niet alleen op de school van mijn dochter maar op vrijwel alle scholen hoor je dezelfde geluiden. Het deksel zit nog wel op de pan maar kan er elk moment vanaf knallen!

Energie

Na het zuur zou het zoet komen, dat had de elite aan het volk belooft via de overheid. Ligt het aan mij of smaakt dat zoet verdacht zuur? Wij verdienen met zijn allen ietsje meer dan enkele jaren eerder maar de vaste lasten stijgen nog steeds onevenredig ten opzichte van de inkomsten. Het blijft zuur en zal alleen maar zuurder worden. Zo veel is duidelijk. Neem nu de energiekosten van gezinnen. De helft van de rekening bestaat vandaag de dag uit milieuheffingen en belastingen. De overheden hebben ons via een jarenlang durende indoctrinatie wijs gemaakt dat het voornaamste gas voor de groei van planten, het behoud van de natuur dus, een giftig gas is dat bestreden dient te worden. Ik heb het dan over CO2, het groeigas dat voor planten en daarmee ook voor dieren en de mens van eminent belang is. Zonder dit gas kunnen planten niet meer groeien, zonder dit gas, dat trouwens momenteel slechts 0,4% uitmaakt van onze atmosfeer, zal al het leven op deze planeet kapot gaan. Natuurlijk heeft de elite ook dit verhaal weer 180 graden weten te draaien, zoals zij alles 180 graden verdraaien en verkopen als waarheid. Grafieken, gemaakt op basis van ijslagen waaruit ze het CO2 percentage kunnen aflezen bewijzen de stelling dat het CO2 percentage vandaag de dag ontzettend laag te noemen is. De hoogste pieken in CO2 percentages komen wij tegen vele honderden miljoenen  jaren geleden ( 520.000.000 ). Voor zover de wetenschap dit kan inschatten reden er toen geen auto’s en waren er geen grote fabrieken etc. Toch was het CO2 percentage toen 1100% hoger dan vandaag. Hoe is dat mogelijk? Hoe heeft de aarde dat overleeft als je de klimaatalarmisten wilt geloven? Het moge duidelijk zijn. CO2 is niet gevaarlijk, sterker nog, wij hebben dit heel hard nodig want planten leven van CO2 en geven ons daar zuurstof voor terug. Zuurstof is essentieel voor bijna al het leven op deze planeet. De ware reden van deze wereldwijd door de elite opgedrongen vermeende catastrofe is dat de elite de controle verliest over de mensen als het ze te goed gaat. Er moeten dus extra kosten gemaakt worden die verhaald kunnen worden op iedereen. Zo houd je het gepeupel alert en afhankelijk, door ze net rijk genoeg maar ook weer niet te rijk te laten worden. De elite lacht zich scheel want zij waren het die de grote fabrieken hebben opgezet en al eeuwen werkmensen uitbuitten en hun leefgebieden verzieken met de uitstoot van deze fabrieken. De elite hebben eeuwen lang geprofiteerd van de enorme winsten en hebben zich verrijkt tot ongekende hoogtes, men spreekt niet meer van miljoenen want dat is voor mietjes, men spreekt over miljarden. Door de rekening nu bij alle burgers neer te leggen op basis van vervalste bewijzen en door de collaborerende media opgeklopte angst wordt de rekening voor het opruimen van alle door de elite veroorzaakte vervuiling nu door de reeds uitgebuite bevolking betaald. En het overgrote deel van de bevolking trapt weer met olifantspoten in dezelfde shit! Waarom? Omdat er nog steeds heel veel mensen zijn die alles wat op het heilige kastje voorbij komt als absolute waarheid zien. Het zal toch niet dat onze mediakanalen ons voorliegen?!

Oorlogen en conflicten

Over de hele planeet wordt oorlog gevoerd. Allemaal op basis van leugens en halve of verdraaide waarheden. Het is steeds hetzelfde verhaaltje. Een leider van een land wil zich niet conformeren aan de regels van de westerse elite en wordt dan belaagt door economische sluipmoordenaars. Deze mensen zijn opgeleid om volledige landen aan de bedelstaf te brengen. Meestal doordat zij via officiële kanalen informatie komen brengen om het land uit de ellende te trekken maar feitelijk er alles aan doen om zo’n dissident land financieel kapot te maken opdat ze de steun moeten vragen van de bekende wereldwijde financiële instellingen en controleapparaten zoals het IMF etc. Zodra dat eenmaal klaar is kan een land volledig uitgekleed worden, net zoals elitaire opkopers dit doen met grote bedrijven. Opbreken en winstgevende stukjes doorverkopen aan de hoogste bieder. Zo was men ook bezig de voormalige Sovjetunie te ontbinden totdat Vladimir Putin kwam. Hij als jurist zag wat er met zijn land gebeurde en heeft als eerste in de geschiedenis de elite van repliek gediend en zijn land losgekoppeld van hun systeem. Dat werd gezien door vele andere landen die in een soortgelijke situatie dreigden te belanden of er al middenin zaten. Ook zei willen echt vrij zijn en dat is de reden waarom steeds meer landen de hulp inschakelen van Rusland. Uiteindelijk is dit een strijd geworden tussen twee partijen. De elite streven een wereldorde na waarin één overheid de absolute baas is en Rusland wil een wereldorde waarin elk land zijn soevereiniteit behoudt en samenwerking tussen die verschillende landen centraal staat, zij noemen dit een multipolaire wereldorde terwijl de eerste optie een unipolaire wereldorde heet. Propaganda, halve waarheden en hele leugens in de betaalde media maken duidelijk dat het systeem op de laatste pootjes loopt. Het liegen en draaien wordt geeneens meer onder stoelen of banken gestoken, ze doen het in het openbaar want wat wil de werkende klasse, die kunnen toch niets ertegen inbrengen. Die zijn bezig de tering naar de nering te zetten, lopen tegen allerlei andere sociale problemen aan die typerend zijn voor een stervende samenleving. Alles en iedereen is oververhit, mensen zijn boos, sommigen kunnen zaken in perspectief zien, grote groepen laten zich verdelen en de politiek probeert hier garen van te spinnen.

Zoals ik het zie probeert de heersende elite zoveel mogelijk mensen uit andere landen naar hier te halen om bepaalde doelen te bereiken. Doel 1 is de soevereiniteit van een land te ondermijnen en deze volledig te doen verdwijnen door instroom van veel te grote groepen buitenlanders. De Duitse overheid schreef  dat ze op zijn minst 920.000 arbeiders nodig hebben, dat zijn de vluchtelingenstromen die hierheen gedirigeerd zijn. Doel 2 is de oorspronkelijke bevolking hun werk af te nemen en de instromers die voor veel minder willen werken deze plekken te schenken. Zo zal er nog meer woede en angst onder de bevolking ontstaan en zal de haat naar vluchtelingen, al dan niet echte vluchtelingen, groeien en uiteindelijk uitmonden in vreselijke situaties waarbij de overheid zal ingrijpen. Het resultaat zal zijn dat de bevolking verder verarmt en klaar zal staan om te vechten voor een beter leven. Normaal gesproken worden ze dan ingezet in een oorlog. Mijn hoop is dat de mensen zich niet meer achter die kar laten spannen met de wetenschap van de afgelopen eeuwen. Ik vrees echter dat die wetenschap weinig tot geen impact zal hebben als niet iemand opstaat en de weg wijst. Het uiteindelijke doel is het breken van de saamhorigheid op grote schaal en het aanwakkeren van diezelfde saamhorigheid op kleine schaal om groepen tegen elkaar op te kunnen zetten. Het werkt want de haat tegen buitenlanders groeit gestaag.

Natuurlijk ben ik ook tegen die massa’s onnodige buitenlanders die helemaal geen oorlogsslachtoffers zijn. Tegelijkertijd begrijp ik maar al te goed dat ik hetzelfde zou doen als ik in hun schoenen zou staan. Hopelijk begrijpen mijn medemensen dat deze mensen gehaald worden en niet uit zichzelf komen. De elite stuurt deze groepen aan en stookt tegelijkertijd de vreemdelingenhaat op zodat mensen niet zien wat er werkelijk aan de hand is en wie er werkelijk profiteren van de ontstane situatie. Natuurlijk ,moeten wij echte vluchtelingen helpen maar help je ze door ze naar hier te halen? Ik denk het niet, ze zullen niet meer terug willen. Neen, vang ze op in de regio, dat is heel goed mogelijk, voorkomt heel wat ellende met mensenhandel en orgaanhandel en de mensen gaan zich niet wennen aan een samenleving die niet de hunne is.

Wegennet

Is het jullie niet opgevallen dat er enorm hard aan de wegen in Europa gewerkt wordt? Overal verschijnen megawegen, zelfs op plaatsen waarvan je denkt, waarom? Persoonlijk denk ik dat dit is om grote troepenverplaatsingen te kunnen faciliteren. De oude wegen lenen zich daar niet meer voor dus moeten er nieuwe komen die de grote apparaten wel aankunnen.

Het uur U voor de politiek

Nederlanders die zich politiek aangetrokken voelen zullen de komende tijd de gelegenheid krijgen hun rechten terug te verdienen. Er zij meerdere partijen die op de populaire stop de buitenlanders lijn zitten maar er is maar één partij of beweging die ware democratie als doel heeft en dat is het Forum Voor Democratie. Zij willen dat alle grote besluiten genomen worden door het volk via referenda, net zoals in Zwitserland waar dit al decennia geweldig werkt. Het gaat goed in Zwitserland, het land waar mensen de wetten bepalen en iedereen een wapen mag hebben om zichzelf te verdedigen. Je hoort daar nooit van schietpartijen op scholen, ongebreideld geweld, waarom? Omdat iedereen een wapen heeft! Als de kaarten gelijk verdeeld zijn haal je het niet snel in je hoofd om te bluffen! Maar goed. Stel het FvD krijgt voldoende stemmen en kan een potje breken in vooralsnog de eerste kamer, wat houdt dat dan in voor de bevolking? Wel nu. De bevolking krijgt dan bij bijvoorbeeld het vraagstuk, wel of geen CO2 heffing, informatie aangereikt door verschillende groepen en kan op basis van die informatie bepalen wat ze wel of niet willen. Klinkt dat niet heerlijk? Demos die daadwerkelijk de wetten bepaalt, het volk dus. Dat de politiek eigenlijk niet die kant op wil werd duidelijk toen de laatste bolwerkjes van de echte democratie door onze gekozen volksverlakkers zonder meer aan de kant geschoven werden. Dat kan feitelijk helemaal niet. Het volk bepaalt en niet de politiek! Als de politiek faalt heeft het volk het recht om orde op zaken te stellen. En dat is precies wat er de komende jaren zal gaan gebeuren. Het ambtelijke apparaat moet gigantisch gaan inkrimpen, de gelden die daarbij vrij komen kunnen dan ingezet worden ten behoeve van iedereen en niet alleen om incompetente ambtenaren te voorzien van belachelijk hoge salarissen en wachttijden als ze de brui eraan geven of weer eens betrapt worden op fraude. Ik mag alleen maar hopen dat Nederland deze keer verstandig kiest.

Zoals alle rijken zal ook ons rijk vergaan. De tekenen zijn duidelijk zichtbaar aan de wand. Gaan wij afwachten wie de leiding neemt of nemen wij die deze keer zelf? Jaren geleden schreef ik dat de geest uit de fles was, dat is nog steeds zo. De elite heeft geprobeerd die geest weer terug te stoppen of te manipuleren maar de roep naar vrijheid en gerechtigheid, waarheid door overheden en media wordt alleen maar groter. De tegenkrachten groeien ook gestaag. Het is niet meer de vraag of de pleuris zal uitbreken maar meer wanneer de pleuris zal uitbreken. En dat het heftig zal gaan worden dat weet ik zeker want een rat in het nauw maakt rare sprongen en de elite zijn momenteel deze spreekwoordelijke rat. Ze kunnen geen kant meer op en dat heeft niets met Trump, Qanon of welke mogelijke verlosser te maken. Dat heeft alles te maken met de mens. Die wil weer kunnen leven en laten leven. Het kookpunt is duidelijk bereikt!